Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Nadzór merytoryczny i koordynacja całokształtu programu w zakresie szkolenia sportowego w grupach naborowych.  Bieżąca współpraca z koordynatorem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Nadzór merytoryczny i koordynacja całokształtu programu w zakresie szkolenia sportowego w grupach naborowych.  Bieżąca współpraca z koordynatorem."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Nadzór merytoryczny i koordynacja całokształtu programu w zakresie szkolenia sportowego w grupach naborowych.  Bieżąca współpraca z koordynatorem głównym Kids Athletics, kierownikiem organizacji szkolenia, koordynatorem finansowym i głównym metodykiem programu w zakresie pełnej realizacji projektu.  Bieżąca współpraca z zespołem szkoleniowym PZLA i WZLA i klubami sportowymi zaangażowanym w programie.  Współpraca w przygotowaniu programów szkoleniowych, dokumentów organizacyjnych, sprawozdawczych, trenerskich, regulaminów i instrukcji.  Nadzorowanie dokumentacji szkoleniowej prowadzonej przez koordynatorów i trenerów zatrudnionych w programie.  Wizytacja zajęć grup naborowych, konsultacji selekcyjnych i szkoleniowych oraz przedstawianie odpowiednich sprawozdań.  Akceptacja naboru koordynatorów OLA, trenerów głównych OKA i trenerów do pracy w programie.  Nadzór nad procesem ewaluacji programu.  Zatwierdzanie miesięcznych sprawozdań z pracy trenerów w zakresie szkolenia w grupach naborowych.  Monitoring zespołu szkoleniowego i uczestników w zakresie realizacji szkolenia sportowego.  Przygotowanie materiałów informacyjnych i komunikatów dotyczących zadań szkoleniowych projektu.  Współudział w organizacji szkoleń dla koordynatorów, trenerów i nauczycieli pracujących w programie.  Współpraca przy organizacji i przeprowadzeniu obozów, konsultacji i zawodów.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Koordynatora głównego programu.

4

5 Grupy szkoleniowe z okresu pilotażu zatrudnienie : 194 trenerów 1. OLA Białystok 2. OLA Bydgoszcz [ korekta składu+ środki UM] 3. OLA Łódź 4. OLA Poznań 5. OLA Szczecin [ korekta składu] 6. OLA Wrocław [ rozbudowa ze środków UM]

6 1. OKA Biała Podlaska [ powstaje OLA] 2. OKA Bolesławiec [ korekta] 3. OKA Gdańsk [ powstaje OLA] 4. OKA Gorzów 5. OKA Kielce [ powstaje OLA] 6. OKA Kraków [ powstaje OLA] 7. OKA Olsztyn [ powstaje OLA] 8. OKA Opole [ powstaje OLA] 9. OKA Piła 10. OKA Płock 11. OKA Police 12. OKA Radom 13. OKA Ruda Śląska 14. OKA Rzeszów [ powstaje OLA] 15. OKA Siedlce 16. OKA Słupsk 17. OKA Sosnowiec [ powstaje OLA] 18. OKA Toruń 19. OKA Warszawa [ powstaje OLA] 20. OKA Włocławek [korekta] 21. OKA Zamość 22. OKA Zgorzelec [korekta] 23. OKA Zielona Góra [ powstaje OLA]

7 Wymagania programowe w roku 2015 zatrudnienie : 364 trenerów  dzieci klas IV-VI klas szkół podstawowych  dzieci nie mogą posiadać licencji PZLA  zajęcia 3 x tygodniowo w wymiarze 60 do 90 minut  minimum 18 dzieci szkolonych w grupie  nabór z minimum 4 szkół do jednej grupy  minimum 18 dzieci na testach OSF  minimum 12 dzieci na testach OSS

8 Podstawowe kompetencje : Koordynator OLA - minimum trener II klasy / trener PZLA Trener główny OKA - minimum instruktor lekkiej atletyki/ instruktor PZLA Trener OLA / OKA - minimum instruktor sportu lub nauczyciel wychowania fizycznego * cel dodatkowy programu: zainteresowanie młodych trenerów i nauczycieli pracą w lekkiej atletyce

9 Zasady zatrudnienia trenerów OLA /OKA: 1. W OLA zatrudniamy średnio: 11 trenerów OLA + 3 trenerów OKA 2. W OKA zatrudniamy 3-4 trenerów OKA [łącznie z trenerem głównym] 3. Trener OLA/OKA jest specjalistą na ściśle określonym etapie szkolenia dzieci zgodnie z założeniami programu. Ma zadanie przekazania zawodników do kolejnego etapu szkolenia w klubie sportowym.

