Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reguła Wyborcza JOW Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do Sejmu RP, postulowanych przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reguła Wyborcza JOW Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do Sejmu RP, postulowanych przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,"— Zapis prezentacji:

1 Reguła Wyborcza JOW Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do Sejmu RP, postulowanych przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, utworzony przez śp. Jerzego Przystawę www.jow.pl ( wytyczne dla ducha i litery prawa wyborczego, regulującego tryb wyborów sejmowych )

2 1.Równa dla każdego pełnoprawnego obywatela Polski swoboda indywidualnego kandydowania na posła  Dla dokonania rejestracji, kandydujący stawia się osobiście w Okręgowej Komisji Wyborczej i składa;  pisemne poparcie co najmniej dziesięciu wyborców okręgu  oraz dowód wpłaty kaucji, ze środków własnych kandydata, która jest zwracana, jeśli kandydat uzyska minimum 5% ważnie oddanych głosów (taki sposób zgłaszania kandydatury respektuje gwarantowane polską Konstytucją prawo każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat posła, w przeciwieństwie do gwałcącej to prawo aktualnej ordynacji partyjnych list wyborczych).  Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej, a w przypadku ich partyjnej przynależności, obowiązkowo o tym informuje przy nazwisku kandydata.

3 2. Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, dla wybrania takiej samej liczby posłów, zapisanej w Konstytucji  Wtedy przy obecnej liczbie mieszkańców Polski, ok. 67 tysięcy wyborców wybiera reprezentującego ich posła.  Niewielkie rozmiary okręgów, wyrównują szanse wyborcze kandydatów, umożliwiają i niezależnym i partyjnym bezpośredni kontakt z wyborcami, a po wyborach umożliwiają realną więź posła z wyborcami i wymuszają jego przed nimi odpowiedzialność.

4 3. Finansowanie kampanii wyborczej kandydatów  wyłącznie ze środków niepublicznych, z limitem wydatków równym dla kandydatów niezależnych i partyjnych  odrębna ustawa reguluje finansowanie partii politycznych, możliwe wyłącznie ze środków prywatnych, przez podmioty krajowe  publicznie dostępna informacja o szczegółach limitowanych darowizn.

5 4. Jedna tura głosowania  daje jasne rozstrzygnięcie,  ogranicza partyjne manipulacje, nieodłączne w przypadku wyborów dwu-turowych,  mobilizuje wyborców do poparcia konkretnego kandydata

6 5. Obywatelski i medialny monitoring głosowania w obwodach i publicznego liczenia głosów, przeprowadzanego w okręgach  Urny wyborcze o konstrukcji zabezpieczającej przed nieupoważnionym dostępem.  Przed rozpoczęciem głosowania, obywatelski i medialny monitoring sprawdzenia urn wyborczych.  Monitoring (jw.) głosowania, trwający permanentnie od jego rozpoczęcia, aż do dostarczenia urn, autami do przewozu gotówki, do miejsca liczenia głosów w Okręgowej Komisji Wyborczej.  Monitoring (jw.) publicznego liczenia głosów, z udziałem kandydatów, ich pełnomocników i członków komitetów wyborczych.  Okręgowej Komisji Wyborczej przewodniczy osoba lokalnego zaufania publicznego.  Wynik liczenia ogłaszany natychmiast po jego zakończeniu.  ( w/w rozwiązania, wzorowane na brytyjskich, chronią uczciwość przeprowadzenia wyborów )

7 6. Posłem zostaje zdobywca zwykłej większości głosów  przy remisie, decyduje losowanie,  gdy jest tylko jeden kandydat, posłem zostaje bez głosowania,  brak kandydatów, oznacza brak posła w danym okręgu.

8 7. Pierwsze wybory według zasad Reguły Wyborczej JOW  nie wcześniej, niż pół roku po urzędowym ogłoszeniu prawa wyborczego uwzględniającego te zasady. - W tym czasie następujące działania przygotowawcze:  Szeroka edukacja obywatelska; prezentacja niniejszych zasad i ich pożytków, w porównaniu z ordynacją partyjnych list wyborczych.  Zawieranie porozumień w okręgach, dla wyłaniania kandydatów i między okręgami, dla tworzenia ugrupowań politycznych.  Prezentowanie się wyborcom przez kandydatów.

9 Wolność i uczciwość wyborów  Bez spełnienia wszystkich siedmiu zasad Reguły JOW nie jest możliwa pełna wolność i uczciwość wybierania posłów, którzy mają podjąć działanie dla dobra wspólnego.  Zasady Reguły JOW umożliwiają odwołanie posła w czasie trwania kadencji, co jest niemożliwe w systemie partyjnych list wyborczych. Jednak troska o stabilność sceny politycznej oraz doświadczenia korzystających z systemu JOW, skłaniają do ostrożnego korzystania z takiej możliwości.

10 Główne efekty wprowadzenia zasad Reguły Wyborczej JOW w wyborach do Sejmu RP:  Odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami ( w okręgach ).  Partnerstwo władzy z obywatelami, upowszechniające wśród obywateli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, niezbędne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  Pozytywna selekcja kadr sprawujących władzę i stabilny rząd służący narodowi.  W następstwie swobody kandydowania i podziału Polski na 460 JOW; decentralizacja, ożywienie i jawność życia politycznego, co sprzyja swobodnemu zawieraniu:  - a. Porozumień wewnątrz-okręgowych, wyłaniających kandydatów o największych szansach zdobycia mandatu, dla danej opcji politycznej.  - b. Porozumień między-okręgowych, dla oddolnego tworzenia ugrupowań politycznych.  Zmiana charakteru partii politycznych, z wodzowskich na obywatelskie.  Utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych. 16.X.2013


Pobierz ppt "Reguła Wyborcza JOW Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do Sejmu RP, postulowanych przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google