Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programów - województwo wielkopolskie. Realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programów - województwo wielkopolskie. Realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programów - województwo wielkopolskie. Realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Realizacja Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum pt. „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012 – 2014 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej pt. „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012 – 2014 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Renata Ślendak

2 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Program realizowany był w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego). 2013/2014 2012/2013 w 1051placówkach w 1085 placówkach

3 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Działaniem objęto: 2013/2014 - 32.198 dzieci 2012/2013 - 29.931 dzieci

4 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Liczba rodziców biorących udział w Programie: 2013/2014 - 22908 2012/2013 - 22368

5 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Liczba narad i szkoleń dla realizatorów Programu: 2013/2014 - 220 (1119 osób) 2012/2013 - 142 (710 osób)

6 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Liczba zwróconych kwestionariuszy: 2013/2014 - 821 2012/2013 - 711

7 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Liczba przeprowadzonych wizytacji: 2013/2014 - 645 2012/2013 - 347

8 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Liczba placówek deklarujących udział w programie w następnym roku szkolnym: 2013/20142012/2013 Tak 637 Nie 74 Nie wiem 128 Tak 619 Nie 25 Nie wiem 49

9 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014 Podsumowanie Program edukacyjny pt. „Czyste powietrze wokół nas” jest : dostosowany do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci przedszkolnych, zawiera ciekawe scenariusze zajęć, w których wykorzystywane są metody aktywizujące, dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, Koordynatorzy zwrócili uwagę, że treści merytoryczne mogą być realizowane w mniejszej ilości godzin, przeplatając je z treściami zawartymi w innych programach, ujemną stroną programu jest brak pomocy dydaktycznych np. gadżetów, filmu edukacyjnego, bardziej atrakcyjniejszej kolorowanki dla dzieci 5-6 letnich, naklejek i plakatów z Dinkiem itp. Duża liczba proponowanych form realizacji jest niemożliwa ze względu na ograniczoną ilość czasu- z tych też powodów Program ulega modyfikacji, Trudno jest pozyskać wsparcie w środowisku lokalnym, Rzadko pozyskiwano środki finansowe.

10 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014  Realizacja Programu od 2012 roku utrzymuje się na podobnym poziomie, co do ilości placówek i liczby dzieci biorących udział w Programie oraz liczby rodziców włączających się w działania,  wzrosła liczba szkoleń i narad oraz liczba uczestników tych przedsięwzięć,  zwiększyła się liczba zwróconych kwestionariuszy,  wzrosła liczba przeprowadzonych wizytacji,  Co do deklaracji związanej z dalsza realizacją Programu w przyszłym roku szkolnym :  zwiększyła się znacznie liczba placówek niezdecydowanych i nie chcących dalej kontynuować zadań

11 Podsumowanie realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach 2012-2014

12 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014 2013/2014 - 686 szkołach podstawowych - 431 szkołach gimnazjalnych 2012/2013 - 662 szkołach podstawowych - 411 szkołach gimnazjalnych Program realizowany był w:

13 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014 Programem objęto: 2013/2014 34.858 dzieci ze szkół podstawowych, 36.926 dzieci z gimnazjum 2012/2013 36.832 dzieci ze szkół podstawowych, 37.566 dzieci z gimnazjum

14 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014 Liczba rodziców biorących udział w Programie: 2013/2014 - 16.800 2012/2013 - 14.358

15 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014 Liczba narad i szkoleń dla realizatorów Programu: 2013/2014 - 142 (1006 osób) 2012/2013 - 317 (908 osób)

16 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014 Liczba zwróconych kwestionariuszy: 2013/2014 - 931 2012/2013 - 888

17 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014 Liczba przeprowadzonych wizytacji: 2013/2014 - 642 2012/2013 - 393

18 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014 Liczba placówek deklarujących udział w Programie w następnym roku szkolnym: 2013/20142012/2013 Tak 497 Nie 64 Nie wiem 370 Tak 559 Nie 89 Nie wiem 240