10 4. Trener OLA/OKA ściśle współpracuje z klubem sportowym na swoim terenie. * klub ma zadanie wspierać trenera OLA/OKA w zakresie szkolenia grupy naborowej. Wyznacza w tym celu trenera, który będzie z nim współpracował * klub posiada odpowiedni potencjał szkoleniowy * klub może współpracować z maksymalnie 4 trenerami OLA / OKA

11 6. Trener OLA/OKA nie może być zatrudniony w innym programie MSiT o podobnym charakterze. 7. Trener nie może być wyczynowym zawodnikiem uczestniczącym w zgrupowaniach szkoleniowych. 8. Trener główny OKA prowadzi zajęcia grupy naborowej na takich samych zasadach jak trener OKA. 9. Zastępstwa W wyjątkowych sytuacjach za zgodą koordynatora OLA lub trenera głównego OKA i koordynatora głównego szkolenia sportowego [ komunikat nr 1]

12 Wzór wniosku zostanie przesłany do koordynatorów OLA i trenerów głównych OKA w dniu 16 marca

13 OLA / OKA wpisać miasto np. WARSZAWA TRENER OLA IJanusz Nowak DZIEŃ TYGODNIAMIEJSCE [ dokładny adres]GODZINY PoniedziałekSzkoła Podstawowa nr 3 ul. Chopina 516:00-17:30 Środa Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Leśna 4816:30-18:00 SobotaStadion Miejski ul. Madalińskiego 1510:00-11:30 TRENER OLA II DZIEŃ TYGODNIAMIEJSCEGODZINY TRENER OKA I DZIEŃ TYGODNIAMIEJSCEGODZINY Data15.03.2015r. Koordynator Korekta nr 1: data Korekta nr 2 :data

14 ena Sprawności Fizycznej (OSF)  1. bieg wahadłowy 3x10m  2. rzut piłką lekarską 1 kg „autem”  3. skok w dal z miejsca  4. bieg na 4 minuty Przeprowadzamy dwukrotnie we wszystkich grupach naborowych, w miejscu zajęć sportowych. Termin wiosenny : 1-18.04.2015r. Termin przesłania sprawozdana: 24.04.2015r. Termin jesienny: 2-14.11.2015r. Termin przesłania sprawozdania: 20.11.2015r.

15 Za organizacje zawodów przełajowych odpowiadają koordynatorzy OLA  Termin:  Dystans: 1000m  Kategorie: Dziewczęta klasy: IV-V-VI Chłopcy klasy: IV-V-VI  Komunikat z wynikami do dnia:

16 1. Przygotowanie tras biegowych i nagłośnienia500,00 zł 168 000,00 zł 2. Obsługa sędziowska1 200,00 zł 1619 200,00 zł 3. Obsługa techniczna200,00 zł 163 200,00 zł 4. Obsługa medyczna500,00 zł 168 000,00 zł 5. Pomiar czasu i komunikat0,00 zł 160,00 zł 6. napoje (herbata/kawa/woda)300,00 zł 164 800,00 zł 7. Transport4 000,00 zł 1664 000,00 zł Koszt jednej imprezy 6 700,00 zł 16 OLA x 8000,00107 200,00 zł

17 Za organizacje zawodów lekkoatletycznych odpowiadają koordynatorzy OLA * Termin :do wyboru 1-17.05.15r. * Konkurencje: 60m,300m,600m,1000m, w dal, wzwyż, piłka palantowa *Komunikat z wynikami i sprawozdanie merytoryczne do trzech dni po zawodach:

