Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE W PERSPEKTYWIE PRAKTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ AGENCJI ZATRUDNIENIA JAKO OPERATORA KONTRAKTU (DOSTAWCA USŁUG) na przykładzie zleceń: Projektu pilotażowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE W PERSPEKTYWIE PRAKTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ AGENCJI ZATRUDNIENIA JAKO OPERATORA KONTRAKTU (DOSTAWCA USŁUG) na przykładzie zleceń: Projektu pilotażowego."— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE W PERSPEKTYWIE PRAKTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ AGENCJI ZATRUDNIENIA JAKO OPERATORA KONTRAKTU (DOSTAWCA USŁUG) na przykładzie zleceń: Projektu pilotażowego "Partnerstwo dla Pracy” - DWUP kontrakt wojewódzki- dolnośląskie Kontraktowanie na szczeblu powiatowym – Fundacja IMAGO kontrakt powiatowy - powiat ząbkowicki

2 STRUKTURA PARTNERSTWA – KONTRAKT WOJEWÓDZKI DOLNY ŚLĄSK Partnerzy bezpośredni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy (3)  Konsorcjum - Dostawca Usług Partnerzy pośredni - umowy o współpracę z Dostawcą Usług instytucji/organizacji ZAŁOŻENIA KONTRAKTOWE - WSKAŹNIKI: liczba uczestników 984 osoby wskaźnik zatrudnienia 35% (345 osób) 45% (443 osoby) wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu 50% (173 osoby) 74% (328 osoby)

3 ZAŁOŻENIA KONTRAKTOWE - WYNAGRODZENIE: Cena jednostkowa na jednego uczestnika – 10 000,00 zł brutto Zapłata w IV transzach: I – 2 000,00 zł za ukończony bilans otwarcia uczestnika II – 3 000,00 zł za podjęcie działań aktywizacyjnych III- 2 500,00 zł za zatrudnienie uczestnika IV – 2 500,00 zł za utrzymanie zatrudnienia co najmniej 3 miesiące ZAŁOŻENIA KONTRAKTOWE - KARY:  Nie osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia – zwrot otrzymanych transz  Nie osiągnięcie wskaźnika utrzymania zatrudnienia Nie większy niż 30% zadeklarowanego 74% - 750 000,00 zł 30%-60% - 500 000,00 zł 60%-80% - 250 000,00 zł 80%-100% - 100 000,00 zł

4 Koncepcja realizacji kontraktu /projektu  MAKSYMALNIE wszechstronna rola jobcoachów (informacyjna, motywacyjna, diagnostyczna, monitorująca)  MAKSYMALNE zwiększenie dostępności - indywidualizacja wsparcia  MAKSYMALNIE wszechstronna weryfikacja rynku pracy  MAKSYMALNIE partnerskie podejście do realizacji projektu REALIZACJA KONTRAKTOWANIA

5 Główne elementy zrealizowanego kontraktu Pośrednik pracy Konsultant ds. pracodawców Trener pracy Pośrednik pracy Konsultant ds. pracodawców Trener pracy Wsparcie reintegracji społeczno- zawodowej FAKULTATYWNY KATALOG USŁUG PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH PROGNOZOWANIE DZIAŁAŃ PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH PROGNOZOWANIE DZIAŁAŃ WSPARCIE AKTYWIZACJA POŚREDNICTWO PRACY OBLIGATORYJNY KATALOG USŁUG BILANS OTWARCIA Zatrudnienie

6 PROPONOWANE FORMY WSPARCIA BANK WSPARCIA PODSTAWOWEGO (OBLIGATORYJNEGO) BANK WSPARCIA DODATKOWEGO (FAKULTATYWNEGO) JOBCOACHING - WSPRACIE NA ETAPIE POSZUKIWANIA PRACY WSPRARCIE ZWIĘKSZAJĄCE MOTYWACJĘ DO PODJĘCIA PRACY BANK WSPARCIA INDYWIDUALNE KONSULTACJE WSPRARCIE ZWIĘKSZAJĄCE ZDOLNOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY KURSY ZAWODOWE, TRENINGI PRACY, WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY, WORKING ROOMS, SEMINARIA PRAWNE, WARSZTATY DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB BEZROBOTNYCH, WSPARCIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WSPARCIE WIZERUNKOWE, WSPARCIE TOWARZYSZĄCE ITP.

