Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Pałac Młodzieży w Katowicach, Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X Regionalne Centrum Wolontariatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Pałac Młodzieży w Katowicach, Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X Regionalne Centrum Wolontariatu."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Pałac Młodzieży w Katowicach, Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Stowarzyszenie FAON, Stowarzyszenie Aktywne Życie, Zesp ó ł Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, „Partner” Sp. J. W Katowicach.

4 Edukacja i wspieranie działań społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób z niepełnosprawnością

5 wzrost bezpieczeństwa osobistego i poczucia bezpieczeństwa os ó b niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej miasta Katowice, podniesienie świadomości społecznej w sprawach dotyczących os ó b niepełnosprawnych, uwrażliwienie społeczności lokalnej na ich potrzeby, socjalizacja os ó b niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia, podjęcie działań mających na celu likwidację szeroko rozumianych barier, integracja społeczna pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, zmiana negatywnych relacji i stereotyp ó w oraz pokonywanie barier mentalnych, kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i wzmacnianie więzi katowickich policjant ó w ze społecznością lokalną.

6 Lokalne media: TVP Katowice Radio Katowice Strony internetowe partnerów projektu

7

8 10 pogadanek edukacyjno-profilaktycznych: uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach uczniowie Zespołu Szk ó l Specjalnych w Chorzowie og ó łem około 387 os ó b. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym połączony z przeprowadzeniem egzaminu na kartę rowerową i motorowerową - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach

9

10

11 Spotkania edukacyjno-profilaktyczne: Fundacja Szansa dla Niewidomych „Dzień Białej Laski” - koło Terenowe w Katowicach Polskiego Związku Niewidomych Udział w evencie „Niewidzący Kierujący” - Fundacja Szansa dla Niewidomych

12

13

14 Konkurs na komiks Konkurs na krótką formę filmową (spot) Konkurs na prezentację multimedialną „Mój (nie) pełnosprawny brat” Lider działań - Pałac Młodzieży w Katowicach

15

16 w 5 punktach na terenie miasta Katowice 5 drużyn 5 osób + opiekun Lider działań – Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia osób z niepełnosprawnością, Podniesienie świadomości społecznej dot. osób niepełnosprawnych Uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby tych osób

17

18

19 zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych - w tym ich bezpieczeństwo; integracja społeczna pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi; zmiana negatywnych relacji i uprzedzeń oraz pokonywanie barier mentalnych; Lider działania: Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X Regionalne Centrum Wolontariatu

20

21 Wspólne Malowanie Świata – Razem Bezpieczniej Lider działań - Pałac Młodzieży w Katowicach

22


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Pałac Młodzieży w Katowicach, Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych X Regionalne Centrum Wolontariatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google