Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RZESZOWSKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007 – 2013 DZIAŁANIE I.3 WSPIERANIE INNOWACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RZESZOWSKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007 – 2013 DZIAŁANIE I.3 WSPIERANIE INNOWACJI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RZESZOWSKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007 – 2013 DZIAŁANIE I.3 WSPIERANIE INNOWACJI „PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH POD BUDOWĘ PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO RZESZÓW – DWORZYSKO” Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski

2 PODPISANIE UMOWY Z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 5.09.2012 r. Dofinansowanie z działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 53,2 mln zł Wartość brutto zadań objętych projektem 78 mln zł Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 21,4 mln zł Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski

3 Tereny uzbrajane w ramach PNT RZESZÓW - DWORZYSKO Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski

4 Zdjęcia lotnicze terenu PNT Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski

5 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT - sieć wodociągowa: wykonano 5,6 km

6 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd: - sieć kanalizacji deszczowej: wykonano 9,4 km Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski

7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd: -zbiornik retencyjny wraz z ogrodzeniem zbiornika i drogą dojazdową.

8 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd: - kanalizacja sanitarna: wykonano 6,8 km oraz 3 przepompownie ścieków sanitarnych Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:

9 -sieć gazowa średniego ciśnienia: wykonano 6,2 km

10 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd: - drogi: wykonano 5,3 km - chodniki: wykonano 0,8651 ha - ścieżki rowerowe: wykonano 0,9676 ha

11 Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd: Przyłącz energetyczny będzie wykonany nieodpłatnie, dla każdego inwestora indywidualnie przez PGE Dystrybucja SA w ramach umowy przyłączeniowej, którą zawarł Powiat Rzeszowski. W ramach tej umowy Powiat Rzeszowski dokona płatności w kwocie 17 mln zł w ramach, której PGE Dystrybucja SA wybuduje GPZ o mocy 16 MWh oraz rozprowadzi sieć energetyczną po całym obszarze inwestycyjnym traktując indywidualnie zapotrzebowanie na energię elektryczną każdego inwestora z osobna. Inwestor nie będzie musiał wykonywać na własny koszt przyłącza energetycznego

12 Aneks z PARP na rozszerzenie zakresu projektu: W dniu 4.02.2014 r, Powiat Rzeszowski podpisał z PARP aneks w zakresie rozszerzenia projektu o II etap, w ramach którego zrealizowane zostanie: uzbrojenie dodatkowych 24,9 ha – przylegających do terenów uzbrajanych przez Powiat na Dworzysku, administracyjnie położonych na terenie Miasta i Gminy Głogów Młp. farma ogniw fotowoltaicznych o pow. 2 ha i mocy produkcyjnej 1 MWh energii miesięcznie, regulacja rowu nr 5 prowadzącego wody opadowe z całego terenu Parku do rzeki Czarna

13 Aneks z PARP na rozszerzenie zakresu projektu:

14 I kwartał 2015 r. - rozpoczęcie uzbrajania dodatkowego terenu PNT o powierzchni 24,9 ha, III kwartał 2015 r. - zakończenie uzbrajania terenu o powierzchni 24,9 ha, wrzesień 2015 r. - zakończenie realizacji projektu, IV kwartał 2015 r. - rozpoczęcie procesu wprowadzania inwestorów na teren 24,9 ha, HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 2015 R. Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski

15 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski Dnia 2.12.2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Przyjęte rozporządzenie włącza w granice strefy grunty o łącznej powierzchni 110 ha, w tym grunty położone na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko

16  KOMPLETNE UZBROJENIE 84,1 HA GRUNTÓW  POZYSKANIE MIN. 21 INWESTORÓW DO 2020 R. OBECNIE POWIAT PROWADZI ROZMOWY Z 8 POTENCJALNYMI INWESTORAMI, KTÓRZY DEKLARUJĄ ZATRUDNIENIE PONAD 1000 OSÓB ZARAZ PO WYBUDOWANIU FABRYK. WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski

17 Obszar Parku przylega do linii kolejowej E30 Rzeszów-Kraków i docelowo będzie skomunikowany z drogą E40, S9 i S19. dając mu wyśmienite położenie wobec najważniejszych szlaków komunikacyjnych. POŁOŻENIE PARKU Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JÓZEF JODŁOWSKI STAROSTA RZESZOWSKI KONTAKT DO BIURA PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO: WALDEMAR PIJAR Koordynator Projektu tel.17 867 14 23, tel. kom. 795 431 423 e-mail: waldemar.pijar@powiat.rzeszow.pl Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko Beneficjent: Powiat Rzeszowski


Pobierz ppt "PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RZESZOWSKI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007 – 2013 DZIAŁANIE I.3 WSPIERANIE INNOWACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google