Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy kształt rynku gazu w Polsce Potrzeby i wyzwania w obszarze ICT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy kształt rynku gazu w Polsce Potrzeby i wyzwania w obszarze ICT"— Zapis prezentacji:

1 Nowy kształt rynku gazu w Polsce Potrzeby i wyzwania w obszarze ICT
Zarys oferty SYGNITY S.A. Wojciech Szeloch GAZTERM 2014

2 O nas

3 15 18 22 1500+ 5000+ SYGNITY TO JEDNA Z CZOŁOWYCH POLSKICH FIRM
O nas 15 SYGNITY TO JEDNA Z CZOŁOWYCH POLSKICH FIRM INFORMATYCZNYCH BIUR W CAŁEJ POLSCE 18 LAT NA GIEŁDZIE Powstała poprzez konsolidację Grupy ComputerLand i Grupy Emax (w tym Winuel, PB Polsoft, Aram) 22 LATA NA POLSKIM RYNKU 1500+ PRACOWNIKÓW 5000+ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

4 OBSZARY OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES USŁUG INFORMATYCZNYCH I KOMPLEKSOWĄ
O nas Realizujemy projekty od A do Z - od doradztwa poprzez produkcję i wdrożenie po serwisowanie i outsourcing Chętnie podejmujemy nowe wyzwania, bo lubimy tworzyć nowatorskie rozwiązania OBSZARY w których działamy doradztwo informatyczne produkcja oprogramowania wdrażanie oprogramowania własnego i rozwiązań największych producentów IT integracja usług i procesów audyt i testowanie oprogramowania dostarczanie infrastruktur teleinformatycznych serwisowanie outsourcing IT OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES USŁUG INFORMATYCZNYCH I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ

5 SEKTORY gospodarki, które obsługujemy TWORZYMY DLA NAJWIĘKSZYCH O nas
Pracujemy dla największych banków, przedsiębiorstw i instytucji publicznych, budując wspólnie z nimi łatwiejszą przyszłość dla nas wszystkich SEKTORY gospodarki, które obsługujemy

6 Rozwój rynku gazu – potrzeby i wyzwania dla ICT

7 Aktualna sytuacja i wyzwania
Duże zróżnicowanie i rozwiązań Wewnętrzne zmiany organizacyjne Optymalizacja kosztów i doskonałość operacyjna Zmieniająca się sytuacji rynkowa Rosnące wymagania klientów ICT umożliwia pokonywanie tych wyzwań 1 2 3 Dane Integracja, centralizacja i wzbogacanie danych Uzyskiwanie dodatkowej wartości z danych – zintegrowane rozwiązania dziedzinowe Opomiarowanie kluczowych elementów infrastruktury do poziomu wynikającego z analizy opłacalności Zbieranie danych i ich centralizacja połączona z analizą jakościową oraz łączeniem danych z telemetrii z danymi z innych źródeł

8 Rozwój rynku gazu – wybrane referencje Sygnity

9 Projekty dla sektora gazowego
Infrastruktura i Bezpieczeństwo danych Integracja i SOA Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. System do archiwizacji i backupu danych Jedno z największych rozwiązań backupowych opartych o oprogramowanie IBM Tivoli Zamówienia objęło również dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego w tym m.in..: macierzy dyskowych Biblioteki dysków zestawów Blade Dostawa i usługi zostały zrealizowane w 8 lokalizacjach OGP GAZ- SYSTEM na terenie Polski. PGNiG SA Platforma SOA do integracji aplikacji bilingowych i fakturowania, wspomagająca automatyzację dekretowania i księgowania faktur i zapłat w systemie SAP Integracją zostały objęte lokalne systemy bilingowe i fakturowania dostarczane przez 8 dostawców i wdrożone w 245 niezależnych instancjach Zakres rozwiązania obejmuje: Opracowanie modelu kanonicznego danych księgowych oraz Standardu Wymiany Danych Wykonanie projektu oraz wdrożenie środowiska integracyjnego zgodnie z architekturą SOA w oparciu o IBM WebSphere Broker i IBM WebSphere MQ Zarządzanie procesem dostawy i wdrożenia adapterów wszystkich dostawców integrowanych systemów (Project Management) Wdrożenie obejmowało również szczegółowe zaprojektowanie, implementację oraz wdrożenie: Centralnej Bazy Danych Elementarnych (CBDE) informacje o zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na księgowania w module FI oraz CO systemu SAP R/3. Pozyskiwane i przetwarzane dane umożliwiają centralną analizę kontrahentów rozliczanych we wszystkich integrowanych systemach lokalnych Modułu Słowników Centralnych i Tabeli Mapowań będących centralnym repozytorium danych referencyjnych na potrzeby integracji lokalnych systemów bilingowych i fakturowania z centralnym systemem SAP R/3. Moduł wspiera także utrzymanie zaawansowanej konfiguracji na potrzeby Modułu dekretacji Modułu Dekretacji i Agregacji zapewniającego automatyczną realizację algorytmów weryfikacji biznesowej, dekretacji i agregacji danych pozyskanych z lokalnych systemów integrowanych Adaptera systemu multiZBYT udostępniającego dane zgodnie ze Standardem Wymiany Danych z wykorzystaniem środowiska integracyjnego IBM WebSphere,

