Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definiowanie kluczy w tabelach RBD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definiowanie kluczy w tabelach RBD"— Zapis prezentacji:

1 Definiowanie kluczy w tabelach RBD
Opracowała: mgr inż. Agnieszka Cwojdzińska

2 Plan prezentacji Co to jest i do czego służy klucz w tabeli
Przegląd kluczy klucz podstawowy (klucz główny, klucz pierwotny), klucz sztuczny, klucz obcy Przykłady kluczy tworzenie kluczy w tabelach MS Access

3 Do czego służy klucz podstawowy (klucz główny, klucz pierwotny)
klucz podstawowy to pole tabeli, które służy do jednoznacznego zdefiniowania rekordu w bazie dla każdego rekordu będzie przyjmowało inną, niepowtarzalną wartość KLUCZ PODSTAWOWY TO MINIMALNA LICZBA KOMBINACJI PÓŁ IDENTYFIKUJĄCA KAŻDY REKORD W TABELI W SPOSÓB JEDNOZNACZNY

4 Po co tworzy się klucz główny?
klucz główny (podstawowy) pozwala w sposób efektywny przeszukiwać i odczytywać dane w bazie oraz łączyć dane zapisane w różnych tabelach

5 Jakie własności powinno mieć pole będące kluczem głównym?
Własność kolumny powinna być stale obecna w wierszu, oznacza to, że kolumna taka (należąca do klucza głównego) nie może zawierać wartości NULL (TRWAŁOŚĆ DANYCH) Wartość klucza dla każdego z wierszy powinna być unikatowa, ponieważ w niepowtarzalny sposób powinien on identyfikować każdą krotkę (wiersz tabeli) (UNIKATOWOŚĆ DANYCH) Wartość klucza nie powinna podlegać zmianom (np. numer telefonu) (STABILNOŚĆ DANYCH)

6 Klucz główny może być: - kluczem jednoelementowym (klucz prosty) np
Klucz główny może być: - kluczem jednoelementowym (klucz prosty) np. Id_ucznia - kluczem kilkuelementowym (klucz złożony; składa się z więcej niż 1 kolumny) np. nazwisko i imię KLUCZEM MOŻE BYĆ JEDNA LUB KLIKA KOLUMN!

7 Przykłady kluczy głównych

8 Kolumny, które należą do kluczy nazywamy atrybutami podstawowymi Kolumny nienależące do kluczy (zawierają dane, które w określonej relacji są przedmiotem opisu) nazywamy atrybutami opisowymi

9 Atrybut podstawowy Atrybut opisowy

10 Co to jest klucz sztuczny?
Klucz sztuczny to pole zawierające unikatowy numer identyfikacyjny nadany w sposób sztuczny każdemu obiektowi umieszczonemu w tabeli.

11 Przykład klucza sztucznego

12 Co to jest klucz obcy? Klucz obcy to jedno pole lub więcej pól tabeli (kolumn), które odwołują się do pola lub pól klucza podstawowego w innej tabeli. Klucz obcy pokazuje, w jaki sposób tabele są powiązane. Jest niezbędny do zdefiniowania połączenia między tabelami.

13 Przykład klucza obcego

14 Co to jest klucz kandydujący?
Inaczej nadklucz LUB klucz potencjalny w praktyce to kolumna lub kolumny, których użycie w charakterze klucza głównego jest rozważane przez projektanta bazy danych. To twórca bazy danych decyduje, której kolumnie (kolumnom) nada funkcję klucza głównego

15 Przykład klucza KANDYDUJACEGO

16 ZADANIE 1. Zaznacz na rysunku znakiem * klucze główne (podstawowe, pierwotne) w poszczególnych tabelach i określ czy są to klucze proste czy złożone. 2. Zaznacz znakiem ** klucze obce w poszczególnych tabelach. 3. Zaznacz znakiem *** klucze kandydujące w poszczególnych tabelach. 4. Czy klucz główny może być kluczem sztucznym?


Pobierz ppt "Definiowanie kluczy w tabelach RBD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google