Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Co to jest instrument pochodny? - Termin wykonania transakcji - Cena transakcji - Wynik finansowy - Rodzaj transakcji - Instrument bazowy - Termin wygaśnięcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Co to jest instrument pochodny? - Termin wykonania transakcji - Cena transakcji - Wynik finansowy - Rodzaj transakcji - Instrument bazowy - Termin wygaśnięcia."— Zapis prezentacji:

1

2  Co to jest instrument pochodny? - Termin wykonania transakcji - Cena transakcji - Wynik finansowy - Rodzaj transakcji - Instrument bazowy - Termin wygaśnięcia - Obowiązki i prawa stron - Sposób rozliczenia kontraktu 2

3 Kontrakt zawarty dzisiaj… Uzgodnione warunki: Cena Ilość i jakość Data rozliczenia Inne warunki …z datą wykonania w przyszłości W dniu rozliczenia kontraktu: Dostawa zgodnie z umówioną datą, miejscem i warunkami Płatność po dostawie  Cost-Insurance-Freight (CIF)  Free-On-Board (FOB) Główna zaleta -> znana cena już dziś choć dostawa w przyszłości  Głowna wada –> obie strony kontraktu są narażone na straty 3

4  Sp ó łka podpisuje w dniu 17.04.2013 z bankiem umowę na mocy kt ó rej bank zobowiązuje się dnia 01.01 2014 udzielić sp ó łce kredyt w wysokości 500 tys. zł na okres 5 lat (termin ostatniej spłaty 01.01. 2019) oprocentowanego stopą 6,5% spłacanego w r ó wnych ratach. Sp ó łka zobowiązuje się do zaciągnięcia w/wymienionego kredytu. 4

5  Sp ó łka podpisuje w dniu 17. 04. 2013 umowę z bankiem, na mocy kt ó rej bank zobowiązuje się w dniu 01.01. 2015 sprzedać sp ó łce kwotę 500 tys. Euro po kursie 4,08 zł. za Euro.  Sp ó łka zobowiązuje się do zakupu wyżej wymienionej kwoty wg ustalonego kursu. 5

6  Odmiana kontraktu forward  Instrument pierwotny – stopa procentowa  Dwie strony – nabywca i sprzedający  Charakterystyka kontraktu: - Stopa kontraktu - Wielkość kapitału - Termin wygaśnięcia kontraktu 6

7 7

8 Zaangażowanie izby rozrachunkowej oznacza, że kontrakt nie jest zawierany bezpośrednio między kupującym a sprzedającym, ale pomiędzy daną izbą rozrachunkową. Izba rozrachunkowa działa jako partner kontraktu dla każdej ze stron, co zapewnia bezpieczeństwo obrotu i przyczynia się do zwiększenia płynności rynku. 8

9 Różnice pomiędzy kontraktami Kontrakty futuresKontrakty forward Obrót dokonywany na giełdzieObrót dokonywany na rynku pozagiełdowym Obecność izby rozrachunkowej zapewniającej bezpieczeństwo obrotu Negocjowane oraz zawierane prywatnie bez gwarancji instytucji giełdowych Wymóg wpłaty depozytuBrak wymogu wpłaty depozytu Używane w celu zabezpieczania się oraz w celu spekulacji Używane w celu zabezpieczenia się oraz w celu otrzymania fizycznej dostawy Standaryzacja i upublicznienie obrotu Zależne od konkretnych wynegocjowanych warunków 9

10 W zamieszczonej powyżej tabeli pojawiły się określenia: zabezpieczenie się i spekulacja, dotyczące dwóch z trzech głównych uczestników rynku, którymi są:  Hedging- Osoby zabezpieczające swoje pozycje  Spekulanci  Arbitrażyści 10

11 Zabezpieczenie krótkie Na rynku kasowym… Na rynku futures… Rezultat …mamy długą pozycję, gdyż posiadamy aktywa. …zajmujemy krótką pozycję, inaczej mówiąc: sprzedajemy kontrakt. Zajęte pozycje są przeciwne, dlatego chronią nas przed ryzykiem spadku ceny na rynku kasowym. Każdy spadek jest równoważony zyskami ze sprzedanego kontraktu futures. Zabezpieczenie krótkie- sprzedaż aktywów na rynku kontraktów futures. 11

