Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOGENERACJA CZY JUŻ POLIGENERACJA WYZWANIEM DLA RYNKU ENERGII ??? Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XVII Konferencja GAZTERM Międzyzdroje, 12-14 maja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOGENERACJA CZY JUŻ POLIGENERACJA WYZWANIEM DLA RYNKU ENERGII ??? Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XVII Konferencja GAZTERM Międzyzdroje, 12-14 maja."— Zapis prezentacji:

1 KOGENERACJA CZY JUŻ POLIGENERACJA WYZWANIEM DLA RYNKU ENERGII ??? Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XVII Konferencja GAZTERM Międzyzdroje, 12-14 maja 2014 r.

2 Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły węglowe ? Kogeneracja ? Poligeneracja ? Zachęty dla inwestorów ?? Problemy oceny opłacalności ???

3 Cel: liberalizacja rynków energii ??? Stworzenie realnych możliwości konkurencji, skutkującej obniżką cen energii dla odbiorców Zmniejszenie kosztów własnych funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych

4 Uwarunkowania rozwoju(1) Nowe możliwości i nowe wyzwania, szczególnie w zakresie harmonizacji kwestii gospodarczych, prawnych, ochrony środowiska i współpracy międzynarodowej. Zapewnienie spójności polityki energetycznej z polityką gospodarczą, oraz konsekwencja w realizacji planów i programów, aby wykorzystać tworzące się możliwości

5 Uwarunkowania rozwoju(2) Dopasowanie do nowych standardów techniki, ekologii i organizacji – wdrożenie nowoczesnych technologii w elektrowniach, elektrociepłowniach, systemach przesyłowych i przemyśle Możliwości finansowania rozwoju

6 Stan sektora paliwowo- energetycznego Pokrywanie potrzeb energetycznych odbywa się w oparciu o rozległą infrastrukturę techniczną, której stan i eksploatacja sprawiają określone kłopoty: – Przestarzała i częściowo przewymiarowana struktura majątku produkcyjnego oraz przerost zatrudnienia – Znaczne zasoby surowców energetycznych – przede wszystkim jednak paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego (gaz ziemny i ropa naftowa wymagają uzupełnień z importu) – Ujemny wpływ dominacji bloków spalających węgiel na wskaźniki ekologiczne oraz na elastyczność i bezpieczeństwo energetyczne

7 Determinanty zmian Wg dostępnych analiz dalszy wzrost zapotrzebowania na energię i ciepło może być pokrywany m.in. przez elektrownie gazowo-parowe, a po 2030 roku także przez elektrownie nowej generacji Założenie: spodziewany postęp technologiczny i konkurencja rynkowa spowoduje, że paliwa i technologie „przyszłości” zostaną skutecznie wdrożone do procesów wytwarzania energii Ewentualne zahamowanie/spowolnienie procesów rynkowych i rozwoju konkurencji będzie pogarszać sytuację rozwoju, a więc rynków paliw i energii

8 Konkurencja vs monopol Podsektory: wytwórczy i dostawy usług energetycznych są obszarami konkurencji, ale podsektory sieciowe: przesyłu i dystrybucji, nadal są domeną monopolu naturalnego Zapobieganie utrwalaniu tendencji monopolistycznych wymaga sprawnych mechanizmów regulacji !

9 Potencjalni interesariusze skojarzonej gospodarki energetycznej Ciepłownictwo/Elektrociepłownictwo Zakłady chemiczne z własnymi źródłami wytwarzania energii Zakłady petrochemiczne z własnymi źródłami wytwarzania energii Konwergencja sektorów wytwarzania energii

10 Obszar implementacji kogeneracji Źródła o małych i średnich mocach oraz rocznym zapotrzebowaniu na ciepło dla potrzeb cwu ( lub technologii) zapewniającym maksymalnie długi czas roczny użytkowania mocy. Potencjał wdro- żeniowy układów kogeneracyjnych – ponad 110 obiektów/roczna produkcja ciepła od 3,8 - 37 TJ (układy silnikowe), ponad 220 obiektów/roczna produkcja ciepła 70 - 236 TJ (układy turbinowe)

11 Układy kogeneracyjne/poligeneracyjne Elektrociepłownia turbogazowa Elektrociepłownia silnikowa Elektrociepłownia na odpady Trigeneracja Elektrociepłownia hybrydowa

12 Wykres rocznego obciążenia

13 Układ skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystujący ziębiarkę absorpcyjną

14 Główne czynniki decydujące o wyborze systemu chłodzenia

15 Wyzwania unijnej polityki energetyczno-klimatycznej Klimat vs Energetyka 1.Zeroemisyjne technologie energetyczne 2. Nowe źródła gazu syntezowego dla chemii 3. Odzyskiwanie cennych materiałów

16 Przykład źródła poligeneracyjnego (1) Wytworzona Moc: 283 MW e ; 125 MW t Wytworzona Moc: 283 MW e ; 125 MW t Produkcja Syn-Gazu: 1,42 mld Nm 3 /rok Produkcja Syn-Gazu: 1,42 mld Nm 3 /rok Wychwycone CO 2 : 3 100 000 Mg/rok Wychwycone CO 2 : 3 100 000 Mg/rok Ograniczenie emisji CO 2 : 92 % Ograniczenie emisji CO 2 : 92 % Zużycie paliwa (węgiel + biomasa): 1,9 + 0,21 mln ton /rok Zużycie paliwa (węgiel + biomasa): 1,9 + 0,21 mln ton /rok Nakłady inwestycyjne: 5,1 mld zł Nakłady inwestycyjne: 5,1 mld zł

