Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

2 Fundusze Europejskie na lata W latach realizowanych będzie 6 krajowych programów oraz instrument współpracy transgranicznej i ponadnarodowej:  Infrastruktura i Środowisko  Inteligentny Rozwój  Wiedza Edukacja Rozwój  Polska Cyfrowa  Polska Wschodnia  Pomoc Techniczna  Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Program regionalny:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

3 Ramy finansowe: Budżet unijny – 996,8 mld EUR Alokacja dla Polski wyniesie 82,5 mld EUR Wnioski:  Alokacja PS dla Polski wyższa niż w obecnej perspektywie (69 mld)  Polska największym beneficjentem PS w latach ,  Alokacja PS per capita – Polska na 6 miejscu po EE, SK, HU, CZ, LT Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

4 Alokacja w podziale na programy operacyjne w mln EUR Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

5 Informacja o Funduszach Europejskich na lata Dolnośląską sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich tworzą: -Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu; -Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

6 „System Informacji o Funduszach Europejskich” Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku funkcjonują w ramach projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Projekt jest realizowany przez Województwo Dolnośląskie na podstawie umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju. Dolnośląskie PIFE są częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

7 Informacje udzielane są:  bezpośrednio w siedzibach PIFE;  drogą telefoniczną;  za pośrednictwem poczty elektronicznej;  pocztą tradycyjną;  podczas organizowanych przedsięwzięć informacyjnych. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

8 Zakres usług świadczonych przez PIFE: -Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy z funduszy europejskich. PIFE udziela informacji o wszystkich programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Obecnie PIFE informuje o wsparciu dostępnym jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej, jak również o podstawowych założeniach programów operacyjnych na lata Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

9 Zakres usług świadczonych przez PIFE:  przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;  przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;  informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;  informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich; Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

10 Zakres usług świadczonych przez PIFE:  organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych i konferencji dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;  organizacja konsultacji wyjazdowych na terenie całego województwa w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych;  działania promujące usługi PIFE, w tym udział w targach, wystawach i imprezach plenerowych. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

11 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pokój 300 Infolinia: tel.: , fax: Główny PIFE jak i LPI są czynne: -w poniedziałki w godzinach w pozostałe dni robocze w godzinach Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

12 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze Pl. Ratuszowy 32/32a Jelenia Góra tel.: , fax: Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

13 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy ul. Rycerska 24 Budynek Letia Business Center Pokój A Legnica tel.: , tel./fax Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

14 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1 Budynek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu II piętro, pokój Wałbrzych tel.: , tel./fax Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

15 Strona internetowa: Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

16 Portale internetowe dotyczące funduszy europejskich: Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

18 Przydatne strony internetowe: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inicjatywa JEREMIE Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

19 Rejestr Usług Rozwojowych  Rejestr Usług Rozwojowych będzie zmodyfikowaną, ogólnodostępną bazą usług w zakresie szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, obecnie funkcjonującą na stronie  w Rejestrze będą prezentowane usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, oferowane przez podmioty publiczne i niepubliczne  usługi, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do Rejestru. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

20 Rejestr Usług Rozwojowych  podstawą wpisu do rejestru będzie spełnienie warunków zawartych w Karcie Podmiotu  usługi instytucji wpisanych do RUR będą prezentowane za pomocą Karty Usługi  uruchomienie Rejestru przewidywane jest na przełomie I i II kwartału 2015 r. Zgłoszenia o wpis będą przyjmowane w sposób ciągły. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata

21 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata


Pobierz ppt "Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google