Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe obszary objęte ograniczeniami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe obszary objęte ograniczeniami"— Zapis prezentacji:

1 Nowe obszary objęte ograniczeniami
ASF Nowe obszary objęte ograniczeniami GIW, 31 marca 2014 r. Afrykański pomór świń

2 Opinia EFSA EFSA w dniu 18 marca 2014 r. opublikowała opinię naukową w sprawie oceny ewentualnych środków mających na celu zapobieżenie introdukcji ASFV oraz rozprzestrzenieniu się wirusa za pośrednictwem dzików. Z przedmiotowej opinii wynika, że: Drastycznego ograniczenia populacji dzika w Europie nie dało się osiągnąć w drodze polowań (ew. stosowania pułapek); Działania mające na celu depopulację dzików mogą doprowadzić do adaptacji zachowania dzików, kompensacyjnego przyrostu populacji oraz napływu dzików z terenów otaczających; Wzmożone polowania/depopulacja nie ograniczą ryzyka introdukcji ani rozprzestrzeniania ASFV; Wzmożone polowania/depopulacja mogą doprowadzić wręcz do zwiększenia ryzyka rozprzestrzeniania ASFV - intensywne polowania dzików prowadzą do rozpraszania się grup oraz pojedynczych osobników.; Zamiast stosować depopulację należy utrzymywać wielkość populacji i dynamikę zmian jej wielkości na stałym poziomie. Afrykański pomór świń

3 Opinia EFSA Dalsze wnioski:
Sztuczne dokarmianie dzika może raczej zwiększyć niż ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się ASFV; Ustawiane ogrodzenia mogą ograniczać przemieszczanie się dzików, niemniej brakuje danych nt. wykonalności takiego przedsięwzięcia. Konieczne jest zdobycie dokładniejszych danych nt. rozmieszczenia przestrzennego populacji dzików w celu wskazania obszarów, na których celowe i możliwe by było zastosowanie ogrodzeń jako jednego z elementów całokształtu działań zapobiegawczych; Ustalenie wielkości progów zagęszczenia populacji dzików, przy których możliwa jest introdukcja, rozprzestrzenianie się oraz utrzymanie się ASFV w populacji dzików jest w zasadzie niemożliwe. Afrykański pomór świń

4 Ustanowienie nowych obszarów
Obszar zakażony, ustanowiony w decyzji Komisji 2014/100/UE podlegał modyfikacji. Propozycja zmniejszenia wielkości obszaru zakażonego została po raz pierwszy przekazana Komisji Europejskiej przez GLW w dniu 4 marca 2014 r., podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, gdzie przedstawiciel Polski zaprezentował argumenty za zmniejszeniem wielkości w/w obszaru, jednakże KE nie zdecydowała się na odpowiednią zmianę w w/w projektu decyzji. Ostatecznie decyzja została przegłosowana i opublikowana w dniu 14 marca 2014 r. pod sygnaturą 2014/134/UE (obszar pozostał niezmieniony). Afrykański pomór świń

5 Ustanowienie nowych obszarów
Afrykański pomór świń

6 Ustanowienie nowych obszarów
Komisja Europejska zaproponowała powrót do dyskusji w dniu r. W dniu 18 marca br., podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu, przegłosowany został projekt nowej decyzji wykonawczej Komisji, który po opublikowaniu zastąpi decyzje dotyczące Litwy (2014/93/UE) i Polski (2014/134/UE) i wprowadzi jednolity wykaz restrykcji w związku ze stwierdzeniem ASF, które będą obowiązywać na obszarach wskazanych w załączniku do dokumentu. Afrykański pomór świń

7 Ustanowienie nowych obszarów
Decyzja została opublikowana pod sygnaturą 2014/178/UE – decyzja z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich: Afrykański pomór świń

8 objętego ograniczeniami i ochronnego
Ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami i ochronnego Obszar objęty ograniczeniami Następujące obszary Polski w województwie podlaskim: - gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim; - gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim; - gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim; gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim. Obszar ochronny - miasto Suwałki; - miasto Białystok; - gminy: Suwałki, Szypliszki i Raczki w powiecie suwalskim; - gminy: Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim; - gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim; - gminy: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki w powiecie monieckim; - gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim; - gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim; - gminy Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski, Orla i Wyszki w powiecie bielskim; - gminy Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Hajnówka z miastem Hajnówka w powiecie hajnowskim. Afrykański pomór świń

