Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

2 Dla kogo system CASAT RS?
Kiedy Casat RS ma szczególne zastosowania dla Twojego systemu produkcji? Gdy chcesz zdefiniować czynności konieczne do wykonania w danym modelu produkcji i zarządzać mieszanym przepływem on line Gdy potrzebujesz znormować i zbalansować linię produkcyjną według SAM/MTM Gdy chcesz rejestrować każde zdarzenie, które wydłużyło czas wykonania operacji znormowanej według metodologii SAM/MTM Gdy chcesz poprawić jakość montażu definiując sygnały pozwalające na kontynuację montażu (czujniki, kamery, kody) Gdy chcesz uprościć wprowadzanie zmian w montażu (kolejność, asortyment) poszczególnych modeli na stanowiskach - przeprowadzając je on line Gdy chcesz uprościć tworzenie instrukcji stanowiskowych i szkolenie operatorów Gdy chcesz w szybki sposób zbierać indywidualne dane na poszczególnych stanowiskach dotyczące Twojej produkcji (OEE, SPC, PPM)

3 Poziom 1 - Podstawowa funkcjonalność
Poziom 2 – Rozszerzona funkcjonalność Poziom 3 – Funkcjonalność klienta

4 Przykłady kilku podstawowych funkcji
Dopasowanie wymagań Klienta do funkcjonalności systemu Poziom 1 Przykłady kilku podstawowych funkcji

5 Przegląd funkcjonalności
Poziom 1 Funkcje podstawowe Poziom 1 – Funkcje podstawowe Casat Tidsanalyser – analiza ruchów elementarnych Casat Balans – balansowanie stanowisk Casat WBB – wartościowanie czynności Casat Materiały i Narzędzia Casat Instrukcje działania Casat harmonogram Człowiek & Maszyna Casat Change Order- Zmiany w zamówieniach – on line Automatyczna rejestracja zatrzymań Kodowanie zatrzymań z komentarzem Kodowanie zatrzymań Automatyczna przyczyna kodowanie przestojów na wejściu do RS-black box Współczynnik ilości produkowanej na cykl Ilości odrzucone i poprawiane Obliczanie OEE Uruchomienie/zatrzymanie zamówień z listy zamówień wizualizacja w czasie rzeczywistym Raporty standardowe (wydajność maszyn, zatrzymania, złom, monitorowanie produkcji) Raporty osobowe Analiza danych dynamicznych Duże ekrany z wystandaryzowanymi zdjęciami Licznik czasu operacji spersonalizowany interfejs dla użytkowników wsparcie systemu języki (szwedzki, angielski, polski) Casat Uprawnienia Obsługa działania (Serwis)

6 Tworzenie struktury przepływu procesu
Poziom 1 Funkcje podstawowe Tworzenie struktury przepływu procesu

7 Definiowanie czynności
Poziom 1 Funkcje podstawowe

8 Definiowanie użytych materiałów
Poziom 1 Funkcje podstawowe Definiowanie użytych materiałów

9 Casat Tidsanalyser – normowanie czasu wykonania czynności
Poziom 1 Funkcje podstawowe

10 Normatywy czasu pracy SAM/ MTM

11 Casat Balans – balansowanie stanowisk i linii
Poziom 1 Funkcje podstawowe

12 Ustalanie balansu dla założonego taktu
Poziom 1 Funkcje podstawowe Ustalanie balansu dla założonego taktu

13 Poziom 1 Funkcje podstawowe Wyniki balansowania

14 Casat WBB – wartościowanie czynności
Poziom 1 Funkcje podstawowe

15 Określenie stopnia nie wykorzystania zasobów – system loss
Poziom 1 Funkcje podstawowe

16 Zmiany w zamówieniach i zleceniach produkcyjnych on - line
Poziom 1 Funkcje podstawowe Możesz na bieżąco dokonywać zmian w zleceniu – dzięki Casatowi zdefiniujesz moment pojawienia się zmiany na linii, którą zobaczy operator na stanowisku w zdefiniowanym przez Ciebie terminie

