Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osoba niepełnosprawna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osoba niepełnosprawna"— Zapis prezentacji:

1 Mój przyjaciel jest inwalidą Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół w Koniuszowej

2 Osoba niepełnosprawna
według WGO to taka osoba, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej

3 Niepełnosprawność to stan występowania pewnych ograniczeń w funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia mogą być spowodowane obniżeniem sprawności funkcji: fizycznych, psychicznych, umysłowych.

4 Ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka, wynikające z niepełnosprawności, mogą być:
całkowite, częściowe, trwałe lub okresowe, wrodzone lub nabyte, ustabilizowane lub progresywne.

5 Przykładowe rodzaje niepełnosprawności:

6 Obniżona sprawność intelektualna
– upośledzenie umysłowe.

7 Obniżona sprawność komunikowania się
– utrudniony kontakt słowny (zaburzenia mowy – autyzm, jąkanie się).

8 Obniżona sprawność ruchowa.
- to trudność w poruszaniu się.

9 Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa)
– osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej).

10 Najważniejsze przepisy prawa dotyczące osób z niepełnosprawnością:
Konstytucja RP – art. 30, 32, 68, a szczególnie art. 69, który brzmi: Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

11 Stereotyp to przeświadczenie dotyczące różnych zjawisk, powstały w wyniku własnych obserwacji, przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez społeczeństwo.

12 Pomoc osobom niepełnosprawnym
powinny być traktowane tak by nie odczuwały znaków swej choroby powinny mieć możliwości uczestnictwa w życiu społecznym i dostępu do różnych usług, jak my powinny mieć dostęp do specjalistycznych usług i świadczeń koniecznych ze względu na ich niepełnosprawność (opieka zdrowotna, możliwości kształcenia, zatrudnienie, odpowiednie możliwości mieszkaniowe i opiekę w miejscu pobytu, bezpieczeństwo finansowe) możliwości korzystania z rekreacji i czasu wolnego.


Pobierz ppt "Osoba niepełnosprawna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google