Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2014-2020 Warsztaty diagnostyczne Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2014-2020 Warsztaty diagnostyczne Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2014-2020 Warsztaty diagnostyczne Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

2 Agenda spotkania Po co tu jesteśmy? Cele spotkania Jak będziemy wspólnie pisać Strategię? Metodyka, zakres i terminy Gdzie jesteśmy? Rozwój turystyki w regionie Czy wszystko się udało? Wdrożenie Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014 W którą stronę idziemy? Wizja rozwoju

3 Cele spotkania Gdzie jesteśmy? Diagnoza sytuacji wyjściowej – stan turystyki w województwie świętokrzyskim, w zakresie przede wszystkim: o Funkcjonowania produktów turystycznych o Zrealizowanych inwestycji w latach 2006-2014 o Segmentacji rynku o Wizerunku oraz podejmowanych działań promocyjnych Co zrobiliśmy? Sukcesy i porażki 2006-2014 – analiza stanu wdrożenia Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006- 2014 Na co stawiamy? Zapisy do Strategii rozwoju turystyki 2014-2020 – wypracowanie i uzgodnienie konkretnych rozwiązań w sprawach kluczowych

4 Koncepcja realizacji Strategii Metoda partycypacyjno-ekspercka: – warsztaty diagnostyczne, – warsztaty strategiczne, – forum internetowe www.rot.swietokrzyskie.travel Diagnoza: – syntetyczne ujęcie potencjału, – koncentracja na analizie działań zrealizowanych w latach 2006-2014, – zdiagnozowanie największych potencjałów rozwojowych oraz problemów kluczowych. Część strategiczna: – zasada koncentracji sił i środków, – precyzyjne określenie kierunków działań – priorytetów rozwojowych, – stworzenie kryteriów wsparcia produktów i infrastruktury w latach 2014- 2020, – określenie założeń działań promocyjnych, w tym wizerunkowych.

5 Zakres Strategii 1. Wprowadzenie do Strategii. 1.1. Założenia strategiczne. 1.2 Spójność strategii z dokumentami strategicznymi. 1.3. Objaśnienie podstawowych pojęć. 2. Diagnoza strategiczna. 2.1 Podstawowe uwarunkowania rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim 2.1.1 Podstawowe trendy 2.1.2 Charakterystyka obszaru 2.1.3 Stopień realizacji Strategii rozwoju turystyki województwa świętokrzyskiego 2006-2016 2.2Synteza potencjału turystycznego oraz stanu zagospodarowania turystycznego województwa świętokrzyskiego w kontekście zrealizowanych projektów RPO WŚ 2007-2013 2.3Dostępność komunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna w świetle nowych inwestycji 2.4Wizerunek województwa świętokrzyskiego (w tym analiza działań marketingowych 2006-2014) 2.5Ocena produktów turystycznych województwa 2.6Popyt turystyczny 2.7Inne czynniki rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim 2.8Analiza wyników diagnozy 2.8.1 SWOT 2.8.2 Drzewo problemów 2.8.3 Problemy kluczowe

6 Zakres Strategii 3. Koncepcja rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim. 3.1Opis struktury części strategicznej 3.2Wizja 3.3Misja 3.4Cele i programy operacyjne w ramach obszarów koncentracji działań (w tym rozbudowana promocja). 4. Wdrożenie. 4.1Struktura zarządzania Strategią 4.2Harmonogram realizacji 4.3Źródła finansowania 4.4Monitoring i ewaluacja Słownik Spis tabel i rysunków Załączniki: Katalog identyfikacji Wizualnej

7 Harmonogram realizacji Termin realizacji Strategii - 31 grudnia 2014 r.  Warsztaty diagnostyczne w 4 miastach województwa – październik/listopad 2014 r.  Opracowanie części diagnostycznej – do 10 listopada 2014 r.  Opracowanie części strategicznej – do 1 grudnia 2014 r.  Warsztaty strategiczne w 4 miastach województwa - 3-16 grudnia 2014 r.  Zamknięcie projektu - ostateczne dopracowanie części strategicznej – 31 grudnia 2014 r.