19 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014 Podsumowanie: Realizatorzy Programu: doceniają gotowe scenariusze zajęć jednak ze względu na wiek, tempo pracy poszczególnych uczniów, od wielu lat nie zmieniającą się formę, mało atrakcyjne scenariusze i ograniczenia czasowe program zajęć ulegał modyfikacji, widzą potrzebę odmiennych scenariuszy zajęć dla uczniów w poszczególnych rocznikach szkoły podstawowej i gimnazjum, Koordynatorzy : podkreślają brak lub niewielkie wsparcie w realizację Programu ze strony lokalnych władz, instytucji czy stowarzyszeń, zgłaszają brak materiałów dydaktycznych np., kolorowych plansz, plakatów, ciekawych filmów o tematyce antytytoniowej,

20 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014  widzą w trakcie przeprowadzanych wizytacji ofertę programową, która trafia do placówek z różnych firm i instytucji zwracając uwagę, że Program „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” ze względu na niedostateczne oprzyrządowanie nie stanowi konkurencji w edukacji prozdrowotnej,  mają również problem z dokonaniem oceny zaangażowania koordynatorów szkolnych uwagi na brak kryteriów oceny (np. czy lepiej ocenić realizację według scenariuszy, czy realizację wzbogaconą o dodatkowe formy?; w jaki sposób ocenić uzasadnioną modyfikację scenariuszy?; czy oceniać tylko koordynatorów, którzy zwrócili kwestionariusze, czy wszystkich?),

21 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014  Realizacja Programu od 2012 roku jest nieco większa co do ilości placówek i liczby dzieci biorących udział w Programie oraz liczby rodziców włączających się w działania,  zwiększyła się liczba zwróconych kwestionariuszy,  Znacznie wzrosła liczba przeprowadzonych wizytacji, Co do deklaracji związanej z dalsza realizacją Programu w przyszłym roku szkolnym :  zwiększyła się znacznie liczba placówek niezdecydowanych co do dalszej realizacji Programu

22 Podsumowanie Programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w latach 2012-2014

23 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014 Program realizowany był w: 2013/2014 - 845 szkołach podstawowych 2012/2013 - 847 szkołach podstawowych.

24 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014 Działaniem objęto: 2013/2014 55.251 uczniów z klas I-III szkół podstawowych. 2012/2013 43.619 uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

25 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014 Liczba rodziców biorących udział w Programie: 2013/2014 - 15.129 2012/2013 - 15.602

26 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014 Liczba narad i szkoleń dla realizatorów Programu: 2013/2014 - 274 ( 1040 osób) 2012/2013 - 290 ( 959 osób)

27 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014 Liczba zwróconych kwestionariuszy: 2013/2014 - 630 2012/2013 - 579

28 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014 Liczba przeprowadzonych wizytacji: 2013/2014 - 530 2012/2013 - 486

29 2013/20142012/2013 Tak 534 Nie 17 Nie wiem 79 Tak 457 Nie 33 Nie wiem 89 Liczba placówek deklarujących udział w programie w następnym roku szkolnym: Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014

30 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014 Podsumowanie: Realizatorzy: zwłaszcza ci, którzy od wielu lat realizują Program, podkreślają potrzebę modyfikacji scenariuszy zajęć zawartych w poradniku dla edukatorów aby uatrakcyjnić zajęcia w kolejnych edycjach, Podkreślają duże zapotrzebowanie na materiały dodatkowe np. filmy o tematyce antytytoniowej dla dzieci i rodziców, tablice poglądowe, gry, odblaski, płyty CD z interaktywnymi prezentacjami multimedialnymi,

31 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014 Niektórym placówkom udało się pozyskać partnerów ( studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Spółki Pielęgniarskie, gminnych ośrodków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych), którzy wzmocnili działania poprzez: swój udział w imprezach lokalnych, warsztatach, pogadankach i spotkaniach, oraz ufundowali nagrody dla uczestników konkursów, Koordynatorzy: Program realizowany był zgodnie z wytycznymi, Trudności finansowe w szkołach i PSSE ograniczają realizację Programu z wykorzystaniem bardziej atrakcyjnych form np. organizacji imprez środowiskowych, konkursów, w niektórych placówkach udało się pozyskać partnerów, z ośrodków pomocy społecznej, spółek pielęgniarskich, gminnych komórek profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w urzędach, którzy wzmocnili działania poprzez ufundowanie nagród, swój udział w imprezach lokalnych, warsztatach, pogadankach i spotkaniach.

32 Podsumowanie Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w latach 2012-2014

33  Dziękuję


Pobierz ppt "Realizacja programów - województwo wielkopolskie. Realizacja Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” w latach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google