Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja założeń projektu „Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja założeń projektu „Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja założeń projektu „Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie” Seminarium: Konsultacje społeczne – kamień milowy w procesie inwestycyjnym - BIOGAZOWNIE Grażyna Gilewicz Kierownik Oddziału Rozwoju Gospodarczego Departament Gospodarki i Innowacji UMWL w Lublinie Lublin, 20 listopada 2014 r.

2 Spis treści 1. Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE 2. Geneza projektu 3. Informacje o projekcie 4. Cele projektu 5. Działania w projekcie www.ozekonsultacje.lubelskie.pl 2

3 Aktualizacja wojewódzkiego programu wspierającego rozwój OZE Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą Nr XLI/623/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., zastąpił dotychczasowy obowiązujący od 2006 r. Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego. Nowy Program: przekłada krajowe cele polityki energetycznej na cele rozwoju województwa zarówno w sferze energetyki, jak i rozwoju społeczno-gospodarczego, pogłębia wiedzę o zasobach, potencjałach i uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji w OZE, wskazuje przestrzenne możliwości realizacji instalacji OZE w województwie, identyfikuje główne źródła pozyskiwania środków finansowych na inwestycje OZE. Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE www.ozekonsultacje.lubelskie.pl 3

4 Wśród nich najważniejsze: -Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, 2014 r. -Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim, 2011 r. -Wstępna analiza potencjału biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w województwie lubelskim, 2009 r. Opracowania studialne i raporty z dziedziny OZE opracowane w latach 2009 – 2014 r. Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE 4

5 Przykładowe projekty realizowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2011-2014 „ INNOWACYJNE METODY I MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA LUBELSZCZYŹNIE NA PRZYKŁADZIE DOBRYCH PRAKTYK I DOŚWIADCZEŃ PARTNERA SZWAJCARSKIEGO”, 2013 -2014 „BUDOWA OFERTY INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W OPARCIU O ZIDENTYFIKOWANY POTENCJAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”, 2011-2012 „REGIONALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ” - „Kompleksowa ocena uwarunkowań w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim”, 2011-2012 Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE

6 Konferencje i seminaria organizowane przez samorząd województwa lub przy jego udziale. 1.Konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” - Lublin, wrzesień 2014 r. 2.Konferencja podsumowująca projekt „Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego” pt. NEO – Nowa Energia dla Lubelszczyzny - Lublin, wrzesień 2014 r. 3.Seminarium „EkoLubelszczyzna - tania energia” - Nałęczów, maj 2014 r. 4.IX Konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej - Energia Jutra - Lublin, maj 2014 r. 5.„Efektywne gospodarowanie energią - możliwości finansowania zewnętrznego inwestycji w sferze publicznej, prywatnej, spółdzielczej i przedsiębiorczości” - Lublin, maj 2014 r. 6.Konferencja „Prosument - budujemy niezależność energetyczną gospodarstw i gmin” - - Grabanów, maj 2014 r. W latach 2009-2014 zorganizowano kilkadziesiąt konferencji, seminariów, warsztatów, których zasadniczym celem była wymiana doświadczeń i promocja wykorzystywania OZE w regionie. W 2014 r. odbyły się, między innymi: Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE www.ozekonsultacje.lubelskie.pl 6

7 Kopuła Wizualizacyjna – Partycypacyjna przestrzeń doświadczenia, zaprojektowana jako narzędzie do obniżenia poziomu obaw społeczności lokalnych dotyczących wizualnego i akustycznego wpływu energetyki wiatrowej. www.ozekonsultacje.lubelskie.pl 7 Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju OZE

8 „ Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie” Projekt realizowany w ramach Programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”, Kategoria tematyczna VII – Biogazownie rolnicze jako element wspierający OZE w Polsce Wartość projektu: 408 157 zł Wartość dofinansowania 346 933 zł Okres realizacji: 11 marca 2014 r. – 31 sierpnia 2015 r. 8 www.ozekonsultacje.lubelskie.pl

9  Przygotowany w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającym uwzględnieniem komunikacji w procesie konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem przez inwestorów inwestycji w biogazownie;  Zasięg projektu: ogólnopolski  Grupa docelowa: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski Geneza projektu 9 www.ozekonsultacje.lubelskie.pl „ Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”

10  Stworzenie sieci neutralnych ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie w lokalnych JST  Dostarczenie wsparcia merytorycznego w zakresie planowania dialogu pomiędzy potencjalnym inwestorem a społecznością lokalną na etapie przedinwestycyjnym Cele Projektu Cele projektu realizowane są poprzez: -Dostarczenie wiedzy i umiejętności przedstawicielom wybranych JST -Dostarczenie narzędzi wspierających (filmy informacyjne, sieć kontaktów umożliwiająca konsultacje pojawiających się na bieżąco problemów, animowanie współpracy) 10 www.ozekonsultacje.lubelskie.pl „ Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”

11 www.neo.lubelskie.pl Działania w projekcie  Badania postaw lokalnej społeczności wobec inwestycji biogazowej poprzez prowadzenie rozmów, wywiadów oraz ankiet  Warsztaty dla przedstawicieli JST  przeprowadzenie 5 cykli trzydniowych warsztatów szkoleniowych opartych o wyniki badań w terenie  celem warsztatów jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności pracownikom JST, które ułatwią wspieranie dialogu pomiędzy inwestorem a lokalną społecznością  Przygotowanie i produkcja 2 filmów instruktażowych dla inwestora oraz lokalnej społeczności  Działania promocyjne  W trakcie realizacji projektu powstanie sieć kontaktów, która będzie bazą do uruchomienia innych projektów wspierających rozwój OZE 11 www.ozekonsultacje.lubelskie.pl „ Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki i Innowacji ul. Stefczyka 3, 20-010 Lublin, tel. 81 537 16 51 www.ozekonsultacje.lubelskie.pl PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 12 www.ozekonsultacje.lubelskie.pl


Pobierz ppt "Prezentacja założeń projektu „Stworzenie sieci ekspertów w zakresie rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google