12 12

13 Zabezpieczenie długie Na rynku kasowym… Na rynku futures… Rezultat …mamy krótką pozycję, gdyż sprzedaliśmy aktywa. …zajmujemy długą pozycję, inaczej mówiąc: kupujemy kontrakt. Zajęte pozycje są przeciwne, dlatego chronią nas przed ryzykiem wzrostu ceny na rynku kasowym. Jakikolwiek wzrost jest równoważony zyskami z kupionego kontraktu futures. Zabezpieczenie długie- kupno aktywów na rynku kontraktów futures. 13

14 14

15 Report (contango) Cena terminowa jest wyższa od ceny kasowej. W większości sytuacji cena na rynku terminowym jest wyższa niż cena ukształtowana na rynku kasowym. Wiąże się to z występowaniem kosztów przechowywania, transportu i ubezpieczenia, jakie należy ponieść w celu zrealizowania dostawy. Deport (backwardation) Cena terminowa jest niższa od ceny kasowej. 15

16 16

17 Występowanie reportu OkolicznościRynek przewiduje, że baza: Należy wtedy: Cena kontraktów z bliższym terminem wygaśnięcia jest niższa od ceny kontraktów z dalszym terminem wygaśnięcia Zmniejszy sięKupić bliski kontrakt Sprzedać odległy kontrakt Zwiększy sięSprzedać bliski kontrakt Kupić odległy kontrakt 17

18 Występowanie deportu OkolicznościRynek przewiduje, że baza: Należy wtedy: Cena kontraktów z bliższym terminem wygaśnięcia jest wyższa od ceny kontraktów z dalszym terminem wygaśnięcia Zmniejszy sięSprzedać bliski kontrakt Kupić odległy kontrakt Zwiększy sięKupić bliski kontrakt Sprzedać odległy kontrakt 18

19 Cena kontraktu- ustalona w momencie jego zawarcia, zawsze stała i odnosząca się do momentu realizacji umowy. Cena rynkowa- wyznaczana przez popyt i podaż na rynku kontraktów terminowych wynikająca z przeważających oczekiwań rynku. Cena rozliczeniowa kontraktu- ustalana po każdym dniu w celu naliczenia depozytów zabezpieczających. Cena instrumentu bazowego- cena kasowa. 19

20 20

21 Finansowy kontrakt futures Sprzedaż kontraktu w celu ochrony przed: Kupno kontraktu w celu ochrony przed: Stopa procentowaWzrostem stopy procentowej Spadkiem stopy procentowej WalutaOsłabieniem się danej waluty Umocnieniem się danej waluty Indeks akcjiSpadkiem wartości indeksu Wzrostem wartości indeksu 21

22 Kontrakt terminowy na euro notowanego na GPW: Jednostka notowania to kurs w złotych za 100 euro, minimalny krok notowania to 0,01 zł za 100 euro (punkt bazowy), a wartość kontraktu to 1zł, gdyż jednostką transakcyjną jest 10 000 euro. Miesiącami wykonania są cztery kolejne miesiące z cyklu marcowego (marzec, czerwiec, wrzesień lub grudzień). Mnożnik wynosi 100, a dniem wygaśnięcia jest trzeci piątek miesiąca wykonania. 22

23 Na giełdzie Euronext, kontrakt obejmuje milion franków, a minimalna zmiana ceny to jeden punkt bazowy 0,01% wart 25 franków. Zmiana wartości zawieranych kontraktów zależy od oczekiwanego zachowania stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego na dwa dni robocze przed trzecią środą w miesiącu wygaśnięcia kontraktu. Wzrost stopy procentowej powyżej stopy ustalonej w kontrakcie, oznacza płatność dokonywaną przez sprzedawcę, a spadek- płatność nabywcy. Jeśli to zgodne z zasadą, że nabywcą kontraktu terminowego jest osoba zabezpieczająca się przed wzrostem stopy procentowej, a sprzedawcą osoba dająca zabezpieczenie przed takim wydarzeniem. 23


Pobierz ppt " Co to jest instrument pochodny? - Termin wykonania transakcji - Cena transakcji - Wynik finansowy - Rodzaj transakcji - Instrument bazowy - Termin wygaśnięcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google