Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik mechanik numer z klasyfikacji zawodów:311502

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik mechanik numer z klasyfikacji zawodów:311502"— Zapis prezentacji:

1 Technik mechanik numer z klasyfikacji zawodów:311502

2 Zadania i czynności robocze
Domeną pracy techników mechaników są procesy wytwarzania, użytkowania i napraw różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych.

3 Istnieją dwie kategorie specjalności techników mechaników:
I grupa II grupa Specjalność oparta na zdobytej wiedzy –teoretycznej i praktycznej, Użytkowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie wybranych rodzajów maszyn i urządzeń np. technik mechanik od silników spalinowych, maszyn budowlanych czy maszyn poligraficznych. Specjalność technologiczna, Fachowcy w wybranej dziedzinie technologii mechanicznej np. w obróbce skrawaniem(toczenie), w obróbce plastycznej(kucie, toczenie), w obróbce cieplnej(hartowanie) lub spawalnictwie. Istnieją dwie kategorie specjalności techników mechaników:

4 Zadania i czynności robocze:
Praca związana z przeglądami, konserwacją i remontami eksploatowanych maszyn i urządzeń (np. park obrabiarkowy) lub pojazdów, Rozbierają, Smarują, Montują na powrót różne podzespoły, Dorabiają różne części, Bądź jako brygadziści, mistrzowie czy nawet tzw. główni mechanicy- planują, organizują i nadzorują.

5 Coraz częściej technikom mechanikom powierza się zadania bezpośrednio produkcyjne, wykonywane dotychczas przez robotników. Są zatrudniani przy obsłudze maszyn i urządzeń produkcyjnych, jak obrabiarki zespołowe lub sterowane programowo, linie spawalnicze, piece hartownicze oraz agregaty wytwórcze.

6 Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, budownictwie, górnictwie, komunikacji, transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych dziedzinach gospodarki jak również we własnych wytwórniach i warsztatach.

7 Środowisko pracy-materialne środowisko pracy
Hala produkcyjna, Biuro zaplecza technicznego, Obsługa maszyn, Urządzenia produkcyjne.

8 Wymagania psychologiczne:
Umiejętność rozumowania w sposób logiczny, Dokładność, Pomysłowość, Wyobraźnia, Zainteresowania techniczne, Skrupulatność, Sumienność, Rzetelność,

9 Wymagania psychologiczne:
Obowiązkowość, Wyostrzone poczucie odpowiedzialności, Wytrwałość, Cierpliwość, Odporność psychiczna, Dobry wzrok i słuch, Koordynacja wzrokowo-ruchowa, Zmysł równowagi, zręczność rąk i palców.

10 Wymagania fizyczne i zdrowotne:
Umiarkowanego wysiłku fizycznego wymaga praca w służbach ruchu i przy obsłudze maszyn lub urządzeń produkcyjnych, W I przypadku bywa to wysiłek niezbędny do przeprowadzania napraw, demontażu i montażu maszyn, W II przypadku w pracy przy obrabiarce lub obsłudze innej maszyny( wysiłek, jakiego wymaga zamocowanie jakiejś części na maszynie).

11 Dzięki takim wymaganiom na wielu stanowiskach mogą być zatrudniane osoby z dysfunkcją koniczyn dolnych i na wózkach inwalidzkich.

12 Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Ukończenie szkoły średniej technicznej (technik mechanik), Uzyskanie dyplomu.

13 Zawody pokrewne: Technik mechanizacji rolnictwa,
Technik transportu kolejowego, Inżynier mechanik, Mechanik maszyn i urządzeń.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Technik mechanik numer z klasyfikacji zawodów:311502"

Podobne prezentacje


Reklamy Google