8 Funkcjonowanie produktów turystycznych

9 PRODUKT WYDARZENIE - 13 PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT – 32 PRODUKT LINIOWY - 5 PRODUKT SIECIOWY - 1 PRODUKT OBSZAR – 3 PRODUKT POTENCJALNY - 25 Funkcjonowanie produktów turystycznych

10 Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacj i Dymarki Świętokrzyskie w Nowej SłupiBardzo wysoki.Bardzo duże.+ Festiwal Krzemienia Pasiastego w SandomierzuBardzo wysoki.Duże.- Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski w SandomierzuWysokiDuże.- Festiwal im. Krystyny Jamroz w Busku-ZdrojuŚredni.Średnie.+ Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasińskiej „Wielki Ogień” w Ostrowcu Świętokrzyskim Średni. + Festiwal Kultury Dziecięcej w PacanowieWysoki.Średnie.- Kuźnice KoneckieWysoki.Średnie.- Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach Wysoki.Średnie.- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Jędrzejowie Wysoki.Średnie.- Jarmark Agroturystyczny w TokarniŚredni. + Sabat CzarownicBardzo wysoki.Duże.- Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL Wysoki.Duże. +

11 Funkcjonowanie produktów turystycznych Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacj i PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT Baseny mineralne Solec-ZdrójBardzo wysoki.Bardzo duże.+++ Bałtowski Kompleks TurystycznyBardzo wysokiBardzo duże.+++ Busko- Zdrój – zrewitalizowany Park Zdrojowy wraz z centrum miasta i bazą uzdrowiskową Bardzo wysoki.Bardzo duże.++ Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” -Dworek Stefana Żeromskiego ŚredniŚrednie.+ Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej SłupiWysokiDuże.+ Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w PacanowieŚredni.Średnie+ Geopark KielceBardzo wysoki.Duże. + Jaskinia Raj wraz z Pierwszym Centrum NeandertalczykaBardzo wysoki.Bardzo duże. ++ Kielce – zrewitalizowane ŚródmieścieWysoki.Duże. - Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "KrzemionkiBardzo wysoki.Duże.+ Muzeum Narodowe w Kielcach wraz z oddziałami.Wysoki.Duże.+ Muzeum im. Przypkowskich w JędrzejowieWysoki.Średnie.+ Muzeum Przyrody i Techniki w StarachowicachWysoki.Średnie.++

12 Funkcjonowanie produktów turystycznych Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacj i PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni Bardzo wysoki.Duże.+ Opatów – zabytkowe centrum wraz z Podziemną Trasą Turystyczną i kolegiatą św. Marcina Wysoki.Średnie.+ Osada Średniowieczna wraz z karczmą w Hucie Szklanej Wysoki.Średnie.++ Ośrodek edukacyjno-muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Mejera Małego Wysoki.Średnie.+ Park Rozrywki i Miniatur Sabat KrajnoŚredni.Średnie.++ Pustelnia Złotego Lasu w RytwianachWysoki.Średnie.++ Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu k. Chęcin Średni.Duże.+ Sielsko na Wygodzie Średni.Średnie.+ Szydłów – Polskie CarcassonneWysoki.Średnie.+ Sandomierz – zrewitalizowane centrum wraz z bulwarem nad Wisłą i infrastrukturą w Górach Pieprzowych Wysoki.Duże.- Święty KrzyżWysoki.Duże.+ Świętokrzyski Park NarodowyWysoki.Duże.+ Targi KielceBardzo wysoki.Bardzo duże.+++ Tor Kielce w Miedzianej GórzeWysoki.Duże.+ Chęciny – zabytkowe centrum wraz z zamkiem królewskimWysoki.Duże.+ Zamek rycerski w SobkowieŚredni.Średnie.++ Zamek „Krzyżtopór” w UjeździeWysoki.Średnie.+ Zespół Pałacowy w KurozwękachWysoki.Średnie.++ Żywe Muzeum Porcelany w ĆmielowieWysoki.Średnie.+

13 Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacj i PRODUKT LINIOWY Ciuchcia Expres PonidzieŚredni.Średnie.+ Szlak Ojca Mateusza w SandomierzuWysoki.Duże.- Szlak kajakowy na rzece NidzieWysoki.Duże.++ Świętokrzyski Szlak LiterackiWysoki.Średnie.- Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-GeologicznyWysoki.Duże.- PRODUKT SIECIOWY Szlak PrzygodyWysoki.Duże.+ PRODUKT OBSZAR PonidzieWysoki.Średnie.- Sandomierski Szlak Jabłkowy (Szlak Agroturystyczny, Szlak Aktywny, Szlak Apetyczny, Szlak Artystyczny, Szlak Winiarski) Wysoki.Duże.- Szlak Kulinarny Ponidzia i PowiślaWysoki.Średnie.-