18 KATEGORIE WIEKOWE: Dziewczęta 11 lat Klasy IV szkół podstawowych -rocznik 2004 Chłopcy 11 lat Klasy IV szkół podstawowych -rocznik 2004 Dziewczęta 12 lat Klasy V szkół podstawowych -rocznik 2003 Chłopcy 12 lat Klasy V szkół podstawowych -rocznik 2003 Dziewczęta 13 lat Klasy VI szkół podstawowych -rocznik 2002 Chłopcy 13 lat Klasy VI szkół podstawowych -rocznik 2002

19 Preliminarz kosztów: 1..Obsługa sędziowska2 000,00 zł 1632 000,00 zł 2.Obsługa techniczna300,00 zł 164 800,00 zł 3.Obsługa medyczna500,00 zł 168 000,00 zł 4.Pomiar czasu i komunikat500,00 zł 168 000,00 zł 5.napoje0,00 zł 160,00 zł 6.Transport4 000,00 zł 1664 000,00 zł Koszt jednej imprezy 7 300,00 zł 16 OLA x 8100,00116 800,00 zł 15x [bez KPM ]

20 Za organizacje zawodów lekkoatletycznych odpowiadają koordynatorzy OLA Termin: do wyboru od 5-27.09.25r. Konkurencje: 100m,300m,600m,1000m, w dal, wzwyż, piłka palantowa Kategorie: oddzielnie dziewczęta i chłopcy: w klasach : IV – V – VI Komunikat z wynikami oraz sprawozdanie merytoryczne do trzech dni po zawodach

21 PRELIMINARZ KOSZTÓW : 1..Obsługa sędziowska2 000,00 zł 1632 000,00 zł 2.Obsługa techniczna300,00 zł 164 800,00 zł 3.Obsługa medyczna500,00 zł 168 000,00 zł 4.Pomiar czasu i komunikat 500,00 zł 168 000,00 zł 5.Woda mineralna0,00 zł 160,00 zł 6.Transport4 000,00 zł 1664 000,00 zł 7. Koszt jednej imprezy 7 300,00 zł 16 OLA x 8100,00116 800,00 zł

22 Zawody organizowane w halach lekkoatletycznych wspólnie dla 2-3 OLA. Organizatora zawodów wyznaczają zainteresowani koordynatorzy OLA Termin ustaleń do 30 kwietnia 2015. Termin rozegrania zawodów: 20 – 29.11.2015r. Konkurencje do ustalenia Termin przesłania komunikatu z wynikami do trzech dni po zawodach.

23 Preliminarz kosztów: 1..Obsługa sędziowska1 500,00 zł 812 000,00 zł 2.Obsługa techniczna500,00 zł 84 000,00 zł 3.Obsługa medyczna500,00 zł 84 000,00 zł 4.Pomiar czasu i komunikat0,00 zł 8 5.napoje/ catering150,00 zł 81 200,00 zł 6.Transport8 000,00 zł 864 000,00 zł 7. Koszt jednej imprezy10 650,00 zł 85 200,00 zł 8 OLA x 10 650,0085 200,00 zł

24  25.04. – Warszawa „BIEG NA TAK”  30.05. – Włocławek Mityng „O UŚMIECH DZIECKA”  14.06. – Bydgoszcz „FESTIWAL LEKKOATLETYCZNY”  28.11. – Toruń „OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY HALOWE”

25 ORGANIZATOR BIEGU AGENCJA LIVE Spółka z o.o. DYSTANS: 1500m dla wszystkich uczestników KATEGORIE WIEKOWE: Dziewczęta 11 lat Klasy IV szkół podstawowych Rocznik 2004 Chłopcy 11 lat Klasy IV szkół podstawowych Rocznik 2004 Dziewczęta 12 lat Klasy V szkół podstawowych Rocznik 2003 Chłopcy 12 lat Klasy V szkół podstawowych Rocznik 2003 Dziewczęta 13 lat Klasy VI szkół podstawowych Rocznik 2002 Chłopcy 13 lat Klasy VI szkół podstawowych Rocznik 2002

