Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH. Kiedy Casat RS ma szczególne zastosowania dla Twojego systemu produkcji? Gdy chcesz zdefiniować czynności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH. Kiedy Casat RS ma szczególne zastosowania dla Twojego systemu produkcji? Gdy chcesz zdefiniować czynności."— Zapis prezentacji:

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

2 Kiedy Casat RS ma szczególne zastosowania dla Twojego systemu produkcji? Gdy chcesz zdefiniować czynności konieczne do wykonania w danym modelu produkcji i zarządzać mieszanym przepływem on line Gdy potrzebujesz znormować i zbalansować linię produkcyjną według SAM/MTM Gdy chcesz rejestrować każde zdarzenie, które wydłużyło czas wykonania operacji znormowanej według metodologii SAM/MTM Gdy chcesz poprawić jakość montażu definiując sygnały pozwalające na kontynuację montażu (czujniki, kamery, kody) Gdy chcesz uprościć wprowadzanie zmian w montażu (kolejność, asortyment) poszczególnych modeli na stanowiskach - przeprowadzając je on line Gdy chcesz uprościć tworzenie instrukcji stanowiskowych i szkolenie operatorów Gdy chcesz w szybki sposób zbierać indywidualne dane na poszczególnych stanowiskach dotyczące Twojej produkcji (OEE, SPC, PPM) Dla kogo system CASAT RS?

3 Poziom 3 – Funkcjonalność klienta Poziom 2 – Rozszerzona funkcjonalność Poziom 1 - Podstawowa funkcjonalność

4 Poziom 1 Przykłady kilku podstawowych funkcji Dopasowanie wymagań Klienta do funkcjonalności systemu

5 Poziom 1 – Funkcje podstawowe Casat Tidsanalyser – analiza ruchów elementarnych Casat Balans – balansowanie stanowisk Casat WBB – wartościowanie czynności Casat Materiały i Narzędzia Casat Instrukcje działania Casat harmonogram Człowiek & Maszyna Casat Change Order- Zmiany w zamówieniach – on line Automatyczna rejestracja zatrzymań Kodowanie zatrzymań z komentarzem Kodowanie zatrzymań Automatyczna przyczyna kodowanie przestojów na wejściu do RS-black box Współczynnik ilości produkowanej na cykl Ilości odrzucone i poprawiane Obliczanie OEE Uruchomienie/zatrzymanie zamówień z listy zamówień wizualizacja w czasie rzeczywistym Raporty standardowe (wydajność maszyn, zatrzymania, złom, monitorowanie produkcji) Raporty osobowe Analiza danych dynamicznych Duże ekrany z wystandaryzowanymi zdjęciami Licznik czasu operacji spersonalizowany interfejs dla użytkowników wsparcie systemu języki (szwedzki, angielski, polski) Casat Uprawnienia Obsługa działania (Serwis) Przegląd funkcjonalności Poziom 1 Funkcje podstawowe

6 Tworzenie struktury przepływu procesu Poziom 1 Funkcje podstawowe

7 Definiowanie czynności Poziom 1 Funkcje podstawowe

8 Definiowanie użytych materiałów Poziom 1 Funkcje podstawowe

9 Casat Tidsanalyser – normowanie czasu wykonania czynności Poziom 1 Funkcje podstawowe

10 Normatywy czasu pracy SAM/ MTM

11 Casat Balans – balansowanie stanowisk i linii Poziom 1 Funkcje podstawowe

12 Ustalanie balansu dla założonego taktu Poziom 1 Funkcje podstawowe

13 Wyniki balansowania Poziom 1 Funkcje podstawowe

14 Casat WBB – wartościowanie czynności Poziom 1 Funkcje podstawowe

15 Określenie stopnia nie wykorzystania zasobów – system loss Poziom 1 Funkcje podstawowe

16 Zmiany w zamówieniach i zleceniach produkcyjnych on - line Możesz na bieżąco dokonywać zmian w zleceniu – dzięki Casatowi zdefiniujesz moment pojawienia się zmiany na linii, którą zobaczy operator na stanowisku w zdefiniowanym przez Ciebie terminie Poziom 1 Funkcje podstawowe

