Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia załącznikowa obowiązująca w Bielskiej Szkole Przemysłowej mgr Bożena Wanot mgr Teresa Pieńkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia załącznikowa obowiązująca w Bielskiej Szkole Przemysłowej mgr Bożena Wanot mgr Teresa Pieńkowska."— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia załącznikowa obowiązująca w Bielskiej Szkole Przemysłowej mgr Bożena Wanot mgr Teresa Pieńkowska

2 BIBLIOGRAFIA - uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i in.) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji.

3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) zawiera skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor pracy (cytowanych lub tylko związanych z tematem). Sporządza się ją dla ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy. Pozwala ocenić znajomość tematyki i oryginalność pracy. Jest dla czytelnika źródłem informacji o innych opracowaniach na dany temat. Bibliografię umieszczamy na końcu pracy.

4 Literatura podmiotu - omawiane w pracy utwory literackie i inne teksty kultury. Literatura przedmiotu - wykorzystane opracowania ogólne (np. słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowe (książki, artykuły, dokumenty elektroniczne). Materiały pomocnicze - wykorzystane do "ubarwienia" naszej wypowiedzi fragmenty filmów, obrazy, muzyka itp. W obrębie poszczególnych grup obowiązuje alfabetyczna kolejność opisów.

5 Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji

6 Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej  Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu każdej pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z każdego przedmiotu.  Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.  Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.  Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce.

7  Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu.  Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę).  Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia, oddzielając od siebie przecinkami.  Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach; nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

8  Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem (...)  Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie, jest tytuł czasopisma.  Można skracać nazwę wydawcy, np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe.  Trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić i zapisać: [1999] lub ok.1999. Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

9  Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie.  Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.  Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu.  Na końcu każdego opisu - tak jak na końcu zdania - postaw kropkę. Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

10 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części. PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.

11 Opis bibliograficzny: KSIĄŻKA ELEMENTY OPISU Nazwisko Imię autora, Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. PRZYKŁAD Wańkowicz Melchior, Na tropach Smętka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.

12 Opis bibliograficzny: FRAGMENT Z KSIĄŻKI ELEMENTY OPISU Nazwisko Imię autora fragmentu książki,Tytuł fragmentu w:Tytuł całej książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok, strony. PRZYKŁAD Parandowski Jan, Dzieje Tezeusza w: Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Dom Książki, Kraków 1992, s. 170-177.

13 Opis bibliograficzny: WIERSZ Z ANTOLOGII WIELU AUTORÓW ELEMENTY OPISU Nazwisko Imię autora wiersza, Tytuł fragmentu w: Tytuł całej książki, oprac. Imię Nazwisko, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok, strony zajęte przez wiersz. PRZYKŁAD Iwaszkiewicz Jarosław, Lipiec w: Strofy o porach roku. Antologia, oprac. Ryszard Matuszewski, Państwowe Wydawnictwo >Iskry<, Warszawa 1985, s. 252-253.

14 Opis bibliograficzny: WSTĘP DO KSIĄŻKI PRZYKŁAD Drawicz Andrzej, Wstęp, w: Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, MUZA, Warszawa 1990, s. V - LXXXIV.

15 Opis bibliograficzny: PRACA ZBIOROWA ELEMENTY OPISU Tytuł, pod red. Imię Nazwisko redaktora, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. PRZYKŁAD Historia literatury rosyjskiej, t. 1, pod red. Mariana Jakóbca, PWN, Warszawa 1976. PRZYKŁAD Strofy o porach roku. Antologia, oprac. Ryszard Matuszewski, Państwowe Wydawnictwo >Iskry<, Warszawa 1985.

16 Opis bibliograficzny: JEDEN TOM WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ ELEMENTY OPISU Tytuł, część/tom, oprac. Imię Nazwisko, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. PRZYKŁAD Poezja polska 1914-1939. Antologia, cz.1, wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Czytelnik, Warszawa 1984.

17 Opis bibliograficzny: FRAGMENT Z PRACY ZBIOROWEJ ELEMENTY OPISU Tytuł fragmentu w: Tytuł całej książki, pod red. Imię Nazwisko autora całej książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. PRZYKŁAD Wzory tekstów użytkowych w: Polszczyzna na co dzień, pod red. Mirosława Bańko, PWN, Warszawa 2006.

18 Opis bibliograficzny: FRAGMENT BIBLII PRZYKŁAD KSIĘGA Księga Izajasza, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia], Pallottinum, Poznań 2000, s. 961- 1028. CYTAT Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia], Pallottinum, Poznań 2000, Flp 4,13, s. 1032.

19 Opis bibliograficzny: ARTYKUŁ Z CZASOPISMA ELEMENTY OPISU Nazwisko Imię autora artykułu, Tytuł artykułu, "Nazwa czasopisma" rok, numer zeszytu, strony. PRZYKŁAD Jaworski Marcin, Różewicz – ostatni modernista, „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 18-24.

20 Opis bibliograficzny: RECENZJA Z CZASOPISMA PRZYKŁAD Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa 2003, rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, w: „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

21 Opis bibliograficzny: WYWIAD PRZYKŁAD Kuczok Wojciech, Jestem bardzo pokrzywiony, rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz, „Polityka” 2004, nr 3, s. 58- 59.

22 Opis bibliograficzny DOKUMENTY ELEKTRONICZNE: KSIĄŻKA NA PŁYCIE CD-ROM STRONA www ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE INTERNETOWYM

23 Opis bibliograficzny: KSIĄŻKA NA PŁYCIE CD-ROM PRZYKŁAD Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1.03.16. Promedia CD, Łódź 1998.

24 Opis bibliograficzny: STRONA www PRZYKŁAD Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, Kraków [dostęp: 4 lutego 2005], www.ap.krakow.pl/whk/.

25 Opis bibliograficzny: PRZYKŁAD Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze romantycznej, w: „Konspekt” 2005, nr 2 [online], [dostęp: 22 września 2005], www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE INTERNETOWYM

26 Opis bibliograficzny INNE TEKSTY KULTURY: REPRODUKCJA OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury) FILM UTWÓR MUZYCZNY REKLAMA PROGRAM TELEWIZYJNY PROGRAM RADIOWY

27 Opis bibliograficzny: REPRODUKCJA OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury) PRZYKŁAD Matejko Jan, Bitwa pod Grunwaldem [il.] w: Nowak Jan, Malarstwo XIX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.

28 Opis bibliograficzny: FILM PRZYKŁAD Pan Tadeusz [film], reż. Andrzej Wajda, Vision Fil m 2000.

29 Opis bibliograficzny: UTWÓR MUZYCZNY PRZYKŁAD Chopin Fryderyk, Etiuda c-moll „Rewolucyjna” [dokument dźwiękowy] w: Chopin, Utwory fortepianowe, Point Classics AG 1997.

30 Opis bibliograficzny: REKLAMA PRZYKŁAD A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna], TVP, Warszawa 2005.

31 Opis bibliograficzny: PROGRAM TELEWIZYJNY PRZYKŁAD Torbicka Grażyna, Kocham kino [program telewizyjny], TVP2, Warszawa, [wyemitowano: 18 listopada 2008, o 19.35].

32 Opis bibliograficzny: PROGRAM RADIOWY PRZYKŁAD Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy], Polskie Radio Dwójka, Warszawa, [nadano: 18 listopada 2008, o 11.45].


Pobierz ppt "Bibliografia załącznikowa obowiązująca w Bielskiej Szkole Przemysłowej mgr Bożena Wanot mgr Teresa Pieńkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google