17 Definiowanie planu produkcji

18 Casat Instrukcje i raporty
Poziom 1 Funkcje podstawowe Zestawienie operacji i normatywu

19 Casat Instrukcje i raporty
Poziom 1 Funkcje podstawowe Zestawienie wykorzystania materiałów

20 Casat Instrukcje papierowe
Poziom 1 Funkcje podstawowe Casat Instrukcje papierowe

21 Casat Instrukcje papierowe
Poziom 1 Funkcje podstawowe Casat Instrukcje papierowe

22 Casat Instrukcje cyfrowe
Poziom 1 Funkcje podstawowe

23 Casat instrukcje cyfrowe
Poziom 1 Funkcje podstawowe poprawa jakości wykonania zmniejszenie ryzyka błędu wykonania operacji Traceability – pełna informacja o przebiegu wykonania

24 Automatyczna rejestracja zdarzeń
Poziom 1 Funkcje podstawowe Automatyczna rejestracja zdarzeń Rejestruje zdarzenie praca/ postój automatycznie Funkcjonalność Termin i długość postoju zapisana automatycznie Zarówno krótkie jak i długie przestoje są wyświetlone Możesz ustalić jedną kategorię dla mikroprzestojów poniżej jednej minuty i wiele kategorii dla zatrzymań powyżej 1 minuty W pomiarze OEE możesz otrzymać również informacje o mikroprzestojach

25 Kody zatrzymań i dodatkowe komentarze operatora
Poziom 1 Funkcje podstawowe To operatorzy są ekspertami w znajomości przyczyn zakłóceń. To zrozumiałe że zbieramy te informacje Funkcjonalność Możliwość wyboru z listy przyczyn predefiniowanych Oprócz kodu możesz również zapisać jakąkolwiek informacje o problemie Wybrane kody przyczyn mogą mieć zaprogramowany obowiązkowy komentarz Możesz wyłączyć kategorię zatrzymań (np. brak zamówień) jeżeli nie chcesz włączyć go do pomiaru OEE Lista zatrzymań może zwierać dowolną liczbę kodów i poziomów Lista zatrzymań jest oparta o utrzymanie jakości dla klienta

26 Rejestrowanie wydłużonego czasu trwania operacji powyżej normy SAM/MTM
Poziom 1 Funkcje podstawowe Efektywność operatora – indywidualny login– analiza efektywności dla każdego operatora

27 Rejestracja częstotliwości i przyczyn zakłóceń w realizacji operacji w czasie
Poziom 1 Funkcje podstawowe Możliwość analizy najczęstszych zakłóceń czasu trwania operacji

28 Kontrola poprawności wykonania
Poziom 1 Funkcje podstawowe zintegrowane z Casatem systemy czujników, kamer, skanerów weryfikujące poprawność wykonania, montażu, pobrania części

29 Możesz wykorzystać każdy rodzaj podłączenia
Poziom 1 Funkcje podstawowe Różne typy terminali dla różnych użytkowników Ekrany dotykowe Zainstalowane na stałe na stacji lub maszynie Wykorzystanie PC, laptopów W biurze, na produkcji Cienkie monitory w biurach i na produkcji Tablet wszędzie 29

30 Wizualizacja wskaźników
Poziom 1 Funkcje podstawowe Wizualizacja wskaźników Wszystkie informacje o aktualnym stanie. Fakty zamiast odczuć Operator Liderzy zmian, sponsorzy Produkcja Najbliższa maszyna Operatorzy i pracownicy bezpośrednio mogą czytać dane na stacjach roboczych lub maszynach Ekrany TV w zakładzie Wyraźnie widoczne wszelkie zmiany w fabryce W biurze Śledź wydarzenia i zmiany na odległość

31 Codzienne raporty PDF i A4
Poziom 1 Funkcje podstawowe Codzienne raporty PDF i A4 Informacje podstawowe dla codziennego zarządzania. Wybierz parametry aby otrzymywać w zdefiniowanych odstępach czasu ze zdefiniowanymi informacjami. Raporty zmiany, dnia Szczegółowe sprawozdania ze zdarzeń