9 obszarze objętym ograniczeniami
Pogłowie świń w obszarze objętym ograniczeniami województwo powiat gmina świń stad podlaskie augustowski Lipsk 2 323 292 Płaska 57 15 augustowski Suma 2 380 307 białostocki Czarna Białostocka 819 31 Gródek 50 16 Michałowo 410 27 Supraśl 22 5 Wasilków 105 6 białostocki Suma 1406 85 sejneński Giby 2 166 129 Sejny 16 886 338 sejneński Suma 19 052 467 sokólski Dąbrowa Białostocka 8 886 489 Janów 5 370 163 Krynki 172 Kuźnica 352 52 Nowy Dwór 2 457 232 Sidra 1 974 147 Sokółka 1 199 164 Szudziałowo 771 82 sokólski Suma 21 181 1 345 Suma końcowa 44 019 2 204 Obszar objęty ograniczeniami Obszar ochronny Afrykański pomór świń

10 Pogłowie świń w obszarze ochronnym podlaskie
województwo powiat gmina świń stad podlaskie augustowski Nowinka 317 45 Sztabin 742 131 Augustów 2 641 103 Bargłów Kościelny 865 112 augustowski Suma 4565 391 białostocki Choroszcz 5 341 60 Juchnowiec Kościelny 4 768 72 Suraż 894 56 Turośń Kościelna 1 478 78 Tykocin 1 968 109 Białystok m. 465 8 Dobrzyniewo Duże 247 16 Zabłudów 6665 49 Białostocki Suma 21 826 448 bielski Bielsk Podlaski 11 749 143 Orla 12 224 33 Wyszki 3 782 98 bielski Suma  27 755 274 hajnowski Narew 462 41 Narewka 47 17 Białowieża Czyże 455 Dubicze Cerkiewne 2 105 51 Hajnówka 2 733 54 hajnowski Suma 5802 223 moniecki Goniądz 12 610 142 Jasionówka 4 639 121 Jaświły 9 785 287 Knyszyn 10 152 73 Krypno 2 019 42 Mońki 31 143 368 moniecki Suma 70 348 1 033 sejneński Krasnopol 5 724 193 Puńsk 7 228 157 sejneński Suma 12 952 suwalski Raczki 7 010 197 Suwałki 8 003 147 Szypliszki 4 650 suwalski Suma  19 663 486 sokólski Suchowola 4747 286 Korycin 3313 130 sokólski suma  8060 416 Suma końcowa 3 271 Obszar objęty ograniczeniami Obszar ochronny Afrykański pomór świń

11 – głównie małe gospodarstwa
Przypadki ASF w Polsce Pogłowie świń w starym obszarze W starym obszarze objętym restrykcjami znajdowało się 10 665 gospodarstw (5 475 w nowych obszarach = redukcja o 49%), w których utrzymywanych było 397 028 świń ( w nowych obszarach = redukcja o 46%) – głównie małe gospodarstwa Zagęszczenie populacji świń niskie – poniżej 27 sztuk na km2 i 37 świń na gospodarstwo Afrykański pomór świń

12 Populacja dzików w obszarze
Przypadki ASF w Polsce Populacja dzików w obszarze W obszarze objętym restrykcjami znajduje się ok dzików. Ich zagęszczenie wynosi ok. 0,86 sztuki na km2 Afrykański pomór świń

13 - materiału biologicznego świń; dzików.
Nowe obszary Restrykcje handlowe W nowych obszarach wskazanych w decyzji 2014/178/UE obowiązuje szereg restrykcji dotyczących możliwości przemieszczeń: - świń; - materiału biologicznego świń; dzików. Restrykcje te dotyczą przede wszystkim obszaru objętego ograniczeniami („3xO”). Restrykcje z obszaru ochronnego są znacznie mniej dotkliwe. Afrykański pomór świń

14 Nowe obszary Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Ogólne warunki do stosowania odstępstw: świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 30 dni lub od urodzenia; żadne świnie nie zostały wprowadzone do tego gospodarstwa w ciągu 30 dni od okresu poprzedzającego wysyłkę świń; świniom przemieszczanym z 3xO poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Polski ma towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń nie wcześniej niż 24 godziny przez przemieszczaniem tych świń. Afrykański pomór świń

15 Nowe obszary Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Odstępstwo I: świnie zostały poddane badaniom laboratoryjnym na obecność wirusa ASF i wynik badania był ujemny, przy czym próbki do tych badań, zostały pobrane przez ULW zgodnie z określonymi zasadami w ciągu 15 dni przed datą przemieszczenia; świnie zostały poddane badaniom klinicznym w kierunku ASF zgodnie z określonymi zasadami nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem. Afrykański pomór świń