17 Definiowanie planu produkcji

18 Casat Instrukcje i raporty Zestawienie operacji i normatywu Poziom 1 Funkcje podstawowe

19 Casat Instrukcje i raporty Zestawienie wykorzystania materiałów Poziom 1 Funkcje podstawowe

20 Casat Instrukcje papierowe Poziom 1 Funkcje podstawowe

21 Casat Instrukcje papierowe Poziom 1 Funkcje podstawowe

22 Casat Instrukcje cyfrowe Poziom 1 Funkcje podstawowe

23 Casat instrukcje cyfrowe Poziom 1 Funkcje podstawowe poprawa jakości wykonania zmniejszenie ryzyka błędu wykonania operacji Traceability – pełna informacja o przebiegu wykonania

24 Automatyczna rejestracja zdarzeń Funkcjonalność Termin i długość postoju zapisana automatycznie Zarówno krótkie jak i długie przestoje są wyświetlone Możesz ustalić jedną kategorię dla mikroprzestojów poniżej jednej minuty i wiele kategorii dla zatrzymań powyżej 1 minuty W pomiarze OEE możesz otrzymać również informacje o mikroprzestojach Rejestruje zdarzenie praca/ postój automatycznie Poziom 1 Funkcje podstawowe

25 Funkcjonalność Możliwość wyboru z listy przyczyn predefiniowanych Oprócz kodu możesz również zapisać jakąkolwiek informacje o problemie Wybrane kody przyczyn mogą mieć zaprogramowany obowiązkowy komentarz Możesz wyłączyć kategorię zatrzymań (np. brak zamówień) jeżeli nie chcesz włączyć go do pomiaru OEE Lista zatrzymań może zwierać dowolną liczbę kodów i poziomów Lista zatrzymań jest oparta o utrzymanie jakości dla klienta To operatorzy są ekspertami w znajomości przyczyn zakłóceń. To zrozumiałe że zbieramy te informacje Kody zatrzymań i dodatkowe komentarze operatora Poziom 1 Funkcje podstawowe

26 Rejestrowanie wydłużonego czasu trwania operacji powyżej normy SAM/MTM Poziom 1 Funkcje podstawowe Efektywność operatora – indywidualny login– analiza efektywności dla każdego operatora

27 Rejestracja częstotliwości i przyczyn zakłóceń w realizacji operacji w czasie Poziom 1 Funkcje podstawowe Możliwość analizy najczęstszych zakłóceń czasu trwania operacji

28 Kontrola poprawności wykonania zintegrowane z Casatem systemy czujników, kamer, skanerów weryfikujące poprawność wykonania, montażu, pobrania części Poziom 1 Funkcje podstawowe

29 Możesz wykorzystać każdy rodzaj podłączenia Różne typy terminali dla różnych użytkowników Ekrany dotykowe Zainstalowane na stałe na stacji lub maszynie Wykorzystanie PC, laptopów W biurze, na produkcji Cienkie monitory w biurach i na produkcji Tablet wszędzie Poziom 1 Funkcje podstawowe

30 Wizualizacja wskaźników Wszystkie informacje o aktualnym stanie. Fakty zamiast odczuć Poziom 1 Funkcje podstawowe Najbliższa maszyna Operatorzy i pracownicy bezpośrednio mogą czytać dane na stacjach roboczych lub maszynach Ekrany TV w zakładzie Wyraźnie widoczne wszelkie zmiany w fabryce W biurze Śledź wydarzenia i zmiany na odległość OperatorLiderzy zmian, sponsorzy Produkcja

31 Codzienne raporty PDF i A4 Informacje podstawowe dla codziennego zarządzania. Wybierz parametry aby otrzymywać email w zdefiniowanych odstępach czasu ze zdefiniowanymi informacjami. Raporty zmiany, dniaSzczegółowe sprawozdania ze zdarzeń Poziom 1 Funkcje podstawowe

