Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,"— Zapis prezentacji:

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,

2 OPOLSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

3 stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

4 Z A R Z Ą D Lek. Krystyna Winiarska - PREZES
Teresa Świczewska - SKARBNIK Sylwia Hoszowska - SEKRETARZ

5 i znał wszystkie tajemnice,
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę,

6 tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

7 S Z K O L E N I A Prowadzimy szkolenia tematyczne
dla doradców rodzinnych pogłębiające wiedzę z zakresu NPR i życia w zgodzie z naturą.

8 lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wydał na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

9 S T U D I U M Prowadzimy studium dla osób chcących pracować
w przyparafialnych poradniach życia rodzinnego.

10 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, Nie szuka poklasku,

11 W A R S Z T A T Zgłębiamy tajniki komunikacji,
aby wskazywać drogę MIŁOŚCI.

12 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego,

13 W S P Ó Ł P R A C A Współpracujemy z Duszpasterstwem Rodzin
i Diecezjalną Fundacją Obrony Życia.

14 nie cieszy się z niespra-
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niespra- wiedliwości,

15 F O R M A C J A 1 Dla chętnych doradców, (nawet tych niepracujących),
organizujemy pielgrzymki: „rekolekcje w drodze”.

16 lecz współweseli się z prawdą.

17 F O R M A C J A 2 Spotykamy się na dniach skupienia, spotkaniach opłatkowych i większych uroczystościach związanych z naszą pracą (np. 40 – lecie Encykliki Humanae Vitae).

18 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

19 K R U C J A T A Podjęliśmy krucjatę modlitewną
w intencji naszej pracy, abyśmy byli godnym narzędziem

20 we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

21 K U R S Y NPR Organizujemy kursy użytkowników NPR,
z których mogą korzystać zarówno narzeczeni, jak i małżonkowie.

22 Miłość nigdy nie ustaje,
nie jest jak proroctwa które się skończą,

23 albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

24 C Z Ł O N K O W I E Członkowie Stowarzyszenia zawiązują wspólnotę;
przynajmniej raz na kwartał odbywają się spotkania danego rejonu, gdzie można dzielić się doświadczeniem, ale też radośnie spędzić czas.

25 Po części bowiem tylko poznajemy,
Po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.

26 Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.

27 aby rozświetlić im pojęcie płodności.
M Ł O D Z I E Ż Odpowiadamy na zaproszenia nauczycieli i odwiedzamy młodzież w szkołach, aby rozświetlić im pojęcie płodności.

28 Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz.

29 D B A Ł O Ś Ć O W A R S Z T A T P R A C Y
Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w szkoleniach i kursach z zakresu profilaktyki okołoporodowej, mediacji małżeńskiej, form pomocowych w sytuacjach trudnego macierzyństwa.

30 Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

31 C E L Wkładamy dużo wysiłku, aby osoby, z którymi pracujemy
płodności się nie lękały, ale uczyły nią cieszyć.

32 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
Kor. 13, 1-13


Pobierz ppt "Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google