Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w PILE BIBLIOTEKA GŁÓWNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w PILE BIBLIOTEKA GŁÓWNA."— Zapis prezentacji:

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w PILE BIBLIOTEKA GŁÓWNA

2 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W DYDAKTYCE BIBLIOTECZNEJ Alina Nowak Ogólnopolska Konferencja Naukowa NOWOCZESNA BIBLIOTEKA AKADEMICKA Olsztyn 20-21, maja 2004 r.

3  Instytut Ekonomiczny Gospodarka i Finanse Samorządowe  Instytut Humanistyczny Edukacja Społeczno-Obywatelska Język Angielski  Instytut Politechniczny Budowa i Eksploatacja Maszyn Elektrotechnika z Elektroniką 2000 r.

4 WIELOPROFILOWY CHARAKTER UCZELNI I ROZWÓJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ  znaczny przyrost księgozbioru od darczyńców  zakup nowości  nowa siedziba  większa liczba etatowych pracowników

5 PRZYSPOSOBIENIEBIBLIOTECZNO-INOFRMACYJNE  Tradycyjne źródła informacji  Języki informacyjno-wyszukiwawcze  Katalog komputerowego systemu bibliotecznego SOWA 2000 r.

6 TRADYCYJNE ŹRÓDŁA INOFRMACJI  katalogi i kartoteki biblioteczne  bibliografie i informatory drukowane  książki, czasopisma, zbiory specjalne

7 JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE  Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna  hasła przedmiotowe  słowa kluczowe  zasady tworzenia zapytań informacyjnych z wykorzystaniem operatorów Boole’a

8 KATALOG KOMPUTEROWEGO SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO „SOWA”  zawartość baz danych  ogólne zasady wyszukiwania  metody i techniki wyszukiwawcze

9 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA  „technologia”, czyli procesy zmiany obiektu przebiegające ściśle z komputerami i sieciami komputerowymi  „informacyjna” - to obiekt działania (obróbki danych i informacji)

10 TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA  „technologia”, czyli procesy zmiany obiektu przebiegające ściśle z komputerami i sieciami komputerowymi  „informatyczna”, czyli dotycząca tylko informatyki

11 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA  informacja  komputery  informatyka  komunikacja

12 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA  oddziaływanie, tworzenie i wykorzystywanie komunikatów medialnych  komunikacja społeczna za pośrednictwem mediów  analiza i synteza informacji  wykorzystanie środków i metod informatyki - bezpieczeństwo systemów i danych W. Osmańska-Furmanek : Technologie informacyjne w edukacji menadżerów. Poznań 1999, s. 237

13 BIBLIOTEKA podjęła zadanie przekształcenia się w Multimedialne Centrum Informacyjne. Poza środkami własnymi uczelni, w tym zakup budynku, podjęto starania o skorzystanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

14 BIBLIOTEKA – MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACYJNE - NAUKA  pośrednie i bezpośrednie źródła informacji  pomoc w doborze metod i technik sprawnego gromadzenia i porządkowania informacji  warunki do zdobywania wiedzy

15 BIBLIOTEKA – MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACYJNE - KULTURA  miejsce promocji prac studentów, nauczycieli akademickich, innych pracowników  inspiracja do różnych przejawów kreatywności  miejsce kulturalnego zachowania się – obcowania z książką, czasopismem

16 - „MEDIA SPECIALIST” BIBLIOTEKARZ - „MEDIA SPECIALIST” „ musi znać dokładnie zbiór Centrum, sposoby wyszukiwania informacji, posiadać i stosować umiejętności informacyjne, aby móc je kształtować podczas wspólnej pracy w pracowniach centrum” H. Batorowska: Centrum informacji multimedialnej i internetowej… Poznań 2002, s. 425-426

17 „Dotychczasowy model linearny informacji w szkole potrzeby informacyjne + zdobycie informacji = satysfakcja potrzeby informacyjne + zdobycie informacji = satysfakcja zostaje zastąpiony modelem strukturalnym zostaje zastąpiony modelem strukturalnym potrzeby informacyjne + zdobycie informacji = nowe potrzeby informacyjne” potrzeby informacyjne + zdobycie informacji = nowe potrzeby informacyjne” M. Drzewiecki: Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. Warszawa 2001, s. 23-24

18 WSPÓŁCZESNY BIBLIOTEKARZ nauczyciel, który kształci i szkoli użytkowników informacji, organizuje zajęcia dydaktyczne dla wybranych grup czytelników, od szkoleń zapoznających wstępnie z biblioteką i zasadami korzystania z jej zbiorów – po wykłady, warsztaty i ćwiczenia prowadzone na zapotrzebowanie klientów

19 DYDAKTYCZNĄ KONIECZNOŚCIĄ S T A J E S I Ę O B E C N I E uświadomienie uczniom, studentom a czasami i nauczycielom, że hipermedialne struktury programów i Internetu oferują jedynie informacje, natomiast celem wszelkich oddziaływań edukacyjnych winno być wyposażenie ich w wiedzę i odpowiedni system wartości

20 „…Edukacja może przygotować człowieka elastycznego, wykazującego się aktywnością, adaptacyjnością, innowacyjnością w całkiem odmiennym świecie – świecie złożonych stosunków społecznych, wielokulturowości; człowieka zdolnego do rozumienia innych ludzi i korzystania z możliwości nowych technologii teleinformacyjnych, selekcjonowania i syntetyzowania oraz analizowania informacji.” T. Goban-Klas: Edukacja wobec pokolenia SMSu. Poznań 2002, s. 43

21 Biblioteka musi przygotować studentów oraz innych użytkowników do Biblioteka musi przygotować studentów oraz innych użytkowników do  identyfikacji i lokalizacji potrzebnych im źródeł informacji  przekształcania informacji w wiedzę a w dalszej konsekwencji w mądrość a w dalszej konsekwencji w mądrość  i wspomagać ich w tych procesach DYDAKTYCZNA ROLA BIBLIOTEKI

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w PILE BIBLIOTEKA GŁÓWNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google