Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Uczniowie biorący udział w zajęciach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Uczniowie biorący udział w zajęciach."— Zapis prezentacji:

1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

2 Uczniowie biorący udział w zajęciach

3 Zapoznanie się z odnawialnymi źródłami energii

4 Zasoby energii odnawialne

5 Z czego otrzymujemy bioenergię?

6

7 Program nauczania Cele ogólne Uświadomienie roli energii światła słonecznego dla życia na Ziemi, Zrozumienie znaczenia energii dla życia organizmów i sposobów jej wykorzystania, procesy przemiany materii i energii jako podstawa życia komórek, Uświadomienie możliwości wykorzystania energii Słońca do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, Uświadomienie globalnych skutków pozyskiwania energii z paliw kopalnych,

8 Kształcenie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji, Kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska, Uświadomienie możliwości wykorzystania zasobów wodnych planety oraz wiatru do produkcji energii elektrycznej, Uświadomienie możliwości wykorzystania biomasy w celu uzyskania energii, Ogólny rozkład materiału do realizacji programu – 60 godzin w tym 30 biologia i 30 fizyka

9 Szczegółowy rozkład materiału - biologia 1.Komórka – podstawowa przestrzeń dla przebiegu przemian energii i materii organizmów, organelle w komórkach roślinnych, zwierzęcych, bakterii i grzybów – 2 godziny 2.Energia jest niezbędna do życia; oddychanie tlenowe i beztlenowe to procesy wewnątrzkomórkowe umożliwiające zaspokojenie potrzeb energetycznych organizmów - 2 godziny 3.Jak autotrofy przetwarzają energię światła słonecznego na związki wysokoenergetyczne i jakie to ma znaczenie? – 2 godziny 4.Przepływ energii w ekosystemach, przyczyny i konsekwencje jej strat, rozpraszania się -2 godziny 5.Liść – biologiczny wzorzec fotoogniw kolektorów słonecznych; źródeł „ czystej” energii elektrycznej – 2 godziny

10 6.Fotosynteza- warunki niezbędne do jej przebiegu, produkty. Zanieczyszczenia pyłowe atmosfery jako przyczyny spadku jej efektywności -2 godziny 7.Produkcja pierwotna i wtórna ekosystemów, znaczenie producentów dla przyrostu biomasy i krążenia materii -2 godziny 8.Ocena stanu atmosfery; metody fizyczne -2 godziny 9.Bioindykatory w ocenie stanu atmosfery – zastosowanie skali porostowej 2 godziny 10. Zanieczyszczenia atmosferyczne; ich źródła, skutki lokalne i globalne. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa zanik bioróżnorodności -2 godziny

11 11. Nieodnawialne źródła energii- jak powstawały węgiel i ropa naftowa.? Skutki pozyskiwania energii z paliw kopalnych - 2 godziny 12. Biopaliwa stałe i płynne; produkcja energii z biomasy i biogazów – 2 godziny 13. Alternatywne źródła energii; energia słoneczna, energia wody - ich zalety - 2 godziny 14. Energia wiatru – zalety i wady elektrowni wiatrowych -2 godziny 15.Wpływ elektryczności na organizmy; skutki zdrowotne zanieczyszczeń elektromagnetycznych -2 godziny

12 Szczegółowy rozkład materiału - fizyka Dział odnawialnej energii Liczba godzin 1.Wprowadzenie do energetyki odnawialnej6 2. Energia słoneczna7 3. Energia wiatru5 4. Energia wody6 5. Energia geotermiczna3 6. Bioenergia7

13 Wprowadzenie do energetyki odnawialnej – 6 godzin TematLiczba godzin Parametry fizyczne1 Moc, Energia, Jednostki energii,1 Związek energii z energią1 Definicja odnawialnych źródeł energii ich podział 1 Zasoby energii odnawialnej1 Energia pierwotna i końcowa1

14 2.Energia słoneczna – 7 godzin Temat Liczba godzin Charakter i natura energii słonecznej1 Zasoby energii słonecznej1 Kosmos. Wielkości opisujące zasoby energii słonecznej1 Sposoby wykorzystania energii słonecznej. Kolektory słoneczne 1 Dobór instalacji kolektorów słonecznych. Ile energii można uzyskać z kolektorów. 1 Dobór i szacowanie uzysku energii z instalacji słonecznej1 Fotowoltaika. Energia z ogniw fotowoltaicznych1

15 3.Energia wiatru – 5 godzin Temat Liczba godzin Natura i zasoby energii wiatru1 Zależność prędkości wiatru od wysokości. Turbiny wiatrowe 1 Historyczne wykorzystanie energii wiatru1 Budowa turbiny wiatrowej. Jak szacować uzysk energii. 1 Zalety i wady elektrowni wiatrowej.1

16 4.Energia wody – 6 godzin Temat Liczba godzin Woda wśród nas – wprowadzenie1 Energia wody1 Historyczne wykorzystanie energii wody1 Energia wody w energetyce1 Energia pływów. Energia fal. Podział elektrowni wodnych 1 Zalety i wady elektrowni wodnych. Małe elektrownie 1

17 5.Energia geotermalna i pompy ciepła – 3 godziny Temat Liczba godzin Energia geotermalna – wprowadzenie1 Zasoby energii geotermalnej w Polsce. Sposoby wykorzystania źródeł geotermalnych 1 Historia wykorzystania energii geotermalnej. Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej 1

18 6.Bioenergia – 7 godzin Temat Liczba godzin Biomasa – wprowadzenie1 Biouprawy1 Paliwa wytwarzane z biomasy. Biopaliwa gazowe: biogaz1 Biopaliwa płynne: biodiesel, etanol1 Zawodowa produkcja energii cieplnej i elektrycznej z biomasy1 Zagrożenia związane z wykorzystaniem biomasy w zawodowej elektroenergetyce. Wykorzystanie biomasy odpadowej 1 Wady i zalety wykorzystania biomasy1 Opracowanie: Marek Huck


Pobierz ppt "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Uczniowie biorący udział w zajęciach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google