16 Nowe obszary Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Odstępstwo II: gospodarstwo realizuje wymagania bioasekuracji w zakresie ASF; gospodarstwo pochodzenia świń zostało co najmniej dwa razy w roku (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) poddane kontroli przez urzędowego lekarza weterynarii, w czasie której: przeprowadzono badanie kliniczne świń i pobrano od świń próbki do badań na obecność wirusa ASF, zgodnie z procedurami ustanowionymi w podręczniku diagnostycznym dla ASF – po skonsolidowaniu procedury te będą stanowiły część wytycznych do stosowania decyzji 2014/178/UE; potwierdzono, że gospodarstwo spełnia wymagania z zakresu bioasekuracji (podobnie jak procedury dotyczące diagnostyki, zasady te zostaną określone w wytycznych). Afrykański pomór świń

17 Nowe obszary Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Procedury diagnostyczne: w trakcie należy wykonać przede wszystkim badanie klinicznie oraz w uzasadnionych przypadkach badanie laboratoryjne; badanie kliniczne musi obejmować co najmniej pomiar wewnętrznej ciepłoty ciała i umożliwiać wykrycie w każdym stadzie gorączki występującej u 10% świń, przy poziomie ufności 95% (jak w programie zwalczania ch. Aujeszky’ego); w normalnej sytuacji (u świń brak objawów wskazujących na ASF) badanie kliniczne wystarczy do potwierdzenia wolności kontrolowanego gospodarstwa od ASF; w uzasadnionych wynikami w/w badania klinicznego lub analizą ryzyka przypadkach należy wykonać dodatkowe badania sekcyjne i/lub laboratoryjne w celu potwierdzenia wolności kontrolowanego gospodarstwa od ASF. Afrykański pomór świń

18 Nowe obszary Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innego miejsca na terytorium Polski – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Zasady bioasekuracji: świnie utrzymywane są w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami; świnie są karmione paszą zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących; w gospodarstwie stosuje się odpowiednie środki dezynfekcji przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, a także wejściami i wyjściami z pomieszczeń w których utrzymywane są świnie, wyłożone maty utrzymuje się w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego; narzędzia i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń jest na bieżąco czyszczony i odkażany; w gospodarstwie wszystkie osoby mające kontakt z dzikami stosują odpowiednie środki higieny, w celu ograniczenia ryzyka szerzenia się wirusa afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażają ręce i obuwie; posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świń; do gospodarstwa nie przyniesiono żadnej części dzika, zastrzelonego lub martwego, ani żadnych materiałów czy wyposażenia, które mogły zostać zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń, w tym wyposażenia myśliwskiego i broni. Afrykański pomór świń

19 Przemieszczanie świń w obrębie 3xO
Nowe obszary Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń w obrębie 3xO Ogólne warunki : świniom przemieszczanym w obrębie 3xO ma towarzyszyć świadectwo zdrowia; dodatkowo niezbędne jest spełnienie określonych warunków (z zakresu m.in. oznakowania i identyfikacji zwierząt, spełnienia przez gospodarstwo pochodzenia wymogów bioasekuracji etc.) w następujących przypadkach: gospodarstwo z obszaru - gospodarstwo z obszaru; gospodarstwo z obszaru - rzeźnia albo przedsiębiorstwo z obszaru; gospodarstwo spoza obszaru - gospodarstwo z obszaru. * w przypadku przemieszczania świń z gospodarstwa spoza obszaru do rzeźni w obszarze stosuje się przepisy ogólne. Afrykański pomór świń

20 Nowe obszary Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z 3xO poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich – objęte zakazem Afrykański pomór świń

21 Nowe obszary Ogólne warunki:
Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Ogólne warunki: zakazem, o którym mowa powyżej objęte są również przesyłki świń z gospodarstw położonych poza 3xO i obszarem ochronnym, ale do których w okresie 30 dni przed wysyłką świń wprowadzono świnie z obszaru 3xO i obszaru ochronnego; świniom przemieszczanym z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich ma towarzyszyć świadectwo zdrowia (ze specjalnym dopiskiem). Afrykański pomór świń

