Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATOR DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATOR DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTY"— Zapis prezentacji:

1 INFORMATOR DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTY

2 Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu informacje dotyczące klas pierwszych, które będą funkcjonowały w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016.

3 1. Edukacja wczesnoszkolna i zajęcia dodatkowe
Obowiązkowy wymiar godzin dla uczniów klas pierwszych wynosi 20 godzin edukacji wczesnoszkolnej, w tym: edukacja polonistyczna, język angielski, edukacja muzyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne. Ponadto uczniowie mogą uczęszczać na religię lub etykę. Zajęcia w klasach rozpoczynają się o godz (I zmiana) lub ok. godz – (II zmiana).

4 Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
Zajęcia urozmaicane są: wycieczkami, wyjściami, m.in. do kina, teatru, muzeum, spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Umiejętności, jakie zdobywają dzieci prezentowane są podczas: konkursów zewnętrznych i wewnątrzszkolnych, imprez okolicznościowych, akcji organizowanych na terenie szkoły. Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych: zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (dla uczniów mających trudności z opanowaniem treści programowych), kołach zainteresowań, zajęciach specjalistycznych. zajęciach rewalidacyjnych (dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

5 2. Baza lokalowa. Sale zajęciowe wyposażone są w szufladki dla każdego ucznia I etapu edukacyjnego. W budynku przy ulicy Sprawnej znajduje się gabinet do zajęć specjalistycznych, stołówka, 3 sale świetlicowe. W budynku przy ulicy Aluzyjnej znajduje się gabinet do zajęć specjalistycznych, sala świetlicowa i sala do zajęć pozalekcyjncyh. W budynku głównym szkoły mieszczącym się przy ulicy Leśnej Polanki znajduje się sala gimnastyczna, gabinet psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, logopedy, sala do terapii integracji sensorycznej, sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, stołówka, sale świetlicowe, biblioteka z czytelnią, gabinet pielęgniarki.

6 3. Opieka specjalistyczna
Uczniowie objęci są, w zależności od potrzeb i biorąc pod uwagę możliwości placówki, opieką psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, terapeuty SI. Szkoła na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 21 w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44.

7 Przed lub po zajęciach lekcyjnych uczniowie
4. Świetlica. Przed lub po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która działa w godzinach od 6.30 do Nabór pierwszoklasistów do świetlicy odbywa się od 27 kwietnia do 20 czerwca . Rodzice/prawni opiekunowie powinni pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i złożyć w sekretariacie w ww. terminie. W wyjątkowych sytuacjach karty przyjmowane będą do 10 września danego roku.

8 5. Wyżywienie Wszystkie chętne dzieci mogą zjeść gotowany w szkolnej kuchni smaczny i zdrowy obiad, w skład którego wchodzi zupa, drugie danie i kompot. Dzieci spożywające obiad pozostają pod opieką nauczycieli i pracowników obsługi. Opłata za obiady pobierana jest z góry za każdy miesiąc. Cena całego obiadu wynosi 5,00 zł. (gdy opłacany jest jednorazowo), zupy -2 zł, II dania -3,50 zł. Cena może ulec zmianie. Warunkiem zwrotu kosztów niewykorzystanego obiadu jest zgłoszenie planowanej nieobecności dziecka najpóźniej do godz danego dnia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie obiadów szkolnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

9 6. Biblioteka Bogato wyposażona w lektury szkolne, czasopisma i komputery dostępne dla uczniów biblioteka szkolna i czytelnia mieści się w głównym budynku szkoły przy ulicy Leśnej Polanki i jest czynna codziennie.

10 7. Ubezpieczenie Każdy rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły i poza nią. Decyzję o wysokości składki i nazwie ubezpieczyciela podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

11 8. Rada Rodziców We wrześniu, na pierwszym spotkaniu rodziców z wychowawcą klasy wybierana jest trzyosobowa Klasowa Rada Rodziców. Członkowie wybranej Rady delegują jedną osobę do Rady Rodziców, która współpracuje z dyrekcją szkoły w doskonaleniu organizacji pracy wychowawczej i opiekuńczej.

12 9. Klasy integracyjne W szkole tworzone są oddziały integracyjne. Liczebność uczniów klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Podczas zajęć lekcyjnych obecny jest nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający. Program nauczania, program wychowawczy i system oceniania realizowane są jak w pozostałych klasach pierwszych, natomiast wymagania edukacyjne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

13 Istnieje możliwość zakupienia napojów i przekąsek w szkolnym sklepiku
10. Informacje dodatkowe Śniadanie lub podwieczorek dzieci przynoszą z domu (kanapki, owoce, napój w kartonie lub w plastikowej butelce) i spożywają podczas przerwy pod opieką wychowawcy. Istnieje możliwość zakupienia napojów i przekąsek w szkolnym sklepiku Zorganizowane są dwie przerwy śniadaniowe (jedna przerwa śniadaniowa podczas każdej zmiany). Szkoła bierze udział w różnorodnych akcjach, m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Pola Nadziei”, „Bezpieczny Puchatek”, „Cała Polska czyta dzieciom”

14 11. Nasza szkoła jest OK! Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, • uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

15 12. Wyprawka pierwszoklasisty
Uczniowie klas I otrzymują bezpłatny podręcznik zapewniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Nasz elementarz”, materiały ćwiczeniowe, a także bezpłatny podręcznik do nauki języka angielskiego. Uczniowie uczęszczający na zajęcia nieobowiązkowe, religię lub etykę, zakupują podręcznik we własnym zakresie.

16 Pozostałe informacje:
Stroje na zajęcia wychowania fizycznego: koszulki - białe spodenki - granatowe buty sportowe, wiązane. Obuwie na zmianę na gumowej podeszwie (trampki, tenisówki). Zdjęcie dziecka potrzebne do wyrobienia legitymacji szkolnej prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły do końca lipca.

17 Przybory szkolne niezbędne dla ucznia klasy I:
zeszyt w 3-linie - 1 szt. zeszyty w kratkę 16-kartkowe (jeden na dzienniczek) - 4 szt. blok rysunkowy duży (A3) - 1 szt. blok rysunkowy mały (A4) - 1 szt. blok techniczny biały i kolorowy A3 i A4 - 1 szt. zeszyt papierów kolorowych - 1 szt. plastelina - 1 op. farby plakatowe i akwarelowe(12 kolorów) - 1 op. pojemnik na wodę - 1 szt. pędzelki (gruby i cienki) - po 1 szt. klej - 1 op. liczmany (patyczki) kolorowa bibuła

18 Wyposażenie piórnika kredki ołówkowe -1 op. kredki Bambino -1 op.
kredki pastelowe – 1 op. ołówki - 2 szt. gumka -1 szt. temperówka -1 szt. nożyczki -1 szt. linijka - 1 szt. Wszystkie przybory prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka i przynieść do szkoły pierwszego dnia nauki.

19 Warunki przyjęcia dziecka do szkoły:
Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji: zasady rekrutacji kryteria rekrutacji harmonogram rekrutacji oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły: w zakładce REKRUTACJA

20 Prosimy o śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do współpracy. Dyrekcja


Pobierz ppt "INFORMATOR DLA RODZICÓW PIERWSZOKLASISTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google