10 Projekty dla sektora gazowego
Wdrożenie, integracja i migracja Wsparcie techniczne SAP PSG Oddział w Poznaniu Integracja i migracja: integracja systemów dziedzinowych i migracja danych do środowiska SAP ERP we wszystkich Oddziałach PSG Poznań Integracja środowiska informatycznego została wykonana w oparciu o oprogramowanie IBM WebSphere Zakres obejmował między innymi: Wykonanie interfejsów pomiędzy systemem SAP ERP i systemami dziedzinowymi takimi jak: eKancelaria, Fenix, Inwestor, SGM, Sprzefak i inne Opracowanie strategii migracji i wykonanie migracji danych z systemów dziedzinowych takich jak: Kadry Płace, Karnet i inne z wykorzystaniem narzędzi Data Stage i Quality Stage w celu mapowania migrowanych danych na słowniki systemu SAP Implementację ról wzorcowych i nadanie uprawnień pracownikom w systemie SAP ERP dla modułów FI,CO i AA Dostawa, wdrożenie i optymalizacja: Dostawa licencji na oprogramowanie dla platformy integracyjnej IBM WebSphere Instalacja i uruchomienie platformy integracyjnej IBM WebSphere Konfiguracja i optymalizacja wdrożonego Systemu . PSG Oddział w Poznaniu Usługi serwisowe i usługi utrzymaniowe dla systemu SAP ERP w zakresie SAP BASIS oraz dla platformy integracyjnej (szyny danych) opartej o oprogramowanie IBM WebSphere. Zakres prac obejmował, między innymi: Dla systemu SAP BASIS Czynności administracyjne wykonywane zgodnie ze zdefiniowanym kalendarzem administracyjnym (SOLMAN), Optymalizacja systemu, Utrzymanie systemu, ABAP - zadania utrzymaniowe oraz wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów. Dla środowiska szyny integracyjnej (IBM WebSphere ESB) Utrzymanie środowiska integracyjnego (diagnostyka, profilaktyka, administracja), Utrzymanie WSDL'i (diagnostyka, rozwiązywanie problemów), Utrzymanie interfejsów (diagnostyka, rozwiązywanie problemów), Utrzymanie programów ABAP (diagnostyka, rozwiązywanie problemów). .

11 Projekty dla sektora gazowego
20% Zarządzanie odczytami Indywidualnych odbiorców gazu w Polsce PSG Oddział w Warszawie Wdrożenie systemu zarządzania odczytami opartego o autorskie rozwiązanie Sygnity – komponenty WMS/mAI. W skład systemu wchodzą: WMS Work Management System (System zarządzania odczytami) mAI 2.0 mobilna Akwizycja Inkasencka (przeznaczona dla inkasentów pracujących z urządzeniami PDA w terenie odczytujących liczniki gazowe) Interfejs z oprogramowaniem bilingowym CC&B unikalne rozwiązanie integrujące system klasy AMS z bilingiem firmy Oracle Cała komunikacja z inkasentami odbywa się poprzez APN Każda praca inkasenta potwierdzona jest współrzędną GPS, a prezentacja trasy odczytu na mapach GIS co stanowi ciekawy materiał poglądowy 141 Pracowników terenowych 77 Pracowników obsługujących system centralny WMS 15k Zleceń pracy dziennie 300k Odczytów miesięcznie