32 Analiza danych Poziom 1 Funkcje podstawowe
Proste i dynamiczne narzędzie do analizy danych Analiza przyczyn Pełna przejrzystość wydarzeń Analiza trendów Wykryj potencjalne zakłócenia zanim wystąpią Oś czasu Monitorowanie i ocena

33 Obliczanie taktu/ OEE Poziom 1 Funkcje podstawowe
Według przyjętych standardów do obliczania wydajności maszyn Funktionalitet Wpisz planowaną produkcję w harmonogramie graficznym Dostępność i straty system oblicza automatycznie użyj kodów przyczyn zdarzeń do obliczenia dostępności maszyn i otrzymać właściwy wynik OEE Oblicz optymalny czas cyklu dla wygenerowania właściwego OEE Problemy jakościowe są obliczane przez produkty zarejestrowane jako złom

34 Raport osi wartości czasu
Poziom 1 Funkcje podstawowe Raport osi wartości czasu Uzyskasz bieżący obraz tego co dzieje się na stanowisku, maszynie lub linii Funkcjonalność zmiany zamówień, zlecenia/materiały, zatrzymania, problemy jakościowe, OEE Najedź kursorem na stanowisko aby zobaczyć ilość, wydajność Kliknij na zakładkę zatrzymań/ wad jakościowych aby edytować czas, kod i przyczynę

35 Centrum informacji/ Big screen
Poziom 1 Funkcje podstawowe Centrum informacji/ Big screen Bądź na bieżąco z każdą informacją Funkcjonalność Wykorzystanie gotowych standardowych obrazów w celu przedstawienia informacji na temat aktualnego stanu produkcji i zakłóceń Obserwuj informacje o stanowiskach/ maszynach on line – na bieżąco Obserwuj poziom OEE teraz, dzisiaj, w ubiegłym tygodniu Wybierz interesujące Cię punkty pomiarowe, które mają być wyświetlane Wszystkie dodatkowe opcje mogą być rozbudowane jako niestandardowe układy i treści

36 Wybrane korzyści Dynamiczne instrukcje cyfrowe
Zamiast długich instrukcji papierowych Szkolenia Standaryzacja szkoleń w krótkim czasie i łatwa modyfikacja Złożone modele i produkcja mieszana Instrukcja montażu dla różnych wariantów produktu Indywidualne zatwierdzanie wykonania przez operatora sekwencji czynności na poszczególnych etapach Identyfikowalność/ traceability Możliwość śledzenia każdego zlecenia z datą, stacją i osobą odpowiedzialną za wykonanie Narzędzie integracji Różnorodność narzędzi kontroli punktów krytycznych zintegrowane w jednym miejscu

37 Poziom 2 Funkcje dodatkowe
Dopasowanie wymagań Klienta do funkcjonalności systemu Poziom 2 Funkcje dodatkowe

38 Przegląd funkcjonalności
Poziom 2 Funkcje dodatkowe Przegląd funkcjonalności Poziom 2 – Funkcje zaawansowane Zdarzenia na maszynach poprzez RS-tablice z interfejsem Ethernet zdarzenia na maszynach poprzez Profibus widok strony sprzęt kodowania powiązany z automatycznym zatrzymaniem system RS-Buzz Alfa – komunikowanie zdarzeń dla utrzymania ruchu z linii lub stanowiska System andon i eskalacja alarmu Rejestr wartości empirycznych Wartości procesowe i SPC Automatyczne matryce umiejętności Odchylenia jakości Punkty pomiarowe Mistrza Struktura organizacyjna (grupy maszyn, działy, fabryki) Integracja z Aretics T7 według standardowej procedury MTBF/ MTTR (Zgłoszenia UH-KPI) Zwiększone zużycie materiału Alternatywne warianty produkcji Layout and Logics Manager – Manager ustawienia i logistyki inne języki

39 System zgłaszania usterek RS-Buzz Alfa
Poziom 2 Funkcje dodatkowe Pobierz zdarzenia na maszynie za pomocą istniejącej infrastruktury IT i automatyki Funkcjonalność informowanie pracowników odpowiednich służb (UR, KJ) o zdarzeniach i ich statusie Szybka i prosta komunikacja Komunikowanie wiadomości na podstawie zdarzeń Automatyczny alarm przy zdefiniowanym zdarzeniu ręcznie poprzez terminale operatorskie (definiowanie własnych wiadomości przez operatorów) wysyłanie gotowych zdefiniowanych wiadomości do różnych działów w związku z wystąpieniem zdarzenia (UR, jakość) Zasięg do 1000 m bez wzmacniaczy

