Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty diagnostyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty diagnostyczne"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty diagnostyczne
Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata Warsztaty diagnostyczne Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

2 Agenda spotkania Po co tu jesteśmy? Cele spotkania
Jak będziemy wspólnie pisać Strategię? Metodyka, zakres i terminy Gdzie jesteśmy? Rozwój turystyki w regionie Czy wszystko się udało? Wdrożenie Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata W którą stronę idziemy? Wizja rozwoju

3 Cele spotkania Gdzie jesteśmy? Diagnoza sytuacji wyjściowej – stan turystyki w województwie świętokrzyskim, w zakresie przede wszystkim: Funkcjonowania produktów turystycznych Zrealizowanych inwestycji w latach Segmentacji rynku Wizerunku oraz podejmowanych działań promocyjnych Co zrobiliśmy? Sukcesy i porażki – analiza stanu wdrożenia Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata Na co stawiamy? Zapisy do Strategii rozwoju turystyki – wypracowanie i uzgodnienie konkretnych rozwiązań w sprawach kluczowych

4 Koncepcja realizacji Strategii
Metoda partycypacyjno-ekspercka: warsztaty diagnostyczne, warsztaty strategiczne, forum internetowe Diagnoza: syntetyczne ujęcie potencjału, koncentracja na analizie działań zrealizowanych w latach , zdiagnozowanie największych potencjałów rozwojowych oraz problemów kluczowych. Część strategiczna: zasada koncentracji sił i środków, precyzyjne określenie kierunków działań – priorytetów rozwojowych, stworzenie kryteriów wsparcia produktów i infrastruktury w latach , określenie założeń działań promocyjnych, w tym wizerunkowych.

5 Zakres Strategii 1. Wprowadzenie do Strategii Założenia strategiczne. 1.2 Spójność strategii z dokumentami strategicznymi Objaśnienie podstawowych pojęć. 2. Diagnoza strategiczna. 2.1 Podstawowe uwarunkowania rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim Podstawowe trendy Charakterystyka obszaru Stopień realizacji Strategii rozwoju turystyki województwa świętokrzyskiego Synteza potencjału turystycznego oraz stanu zagospodarowania turystycznego województwa świętokrzyskiego w kontekście zrealizowanych projektów RPO WŚ Dostępność komunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna w świetle nowych inwestycji 2.4 Wizerunek województwa świętokrzyskiego (w tym analiza działań marketingowych ) 2.5 Ocena produktów turystycznych województwa 2.6 Popyt turystyczny 2.7 Inne czynniki rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim 2.8 Analiza wyników diagnozy SWOT Drzewo problemów Problemy kluczowe

6 Zakres Strategii 3. Koncepcja rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim. 3.1 Opis struktury części strategicznej 3.2 Wizja 3.3 Misja 3.4 Cele i programy operacyjne w ramach obszarów koncentracji działań (w tym rozbudowana promocja). 4. Wdrożenie. 4.1 Struktura zarządzania Strategią 4.2 Harmonogram realizacji 4.3 Źródła finansowania 4.4 Monitoring i ewaluacja Słownik Spis tabel i rysunków Załączniki: Katalog identyfikacji Wizualnej

7 Harmonogram realizacji
Termin realizacji Strategii - 31 grudnia r. Warsztaty diagnostyczne w 4 miastach województwa – październik/listopad 2014 r. Opracowanie części diagnostycznej – do 10 listopada 2014 r. Opracowanie części strategicznej – do 1 grudnia 2014 r. Warsztaty strategiczne w 4 miastach województwa grudnia 2014 r. Zamknięcie projektu - ostateczne dopracowanie części strategicznej – 31 grudnia 2014 r.

8 Funkcjonowanie produktów turystycznych

9 PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT – 32
Funkcjonowanie produktów turystycznych PRODUKT WYDARZENIE - 13 PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT – 32 PRODUKT LINIOWY - 5 PRODUKT SIECIOWY - 1 PRODUKT OBSZAR – 3 PRODUKT POTENCJALNY - 25

10 Funkcjonowanie produktów turystycznych
Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacji Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi Bardzo wysoki. Bardzo duże. + Festiwal Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu Duże. - Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski w Sandomierzu Wysoki Festiwal im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju Średni. Średnie. Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasińskiej „Wielki Ogień” w Ostrowcu Świętokrzyskim Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie Wysoki. Kuźnice Koneckie Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Jędrzejowie Jarmark Agroturystyczny w Tokarni Sabat Czarownic Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

11 PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT
Funkcjonowanie produktów turystycznych Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacji PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT Baseny mineralne Solec-Zdrój Bardzo wysoki. Bardzo duże. +++ Bałtowski Kompleks Turystyczny Bardzo wysoki Busko- Zdrój – zrewitalizowany Park Zdrojowy wraz z centrum miasta i bazą uzdrowiskową ++ Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” -Dworek Stefana Żeromskiego Średni Średnie. + Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi Wysoki Duże. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie Średni. Średnie Geopark Kielce Jaskinia Raj wraz z Pierwszym Centrum Neandertalczyka Kielce – zrewitalizowane Śródmieście Wysoki. - Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "Krzemionki Muzeum Narodowe w Kielcach wraz z oddziałami. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

12 PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT
Funkcjonowanie produktów turystycznych Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacji PRODUKT MIEJSCA/OBIEKT Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni Bardzo wysoki. Duże. + Opatów – zabytkowe centrum wraz z Podziemną Trasą Turystyczną i kolegiatą św. Marcina Wysoki. Średnie. Osada Średniowieczna wraz z karczmą w Hucie Szklanej ++ Ośrodek edukacyjno-muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Mejera Małego Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno Średni. Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu k. Chęcin Sielsko na Wygodzie Szydłów – Polskie Carcassonne Sandomierz – zrewitalizowane centrum wraz z bulwarem nad Wisłą i infrastrukturą w Górach Pieprzowych - Święty Krzyż Świętokrzyski Park Narodowy Targi Kielce Bardzo duże. +++ Tor Kielce w Miedzianej Górze Chęciny – zabytkowe centrum wraz z zamkiem królewskim Zamek rycerski w Sobkowie Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe Zespół Pałacowy w Kurozwękach Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

