Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, lipiec 2012 1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, lipiec 2012 1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, lipiec 2012 1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w układzie odpowiadającym wzorowi planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 294 poz. 1735) oraz w oparciu o wytyczne Centrali NFZ zawarte w piśmie z dnia 4 lipca 2012r.) Zagrożenia dla finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza

2 Warszawa, lipiec 2012 2 Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/ PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na 01.01.2012 r.) 9 031 168,00 zł PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013 8 829 939,00 zł W 2013 MNIEJ O 201 229,00 zł OD PLANU NA 2012

3 Warszawa, lipiec 2012 3 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów ODDZIAŁ PLAN 2012 PROJEKT 2013 RÓŻNICA DYNAMIKA 16-08-201101-01-2012RÓŻNICA % 2013/2012 1234=3-256=5-37=5/3 Dolnośląski 4 616 563 - 4 787 551 170 988103,70 Kujawsko-Pomorski 3 304 086 - 3 430 604 126 518103,83 Lubelski 3 444 191 - 3 564 645 120 454103,50 Lubuski 1 594 101 - 1 668 247 74 146104,65 Łódzki 4 157 210 - 4 280 268 123 058102,96 Małopolski 5 116 173 - 5 326 826 210 653104,12 Mazowiecki 8 493 462 9 031 168 537 706 8 829 939- 201 22997,77 Opolski 1 532 024 - 1 585 648 53 624103,50 Podkarpacki 3 214 365 - 3 343 877 129 512104,03 Podlaski 1 859 611 - 1 927 280 67 669103,64 Pomorski 3 482 955 3 524 343 41 388 3 640 803 116 460103,30 Śląski 7 354 331 7 369 515 15 184 7 626 661 257 146103,49 Świętokrzyski 2 073 303 - 2 141 351 68 048103,28 Warmińsko-Mazurski 2 170 936 - 2 263 545 92 609104,27 Wielkopolski 5 362 692 - 5 565 232 202 540103,78 Zachodniopomorski 2 695 857 - 2 799 500 103 643103,84 SUMA 60 471 860 61 066 138 594 278 62 781 977 1 715 839102,81

4 Warszawa, lipiec 2012 4 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów MAZOWIECKI OW NFZ SPADEK ŚRODKÓW NA 2013 O 2,23 % W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 INNE OW NFZ WZROST ŚRODKÓW NA 2013 ŚREDNIO O 3,73 % W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 (bez Oddziału Mazowieckiego )

5 Warszawa, lipiec 2012 5 Rzeczywiste potrzeby Mazowieckiego OW NFZ /dane w tys. zł/ POZ.RODZAJE ŚWIADCZEŃ PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2013 PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013 RÓŻNICA B2Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym: 8 829 939,009 647 577,00- 817 638,00 B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 067 000,00 - B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna714 000,00803 087,00- 89 087,00 B2.3leczenie szpitalne4 149 739,004 816 356,00- 666 617,00 B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień320 806,00 - B2.5rehabilitacja lecznicza389 709,00413 419,00- 23 710,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 134 849,00147 373,00- 12 524,00 B2.7opieka paliatywna i hospicyjna38 000,0038 191,00- 191,00 B2.8leczenie stomatologiczne194 657,00198 621,00- 3 964,00 B2.9lecznictwo uzdrowiskowe95 731,00115 276,00- 19 545,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 17 856,0019 856,00- 2 000,00 B2.12świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie241 575,00 - B2.13 zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne 122 000,00 - B2.14refundacja cen leków, w tym:1 060 197,00 - B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych 271 045,00 - B2.18koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych5 092,00 -

6 Warszawa, lipiec 2012 6 BIEŻĄCE ZALEGŁOŚCI W FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ WYKONANYCH PACJENTOM SPOZA WOJEWÓDZTWA ( według stanu na 04.07.2012 r.) / dane w tys. zł/ OW NFZ Niezrealizowane przez inne OW wobec mazowieckiego OW NFZ Dolnośląski 43,00 Kujawsko-Pomorski 83,00 Lubelski 1 040,00 Lubuski - Łódzki 5 616,00 Małopolski 85,00 Opolski 2,00 Podkarpacki 147,00 Podlaski 97,00 Pomorski 7,00 Śląski 45,00 Świętokrzyski 261,00 Warmińsko- Mazurski 2 045,00 Wielkopolski 31,00 Zachodniopomorski 23,00 Razem 9 525,00 Nadal nie sfinansowano świadczeń wykonanych na rzecz pacjentów z innych OW NFZ na kwotę 114 846 tys. zł Nadal nie sfinansowano świadczeń wykonanych na rzecz pacjentów z innych OW NFZ na kwotę 114 846 tys. zł

7 Warszawa, lipiec 2012 7 Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców; drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012: spadek o 291 325 tys. zł i niedobór 666 617 tys. zł w stosunku do realnych potrzeb; brak możliwości finansowania nowych zadań; brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem zaplecza udzielania świadczeń, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych; brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych.

8 Warszawa, lipiec 2012 8 Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza brak możliwości zawarcia kontraktów z nowopowstałymi placówkami szpitalnymi, które mogłyby uzupełnić obecnie funkcjonującą sieć szpitalną w szczególnie deficytowych świadczeniach; brak możliwości realizacji masowo napływających wniosków świadczeniodawców o zwiększenie ilości zakontraktowanych świadczeń; brak możliwości finansowania nadwykonań we wszystkich zakresach świadczeń (szczególnie oczekiwanego przez świadczeniodawców); spadek ilości zakontraktowanych świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne; brak możliwości zakupu świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej u nowych podmiotów;

9 Warszawa, lipiec 2012 9 Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza brak możliwości zmniejszenia, a wręcz wydłużenie kolejek oczekujących na świadczenia ambulatoryjne i szpitalne w tym również świadczenia deficytowe; dramatyczne pogorszenie pacjentom dostępu do świadczeń ; dramatyczne pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych funkcjonujących na Mazowszu realizujących świadczenia zdrowotne w ramach umów z NFZ; brak możliwości zwiększenia wynagrodzeń pracownikom medycznym, szczególnie w podmiotach leczniczych prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

10 Warszawa, lipiec 2012 10 Perspektywa dramatycznej sytuacji Mazowsza w roku 2013 niedobór środków w budżecie samorządu województwa mazowieckiego w stosunku do rzeczywistych potrzeb co najmniej w wysokości 300 000 000 zł niedobór środków w budżecie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w stosunku do rzeczywistych potrzeb co najmniej w wysokości 817 638 000 zł


Pobierz ppt "Warszawa, lipiec 2012 1 PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ( sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google