Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW Ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW Ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli wychowawczych rodziców i nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 1 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW Ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli wychowawczych rodziców i nauczycieli Realizacja programu na terenie Realizacja programu na terenie Powiatu Wołowskiego w latach 2004-2014 Powiatu Wołowskiego w latach 2004-2014 Krystyna Adaśko Krystyna Adaśko - Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie - Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie Wołów 10.10.2014r. Wołów 10.10.2014r.

2 2

3 3 Motto szkoły dla rodziców i wychowawców : „WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ” Główne cele programu edukacyjno- wychowawczego „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” Motto szkoły dla rodziców i wychowawców : „WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ” Główne cele programu edukacyjno- wychowawczego „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” Wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie Wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku na wzajemnym szacunku Budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi Budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się Refleksja nad własną postawą wychowawczą Refleksja nad własną postawą wychowawczą Wymiana doświadczeń Wymiana doświadczeń

4 4 Adresaci programu: Adresaci programu: Rodzice Rodzice Nauczyciele, wychowawcy Nauczyciele, wychowawcy Katecheci Katecheci Pracownicy socjalni, Kuratorzy sądowi Pracownicy socjalni, Kuratorzy sądowi Policjanci Policjanci Osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi Osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

5 5 Cykl I zajęć warsztatowych - BUDOWANIE DIALOGOWEJ RELACJI DOROSŁY -DZIECKO Świadomość własnych celów wychowania Świadomość własnych celów wychowania Poznanie i rozumienie świata uczuć dziecka Poznanie i rozumienie świata uczuć dziecka Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach Umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań Umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań Zachęcanie dzieci do współpracy Zachęcanie dzieci do współpracy Wspólne rozwiązywanie konfliktów Wspólne rozwiązywanie konfliktów Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny Wspieranie samodzielności dzieci Wspieranie samodzielności dzieci Uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacniania ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową Uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacniania ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową

6 6 „Jeżeli chcemy coś zmienić w naszym dziecku, należy się temu dobrze przyjrzeć i zastanowić czy to nie coś, co warto zmienić w nas samych ” -Carl Jung „Jeżeli chcemy coś zmienić w naszym dziecku, należy się temu dobrze przyjrzeć i zastanowić czy to nie coś, co warto zmienić w nas samych ” -Carl Jung

7 7

8 8 Rok 2004 - Wdrożenie programu na terenie powiatu wołowskiego - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym- szkolenie kadry realizatorów programu w/g I części SDR Rok 2004 - Wdrożenie programu na terenie powiatu wołowskiego - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym- szkolenie kadry realizatorów programu w/g I części SDR Rok 2005 - Szkolenie według II części-Rodzeństwo bez rywalizacji” Rok 2005 - Szkolenie według II części-Rodzeństwo bez rywalizacji” Rok 2006 - Konferencja Powiatowa- ”Ku dojrzałemu rodzicielstwu” realizacja programu na terenie Powiatu wołowskiego Rok 2006 - Konferencja Powiatowa- ”Ku dojrzałemu rodzicielstwu” realizacja programu na terenie Powiatu wołowskiego Rok 2006 - Szkolenie kadry- realizatorów programu w PCE i PPP Rok 2006 - Szkolenie kadry- realizatorów programu w PCE i PPP Rok 2006 - Forum ekspertów – Przemoc wobec dziecka realia i perspektywy działań pomocowych we Wrocławiu, referat Krystyny Adaśko n.t. „Działania podejmowane z inicjatywy PPP mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka – szkoła dla rodziców i wychowawców” Rok 2006 - Forum ekspertów – Przemoc wobec dziecka realia i perspektywy działań pomocowych we Wrocławiu, referat Krystyny Adaśko n.t. „Działania podejmowane z inicjatywy PPP mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka – szkoła dla rodziców i wychowawców” Rok 2007 - Prowadzenie zajęć dla rodziców i wychowawców w 10 placówkach oświatowych na terenie Powiatu wołowskiego Rok 2007 - Prowadzenie zajęć dla rodziców i wychowawców w 10 placówkach oświatowych na terenie Powiatu wołowskiego Rok 2007 - III Krajowe Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie „Dobre praktyki w drodze ku lepszej jakości” referat Krystyny Adaśko „Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym” Rok 2007 - III Krajowe Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie „Dobre praktyki w drodze ku lepszej jakości” referat Krystyny Adaśko „Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym” Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”: Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”:

9 Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”: Rok 2006 - Konferencja Powiatowa Rok 2006 - Konferencja Powiatowa „Ku dojrzałemu rodzicielstwu” „Ku dojrzałemu rodzicielstwu” Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym wykład J.Sakowskiej „Ku dojrzałemu rodzicielstwu” wykład J.Sakowskiej „Ku dojrzałemu rodzicielstwu” emisja filmu „PRĘGI” według powieści W. Kuczoka „Gnój” emisja filmu „PRĘGI” według powieści W. Kuczoka „Gnój” panel dyskusyjny z autorką programu panel dyskusyjny z autorką programu 9 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, 56- 100 Wołów, tel. 71/ 389- 21- 00 www. wolowpce.pl

