Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

2 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów oraz instrument współpracy transgranicznej i ponadnarodowej:  Infrastruktura i Środowisko  Inteligentny Rozwój  Wiedza Edukacja Rozwój  Polska Cyfrowa  Polska Wschodnia  Pomoc Techniczna  Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Program regionalny:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

3 Ramy finansowe: Budżet unijny – 996,8 mld EUR Alokacja dla Polski wyniesie 82,5 mld EUR Wnioski:  Alokacja PS dla Polski wyższa niż w obecnej perspektywie (69 mld)  Polska największym beneficjentem PS w latach 2014-2020,  Alokacja PS per capita – Polska na 6 miejscu po EE, SK, HU, CZ, LT Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

4 Alokacja w podziale na programy operacyjne w mln EUR Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

5 Informacja o Funduszach Europejskich na lata 2014 - 2020 Dolnośląską sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich tworzą: -Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu; -Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

6 „System Informacji o Funduszach Europejskich” Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku funkcjonują w ramach projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Projekt jest realizowany przez Województwo Dolnośląskie na podstawie umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju. Dolnośląskie PIFE są częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

7 Informacje udzielane są:  bezpośrednio w siedzibach PIFE;  drogą telefoniczną;  za pośrednictwem poczty elektronicznej;  pocztą tradycyjną;  podczas organizowanych przedsięwzięć informacyjnych. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

8 Zakres usług świadczonych przez PIFE: -Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy z funduszy europejskich. PIFE udziela informacji o wszystkich programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Obecnie PIFE informuje o wsparciu dostępnym jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej, jak również o podstawowych założeniach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

9 Zakres usług świadczonych przez PIFE:  przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;  przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;  informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;  informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich; Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

10 Zakres usług świadczonych przez PIFE:  organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych i konferencji dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;  organizacja konsultacji wyjazdowych na terenie całego województwa w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych;  działania promujące usługi PIFE, w tym udział w targach, wystawach i imprezach plenerowych. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

11 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pokój 300 Infolinia: 801 700 008 tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51 fax: 71 776 98 41 pife@dolnyslask.pl Główny PIFE jak i LPI są czynne: -w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00 -w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00-16.00 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

12 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze Pl. Ratuszowy 32/32a 58-500 Jelenia Góra tel.: 75 76 49 466, 75 75 24 942 fax: 75 75 24 940 pife.jeleniagora@dolnyslask.pl Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

13 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy ul. Rycerska 24 Budynek Letia Business Center Pokój A1 24 59-220 Legnica tel.: 76 723 54 81, tel./fax 76 723 54 80 pife.legnica@dolnyslask.pl Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

14 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1 Budynek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu II piętro, pokój 25 58-300 Wałbrzych tel.: 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172 pife.walbrzych@dolnyslask.pl Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

15 Strona internetowa: www.fundusze.dolnyslask.pl Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

16 Portale internetowe dotyczące funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mir.gov.pl/fundusze Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 www.rpo.dolnyslask.pl Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

18 Przydatne strony internetowe: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct www.europedirect-wroclaw.pl Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce http://ec.europa.eu/polska Inicjatywa JEREMIE www.jeremie.com.pl www.dfp.com.pl Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

19 Rejestr Usług Rozwojowych  Rejestr Usług Rozwojowych będzie zmodyfikowaną, ogólnodostępną bazą usług w zakresie szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, obecnie funkcjonującą na stronie www.inwestycjawkadry.plwww.inwestycjawkadry.pl  w Rejestrze będą prezentowane usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, oferowane przez podmioty publiczne i niepubliczne  usługi, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do Rejestru. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

20 Rejestr Usług Rozwojowych  podstawą wpisu do rejestru będzie spełnienie warunków zawartych w Karcie Podmiotu  usługi instytucji wpisanych do RUR będą prezentowane za pomocą Karty Usługi  uruchomienie Rejestru przewidywane jest na przełomie I i II kwartału 2015 r. Zgłoszenia o wpis będą przyjmowane w sposób ciągły. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

21 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020


Pobierz ppt "Justyna Staszak Koordynator dolnośląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google