Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, lipiec 2012 1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, lipiec 2012 1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, lipiec PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w układzie odpowiadającym wzorowi planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 294 poz. 1735) oraz w oparciu o wytyczne Centrali NFZ zawarte w piśmie z dnia 4 lipca 2012r.) Zagrożenia dla finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza

2 Warszawa, lipiec Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/ PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na r.) ,00 zł PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ,00 zł W 2013 MNIEJ O ,00 zł OD PLANU NA 2012

3 Warszawa, lipiec Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów ODDZIAŁ PLAN 2012 PROJEKT 2013 RÓŻNICA DYNAMIKA RÓŻNICA % 2013/ =3-256=5-37=5/3 Dolnośląski ,70 Kujawsko-Pomorski ,83 Lubelski ,50 Lubuski ,65 Łódzki ,96 Małopolski ,12 Mazowiecki ,77 Opolski ,50 Podkarpacki ,03 Podlaski ,64 Pomorski ,30 Śląski ,49 Świętokrzyski ,28 Warmińsko-Mazurski ,27 Wielkopolski ,78 Zachodniopomorski ,84 SUMA ,81

4 Warszawa, lipiec Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów MAZOWIECKI OW NFZ SPADEK ŚRODKÓW NA 2013 O 2,23 % W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 INNE OW NFZ WZROST ŚRODKÓW NA 2013 ŚREDNIO O 3,73 % W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 (bez Oddziału Mazowieckiego )

5 Warszawa, lipiec Rzeczywiste potrzeby Mazowieckiego OW NFZ /dane w tys. zł/ POZ.RODZAJE ŚWIADCZEŃ PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2013 PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013 RÓŻNICA B2Koszty świadczeń zdrowotnych (B B2.18), w tym: , , ,00 B2.1podstawowa opieka zdrowotna ,00 - B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna , , ,00 B2.3leczenie szpitalne , , ,00 B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00 - B2.5rehabilitacja lecznicza , , ,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej , , ,00 B2.7opieka paliatywna i hospicyjna38 000, , ,00 B2.8leczenie stomatologiczne , , ,00 B2.9lecznictwo uzdrowiskowe95 731, , ,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu , , ,00 B2.12świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ,00 - B2.13 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne ,00 - B2.14refundacja cen leków, w tym: ,00 - B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych ,00 - B2.18koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych5 092,00 -

6 Warszawa, lipiec BIEŻĄCE ZALEGŁOŚCI W FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ WYKONANYCH PACJENTOM SPOZA WOJEWÓDZTWA ( według stanu na r.) / dane w tys. zł/ OW NFZ Niezrealizowane przez inne OW wobec mazowieckiego OW NFZ Dolnośląski 43,00 Kujawsko-Pomorski 83,00 Lubelski 1 040,00 Lubuski - Łódzki 5 616,00 Małopolski 85,00 Opolski 2,00 Podkarpacki 147,00 Podlaski 97,00 Pomorski 7,00 Śląski 45,00 Świętokrzyski 261,00 Warmińsko- Mazurski 2 045,00 Wielkopolski 31,00 Zachodniopomorski 23,00 Razem 9 525,00 Nadal nie sfinansowano świadczeń wykonanych na rzecz pacjentów z innych OW NFZ na kwotę tys. zł Nadal nie sfinansowano świadczeń wykonanych na rzecz pacjentów z innych OW NFZ na kwotę tys. zł

7 Warszawa, lipiec Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców; drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012: spadek o tys. zł i niedobór tys. zł w stosunku do realnych potrzeb; brak możliwości finansowania nowych zadań; brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem zaplecza udzielania świadczeń, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych; brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych.

8 Warszawa, lipiec Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza brak możliwości zawarcia kontraktów z nowopowstałymi placówkami szpitalnymi, które mogłyby uzupełnić obecnie funkcjonującą sieć szpitalną w szczególnie deficytowych świadczeniach; brak możliwości realizacji masowo napływających wniosków świadczeniodawców o zwiększenie ilości zakontraktowanych świadczeń; brak możliwości finansowania nadwykonań we wszystkich zakresach świadczeń (szczególnie oczekiwanego przez świadczeniodawców); spadek ilości zakontraktowanych świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne; brak możliwości zakupu świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej u nowych podmiotów;

9 Warszawa, lipiec Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza brak możliwości zmniejszenia, a wręcz wydłużenie kolejek oczekujących na świadczenia ambulatoryjne i szpitalne w tym również świadczenia deficytowe; dramatyczne pogorszenie pacjentom dostępu do świadczeń ; dramatyczne pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych funkcjonujących na Mazowszu realizujących świadczenia zdrowotne w ramach umów z NFZ; brak możliwości zwiększenia wynagrodzeń pracownikom medycznym, szczególnie w podmiotach leczniczych prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

10 Warszawa, lipiec Perspektywa dramatycznej sytuacji Mazowsza w roku 2013 niedobór środków w budżecie samorządu województwa mazowieckiego w stosunku do rzeczywistych potrzeb co najmniej w wysokości zł niedobór środków w budżecie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku do rzeczywistych potrzeb co najmniej w wysokości zł


Pobierz ppt "Warszawa, lipiec 2012 1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google