32 Analiza danych Proste i dynamiczne narzędzie do analizy danych Analiza trendów Wykryj potencjalne zakłócenia zanim wystąpią Oś czasu Monitorowanie i ocena Analiza przyczyn Pełna przejrzystość wydarzeń Poziom 1 Funkcje podstawowe

33 Obliczanie taktu/ OEE Funktionalitet Wpisz planowaną produkcję w harmonogramie graficznym Dostępność i straty system oblicza automatycznie użyj kodów przyczyn zdarzeń do obliczenia dostępności maszyn i otrzymać właściwy wynik OEE Oblicz optymalny czas cyklu dla wygenerowania właściwego OEE Problemy jakościowe są obliczane przez produkty zarejestrowane jako złom Według przyjętych standardów do obliczania wydajności maszyn Poziom 1 Funkcje podstawowe

34 Raport osi wartości czasu Funkcjonalność zmiany zamówień, zlecenia/materiały, zatrzymania, problemy jakościowe, OEE Najedź kursorem na stanowisko aby zobaczyć ilość, wydajność Kliknij na zakładkę zatrzymań/ wad jakościowych aby edytować czas, kod i przyczynę Uzyskasz bieżący obraz tego co dzieje się na stanowisku, maszynie lub linii Poziom 1 Funkcje podstawowe

35 Centrum informacji/ Big screen Funkcjonalność Wykorzystanie gotowych standardowych obrazów w celu przedstawienia informacji na temat aktualnego stanu produkcji i zakłóceń Obserwuj informacje o stanowiskach/ maszynach on line – na bieżąco Obserwuj poziom OEE teraz, dzisiaj, w ubiegłym tygodniu Wybierz interesujące Cię punkty pomiarowe, które mają być wyświetlane Wszystkie dodatkowe opcje mogą być rozbudowane jako niestandardowe układy i treści Bądź na bieżąco z każdą informacją Poziom 1 Funkcje podstawowe

36 Dynamiczne instrukcje cyfrowe Zamiast długich instrukcji papierowych Szkolenia Standaryzacja szkoleń w krótkim czasie i łatwa modyfikacja Złożone modele i produkcja mieszana Instrukcja montażu dla różnych wariantów produktu Indywidualne zatwierdzanie wykonania przez operatora sekwencji czynności na poszczególnych etapach Identyfikowalność/ traceability Możliwość śledzenia każdego zlecenia z datą, stacją i osobą odpowiedzialną za wykonanie Narzędzie integracji Różnorodność narzędzi kontroli punktów krytycznych zintegrowane w jednym miejscu Wybrane korzyści

37 Dopasowanie wymagań Klienta do funkcjonalności systemu Poziom 2 Funkcje dodatkowe

38 Przegląd funkcjonalności Poziom 2 – Funkcje zaawansowane Zdarzenia na maszynach poprzez RS-tablice z interfejsem Ethernet zdarzenia na maszynach poprzez Profibus widok strony sprzęt kodowania powiązany z automatycznym zatrzymaniem system RS-Buzz Alfa – komunikowanie zdarzeń dla utrzymania ruchu z linii lub stanowiska System andon i eskalacja alarmu Rejestr wartości empirycznych Wartości procesowe i SPC Automatyczne matryce umiejętności Odchylenia jakości Punkty pomiarowe Mistrza Struktura organizacyjna (grupy maszyn, działy, fabryki) Integracja z Aretics T7 według standardowej procedury MTBF/ MTTR (Zgłoszenia UH-KPI) Zwiększone zużycie materiału Alternatywne warianty produkcji Layout and Logics Manager – Manager ustawienia i logistyki inne języki Poziom 2 Funkcje dodatkowe

39 System zgłaszania usterek RS- Buzz Alfa Pobierz zdarzenia na maszynie za pomocą istniejącej infrastruktury IT i automatyki Funkcjonalność informowanie pracowników odpowiednich służb (UR, KJ) o zdarzeniach i ich statusie Szybka i prosta komunikacja Komunikowanie wiadomości na podstawie zdarzeń o Automatyczny alarm przy zdefiniowanym zdarzeniu o ręcznie poprzez terminale operatorskie (definiowanie własnych wiadomości przez operatorów) o wysyłanie gotowych zdefiniowanych wiadomości do różnych działów w związku z wystąpieniem zdarzenia (UR, jakość) Zasięg do 1000 m bez wzmacniaczy Poziom 2 Funkcje dodatkowe

