Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do"— Zapis prezentacji:

1 Reguła Wyborcza JOW www.jow.pl
Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do Sejmu RP, postulowanych przez Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, utworzony przez śp. Jerzego Przystawę ( wytyczne dla ducha i litery prawa wyborczego, regulującego tryb wyborów sejmowych )

2 Równa dla każdego pełnoprawnego obywatela Polski swoboda indywidualnego kandydowania na posła
Dla dokonania rejestracji, kandydujący stawia się osobiście w Okręgowej Komisji Wyborczej i składa; pisemne poparcie co najmniej dziesięciu wyborców okręgu oraz dowód wpłaty kaucji, ze środków własnych kandydata, która jest zwracana, jeśli kandydat uzyska minimum 5% ważnie oddanych głosów (taki sposób zgłaszania kandydatury respektuje gwarantowane polską Konstytucją prawo każdego obywatela do swobodnego ubiegania się o mandat posła, w przeciwieństwie do gwałcącej to prawo aktualnej ordynacji partyjnych list wyborczych). Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej, a w przypadku ich partyjnej przynależności, obowiązkowo o tym informuje przy nazwisku kandydata.

3 2. Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, dla wybrania takiej samej liczby posłów, zapisanej w Konstytucji Wtedy przy obecnej liczbie mieszkańców Polski, ok. 67 tysięcy wyborców wybiera reprezentującego ich posła. Niewielkie rozmiary okręgów, wyrównują szanse wyborcze kandydatów, umożliwiają i niezależnym i partyjnym bezpośredni kontakt z wyborcami, a po wyborach umożliwiają realną więź posła z wyborcami i wymuszają jego przed nimi odpowiedzialność.

4 3. Finansowanie kampanii wyborczej kandydatów
wyłącznie ze środków niepublicznych, z limitem wydatków równym dla kandydatów niezależnych i partyjnych odrębna ustawa reguluje finansowanie partii politycznych, możliwe wyłącznie ze środków prywatnych, przez podmioty krajowe publicznie dostępna informacja o szczegółach limitowanych darowizn.

5 4. Jedna tura głosowania daje jasne rozstrzygnięcie,
ogranicza partyjne manipulacje, nieodłączne w przypadku wyborów dwu-turowych, mobilizuje wyborców do poparcia konkretnego kandydata

6 5. Obywatelski i medialny monitoring głosowania w obwodach i publicznego liczenia głosów, przeprowadzanego w okręgach Urny wyborcze o konstrukcji zabezpieczającej przed nieupoważnionym dostępem. Przed rozpoczęciem głosowania, obywatelski i medialny monitoring sprawdzenia urn wyborczych. Monitoring (jw.) głosowania, trwający permanentnie od jego rozpoczęcia, aż do dostarczenia urn, autami do przewozu gotówki, do miejsca liczenia głosów w Okręgowej Komisji Wyborczej. Monitoring (jw.) publicznego liczenia głosów, z udziałem kandydatów, ich pełnomocników i członków komitetów wyborczych. Okręgowej Komisji Wyborczej przewodniczy osoba lokalnego zaufania publicznego. Wynik liczenia ogłaszany natychmiast po jego zakończeniu. ( w/w rozwiązania, wzorowane na brytyjskich, chronią uczciwość przeprowadzenia wyborów )

7 6. Posłem zostaje zdobywca zwykłej większości głosów
przy remisie, decyduje losowanie, gdy jest tylko jeden kandydat, posłem zostaje bez głosowania, brak kandydatów, oznacza brak posła w danym okręgu.

8 7. Pierwsze wybory według zasad Reguły Wyborczej JOW
nie wcześniej, niż pół roku po urzędowym ogłoszeniu prawa wyborczego uwzględniającego te zasady. - W tym czasie następujące działania przygotowawcze: Szeroka edukacja obywatelska; prezentacja niniejszych zasad i ich pożytków, w porównaniu z ordynacją partyjnych list wyborczych. Zawieranie porozumień w okręgach, dla wyłaniania kandydatów i między okręgami, dla tworzenia ugrupowań politycznych. Prezentowanie się wyborcom przez kandydatów.

9 Wolność i uczciwość wyborów
Bez spełnienia wszystkich siedmiu zasad Reguły JOW nie jest możliwa pełna wolność i uczciwość wybierania posłów, którzy mają podjąć działanie dla dobra wspólnego. Zasady Reguły JOW umożliwiają odwołanie posła w czasie trwania kadencji, co jest niemożliwe w systemie partyjnych list wyborczych. Jednak troska o stabilność sceny politycznej oraz doświadczenia korzystających z systemu JOW, skłaniają do ostrożnego korzystania z takiej możliwości.

10 Główne efekty wprowadzenia zasad Reguły Wyborczej JOW w wyborach do Sejmu RP:
Odpowiedzialność posłów przed ich wyborcami ( w okręgach ). Partnerstwo władzy z obywatelami, upowszechniające wśród obywateli poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, niezbędne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Pozytywna selekcja kadr sprawujących władzę i stabilny rząd służący narodowi. W następstwie swobody kandydowania i podziału Polski na 460 JOW; decentralizacja, ożywienie i jawność życia politycznego, co sprzyja swobodnemu zawieraniu: - a. Porozumień wewnątrz-okręgowych, wyłaniających kandydatów o największych szansach zdobycia mandatu, dla danej opcji politycznej. - b. Porozumień między-okręgowych, dla oddolnego tworzenia ugrupowań politycznych. Zmiana charakteru partii politycznych, z wodzowskich na obywatelskie. Utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych. 16.X.2013


Pobierz ppt "Siedem kardynalnych zasad wybierania posłów do"

Podobne prezentacje


Reklamy Google