Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU"— Zapis prezentacji:

1 ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU
Odprawa roczna styczeń 2014 ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU

2 Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
Odprawa roczna styczeń 2014 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA PRIORYTET I Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie PRIORYTET II Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach PRIORYTET III Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą PRIORYTET IV Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań PRIORYTET V Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych PRIORYTET VI Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych

3 Odprawa roczna styczeń 2014
PRIORYTETY I ZADANIA LOKALNE WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII WOJEWÓDZKIEJ POLICJI PODLASKIEJ NA LATA I. Ograniczanie przestępczości narkotykowej, w szczególności w zakresie udzielania i wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych 1. Poprawa efektywności działań wykrywczych w zakresie udzielania i wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. II. Eliminacja negatywnych zachowań wpływających na poczucie bezpieczeństwa 1. Ograniczenie zagrożenia przestępczością i zachowaniami szczególnie uciążliwymi społecznie. 2. Ograniczenie zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

4 Obszar działania KPP w Bielsku Podlaskim
Odprawa roczna styczeń 2014 Obszar działania KPP w Bielsku Podlaskim powierzchnia powiatu bielskiego – ha w skład powiatu wchodzi 6 gmin, 239 miejscowości mieszkańcy osób w tym kobiet 28610 mężczyzn stan etatowy jednostki to 132 osoby w tym: 105 funkcjonariuszy, 27 pracowników.

5 Odprawa roczna styczeń 2014
Badania opinii społecznej w 2011 roku – zjawiska patologiczne i niezgodne z prawem sprawiające najwięcej kłopotów mieszkańcom naszego powiatu w 2011 roku Źródło badania KWP w Białymstoku próba 132

6 Odprawa roczna styczeń 2014

7 Dom Nauczyciela w Bielsku Podlaskim
Odprawa roczna styczeń 2014 DEBATA SPOŁECZNA RAZEM DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE BIELSKIM 12 lutego 2013r. w godz Dom Nauczyciela w Bielsku Podlaskim Miernik nr 5 - zrealizowany

8 Odprawa roczna styczeń 2014
debata

9 Odprawa roczna styczeń 2014
Dynamika przestępczości ogólnej, kryminalnej i gospodarczej w powiecie bielskim w latach

10 Odprawa roczna styczeń 2014
Dynamika przestępczości (ogólna) oraz wykrywalność w powiecie bielskim w latach

11 Odprawa roczna styczeń 2014
Dynamika przestępczości kryminalnej oraz wykrywalność w powiecie bielskim w latach

12 Zagrożenie kradzieżami oraz ich wykrywalność w latach 2003-2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Zagrożenie kradzieżami oraz ich wykrywalność w latach

13 Dynamika oraz wykrywalność kradzieży z włamaniem w latach 2003-2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Dynamika oraz wykrywalność kradzieży z włamaniem w latach

14 Zagrożenie kradzieżami samochodów w latach 2003-2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Zagrożenie kradzieżami samochodów w latach

15 Zagrożenie przestępczością narkotykowa w latach 2003 - 2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Zagrożenie przestępczością narkotykowa w latach

16 Bójka i pobicie w latach 2009 - 2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Bójka i pobicie w latach

17 Odprawa roczna styczeń 2014
Rozboje w latach

18 Uszczerbek na zdrowiu w latach 2009 - 2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Uszczerbek na zdrowiu w latach

19 Uszkodzenie rzeczy w latach 2009 - 2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Uszkodzenie rzeczy w latach

20 7 kategorii p-stw w latach 2009 - 2013
Odprawa roczna styczeń 2014 7 kategorii p-stw w latach

21 Wskaźnik skuteczności odzyskania mienia 16,42%, zakładany 21,20%
Odprawa roczna styczeń 2014 Wartość mienia zabezpieczonego na poczet kar, skuteczność odzyskiwania mienia w latach Wskaźnik skuteczności odzyskania mienia 16,42%, zakładany 21,20%

22 Dynamika przestępczości ogólna nieletnich w latach 2009-2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Dynamika przestępczości ogólna nieletnich w latach

23 Odprawa roczna styczeń 2014
Liczba nieletnich dopuszczających się czynów karalnych w latach

24 Odprawa roczna styczeń 2014
Ustaleni sprawcy przestępstw oraz tymczasowo aresztowani w latach

25 Udział procentowy przestępczości nieletnich w latach 2009-2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Udział procentowy przestępczości nieletnich w latach

26 Średni Czas reakcji na zdarzenia w poszczególnych miesiącach w 2013
Odprawa roczna styczeń 2014 W terenie miejskim miernik nie wykonany – wyniósł 6:18, zakładany 6:00 W terenie pozamiejskim miernik wykonany – wyniósł 15:52, zakładany 16:00 Średni Czas reakcji na zdarzenia w poszczególnych miesiącach w 2013

27 Efektywność ujęć na gorącym uczynku w 7 kategoriach w 2013 roku
Odprawa roczna styczeń 2014 Efektywność ujęć na gorącym uczynku w 7 kategoriach w 2013 roku

28 Efekty działań prewencyjnych
Wykroczenia – poprzednio 12749 Wnioski o ukaranie poprzednio 516 Mandaty – 6983 poprzednio 8095 Efekty działań prewencyjnych

29 Niebieska karta i przemoc w rodzinie w latach 2009-2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Niebieska karta i przemoc w rodzinie w latach w 2013r. prowadzono 31 czynności sprawdzających (odmowa) oraz 8 postępowań zakończonych aktem oskarżenia

30 Odprawa roczna styczeń 2014
Szacowanie ryzyka

31 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Odprawa roczna styczeń 2014 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM liczba Policjantów Ruchu Drogowego w służbie Procentowy udział Policjantów Ruchu Drogowego pełniących służbę bezpośrednio na drodze, zakładany 64,07 osiągnięty 64,21

32 Odprawa roczna styczeń 2014
Liczba przeprowadzonych badań trzeźwości kierujących a liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców w latach

33 Odprawa roczna styczeń 2014
Ilość pojazdów zarejestrowanych a liczba wypadków i kolizji w powiecie bielskim w latach

34 Ilość wypadków a liczba zabitych i rannych w latach 2003-2013
Odprawa roczna styczeń 2014 Ilość wypadków a liczba zabitych i rannych w latach

35 Działalność profilaktyczna
Odprawa roczna styczeń 2014 Programy prewencyjne Akcje i działania Działalność profilaktyczna

36 Odprawa roczna styczeń 2014

37 Odprawa roczna styczeń 2014
Działania w praktyce

38 Odprawa roczna styczeń 2014
Działania w praktyce

39 Współpraca z samorządami
Odprawa roczna styczeń 2014 Współpraca z samorządami

40 Działalność sportowo - rekreacyjna
Odprawa roczna styczeń 2014 Działalność sportowo - rekreacyjna

41 Strzelanie

42

43 Doskonalenie zawodowe
Odprawa roczna styczeń 2014 Doskonalenie zawodowe

44 Odprawa roczna styczeń 2014

45 Odprawa roczna styczeń 2014
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ODPRAWA SŁUŻBOWA W KPP W BIELSKU PODLASKIM 29 STYCZNIA 2014 ROKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google