12 Projekty dla sektora gazowego
Prognoza transportowa gazu PSG Oddział w Tarnowie System wspomaga proces generowania prognozy transportowej Proces ten odbywa się automatycznie tzn. modele matematyczne wyliczają prognozę dla każdego punktu gazowego zgodnie z harmonogramem Dla każdego punktu można zdefiniować kilka modeli matematycznych (Arima, Meteo z uwzględnieniem prognozy temperatury, Neuronowych, innych). Łącznie dostępnych jest ok 20 modeli Ponieważ modele matematyczne działają na dobach administracyjnych w celu sporządzenia prognozy transportowej wyliczana jest prognoza na dwie doby (n+1, n+2), a następnie system automatycznie generuje prognozę transportową w godzinach od 07:00 doby n+1 do godziny 06:00 doby n+2 Dla punktów wejścia które są powiązane z punktami wyjścia dla których ZUD zgłaszają nominacje prognoza transportowa generowana jest na podstawie prognozy modeli matematycznych z uwzględnieniem zmian w nominacjach zgłoszonych przez ZUD Moduł prognostyczny umożliwia wprowadzanie znanych wcześniej ograniczeń w poborze gazu na punkt, które są następnie uwzględniane przy generowaniu prognozy transportowej dla danego punktu Moduł prognostyczny posiada wiele wbudowanych raportów min. raport analizy finansowej odchyleń, gdzie porównywane są dane rzeczywiste i prognoza z modułu z danymi z SWI (operatywnymi lub rozliczeniowymi) oraz wyliczana jest opłata za przekroczenie rozbieżności między prognozą a rzeczywistym zużyciem. Raport analizy finansowej odchyleń porównuje dane w jednostce [Nm3] i [kWh]

13 Projekty dla sektora gazowego
Zarządzanie Majątkiem (GIS) PSG Oddział Zabrze Wdrożenie rozwiązania obejmowało moduły: Edycja danych geometrycznych i opisowych EDGiO (aplikacja SonetDE, SonetEE, SonetSE) Moduł transformacji danych 65/2000 Edycja kart technicznych Słowniki i Katalogi Kontrola danych branżowych wraz z budowaniem topologii sieci Dedykowane raporty kontroli postępu prac Moduł Analiz Chemicznych (MaCH) Moduł Gospodarki Gazomierzami Przesyłowymi (MGGP) Moduł Rozliczeniowy (MR) Wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem SONET obejmowało zaawansowaną integrację z systemami: ERP firmy SAP SCADA System bilingowy Centrum Komunikacji Masowej Główne obszary biznesowe wspierane w ramach integracji: Obsługa wniosków inwestycyjnych Obsługa projektów Obsługa zawiadomień PM Obsługa zleceń PM (eksploatacja, awarie, obchody sieci) Obsługa urządzeń Obsługa spraw (Inwestycja, remont, awaria, przebudowa, zmiana dysponenta, podział SAT, korekty majątku sieciowego) Aplikacje SONET działają na trzech platformach: Klient-serwer – edycja danych geometrycznych i opisowych wraz z kontrolą i budową powiązań topologicznych WWW (JARC) - pełny dostęp poprzez przeglądarkę do wszystkich obiektów systemu – zarówno geometrycznych jak i opisowych wraz z edycją danych opisowych. W środowisku tym możliwa jest edycja danych geometrycznych – bez budowy topologii Mobilna - dostęp do danych geometrycznych i opisowych wraz z nietopologiczną edycją obiektów geometrycznych