40 System Andon z eskalacją alarmu
Poziom 2 Funkcje dodatkowe Upewnij się że odpowiedni ludzie otrzymują odpowiednie informacje w odpowiednim czasie Bezpieczeństwo zwiększenie poczucia odpowiedzialności i wpływu na utrzymanie ciągłości ruchu maszyn Funkcjonalność wiadomości są wysyłane na podstawie zdarzeń zatrzymania straty wydajności Ryzyko statystyczne (przekroczenie zadanej wartości np. o 10%) Inne wydarzenia (wszystko co dzieje się w Casat RS) zdarzenia zdefiniowane przez klienta za pośrednictwem standardowych formularzy Wiadomości mogą być wysyłane przez SMS RS-Buzz Alfa ekrany

41 Zarządzanie jakością z SPC
Poziom 2 Funkcje dodatkowe Zarządzanie jakością z SPC Cp Cpk Liczebność próby mediana, modalna Wartość najwyższa Wartość najniższa górna i dolna granica kontrolna Obliczanie Sigmy (odchylenie standardowe)

42 Automatyczna matryca umiejętności
Poziom 2 Funkcje dodatkowe Przegląd i kontrola zapotrzebowania i posiadanych umiejętności Funkcjonalność Poziom umiejętności operatora jest aktualizowany automatycznie uwzględniając operacje i czas wykonania przez poszczególnych operatorów Kompetencja jest mierzona w czterech poziomach Śledź zmiany w nabytych kompetencjach operatorów Śledź rozwój od momentu rekrutacji na potrzeby szkoleń Miej oko na „ojca chrzestnego” – sprawdź czy nowi pracownicy otrzymują instrukcje i pomoc

43 Layout and Logics Manager
Poziom 2 Funkcje dodatkowe Opracowanie i modyfikowanie raportów i zrzuty ekranu w zależności od potrzeb Budowanie rozwiązań w Casat RS bez zewnętrznych konsultantów Funkcjonalność zbuduj własne ekrany z gotowych widgetów Zbuduj niestandardowy raport we własnym układzie Wyskakujące okna zdarzeń Logiczne struktury danych dzięki własnym KPI’s Dodawanie niestandardowych pól i tabel w strukturze danych Techniki wykorzystywane z projektantem Projektowanie obiektowe XAML Python

44 Elastyczne dopasowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb
Poziom 3 Elastyczne dopasowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb

45 Przegląd funkcjonalności
Poziom 3 Elastyczne dostosowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb Przegląd funkcjonalności Poziom 3 – Elastyczne dodatki dla Klientów Pakiet integracji z systemem ERP Indywidualne KPI Indywidualne raporty Indywidualne ekrany projekcyjne

46 Elastyczne dostosowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb
Poziom 3 Elastyczne dostosowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb Integracja z systemami ERP Jeeves Monitor M3/ Movex iScala SAP Dynamics AX Dynamics NAV Pyramid Integracja jednokierunkowa Integracja dwukierunkowa Macpac Mapaz Formula Industri JD Edwards Formula Industri

47 Elastyczne dostosowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb
Centrum informacji/ Big Screen – Layouty produkcji Poziom 3 Elastyczne dostosowanie Casat RS do indywidualnych potrzeb

48 Wybrane korzyści Jest najprostszym rozwiązaniem, aby poprawić i utrzymać kontrolę nad produkcją złożoną Pozwala zarządzać wszystkimi danymi od projektanta systemu po operatora linii Rozwiązania serwerowe z kopią zapasową lub serwer u klienta Umożliwia korzystanie z systemu poprzez dostęp do internetu bez konieczności instalacji systemu Dostosowanie poziomu uprawnień do systemu przez poszczególnych użytkowników - nie ryzykujemy utratą danych


Pobierz ppt "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google