Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"— Zapis prezentacji:

1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

2 Uczniowie biorący udział w zajęciach

3 Zapoznanie się z odnawialnymi źródłami energii

4 Zasoby energii odnawialne

5 Z czego otrzymujemy bioenergię?

6

7 Program nauczania Cele ogólne
•Uświadomienie roli energii światła słonecznego dla życia na Ziemi, •Zrozumienie znaczenia energii dla życia organizmów i sposobów jej wykorzystania, procesy przemiany materii i energii jako podstawa życia komórek, •Uświadomienie możliwości wykorzystania energii Słońca do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, •Uświadomienie globalnych skutków pozyskiwania energii z paliw kopalnych,

8 •Kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska,
•Kształcenie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji, •Kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska, •Uświadomienie możliwości wykorzystania zasobów wodnych planety oraz wiatru do produkcji energii elektrycznej, •Uświadomienie możliwości wykorzystania biomasy w celu uzyskania energii, Ogólny rozkład materiału do realizacji programu – 60 godzin w tym 30 biologia i 30 fizyka

9 Szczegółowy rozkład materiału - biologia
1.Komórka – podstawowa przestrzeń dla przebiegu przemian energii i materii organizmów, organelle w komórkach roślinnych, zwierzęcych, bakterii i grzybów – 2 godziny 2.Energia jest niezbędna do życia; oddychanie tlenowe i beztlenowe to procesy wewnątrzkomórkowe umożliwiające zaspokojenie potrzeb energetycznych organizmów godziny 3.Jak autotrofy przetwarzają energię światła słonecznego na związki wysokoenergetyczne i jakie to ma znaczenie? – 2 godziny 4.Przepływ energii w ekosystemach, przyczyny i konsekwencje jej strat, rozpraszania się -2 godziny 5.Liść – biologiczny wzorzec fotoogniw kolektorów słonecznych; źródeł „ czystej” energii elektrycznej – 2 godziny

10 6. Fotosynteza- warunki niezbędne do jej przebiegu, produkty
6.Fotosynteza- warunki niezbędne do jej przebiegu, produkty. Zanieczyszczenia pyłowe atmosfery jako przyczyny spadku jej efektywności -2 godziny 7.Produkcja pierwotna i wtórna ekosystemów, znaczenie producentów dla przyrostu biomasy i krążenia materii -2 godziny 8.Ocena stanu atmosfery; metody fizyczne -2 godziny 9.Bioindykatory w ocenie stanu atmosfery – zastosowanie skali porostowej 2 godziny 10. Zanieczyszczenia atmosferyczne; ich źródła, skutki lokalne i globalne. Efekt cieplarniany, dziura ozonowa zanik bioróżnorodności -2 godziny

11 11. Nieodnawialne źródła energii- jak powstawały węgiel i ropa naftowa
11. Nieodnawialne źródła energii- jak powstawały węgiel i ropa naftowa.? Skutki pozyskiwania energii z paliw kopalnych godziny 12. Biopaliwa stałe i płynne; produkcja energii z biomasy i biogazów – 2 godziny 13. Alternatywne źródła energii; energia słoneczna, energia wody - ich zalety - 2 godziny 14. Energia wiatru – zalety i wady elektrowni wiatrowych -2 godziny 15.Wpływ elektryczności na organizmy; skutki zdrowotne zanieczyszczeń elektromagnetycznych -2 godziny

12 Szczegółowy rozkład materiału - fizyka
Dział odnawialnej energii Liczba godzin Wprowadzenie do energetyki odnawialnej 6 2. Energia słoneczna 7 3. Energia wiatru 5 4. Energia wody 5. Energia geotermiczna 3 6. Bioenergia

13 Wprowadzenie do energetyki odnawialnej – 6 godzin
Temat Liczba godzin Parametry fizyczne 1 Moc, Energia, Jednostki energii, Związek energii z energią Definicja odnawialnych źródeł energii ich podział Zasoby energii odnawialnej Energia pierwotna i końcowa

14 2. Energia słoneczna – 7 godzin
Temat Liczba godzin Charakter i natura energii słonecznej 1 Zasoby energii słonecznej Kosmos. Wielkości opisujące zasoby energii słonecznej Sposoby wykorzystania energii słonecznej. Kolektory słoneczne Dobór instalacji kolektorów słonecznych. Ile energii można uzyskać z kolektorów. Dobór i szacowanie uzysku energii z instalacji słonecznej Fotowoltaika. Energia z ogniw fotowoltaicznych

15 3. Energia wiatru – 5 godzin
Temat Liczba godzin Natura i zasoby energii wiatru 1 Zależność prędkości wiatru od wysokości. Turbiny wiatrowe Historyczne wykorzystanie energii wiatru Budowa turbiny wiatrowej. Jak szacować uzysk energii. Zalety i wady elektrowni wiatrowej.

16 4. Energia wody – 6 godzin Temat Liczba godzin
Woda wśród nas – wprowadzenie 1 Energia wody Historyczne wykorzystanie energii wody Energia wody w energetyce Energia pływów. Energia fal. Podział elektrowni wodnych Zalety i wady elektrowni wodnych. Małe elektrownie

17 5. Energia geotermalna i pompy ciepła – 3 godziny
Temat Liczba godzin Energia geotermalna – wprowadzenie 1 Zasoby energii geotermalnej w Polsce. Sposoby wykorzystania źródeł geotermalnych Historia wykorzystania energii geotermalnej. Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej

18 6. Bioenergia – 7 godzin Temat Liczba godzin Biomasa – wprowadzenie 1
Biouprawy Paliwa wytwarzane z biomasy. Biopaliwa gazowe: biogaz Biopaliwa płynne: biodiesel, etanol Zawodowa produkcja energii cieplnej i elektrycznej z biomasy Zagrożenia związane z wykorzystaniem biomasy w zawodowej elektroenergetyce. Wykorzystanie biomasy odpadowej Wady i zalety wykorzystania biomasy Opracowanie: Marek Huck


Pobierz ppt "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google