Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie"— Zapis prezentacji:

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie
Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury (...)” Jan Paweł II

2 Lokalizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie
Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w gminie Godziszów, typowo rolniczej położonej w północnej części powiatu janowskiego, w województwie lubelskim. Gmina Godziszów

3 Charakterystyka gminy Godziszów obejmującej działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
Powierzchnia gminy wynosi 102 km². Liczba mieszkańców gminy to około 6200. W skład gminy Godziszów wchodzi 12 sołectw, są to: Andrzejów, Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci, Kawęczyn, Piłatka, Rataj Ordynacki, Wólka Ratajska, Zdziłowice Pierwsze, Zdziłowice Drugie, Zdziłowice Trzecie i Zdziłowice Czwarte. Pierwsza wzmianka o Godziszowie pochodzi z1451 roku.

4 Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie mieści się obecnie w budynku agronomówki w Godziszowie Trzecim, wspólnie z instytucjami Poczty Polskiej i Posterunkiem Policji.

5 Biblioteka posiada dwie filie: w Kawęczynie oraz w Zdziłowicach
Filia biblioteczna w Kawęczynie mieści się w budynku Domu Ludowego w Nowej Osadzie.

6 Filia biblioteczna w Zdziłowicach mieści się w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji oddział Zdziłowice.

7 Krótka historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie
Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1956 roku. W okresie od do r. Kierownikiem GBP w Godziszowie był Józef Skorupa, po czym w 1985r. pracę w bibliotece przejęła Maria Maziarz i pracowała do 1988r. W tym czasie biblioteka mieściła się w jej domu. Rok później placówkę przeniesiono do domu Jana Ciupaka w Godziszowie Trzecim.

8 W roku 1986 zostały utworzone trzy filie biblioteczne: w Kawęczynie, Andrzejowie i Zdziłowicach.
W 1990 roku biblioteka została przeniesiona z domu prywatnego do remizy. W latach obowiązki pracownika i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie pełniła Maria Madej. Wówczas biblioteka mieściła się w budynku remizy OSP w Godziszowie Pierwszym. W lutym 1998 roku miejsce Marii Madej zajął Sławomir Flis, który pełnił funkcje bibliotekarza i Dyrektora do 2007r.

9 Od 2000 roku gminna biblioteka wraz z filiami brała czynny udział w tworzeniu i redagowaniu gazetki gminnej ,,Nowinki wiejskie''. Pod koniec 2003 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie została sygnatariuszem ,,Porozumienia Powiatu Janowskiego na rzecz Zatrudnienia i Rozwoju''. Od 1 grudnia 2007 roku stanowisko bibliotekarza i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej sprawuje Agnieszka Jaskowska. W 2010 r. została zlikwidowana filia w Andrzejowie.

10 Oferta czytelnicza Gminna Biblioteka Publiczna posiada obecnie około pozycji książkowych. Są one podzielone na następujące działy: Katalog podręczny Literatura popularno-naukowa Literatura polska Literatura obca - przekłady Literatura dla dzieci i młodzieży Regionalizm Zbiory specjalne

11 Ponadto biblioteka daje możliwość korzystania swoim czytelnikom z:
1) Czytelni internetowej – darmowy dostęp dla wszystkich 2) Czytelni czasopism -dwa tytułu do udostępniania na miejscu i wypożyczenia: ,,Przyjaciółka'' ,,Auto świat'' 3) Czytelni ogólnej - katalog podręczny 4) BookCrossing – „Uwolnij książkę”

12 Czytelnictwo Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie wraz z filiami rejestruje w ciągu roku średnio 700 czytelników. Spośród grup wiekowych największą stanowią: dzieci w przedziale od 6 do 12 młodzież od 13 do 19 roku życia. Łączna liczba wypożyczeń wynosi w ciągu roku około: 15000 woluminów 1000 czasopism.

13 Co roku możemy zaobserwować znaczny wzrost czytelnictwa w bibliotekach publicznych na terenie Gminy Godziszów, ze względu na uzupełnianie księgozbioru placówek zgodnie z oczekiwaniami czytelników, uwzględnianiem nowości pojawiających się na rynku księgarskim oraz zakupu kanonu lektur zgodnie z wytycznymi nauczycieli języka polskiego z naszego terenu.