26 Preliminarz kosztów 1.Transport uczestników [ 12 autokarów z parkingiem]40 000,00 2.Wyżywienie uczestników dojeżdżających spoza Warszawy 1100 x 12,00zł.13 200,00 3.Nagrody[ puchary +upominki ]36= 6 biegów x 6 nagród x 200,00zł. 7 200,00 4.Dyplom dla wszystkich uczestników 1500 x 0.50 750,00 Razem koszty61 150,00

27 Łącznie 1500 uczestników OLA: Biała Podlaska Bydgoszcz Kielce Łódź Olsztyn Warszawa  OKA:  Aleksandrów Ł.  Bełchatów  Bytów  Cetniewo  Częstochowa  Grudziądz  Kalisz  Lublin  Łomża  Płock  Radom  Siedlce  Toruń  Włocławek  Zduńska Wola

28 ORGANIZATOR: Trener główny OKA Włocławek PROGRAM: Gry i zabawy KIDS: szkoły włocławskie wg programu Zawody lekkoatletyczne Konkurencje: Chłopcy: 100m, 300m, 600m, 1000m, w dal, wzwyż, piłka palantowa Dziewczęta: 100m, 300m, 600m, 1000m, w dal, wzywż, piłka palantowa Sztafeta z gwiazdą

29 Łącznie: 2000 uczestników OLA:  Bydgoszcz  Gdańsk  Łódź  Olsztyn  Poznań  Warszawa  Wrocław OKA:  Aleksandrów Łódzki  Bełchatów  Bolesławiec  Bytów  Cetniewo  Grudziądz  Kalisz  Płock  Piła  Siedlce  Słupsk  Toruń  Włocławek  Zduńska Wola  Zgorzelec

30  Organizator :  Koordynator OLA Bydgoszcz  Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki  Program :  Gry i konkursy KIDS ATHLETICS  Konkurencje lekkoatletyczne do ustalenia

31 Zawody lekkoatletyczne 1000 uczestników Kids Athletics 500 uczestników OLA:  Bydgoszcz  Gdańsk  Łódź  Olsztyn  Poznań  Warszawa OKA:  Aleksandrów Łódzki  Bełchatów  Bytów  Cetniewo  Grudziądz  Kalisz  Płock  Piła  Słupsk  Toruń  Włocławek

32  ORGANIZATOR:  Trener główny OKA Toruń  Program:  Gry i zabawy KIDS  Program dla szkół miasta Torunia  Zawody lekkoatletyczne: Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, piłka lekarska Chłopcy: 60m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, piłka lekarska, Sztafeta z gwiazdą Kategorie wiekowe: Oddzielnie dziewczęta klas IV-VI szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjum

33 Kids Atchletics 400 uczestników Zawody lekkoatletyczne 800 uczestników  OLA: Bydgoszcz Gdańsk Olsztyn Poznań Łódź Warszawa Wrocław  OKA Bełchatów Bytów Cetniewo Grudziądz Płock Siedlce Słupsk Toruń Włocławek

34 350 dzieci Kolejny etap selekcji  Oceny Sprawności Selekcyjnej (OSS) Pomiary antropometryczne Szybkości - bieg na 30m Skoczności - 5 skok z miejsca Mocy- rzut p lek 3kg w tył za głowę FMS

35 Trener OLA / OKA Bieżące prowadzenie wpisów realizowanych zajęć sportowych: Zapis w układzie tygodniowym do każdej niedzieli do godz. 20:00 Zapis w układzie miesięcznym do ostatniego dnia miesiąca do godz. 20:00 Trener główny OKA : Zapis identycznie jak trener OKA w zakładce inne: Opis działań organizacyjnych i koordynacyjnych OKA

