Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSPORT I ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSPORT I ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"— Zapis prezentacji:

1 TRANSPORT I ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Dostępność transportu a jakość usług turystycznych
Przygotowując ofertę turystyczną albo realizując ją dla klienta ze specjalnymi potrzebami warto wiedzieć o pewnych rozwiązaniach związanych z transportem Ułatwi to a nawet czasem umożliwi to zrealizowanie jej na właściwym poziomie

3 Polityka dostępnego transportu
Państwa członkowskie UE przyjęły wspólną politykę transportu w celu włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne Transport jest także pierwszym i może najważniejszym elementem dostępu do oferty turystycznej dla wielu Osób z niepełnosprawnością

4 Polityka dostępnego transportu
Cele polityki dostępnego transportu: Uwzględnienie potrzeb wszystkich podróżujących osób z niepełnosprawnością Promowanie dostępności istniejących usług transportu pasażerskiego dla wszystkich osób niepełnosprawnych i zapewnienie dostępności wszystkich nowych usług transportowych i związanej z nimi infrastruktury Promowanie wdrażania zasady uniwersalnego projektowania w sektorze transportu Podstawa: Zalecenie nr REC ( 2006 ) 5 przyjęte przez Radę Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich

5 Porty lotnicze i przewoźnicy
Obowiązki portów lotniczych oraz przewoźników: Stworzenie korzystnych warunków do podróżowania dla każdego pasażera Zakaz dyskryminacji z zastrzeżeniem względów bezpieczeństwa Możliwość otrzymania asysty bez dodatkowych opłat Zasięg terytorialny uregulowań prawnych oraz standaryzacji działań na wszystkich lotniskach w obrębie Unii Europejskiej Zapewnienie dostępności nowych portów oraz terminali Alternatywnych form uzyskania informacji Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.

6 Psy asystujące i urządzenia wspierające poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchu
Certyfikowane psy asystujące mają prawo towarzyszyć osobie z niepełnosprawnością w ciągu całej podróży Przewóz certyfikowanych psów asystujących w kabinie jest możliwy z zastrzeżeniem przepisów krajowych Oprócz sprzętu medycznego, nie można transportować dwóch urządzeń do poruszania się na jedną osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej

7 Równy dostęp do usług transportowych
Osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej spowodowanej niepełnosprawnością, wiekiem lub jakimkolwiek innym czynnikiem powinny mieć możliwość podróżowania koleją porównywalną z możliwością innych obywateli.

8 Obowiązki przewoźnika kolejowego
Pasażer z niepełnosprawnością powinien być poinformowany o dostępności przewozów kolejowych, o warunkach dostępu do taboru kolejowego oraz wyposażeniu w pociągach W razie sytuacji takich jak opóźnienia, zagrożenie bezpieczeństwa informacja powinna być przekazana w alternatywny sposób, różnymi drogami: dźwiękowo, wizualnie Powinien mieć możliwość skorzystania z pomocy pracowników obiektu czy przewoźnika

9 Przykłady rozwiązań stosowanych w różnych krajach

10 Zagrożenie bezpieczeństwa
W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osobie z niepełnosprawnością będzie niezbędna bezpośrednia pomoc osób trzecich. Pamiętajmy również o stosowaniu alternatywnych systemów ostrzegawczych: System alarmowy System świetlny System dźwiękowy

11 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Dziękuję za uwagę Justyna Kucińska Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kontakt:


Pobierz ppt "TRANSPORT I ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google