Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do Funduszy Europejskich"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich

2 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020
Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata Fundusze Europejskie na lata W latach realizowanych będzie 6 krajowych programów oraz instrument współpracy transgranicznej i ponadnarodowej: Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Pomoc Techniczna Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Program regionalny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

3 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Ramy finansowe: Budżet unijny – 996,8 mld EUR Alokacja dla Polski wyniesie 82,5 mld EUR Wnioski: Alokacja PS dla Polski wyższa niż w obecnej perspektywie (69 mld) Polska największym beneficjentem PS w latach , Alokacja PS per capita – Polska na 6 miejscu po EE, SK, HU, CZ, LT

4 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Alokacja w podziale na programy operacyjne w mln EUR

5 Informacja o Funduszach Europejskich na lata 2014 - 2020
Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata Informacja o Funduszach Europejskich na lata Dolnośląską sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich tworzą: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu; Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

6 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata „System Informacji o Funduszach Europejskich” Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku funkcjonują w ramach projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Projekt jest realizowany przez Województwo Dolnośląskie na podstawie umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju. Dolnośląskie PIFE są częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

7 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Informacje udzielane są: bezpośrednio w siedzibach PIFE; drogą telefoniczną; za pośrednictwem poczty elektronicznej; pocztą tradycyjną; podczas organizowanych przedsięwzięć informacyjnych.

8 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Zakres usług świadczonych przez PIFE: Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy z funduszy europejskich. PIFE udziela informacji o wszystkich programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Obecnie PIFE informuje o wsparciu dostępnym jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej, jak również o podstawowych założeniach programów operacyjnych na lata

9 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Zakres usług świadczonych przez PIFE: przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów; przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów; informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego; informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;

10 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Zakres usług świadczonych przez PIFE: organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych i konferencji dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów; organizacja konsultacji wyjazdowych na terenie całego województwa w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych; działania promujące usługi PIFE, w tym udział w targach, wystawach i imprezach plenerowych.

11 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pokój 300 Infolinia: tel.: , fax: Główny PIFE jak i LPI są czynne: w poniedziałki w godzinach w pozostałe dni robocze w godzinach

12 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze Pl. Ratuszowy 32/32a Jelenia Góra tel.:  466, 75 75 24 942 fax: 75 75 24 940

13 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy ul. Rycerska 24 Budynek Letia Business Center Pokój A1 24 Legnica tel.: , tel./fax

14 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1 Budynek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu II piętro, pokój 25 Wałbrzych tel.: , tel./fax  172

15 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata Strona internetowa:

16 Portale internetowe dotyczące funduszy europejskich:
Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata Portale internetowe dotyczące funduszy europejskich:

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

18 Przydatne strony internetowe:
Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata Przydatne strony internetowe: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inicjatywa JEREMIE

19 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich Rejestr Usług Rozwojowych
na lata Rejestr Usług Rozwojowych Rejestr Usług Rozwojowych będzie zmodyfikowaną, ogólnodostępną bazą usług w zakresie szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, obecnie funkcjonującą na stronie w Rejestrze będą prezentowane usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, oferowane przez podmioty publiczne i niepubliczne usługi, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do Rejestru.

20 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich Rejestr Usług Rozwojowych
na lata Rejestr Usług Rozwojowych podstawą wpisu do rejestru będzie spełnienie warunków zawartych w Karcie Podmiotu usługi instytucji wpisanych do RUR będą prezentowane za pomocą Karty Usługi uruchomienie Rejestru przewidywane jest na przełomie I i II kwartału 2015 r. Zgłoszenia o wpis będą przyjmowane w sposób ciągły.

21 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich
na lata


Pobierz ppt "Wprowadzenie do Funduszy Europejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google