Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odprawa roczna styczeń 2014 ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odprawa roczna styczeń 2014 ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 Odprawa roczna styczeń 2014 ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU

2 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013-2015 PRIORYTET I Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie PRIORYTET II Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach PRIORYTET III Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą PRIORYTET IV Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań PRIORYTET V Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych PRIORYTET VI Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych Odprawa roczna styczeń 2014

3 PRIORYTETY I ZADANIA LOKALNE WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII WOJEWÓDZKIEJ POLICJI PODLASKIEJ NA LATA 2013-2015 I. Ograniczanie przestępczości narkotykowej, w szczególności w zakresie udzielania i wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych 1. Poprawa efektywności działań wykrywczych w zakresie udzielania i wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. II. Eliminacja negatywnych zachowań wpływających na poczucie bezpieczeństwa 1. Ograniczenie zagrożenia przestępczością i zachowaniami szczególnie uciążliwymi społecznie. 2. Ograniczenie zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

4 Odprawa roczna styczeń 2014 Obszar działania KPP w Bielsku Podlaskim powierzchnia powiatu bielskiego – 138509 ha w skład powiatu wchodzi 6 gmin, 239 miejscowości mieszkańcy- 58091 osób w tym 29481 kobiet 28610 mężczyzn stan etatowy jednostki to 132 osoby w tym : 105 funkcjonariusz y, 27 p racowni ków.

5 Źródło badania KWP w Białymstoku próba 132 Badania opinii społecznej w 2011 roku – zjawiska patologiczne i niezgodne z prawem sprawiające najwięcej kłopotów mieszkańcom naszego powiatu w 2011 roku Odprawa roczna styczeń 2014

6

7 RAZEM DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE BIELSKIM 12 lutego 2013r. w godz. 15.00-17.00 Dom Nauczyciela w Bielsku Podlaskim Miernik nr 5 - zrealizowany

8 debata Odprawa roczna styczeń 2014

9 Dynamika przestępczości ogólnej, kryminalnej i gospodarczej w powiecie bielskim w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

10 Dynamika przestępczości (ogólna) oraz wykrywalność w powiecie bielskim w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

11 Dynamika przestępczości kryminalnej oraz wykrywalność w powiecie bielskim w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

12 Zagrożenie kradzieżami oraz ich wykrywalność w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

13 Dynamika oraz wykrywalność kradzieży z włamaniem w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

14 Zagrożenie kradzieżami samochodów w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

15 Zagrożenie przestępczością narkotykowa w latach 2003 - 2013 Odprawa roczna styczeń 2014

16 Bójka i pobicie w latach 2009 - 2013 Odprawa roczna styczeń 2014

17 Rozboje w latach 2009 - 2013 Odprawa roczna styczeń 2014

18 Uszczerbek na zdrowiu w latach 2009 - 2013 Odprawa roczna styczeń 2014

19 Uszkodzenie rzeczy w latach 2009 - 2013 Odprawa roczna styczeń 2014

20 7 kategorii p-stw w latach 2009 - 2013

21 Wartość mienia zabezpieczonego na poczet kar, skuteczność odzyskiwania mienia w latach 2003 - 2013 Odprawa roczna styczeń 2014 Wskaźnik skuteczności odzyskania mienia 16,42%, zakładany 21,20%

22 Dynamika przestępczości ogólna nieletnich w latach 2009-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

23 Liczba nieletnich dopuszczających się czynów karalnych w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

24 Ustaleni sprawcy przestępstw oraz tymczasowo aresztowani w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

25 Udział procentowy przestępczości nieletnich w latach 2009-2013

26 Średni Czas reakcji na zdarzenia w poszczególnych miesiącach w 2013 Odprawa roczna styczeń 2014 W terenie miejskim miernik nie wykonany – wyniósł 6:18, zakładany 6:00 W terenie pozamiejskim miernik wykonany – wyniósł 15:52, zakładany 16:00

27 Efektywność ujęć na gorącym uczynku w 7 kategoriach w 2013 roku Odprawa roczna styczeń 2014

28 Efekty działań prewencyjnych Wykroczenia – 11771 poprzednio 12749 Wnioski o ukaranie - 516 poprzednio 516 Mandaty – 6983 poprzednio 8095

29 Niebieska karta i przemoc w rodzinie w latach 2009-2013 Odprawa roczna styczeń 2014 w 2013r. prowadzono 31 czynności sprawdzających (odmowa) oraz 8 postępowań zakończonych aktem oskarżenia

30 Szacowanie ryzyka Odprawa roczna styczeń 2014

31 liczba Policjantów Ruchu Drogowego w służbie POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Odprawa roczna styczeń 2014 Procentowy udział Policjantów Ruchu Drogowego pełniących służbę bezpośrednio na drodze, zakładany 64,07 osiągnięty 64,21

32 Liczba przeprowadzonych badań trzeźwości kierujących a liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców w latach 2009-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

33 Ilość pojazdów zarejestrowanych a liczba wypadków i kolizji w powiecie bielskim w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

34 Ilość wypadków a liczba zabitych i rannych w latach 2003-2013 Odprawa roczna styczeń 2014

35 Działalność profilaktyczna Programy prewencyjne Akcje i działania Odprawa roczna styczeń 2014

36

37 Działania w praktyce

38 Odprawa roczna styczeń 2014

39 Współpraca z samorządami Odprawa roczna styczeń 2014

40 Działalność sportowo - rekreacyjna Odprawa roczna styczeń 2014

41 Strzelanie

42

43 Doskonalenie zawodowe Odprawa roczna styczeń 2014

44

45 Dziękuję za uwagę Odprawa roczna styczeń 2014


Pobierz ppt "Odprawa roczna styczeń 2014 ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google