17 17 GP TG GP TP Sk ł adowanie CO 2 2,3 mln Mg/rok Węgiel Biomasa Syn – Gaz 1, 42 mld Nm 3 /rok Para WP 125 MW t Konwersja CO Tlenownia ReaktoryZgazowania Para WP P=309 MW e Usuwanie siarki i CO 2 Kociołodzysknicowy Energia el. Sprężanie i skraplanie CO 2 Przykład źródła poligeneracyjnego (2)

18 18 260 000 Mg CO 2 /rok 8 % 8 % 2 330 000 Mg CO 2 /rok 69 % 770 000 Mg CO 2 /rok (metanol) 23 % Przykład źródła poligeneracyjnego (3) W Ę GIEL KAMIENNY 1, 90 mln Mg/rok Ca ł kowita emisja 8% - 10% (biomasa) = -2 % 8% - 10% (biomasa) = -2 % Po łą czenie technologii zgazowania w ę gla, IGCC i CCS oraz mo ż liwo ść wprowadzenia do procesu biomasy w ilo ś ci do 10% pozwoli uzyska ć ujemny wska ź nik emisji CO 2 92 % BIOMASA BIOMASA 0,21 mln Mg/rok 0,21 mln Mg/rok 100 %

19 19 Nakłady inwestycyjne oraz ceny graniczne dla wytwarzanych produktów; przypadek bazowy: emisja CO 2 w ramach przyznanych uprawnie ń - bez sekwestracji CO 2ParametrJedn.IGCC Układ produkcji gazu syntezoweg o Elektrownia Poligenera- cyjna jednostka demonstra- cyjna Nakłady inwestycyjne mln PLN 2 663,00 1 700,90 4 363,90 Koszty wytworzenia  Energia elektryczna PLN/ MWh 296 192  Gaz syntezowy PLN/ 1000 Nm 3 331455* * przyjęta graniczna cena gazu syntezowego (grudzień, 2008r.), uznana za rynkowo atrakcyjną dla uczestników projektu (cena gazu syntezowego wytwarzanego na bazie gazu ziemnego)

20 20 Koszty inwestycyjne oraz ceny graniczne dla wytwarzanych produktów; sekwestracja CO 2ParametrJedn.IGCC Układ produkcji gazu syntezowego Elektrownia Poligeneracyjna jednostka demonstracyjna Koszty inwestycyjne mln PLN 3 025,2 2 005,20 5 030,40 w tym:  Separacja i sprężanie CO 2 mln PLN 200,431,3231,7  Transport i składowanie CO 2 mln PLN 273273546 Koszty wytworzenia  Energia elektryczna PLN/MWh410 350  Gaz syntezowy PLN/ 1000 Nm 3 365455* * przyjęta graniczna cena gazu syntezowego (grudzień, 2008r.), uznana za rynkowo atrakcyjną dla uczestników projektu (cena gazu syntezowego wytwarzanego na bazie gazu ziemnego)

21 21 Prognozowane koszty gazu syntezowego w zale ż no ś ci od ceny energii elektrycznej oraz obszar efektywno ś ci ekonomicznej ź ród ł a poligeneracyjnego

22 Opłacalność układów skojarzonych Nakłady inwestycyjne Czas użytkowania mocy Koszty paliwa

23 Ocena efektywności Rachunek opłacalności ekonomicznej Analiza efektywności energetycznej Metodyka oceny

24 Dynamiczny koszt jednostkowy Σ ( KI i + KE i ) ( 1 + p) -i DGC = ------------------------------- Σ EE i (1 + p) -i DGC– koszt jednostki energii, KI i – koszty inwestycji w roku i, KE i – koszty eksploatacji w roku i, EE i – produkcja energii w roku i, p - stopa dyskonta

25 Badania studiów przypadku Zrealizowane projekty kogeneracyjne Wybór racjonalnego projektu Wyższość układu kogeneracyjnego w odniesieniu do kotłów węglowych

26 Wnioski Dobór układów skojarzonych – zasada maksy- malizacji rocznego czasu użytkowania mocy Efekty ekonomiczne, techniczne, ekologiczne Kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna vs ceny paliw, urządzeń, wymagania ochrony środowiska, uwarunkowania formalno-prawne

27 Zamiast zakończenia

28 Bibliografia: 1. Kamrat W.: Metody oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce.Wyd.PG,Gdańsk 2004 2. Kamrat W.: Materiały źródłowe Katedry Elektroenergetyki PG ( 2008-2012),Gdańsk 2012 3. Tchórz J.: Projekt poligeneracyjny. ZA Kędzierzyn,2009 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KOGENERACJA CZY JUŻ POLIGENERACJA WYZWANIEM DLA RYNKU ENERGII ??? Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XVII Konferencja GAZTERM Międzyzdroje, 12-14 maja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google