14 Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizac ji PRODUKTY POTENCJALNE Bałtowskie BezdrożaŚredni.Średnie.+ Festiwal Krzemienia Pasiastego w SandomierzuWysoki.Duże.- Krzemionkowskie spotkania z epoką kamieniaWysoki.Średnie.- Festiwal Filmów Niezwykłych w SandomierzuŚredni.Średnie.+ Świętokrzyski Rajd PielgrzymkowyŚredni.Średnie.- Żelazne Korzenie wraz z Jarmarkiem u Starzecha w Starachowicach Średni.Średnie.+ Europejskie Święto Jabłka w ObrazowieWysoki.Duże.- Świętokrzyski Szlak Architektury DrewnianejŚredni.Średnie.- Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej i ŚredniowiecznejŚredni.Średnie.- Małopolska Droga św. JakubaŚredni.Średnie.- Piekielny Szlak w powiecie koneckimŚredni.Średnie.- Szlak ariański w RakowieWysoki.Średnie.- Trasy rowerowe w Polsce WschodniejWysoki.Duże.- Turniej Sołtysów w WąchockuŚrednia.Średnie.- Piknik Archeologiczny RYDNOWysoki.Średnie.- Międzynarodowe Zawody Łazików Marsjańskich w Podzamczu k. Chęcin Wysoki.Średnie.- Szlak wokół SłońcaŚredni.Średnie.- Szlak CysterskiŚrednie. - Święto Śliwki w SzydłowieWysoki.Średnie.- Święto Krówki Opatowskiej w OpatowieWysoki.Średnie.- Świętokrzyskie Święto Pszczoły w BałtowieWysoki.Średnie.- Partyzanckie Spotkania Wąchock-WykusWysoki.Średnie.- Harcerski Rajd ŚwiętokrzyskiWysoki.Średnie.+ Starachowicka Kolejka WąskotorowaWysoki.Średnie.+ Wąchock – kompleks edukacyjno-rekreacyjnyWysoki.Średnie.- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie Wysoki.Średnie.-

15 Funkcjonowanie produktów turystycznych – stopień skomercjalizowania wszystkich produktów Funkcjonowanie produktów turystycznych – stopień skomercjalizowania produktów obiekt/miejsce Potencjał do wyróżnienia rynkowego – budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu

16 Stan turystyki w województwie świętokrzyskim

17 Flagowe inwestycje zrealizowane w latach 2006-2014 Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa innowacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe. Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

18 38 największych inwestycji na obszarze infrastruktury turystycznej RPO PROW Innowacyjna Gospodarka Rozwój Polski Wschodniej Program Szwajcarski Flagowe inwestycje zrealizowane w latach 2006-2014

19 Centrum Kulturowo-Archeologiczne Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny

20 Flagowe inwestycje zrealizowane w latach 2006-2014 Hotel Odyssey***** Wellness &SPA Baseny mineralne w Solcu-Zdroju Busko-Zdrój Nowa baza hotelowa (Bristol Art&SPA, Słoneczny Zdrój) Baza uzdrowiskowa - modernizacja

21 Flagowe inwestycje w trakcie realizacji Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

22 Segmentacja rynku

23 Natężenie krajowego ruchu turystycznego w roku 2013 Natężenie ruchu turystycznego w latach 2008-2013 pod względem liczby krajowych wizyt w Świętokrzyskim wyniosło 6,8 mln. Badania wykazują przewagę natężenia podróży krótkookresowych nad długookresowymi. Liczba krajowych wyniosła w przeciągu sześciu lat 4,5 mln, a długookresowych - 2,7 mln.

24 Ponad 45% z ogólnej liczby noclegów udzielono w powiecie buskim (611,9 tys.), z czego tylko 21,8% w obiektach hotelowych. Pod względem liczby udzielonych noclegów wyróżniały się również: miasto Kielce – 193,9 tys. (14,4% ogółu udzielonych noclegów w województwie) Powiat kielecki – 191,9 tys. (14,3% ogółu). Wykorzystanie bazy noclegowej Źródło: GUS

25 Skąd przyjeżdżają turyści – podział na województwa i kraje Źródło: Ankiety przeprowadzone wśród biur Informacji Turystycznej w regionie świętokrzyskim

26 Motywy przyjazdu do województwa świętokrzyskiego Turystów przyciąga do regionu świętokrzyskiego: - atrakcyjność regionu - 24% - ładny krajobraz - 19% - zabytki - 16% Turyści nie wybierają regionu świętokrzyskiego ze względu na: - zbyt duża odległość od regionu (dostępność komunikacyjna) - 35% - brak pieniędzy na wyjazdy - 27% - nie znają województwa - 16% Badanie PENTOR 2011

27 Motywy przyjazdu do województwa świętokrzyskiego Badanie PENTOR 2011

28 W 2011 roku trzeci badany bierze pod uwagę województwo świętokrzyskie jako miejsce krótkiego wypoczynku. Jest to aż o 13% więcej niż w 2009 roku. Motywy przyjazdu do województwa świętokrzyskiego Badanie PENTOR 2011


Pobierz ppt "Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2014-2020 Warsztaty diagnostyczne Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google