Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czerwiec 2011. TECHNIK EKONOMISTA Etap pisemny: przystąpiło - 20 osób zdało – 13 osób Etap praktyczny przystąpiło - 21 osoby zdało - 9 osób Dyplom otrzymało.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czerwiec 2011. TECHNIK EKONOMISTA Etap pisemny: przystąpiło - 20 osób zdało – 13 osób Etap praktyczny przystąpiło - 21 osoby zdało - 9 osób Dyplom otrzymało."— Zapis prezentacji:

1 czerwiec 2011

2 TECHNIK EKONOMISTA

3 Etap pisemny: przystąpiło - 20 osób zdało – 13 osób Etap praktyczny przystąpiło - 21 osoby zdało - 9 osób Dyplom otrzymało 40 % uczniów

4 ROK 2011

5 Rok 2010

6 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 20 uczniów z czego zdało 13, co stanowi 65%. Do etapu praktycznego przystąpiło 21 osób z czego zdało 9 osób, co stanowi 43% zdawalności. Dla porównania w województwie podlaskim do egzaminu pisemnego przystąpiło 488 uczniów z czego zdało 409, co stanowi 83,8 %. Do etapu praktycznego przystąpiło 485 osób, z czego zdało 314 osób, co stanowi 64,7% zdawalności. Wniosek: Zdawalność etapu zarówno pisemnego jak i praktycznego w ZSOiZ w Mońkach jest znacznie niższa niż w województwie podlaskim. Należy pracować z uczniami, rozwijać ich wiedzę oraz umiejętności z zakresu działań ekonomicznych.

7 TECHNIK ROLNIK

8 Etap pisemny: przystąpiło - 20 osób zdało – 20 osób Etap praktyczny przystąpiło - 20 osób zdało - 9 osób Dyplom otrzymało 45%absolwentów

9 Dyplom w roku 2011 otrzymało

10 Dyplom w roku 2010 otrzymało

11 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 20 absolwentów z czego zdało 20, co stanowi zdawalność100 %. Do etapu praktycznego przystąpiło 20 osób z czego zdało 9 osób, co stanowi zdawalność 45%. Dla porównania w województwie podlaskim do egzaminu pisemnego przystąpiło 649 absolwentów z czego zdało 615, co stanowi 94,76%. Do etapu praktycznego przystąpiło 707 absolwentów z czego zdało 386, co stanowi zdawalność 54,59%. Wniosek: Zdawalność etapu pisemnego w ZSOiZ w Mońkach była100%. Natomiast etap praktyczny w ZSOiZ wypadł znacznie gorzej niż w województwie i kraju. Należy zwrócić większą uwagę na przygotowanie absolwentów do etapu praktycznego.

12 TECHNIK INFORMATYK

13 Etap pisemny: przystąpiło - 32 osoby zdało – 21 osób Etap praktyczny przystąpiło - 32 osób zdało - 26 osób Dyplom otrzymało 18 osób, czyli 58,06% uczniów

14 ROK 2011

15 Rok 2010

16 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 32 uczniów z czego zdało 21, co stanowi 65 %. Do etapu praktycznego przystąpiło 32 osób z czego zdało 26 osób, co stanowi 81% zdawalność. Dla porównania w województwie podlaskim do egzaminu pisemnego przystąpiło 591 uczniów z czego zdało 389 czyli 65,82%.. Do etapu praktycznego przystąpiło 560 osób z czego zdało 392 czyli 70%. Wniosek: Zdawalność etapu pisemnego w ZSOiZ w Mońkach jest na takim samym poziomie jak w województwie podlaskim. Natomiast etap praktyczny w obu rozpatrywanych przypadkach jest na wysokim poziomie.

17 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

18 Etap pisemny: przystąpiło - 26 osób zdało – 14 osób Etap praktyczny przystąpiło - 26 osób zdało - 9 osób Dyplom otrzymało 35% uczniów

19 ROK 2011

20 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 26 uczniów z czego zdało 14, co stanowi 54%. Do etapu praktycznego przystąpiło 26 osób z czego zdało 9 osób, co stanowi 35% zdawalność. Dla porównania w województwie podlaskim do egzaminu pisemnego przystąpiło 241 uczniów z czego zdało 69, co stanowi 28,6%. Do etapu praktycznego przystąpiło 235 osÓB z czego zdało 103 osoby, co stanowi 43,8% zdawalność. Wniosek: Zdawalność etapu pisemnego w ZSOiZ w Mońkach jest prawie 2 razy wyższa niż w województwie podlaskim. Natomiast zdawalność etapu praktycznego w ZSOiZ w Mońkach jest o około 9% niższa niż w województwie podlaskim. Należy zwrócić większą uwagę na etap praktyczny.

21 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - ROLNIK

22 Etap pisemny: przystąpiło - 16 osób zdało – 16 osób Etap praktyczny przystąpiło - 16 osób zdało - 16 osób Dyplom otrzymało 100% uczniów

23 Rok 2011

24 ROK 2010

25 Podsumowanie Wyniki I i II części etapu pisemnego w ZSOiZ w Mońkach były zadowalające, ponieważ zdało ją aż 100% uczniów. Etap praktyczny zdało 42,86% uczniów, natomiast średnia zdawalność w województwie podlaskim nieznacznie odbiegała od zdawalności szkolnej i wyniosła 47,80%. Wyniki z roku 2010 w porównaniu do roku ubiegłego są nieco niższe (o 5.14%), niższe są również wyniki całego województwa podlaskiego. Domyślać się zatem można, że egzamin w roku bieżącym przygotowany był na wyższym poziomie trudności.

26 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

27 Etap pisemny przystąpiło - 11 osób zdało – 8 osób Etap praktyczny przystąpiło - 11 osób zdało - 7 osób Dyplom otrzymało 7 osób (63,7%)

28 ROK 2011


Pobierz ppt "Czerwiec 2011. TECHNIK EKONOMISTA Etap pisemny: przystąpiło - 20 osób zdało – 13 osób Etap praktyczny przystąpiło - 21 osoby zdało - 9 osób Dyplom otrzymało."

Podobne prezentacje


Reklamy Google