13 Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacji PRODUKT LINIOWY Ciuchcia Expres Ponidzie Średni. Średnie. + Szlak Ojca Mateusza w Sandomierzu Wysoki. Duże. - Szlak kajakowy na rzece Nidzie ++ Świętokrzyski Szlak Literacki Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny PRODUKT SIECIOWY Szlak Przygody PRODUKT OBSZAR Ponidzie Sandomierski Szlak Jabłkowy (Szlak Agroturystyczny, Szlak Aktywny, Szlak Apetyczny, Szlak Artystyczny, Szlak Winiarski) Szlak Kulinarny Ponidzia i Powiśla

14 Nazwa produktu Potencjał do wyróżnienia rynkowego- budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu Stopień komercjalizacji PRODUKTY POTENCJALNE Bałtowskie Bezdroża Średni. Średnie. + Festiwal Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu Wysoki. Duże. - Krzemionkowskie spotkania z epoką kamienia Festiwal Filmów Niezwykłych w Sandomierzu Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy Żelazne Korzenie wraz z Jarmarkiem u Starzecha w Starachowicach Europejskie Święto Jabłka w Obrazowie Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej i Średniowiecznej Małopolska Droga św. Jakuba Piekielny Szlak w powiecie koneckim Szlak ariański w Rakowie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Turniej Sołtysów w Wąchocku Średnia. Piknik Archeologiczny RYDNO Międzynarodowe Zawody Łazików Marsjańskich w Podzamczu k. Chęcin Szlak wokół Słońca Szlak Cysterski Święto Śliwki w Szydłowie Święto Krówki Opatowskiej w Opatowie Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie Partyzanckie Spotkania Wąchock-Wykus Harcerski Rajd Świętokrzyski Starachowicka Kolejka Wąskotorowa Wąchock – kompleks edukacyjno-rekreacyjny Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie

15 Potencjał do wyróżnienia rynkowego – budowy marki produktu
Funkcjonowanie produktów turystycznych – stopień skomercjalizowania wszystkich produktów Funkcjonowanie produktów turystycznych – stopień skomercjalizowania produktów obiekt/miejsce Potencjał do wyróżnienia rynkowego – budowy marki produktu Gospodarcze i społeczne znaczenie dla regionu

16 Stan turystyki w województwie
świętokrzyskim

17 Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości
Flagowe inwestycje zrealizowane w latach Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa innowacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe. Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2. Rewitalizacja małych miast

18 38 największych inwestycji na obszarze infrastruktury turystycznej
Flagowe inwestycje zrealizowane w latach RPO PROW Innowacyjna Gospodarka Rozwój Polski Wschodniej Program Szwajcarski 38 największych inwestycji na obszarze infrastruktury turystycznej

19 Flagowe inwestycje zrealizowane w latach 2006-2014
Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny Centrum Kulturowo-Archeologiczne Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

20 Baseny mineralne w Solcu-Zdroju
Flagowe inwestycje zrealizowane w latach Hotel Odyssey***** Wellness &SPA Baseny mineralne w Solcu-Zdroju Busko-Zdrój Nowa baza hotelowa (Bristol Art&SPA, Słoneczny Zdrój) Baza uzdrowiskowa - modernizacja

21 Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Flagowe inwestycje w trakcie realizacji Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

22 Segmentacja rynku

23 Natężenie krajowego ruchu turystycznego w roku 2013
Natężenie ruchu turystycznego w latach pod względem liczby krajowych wizyt w Świętokrzyskim wyniosło 6,8 mln. Badania wykazują przewagę natężenia podróży krótkookresowych nad długookresowymi. Liczba krajowych wyniosła w przeciągu sześciu lat 4,5 mln, a długookresowych - 2,7 mln.

24 Wykorzystanie bazy noclegowej
Ponad 45% z ogólnej liczby noclegów udzielono w powiecie buskim (611,9 tys.), z czego tylko 21,8% w obiektach hotelowych. Pod względem liczby udzielonych noclegów wyróżniały się również: miasto Kielce – 193,9 tys. (14,4% ogółu udzielonych noclegów w województwie) Powiat kielecki – 191,9 tys. (14,3% ogółu). Źródło: GUS

25 Skąd przyjeżdżają turyści – podział na województwa i kraje
Źródło: Ankiety przeprowadzone wśród biur Informacji Turystycznej w regionie świętokrzyskim

26 Motywy przyjazdu do województwa świętokrzyskiego
Turystów przyciąga do regionu świętokrzyskiego: - atrakcyjność regionu - 24% - ładny krajobraz - 19% - zabytki - 16% Turyści nie wybierają regionu świętokrzyskiego ze względu na: - zbyt duża odległość od regionu (dostępność komunikacyjna) - 35% - brak pieniędzy na wyjazdy - 27% - nie znają województwa - 16% Badanie PENTOR 2011

27 Motywy przyjazdu do województwa świętokrzyskiego
Badanie PENTOR 2011

28 Jest to aż o 13% więcej niż w 2009 roku.
Motywy przyjazdu do województwa świętokrzyskiego W 2011 roku trzeci badany bierze pod uwagę województwo świętokrzyskie jako miejsce krótkiego wypoczynku. Jest to aż o 13% więcej niż w 2009 roku. Badanie PENTOR 2011


Pobierz ppt "Warsztaty diagnostyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google