22 Nowe obszary Odstępstwo I:
Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Odstępstwo I: świnie przemieszczane są z gospodarstwa, w którym przebywały przez okres co najmniej 40 dni lub od urodzenia; żadne świnie nie zostały wprowadzone do tego gospodarstwa w ciągu 30 dni od okresu poprzedzającego wysyłkę świń; gospodarstwo realizuje wymagania bioasekuracji w zakresie ASF; świnie zostały poddane badaniom laboratoryjnym na obecność wirusa ASF i wynik badania był ujemny, przy czym próbki do tych badań, zostały pobrane przez ULW zgodnie z określonymi zasadami w ciągu 15 dni przed datą przemieszczenia; świnie zostały poddane badaniom klinicznym w kierunku ASF zgodnie z określonymi zasadami nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem. Afrykański pomór świń

23 Nowe obszary Odstępstwo II:
Restrykcje handlowe Przemieszczanie świń z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich – objęte zakazem, z możliwością odstępstw Odstępstwo II: gospodarstwo pochodzenia co ​​najmniej dwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z zastosowaniem przynajmniej 4-miesięcznego okresu przerwy, zostało poddane kontroli przez ULW, w czasie której: przeprowadzono badanie kliniczne świń i pobrano od świń próbki do badań na obecność wirusa ASF, zgodnie z procedurami ustanowionymi w podręczniku diagnostycznym dla ASF (po skonsolidowaniu procedury te będą stanowiły część wytycznych do stosowania decyzji 2014/178/UE); potwierdzono, że gospodarstwo spełnia wymagania z zakresu bioasekuracji (podobnie jak procedury dotyczące diagnostyki, zasady te zostaną określone w wytycznych). Afrykański pomór świń

24 Nowe obszary Restrykcje handlowe Wysyłka nasienia, komórek jajowych i zarodków świń z 3xO – zakaz z możliwością odstępstw Zakazane jest wysyłanie do innych państw z 3xO: nasienia trzody chlewnej, chyba że nasienie to pochodzi od knurów trzymanych w centrum pozyskiwania nasienia, który znajduje się poza 3xO; komórek jajowych, chyba że komórki jajowe pochodzą od macior dawców trzymanych w gospodarstwach, które znajdują się poza 3xO i które spełniają warunki jak przy odstępstwie II dla zakazu przemieszczanie świń z obszaru ochronnego poza ten obszar do innych państw członkowskich i państw trzecich zarodków, chyba że zarodki pochodzą od macior dawców trzymanych w gospodarstwach spełniających w/w warunki, i które znajdują się poza 3xO, a także tworzone są z nasienia spełniającego warunki wskazane wyżej warunki. Afrykański pomór świń

25 Zasady dotyczące dzików i mięsa dzików
Nowe obszary Restrykcje handlowe Zasady dotyczące dzików i mięsa dzików Na 3xO obowiązuje zakaz polowań i odłowów zwierząt łownych, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, z wyjątkiem polowań indywidualnych na zwierzęta łowne inne niż dziki oraz zakaz dokarmiania dzików; Każdy dzik odstrzelony na 3xO albo na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez IW, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików; Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym albo na obszarze objętym ograniczeniami mogą być przemieszczane z w/w punktów i zakładów wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF; Afrykański pomór świń

26 Zasady dotyczące dzików i mięsa dzików
Nowe obszary Restrykcje handlowe Zasady dotyczące dzików i mięsa dzików Zakazane jest przemieszczanie dzików z 3xO i obszaru ochronnego, a także wysyłanie świeżego mięsa otrzymanego z dzików pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru ochronnego oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechaniczne, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso, do innych państw członkowskich UE i na pozostałe obszary kraju; Powyższy zakaz nie dotyczy dzików odstrzelonych na użytek własny myśliwego; Od powyższego zakazu przewidziany jest jeden wyjątek, zgodnie z którym dozwolona jest wysyłka świeżego mięsa otrzymanego z dzików pochodzących z obszaru ochronnego oraz mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechaniczne, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso do innych niż obszar ochronny miejsc w kraju, pod warunkiem, że dziki, z których pozyskano w/w mięso, a także mięso do produkcji w/w produktów i przetworów zostały zbadane, z wynikiem ujemnym, w kierunku ASF, zgodnie z procedurami diagnostycznymi opisanymi w części C i D rozdziału VI podręcznika diagnostycznego dla ASF. Afrykański pomór świń

27 Pozostałe ograniczenia
Nowe obszary Restrykcje handlowe Pozostałe ograniczenia Pojazdy i kontenery, którymi przewożono z obszaru objętego ograniczeniami, z obszaru ochronnego lub na tych obszarach świnie albo uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego z ww. świń, muszą zostać poddane czyszczeniu i dezynfekcji natychmiast po każdej operacji; Na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się: organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń; prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność. Afrykański pomór świń

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowe obszary objęte ograniczeniami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google