10 10

11 Rok 2008 - Szkolenie według III części „Szkoła dla rodziców i wychowawców nastolatków”- PPP w Brzegu Dolnym Rok 2008 - Szkolenie według III części „Szkoła dla rodziców i wychowawców nastolatków”- PPP w Brzegu Dolnym Rok 2008 - Powiatowa Konferencja Prawa człowieka prawami dziecka – Joanna Sakowska Rok 2008 - Powiatowa Konferencja Prawa człowieka prawami dziecka – Joanna Sakowska Rok 2008 - Dolnośląska Konferencja „Szkoła dla rodziców i wychowawców – skuteczna inwestycja w kapitał społeczny” – zamek Książ k/Wałbrzycha Rok 2008 - Dolnośląska Konferencja „Szkoła dla rodziców i wychowawców – skuteczna inwestycja w kapitał społeczny” – zamek Książ k/Wałbrzycha Rok 2008 - Dolnośląskie Seminarium dla realizatorów programu – Zamek Książ Rok 2008 - Dolnośląskie Seminarium dla realizatorów programu – Zamek Książ Rok 2008 - Prowadzenie zajęć w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”- 6 grup warsztatowych Rok 2008 - Prowadzenie zajęć w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”- 6 grup warsztatowych Rok 2009 - Szkolenie według III części- Szkoła dla nastolatków Rok 2009 - Szkolenie według III części- Szkoła dla nastolatków Rok 2010 - Warsztaty dla rodziców – dwie edycję szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli Rok 2010 - Warsztaty dla rodziców – dwie edycję szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli Rok 2010 - Konferencja CMPPP – Warszawa – szkoła dla rodziców i wychowawców na terenie powiatu wołowskiego Rok 2010 - Konferencja CMPPP – Warszawa – szkoła dla rodziców i wychowawców na terenie powiatu wołowskiego Rok 2010 - Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część I Rok 2010 - Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część I Rok 2010 - Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część II Rok 2010 - Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część II Rok 2011 - Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część III Rok 2011 - Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część III Rok 2011 - Warsztaty dla rodziców i nauczycieli – dwie edycje szkoleniowe Rok 2011 - Warsztaty dla rodziców i nauczycieli – dwie edycje szkoleniowe Rok 2012 - Warsztaty grupy profesjonalistów z powiatu polkowickiego – Karpacz Rok 2012 - Warsztaty grupy profesjonalistów z powiatu polkowickiego – Karpacz Rok 2012 - Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lwówku Śląskim Rok 2012 - Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lwówku Śląskim Rok 2012 - Ogólnopolska Konferencja ORE – Warszawa „Rola PPP w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu ” – referaty: Krystyna Adaśko – dyrektor, Małgorzata Urban – wicedyrektor Rok 2012 - Ogólnopolska Konferencja ORE – Warszawa „Rola PPP w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu ” – referaty: Krystyna Adaśko – dyrektor, Małgorzata Urban – wicedyrektor Rok 2013- Warsztaty dla rodziców- PPP w Wołowie, PPP w Brzegu Dolnym Rok 2013- Warsztaty dla rodziców- PPP w Wołowie, PPP w Brzegu Dolnym Rok 2014- warsztaty dla rodziców- PPP w Brzegu Dolnym Rok 2014- warsztaty dla rodziców- PPP w Brzegu Dolnym 11

12 12 Warsztaty dla nauczycieli – wychowawców – VI edycja szkoła dla rodziców i wychowawców w ramach programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym- 2008r.

13 Publikacje n.t. programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”: Rok 2007 – ogólnopolskie materiały konferencyjne – III forum PPP – CMPPP w Warszawie, referat „Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu Dolnym” – autor Krystyna Adaśko Rok 2007 – ogólnopolskie materiały konferencyjne – III forum PPP – CMPPP w Warszawie, referat „Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu Dolnym” – autor Krystyna Adaśko Rok 2010 – opublikowany został w Obliczach Edukacji Nr 46/XI 2010 artykuł „W stronę doradztwa” – autor Krystyna Adaśko Rok 2010 – opublikowany został w Obliczach Edukacji Nr 46/XI 2010 artykuł „W stronę doradztwa” – autor Krystyna Adaśko Rok 2010 – opublikowano w książce pod redakcją Wojciecha Brejnaka „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” artykuł Krystyny Adaśko „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Rok 2010 – opublikowano w książce pod redakcją Wojciecha Brejnaka „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” artykuł Krystyny Adaśko „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 13

14 14 Realizacja programu na terenie Powiatu Wołowskiego w latach2004-2014 Realizacja programu na terenie Powiatu Wołowskiego w latach2004-2014 Ponad 80 profesjonalistów przeszkolonych programem „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ponad 20 realizatorów programu na terenie Powiatu Wołowskiego, prowadzących zajęcia warsztatowe z rodzicami i wychowawcami w 10 placówkach, Ponad 500 rodziców objętych programem w placówkach oświatowych.

15 Warsztaty dla rodziców- Szkoła dla rodziców i wychowawców- IX edycja w ramach programu MEN Bezpieczna i Przyjazna Szkoła –Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym 2009r.

16 Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”: Rok 2013 - wizyta dyrektorów placówek oświatowych z Litwy n.t. Realizacja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” w Polsce- na Litwie n.t. Realizacja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” w Polsce- na Litwie 16 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, 56- 100 Wołów, tel. 71/ 389- 21- 00 www. wolowpce.pl

17 Rok 2013 - wizyta dyrektorów placówek oświatowych z Litwy n. t. Realizacja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” w Polsce- na Litwie 17

18

19 19 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW Ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli wychowawczych rodziców i nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google