14 Działalność kulturalno-oświatowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie organizuje lub jest współorganizatorem imprez, odbywających się w samej bibliotece lub innych instytucjach gminnych. Należy do nich zaliczyć: Ferie zimowe Dzień babci w bibliotece ,,Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich’’

15 ,,Tydzień Bibliotek’’ Akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom'' Dzień dziecka w bibliotece Wakacje w bibliotece Maliniaki Dożynki gminne ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia’’ Lekcje biblioteczne Spotkania autorskie

16 Ferie zimowe

17 Dzień babci w bibliotece

18 ,,Światowy Dzień Książki i Praw autorskich’’

19 ,,Tydzień Bibliotek''

20 Akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom’’

21 Dzień dziecka w bibliotece

22 Wakacje w bibliotece

23 Maliniaki

24 Dożynki

25 ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia''

26 Lekcje biblioteczne

27 Spotkania autorskie

28 Działalność informacyjna
Czytelnikom zostaje udostępnionych w naszych czytelniach średnio około 940 woluminów z katalogu podręcznego oraz 1890 numerów z prasy. Ogółem czytelnię naszych placówek odwiedza około 2140 osób, a z komputerów korzysta przeciętnie 2010 użytkowników. W ciągu roku udzielonych zostaje średnio 430 informacji w tym 197 bibliograficznych i 233 rzeczowe.

29 Współpraca z innymi instytucjami
Gminna Bibliotek Publiczna nawiązała ścisłą współprace z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie oraz jego oddziałem w Zdziłowicach. Współpraca ta polega na współorganizowanie imprez okolicznościowych takich jak: dożynki i maliniaki, gdzie pracownicy bibliotek biorą w nich czynny udział. Współpraca opiera się również na współorganizowaniu zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, a także zajęć edukacyjnych w ciągu roku. Biblioteka nawiązuje także współpracę ze Szkołami i Przedszkolami, opierającą się na organizowaniu lekcji bibliotecznych oraz wycieczek do biblioteki.

30 Ośrodkami zdrowia –współpraca opiera się na organizowaniu pogadanek, konkursów w zakresie zdrowia i higieny dla dzieci i młodzieży. Zawodowymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi-współpraca polega na organizowaniu konkursów pożarniczych, pokazów sprzętu pożarniczego i pogadanek na temat pracy strażaka. Policją – współpraca opiera się na różnego rodzaju pogadankach np. dotyczących bezpieczeństwa na drodze, zagrożeń płynących ze strony uzależnień. Parafiami – współorganizowanie imprez dotyczących religii i patriotyzmu min. udział biblioteki w akademii Dnia Niepodległości.

31 Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie zajmuje się:
Współudziałem w wydawaniu kolejnych numerów gazety – „Nowinki Wiejskie” – gdzie p. Dyrektor A. Jaskowska jest wice redaktorem tego kwartalnika. Współpracą ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym „Żak”, – którego nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju, kultury i nauki chrześcijańskiej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i studentów z terenu Gminy Godziszów – gdzie p. dyrektor A. Jaskowska jest Sekretarzem Zarządu. Ścisłą współpracą ze „Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich”, – które kierunkuje działania bibliotek publicznych i wspiera imprezy promujące książkę. Współpracą z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Współpracą z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Janowie Lubelskim.

32 Dofinansowania Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie pozyskuje środki z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego wykonawcą jest Biblioteka Narodowa, w formie dodatkowych pieniędzy na nowości wydawnicze. Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie dodatkowych pieniędzy na zakup pozycji książkowych dotyczących problemów uzależnień i przemocy. Projektów dostępnych dla bibliotek.

33 Katalog komputerowy W Bibliotece w Godziszowie prowadzone są prace nad katalogiem komputerowym w systemie bibliotecznym MAK 4-3. Na daną chwile zostało wprowadzonych do systemu ponad 1500 woluminów. W najbliższym czasie zostaną zainstalowane systemy komputerowe także na filiach w Kawęczynie i Zdziłowicach i rozpoczną się prace związane z tworzeniem katalogu.


Pobierz ppt "Gminna Biblioteka Publiczna w Godziszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google