40 System Andon z eskalacją alarmu Bezpieczeństwo zwiększenie poczucia odpowiedzialności i wpływu na utrzymanie ciągłości ruchu maszyn Upewnij się że odpowiedni ludzie otrzymują odpowiednie informacje w odpowiednim czasie Funkcjonalność wiadomości są wysyłane na podstawie zdarzeń zatrzymania straty wydajności Ryzyko statystyczne (przekroczenie zadanej wartości np. o 10%) Inne wydarzenia (wszystko co dzieje się w Casat RS) zdarzenia zdefiniowane przez klienta za pośrednictwem standardowych formularzy Wiadomości mogą być wysyłane przez SMS E-mail RS-Buzz Alfa ekrany Poziom 2 Funkcje dodatkowe

41 Zarządzanie jakością z SPC Cp Cpk Liczebność próby mediana, modalna Wartość najwyższa Wartość najniższa górna i dolna granica kontrolna Obliczanie Sigmy (odchylenie standardowe) Poziom 2 Funkcje dodatkowe

42 Automatyczna matryca umiejętności Przegląd i kontrola zapotrzebowania i posiadanych umiejętności Funkcjonalność Poziom umiejętności operatora jest aktualizowany automatycznie uwzględniając operacje i czas wykonania przez poszczególnych operatorów Kompetencja jest mierzona w czterech poziomach Śledź zmiany w nabytych kompetencjach operatorów Śledź rozwój od momentu rekrutacji na potrzeby szkoleń Miej oko na „ojca chrzestnego” – sprawdź czy nowi pracownicy otrzymują instrukcje i pomoc Poziom 2 Funkcje dodatkowe

43 Layout and Logics Manager Opracowanie i modyfikowanie raportów i zrzuty ekranu w zależności od potrzeb Budowanie rozwiązań w Casat RS bez zewnętrznych konsultantów Funkcjonalność zbuduj własne ekrany z gotowych widgetów Zbuduj niestandardowy raport we własnym układzie Wyskakujące okna zdarzeń Logiczne struktury danych dzięki własnym KPI’s Dodawanie niestandardowych pól i tabel w strukturze danych Techniki wykorzystywane z projektantem Projektowanie obiektowe XAML Python Poziom 2 Funkcje dodatkowe

44 Poziom 3 Elastyczne dopasowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb

45 Przegląd funkcjonalności Poziom 3 – Elastyczne dodatki dla Klientów Pakiet integracji z systemem ERP Indywidualne KPI Indywidualne raporty Indywidualne ekrany projekcyjne Poziom 3 Elastyczne dostosowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb

46 Integracja z systemami ERP Integracja jednokierunkowa Integracja dwukierunkowa JeevesMonitorM3/ Movex SAPDynamics AX iScala Pyramid Mapaz Formula Industri Dynamics NAV Macpac Formula Industri JD Edwards Poziom 3 Elastyczne dostosowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb

47 Centrum informacji/ Big Screen – Layouty produkcji Poziom 3 Elastyczne dostosowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb

48 Jest najprostszym rozwiązaniem, aby poprawić i utrzymać kontrolę nad produkcją złożoną Pozwala zarządzać wszystkimi danymi od projektanta systemu po operatora linii Rozwiązania serwerowe z kopią zapasową lub serwer u klienta Umożliwia korzystanie z systemu poprzez dostęp do internetu bez konieczności instalacji systemu Dostosowanie poziomu uprawnień do systemu przez poszczególnych użytkowników - nie ryzykujemy utratą danych Wybrane korzyści


Pobierz ppt "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH. Kiedy Casat RS ma szczególne zastosowania dla Twojego systemu produkcji? Gdy chcesz zdefiniować czynności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google