Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
Ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli Realizacja programu na terenie Powiatu Wołowskiego w latach Krystyna Adaśko - Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie Wołów r.

2

3 Motto szkoły dla rodziców i wychowawców: „WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ” Główne cele programu edukacyjno- wychowawczego „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” Wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku Budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się Refleksja nad własną postawą wychowawczą Wymiana doświadczeń

4 Adresaci programu: Rodzice Nauczyciele, wychowawcy Katecheci
Pracownicy socjalni, Kuratorzy sądowi Policjanci Osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

5 Cykl I zajęć warsztatowych - BUDOWANIE DIALOGOWEJ RELACJI DOROSŁY -DZIECKO
Świadomość własnych celów wychowania Poznanie i rozumienie świata uczuć dziecka Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach Umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań Zachęcanie dzieci do współpracy Wspólne rozwiązywanie konfliktów Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny Wspieranie samodzielności dzieci Uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacniania ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową

6 „Jeżeli chcemy coś zmienić w naszym dziecku, należy się temu dobrze przyjrzeć i zastanowić czy to nie coś, co warto zmienić w nas samych” Carl Jung

7

8 Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”:
Rok Wdrożenie programu na terenie powiatu wołowskiego - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym- szkolenie kadry realizatorów programu w/g I części SDR Rok Szkolenie według II części-Rodzeństwo bez rywalizacji” Rok Konferencja Powiatowa- ”Ku dojrzałemu rodzicielstwu” realizacja programu na terenie Powiatu wołowskiego Rok Szkolenie kadry- realizatorów programu w PCE i PPP Rok Forum ekspertów – Przemoc wobec dziecka realia i perspektywy działań pomocowych we Wrocławiu, referat Krystyny Adaśko n.t. „Działania podejmowane z inicjatywy PPP mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka – szkoła dla rodziców i wychowawców” Rok Prowadzenie zajęć dla rodziców i wychowawców w 10 placówkach oświatowych na terenie Powiatu wołowskiego Rok III Krajowe Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie „Dobre praktyki w drodze ku lepszej jakości” referat Krystyny Adaśko „Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym”

9 Rok 2006 - Konferencja Powiatowa „Ku dojrzałemu rodzicielstwu”
Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”: Rok Konferencja Powiatowa „Ku dojrzałemu rodzicielstwu” Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym wykład J.Sakowskiej „Ku dojrzałemu rodzicielstwu” emisja filmu „PRĘGI” według powieści W. Kuczoka „Gnój” panel dyskusyjny z autorką programu Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, Wołów, tel. 71/ www. wolowpce.pl

10

11 Rok Szkolenie według III części „Szkoła dla rodziców i wychowawców nastolatków”- PPP w Brzegu Dolnym Rok Powiatowa Konferencja Prawa człowieka prawami dziecka – Joanna Sakowska Rok Dolnośląska Konferencja „Szkoła dla rodziców i wychowawców – skuteczna inwestycja w kapitał społeczny” – zamek Książ k/Wałbrzycha Rok Dolnośląskie Seminarium dla realizatorów programu – Zamek Książ Rok Prowadzenie zajęć w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” grup warsztatowych Rok Szkolenie według III części- Szkoła dla nastolatków Rok Warsztaty dla rodziców – dwie edycję szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli Rok Konferencja CMPPP – Warszawa – szkoła dla rodziców i wychowawców na terenie powiatu wołowskiego Rok Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część I Rok Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część II Rok Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie – SDR – część III Rok Warsztaty dla rodziców i nauczycieli – dwie edycje szkoleniowe Rok Warsztaty grupy profesjonalistów z powiatu polkowickiego – Karpacz Rok Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lwówku Śląskim Rok Ogólnopolska Konferencja ORE – Warszawa „Rola PPP w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu ” – referaty: Krystyna Adaśko – dyrektor, Małgorzata Urban – wicedyrektor Rok Warsztaty dla rodziców- PPP w Wołowie, PPP w Brzegu Dolnym Rok warsztaty dla rodziców- PPP w Brzegu Dolnym

12 Warsztaty dla nauczycieli – wychowawców – VI edycja szkoła dla rodziców i wychowawców
w ramach programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym- 2008r.

13 Publikacje n.t. programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”:
Rok 2007 – ogólnopolskie materiały konferencyjne – III forum PPP – CMPPP w Warszawie, referat „Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzegu Dolnym” – autor Krystyna Adaśko Rok 2010 – opublikowany został w Obliczach Edukacji Nr 46/XI artykuł „W stronę doradztwa” – autor Krystyna Adaśko Rok 2010 – opublikowano w książce pod redakcją Wojciecha Brejnaka „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” artykuł Krystyny Adaśko „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

14 Realizacja programu na terenie Powiatu Wołowskiego w latach2004-2014
Ponad 80 profesjonalistów przeszkolonych programem „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ponad 20 realizatorów programu na terenie Powiatu Wołowskiego, prowadzących zajęcia warsztatowe z rodzicami i wychowawcami w 10 placówkach, Ponad 500 rodziców objętych programem w placówkach oświatowych.

15 Warsztaty dla rodziców- Szkoła dla rodziców i wychowawców- IX edycja
w ramach programu MEN Bezpieczna i Przyjazna Szkoła –Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym 2009r.

16 Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”:
Rok wizyta dyrektorów placówek oświatowych z Litwy n.t. Realizacja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” w Polsce- na Litwie Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie ul. T. Kościuszki 27, Wołów, tel. 71/ www. wolowpce.pl

17 Rok 2013 - wizyta dyrektorów placówek oświatowych z Litwy n. t
Rok wizyta dyrektorów placówek oświatowych z Litwy n. t. Realizacja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” w Polsce- na Litwie

18

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google