36 Treść wpisu:  Temat: 2014-12-18 Doskonalenie elementów techniki płotkarskiej [przykład poprawnego wpisu] 2014-12-18 Doskonalenie elementów techniki płotkarskiej  Ośrodek: OLA Wrocław  Termin: 20141218 16.00 - 17.30  Frekwencja: 18  Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Wiejska 132  Cele: kształtowanie koordynacji ruchowej  współpraca w zespole  Opis: Część wstępna – rozgrzewka lekkoatletyczna (trucht, ćwiczenia w biegu, ćwiczenia przy drabinkach)  Część główna – ćwiczenia na płotkach (8 płotków)  przechodzenie pod płotkami, noga atakująca, noga zakroczna, przechodzenie przez środek płotków  ćwiczenia na zsuniętych płotkach (“nożyce”, przechodzenie przez środek płotków, pokonywanie płotków obrotami)  pokonywanie płotków na dystansie (stopniowo zwiększając ilość płotków od 2 do 4)  wzmacnianie mm brzucha, grzbietu i ramion (“brzuszki”, “grzbiety”, pompki)  Część końcowa – ćwiczenia rozciągające na materacach Lista obecności Nazwisko i imię Data urodzenia Wzrost/waga Szkoła Data pierwszych zajęć

37 Przykłady niewłaściwych wpisów z okresu pilotażu  2014.12.03 Doskonalenie techniki pchnięcia kulą, siła specjalna. 2014.12.03 Doskonalenie techniki pchnięcia kulą, siła specjalna.  2014.11.17 Rozwijanie siły specjalnej oszczepnika, elementy techki.2014.11.17 Rozwijanie siły specjalnej oszczepnika, elementy techki.  2014.10.29 Elementy techniki pchnięcia kulą, siła specjalna młodego kulomiota. 2014.10.29 Elementy techniki pchnięcia kulą, siła specjalna młodego kulomiota.  2014.11.24 Szybkość biegowa i rzutowa.2014.11.24 Szybkość biegowa i rzutowa.

38 Przykłady niewłaściwych wpisów z okresu pilotażu  5.01.2015 – zabawy skoczne w piaskownicy  Trener:  OKA ????  Termin: 20150115 godz. 15:00-16:30  Frekwencja:8  Szkoła Podstawowa - klasy IV-VI (wiek 10-13)  Cele: Opis: Plik:  Uwagi wizytującego: stadion, śnieg, mróz, ciemno

39 W zakresie koordynacji szkolenia: 1. Przedstawienie planu organizacyjno-finansowego ośrodka i preliminarzy organizowanych zawodów -termin: 30.03.15r. 2. Akceptacja i przedstawienie propozycji zatrudnienia trenerów w ośrodku. Termin: 23.03.15r. 2. Przedstawienie harmonogramu zajęć- termin: 30.03.15r. 3. Przeprowadzanie szkoleń i zebrań organizacyjnych ośrodka: minimum raz w miesiącu. 4. Przedstawienie rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności ośrodka: Termin: 15.12.2015r.

40 W zakresie nadzoru realizacji zadań szkoleniowych: 1. Bieżący nadzór merytoryczny i koordynacja działań programowych ośrodka i sporządzanie odpowiednich sprawozdań. 2. Analiza przeprowadzanych pomiarów sprawności fizycznej i przygotowanie sprawozdań. 3. Bieżący nadzór nad dokumentacja szkoleniową zatrudnionych trenerów, szczególnie nad dziennikiem elektronicznym. 2. Akceptacja miesięcznego wynagrodzenia trenerów. Zestawienie do 28-go każdego miesiąca. Grudzień do 20-tego. 3. Opiniowanie ewentualnych zastępstw na zajęciach szkoleniowych.

41 W zakresie organizacji i udziału w zawodach i konsultacjach: 1. Kierowanie wszelkimi działaniami przy organizacji zawodów i konsultacji. a/ opracowanie preliminarza kosztów i przedstawienie do zatwierdzenia min. 7 dni przed planowanym terminem. b/ logistyka w zakresie wyżywienia, transportu i noclegów 2/ Zatwierdzanie składu osobowego zawodników i trenerów do udziału w zawodach/ konsultacji. 3/ Sporządzenie zgłoszenia. 3/ Przedstawienie rozliczenia finansowego imprezy [ faktury, listy obecności itp.] 4/ Przedstawienie komunikatu z wynikami. 5/ Przedstawienie sprawozdania merytorycznego.

42


Pobierz ppt " Nadzór merytoryczny i koordynacja całokształtu programu w zakresie szkolenia sportowego w grupach naborowych.  Bieżąca współpraca z koordynatorem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google