14 Projekty dla sektora gazowego
Zarządzanie Majątkiem (GIS) PSG Oddział w Tarnowie Cechą wyróżniającą jest wykorzystanie technologii GIS oraz danych przestrzennych w każdym module SZI wspierającym obsługę procesów biznesowych, tworząc bezpośrednie powiązanie pomiędzy działaniami operacyjnymi a obiektami prezentowanymi na mapie numerycznej Realizowany w PSG o/Tarnów system jest obecnie największym w Polsce, pod względem ilości zaimplementowanych funkcjonalności obsługujących procesy biznesowe oraz wprowadzonych danych, systemem klasy GIS wykorzystywanym w branży gazowniczej Docelowo ma dysponować danymi o blisko połowie dystrybucyjnego majątku gazowniczego, który jest zlokalizowany na terenie naszego kraju, co uczyni go nie tylko największym w Polsce tego typu rozwiązaniem, ale również jednym z większych w Europie Cele biznesowe: Dysponowanie własną (niezależną), centralną (zestandaryzowaną) bazą wiarygodnych danych o Majątku Technicznym Powszechne wykorzystanie tych informacji w głównych procesach biznesowych Osiągnięcie korzyści finansowych i strategicznych poprzez analizę i wykorzystanie zgromadzonej informacji Główne założenia: Jeden główny i kompleksowy system informatyczny wykorzystywany przez wielu użytkowników – od pracowników RES, aż po analityków Centrali Spółki, Rozwiązanie wykorzystujące technologie GIS i umożliwiające analizy przestrzenne Rozwiązanie silnie dostosowane do wymagań i sytuacji w Spółce Rozwiązanie własne, niezależne źródło informacji, będące w pełnej dyspozycji Oddziału W 2013r. podczas corocznego Forum Zmieniamy Polski Przemysł PSG otrzymało nagrodę „Najciekawsze z najlepszych” przyznawaną firmom za najlepsze wdrożenia systemów informatycznych w przemyśle. System umożliwia poprawienie efektywności biznesowej poprzez: Optymalizację działań inwestycyjnych, eksploatacyjnych i remontowych Redukcję kosztów wynikającą z nieprawidłowych stanów Majątku Skuteczną kontrolę opłat i stanów prawnych obiektów Poprawę bezpieczeństwa technicznego funkcjonowania przedsiębiorstwa

15 Projekty dla sektora gazowego
GIS – Moduł Obliczeń Sieciowych PSG Oddział w Tarnowie Moduł obliczeniowy jest aplikacją działającą w środowisku Sonet (DE/SE). Działanie obliczeń polega na wsadowym wywoływaniu programu GASNET z uprzednio przygotowanymi danymi oraz pobieraniem wyników obliczeń. Przygotowanie danych polega na wyborze fragmentu sieci poprzez selekcję na mapie lub(i) wyborze sieci na podstawie funkcji topologicznych Z wybranego obszaru sieci tworzona jest kopia danych dla obliczeń obejmująca warstwy: odcinków gazowych węzłów armatury zaporowo-upustowej z uproszczoną listą atrybutów ukierunkowaną na obliczenia sieciowe Podczas pracy z aktywną kopią danych możliwe jest edytowanie atrybutów opisowych dot. parametrów obliczeniowych (np. chropowatość, średnica gazociągu itd.) oraz edycja geometrii w warstwach będących kopiami Dostępna funkcjonalność: Kopie obliczeniowe Funkcje ogólne związane z mapą i danymi opisowymi Operacje na bieżącej kopii obliczeniowej Edycja parametrów obliczeniowych (wybór wzoru obliczeniowego, współczynniki nierównomierności, średnie obciążenia w taryfach, parametry fizyczne dot. obliczeń…) Edycja topologiczna elementów kopii (odcinki, węzły, armatura, opisy dodatkowe) Uruchamianie obliczeń w trybach bez interfejsu oraz z interfejsem graficznym silnika obliczeniowego GASNET Przeglądanie wyników obliczeń W postaci tabelarycznej W postaci graficznej jako dynamiczne klasyfikacje na mapie (w tym kierunki przepływu gazu) lub wykresy wartości (dla tras)

16 Wojciech Szeloch Menedżer Rozwoju Biznesu +48 508 021 171


Pobierz ppt "Nowy kształt rynku gazu w Polsce Potrzeby i wyzwania w obszarze ICT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google