7 Metody pozyskiwania miejsc pracy OFERTY PRACY „ZASTANE” OFERTY PRACY W DYSPOZYCJI NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY (Gł. AGENCJI ZATRUDNIENIA) OFERTY PRACY ZIDENTYFIKOWANE W PRASIE / INTERNECIE INFO O OFERTACH PRACY OD PARTNERÓW – SIEĆ WSPÓLPRACY OFERTY PRACY „POZYSKANE” UZYSKIWANE PODCZAS WIZYT U PRACODAWCÓW POCHODZĄCE OD PODWYKONAWCÓW Pośrednik pracy Konsultant ds. pracodawców Pośrednik pracy Konsultant ds. pracodawców

8 Podsumowanie realizacji projektu – PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA  Uruchomiono 3 Ośrodki Aktywizacji - (J.Góra, Kłodzko, Lubań)  Przeprowadzono 12 spotkań informacyjnych dla uczestników pilotażu  Zatrudniono 41 doradców zawodowych, 23 jobcoach-ów, 8 specjalistów ds. kontaktów z pracodawcami ;  Popisano umowy o współpracy/podwykonawstwa w obszarze pośrednictwa pracy ( IOB, NGO, AZ, IG)  Specjaliści ds. kontaktów z pracodawcami przedstawili 517 ofert pracy na 1418 etatów.

9

10 Grupa 1 – nie wymagający wsparcia (wystarczy pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia); Grupa 2 i 3 – wymagają wsparcia w zakresie poszukiwania pracy lub motywacji do podjęcia pracy; Grupa 4 – wymagają wsparcia w zakresie poszukiwania pracy oraz motywacji do podjęcia pracy; Średni okres pozostawania uczestnika projektu bez pracy – 7 lat 62% uczestników projektu nie wyraziło zainteresowania pracą na zmiany 60% uczestników nie zna języka obcego 70% uczestników nie posiada prawa jazdy 86% uczestników nie potrafi korzystać z komputera 40% uczestników wskazuje na kłopoty zdrowotne 70% uczestników posiada wykształcenie podstawowe i zawodowe

11 Problemem nie była identyfikacja wolnych miejsc pracy ale dopasowanie do POTRZEB/ MOZLIWOŚCI uczestnika….

12 Osiągnięte wskaźniki z 3 PDP/Pilotaż

13 Osiągnięte wskaźniki w kontrakcie powiatowym Wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej – 55% - 22 osoby Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 82 % - 18 osób ( pow.1 msc. utrzymanie ) Skierowano 40 OSÓB - Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w PUP

14  Osoby najbliżej rynku pracy, niewymagające intensywnego, wsparcia, a zwykłego pośrednictwa, zwłaszcza prezentacji ofert pracy profil I profil II profil III profil IV  Umiarkowane trudności w znalezieniu zatrudnienia,  Potrzeba wsparcia związanego z różnymi problemami,  Dostęp w niewielkim zakresie do szkoleń, staży, warsztatów  Znaczne trudności na rynku pracy,  Potrzeba intensywnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów,  Konieczne szkolenia, staże, warsztaty,  Wymagane wsparcie psychologiczne  Największe problemy związane ze znalezieniem zatrudnienia,  Problemy w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie,  Wymagane wsparcie psychologiczne w celu budowania motywacji do powrotu na rynek pracy NIEJEDNORODNA GRUPA BEZROBOTNYCH (bardzo ogólne profilowanie – ryzyko - wysokie koszty wsparcia ) RYZYKA I ANALIZA „WEJŚCIA” W KONTRAKTOWANIU przez Agencje Zatrudnienia

15 Przygotowanie OFERTY - ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ regionów / powiatów, w których mają być świadczone usługi, w tym:  możliwości tworzenia infrastruktury  sieć współpracy – partnerzy lokalni/regionalni  kompetencje i dostępność personelu/ zespołu  rynek pracodawców ( stanowiska, branże, skupiska, M i MSP)  wpływ szarej strefy na rynek pracy  bariery u bezrobotnych (w szczególności te niezidentyfikowane, np. choroby, uzależnienia) - profilowanie  potencjalni podwykonawcy na danym rynku (NGO, AZ, NIRP) Analizy rynkowe

16 Przygotowanie OFERTY – ANALIZA EKONOMICZNA  czas trwania umowy  liczba klientów (uczestników)  różny stopień „oddalenia” klientów od rynku pracy (zakres wymaganego wsparcia)  definicja zatrudnienia i utrzymania w zatrudnieniu  wysokość i warunki kar umownych  model aktywizacji bezrobotnych (oferowane usługi i ich zakres)  pozyskiwanie ofert pracy  kontynuacja projektów, perspektywa wykorzystania doświadczenia – opłacalność długoterminowa Analizy ekonomiczna

17 Główne kategorie kosztów  Weryfikacja i analiza prognozowanych scenariuszy zdarzeń i oszacowanie ich prawdopodobieństwo w tym ryzyk Symulacja przychodów i kosztów Koszty jednorazowe  wyposażenie biur Koszty stałe  wynajem lokali  koszty administracyjne  koszty operacyjno- logistyczne Koszty zmienne  koszty działań aktywizacyjnych  zwrot kosztów (uczestnicy)  wynagrodzenie personelu Koszty jednorazowe  wyposażenie biur Koszty stałe  wynajem lokali  koszty administracyjne  koszty operacyjno- logistyczne Koszty zmienne  koszty działań aktywizacyjnych  zwrot kosztów (uczestnicy)  wynagrodzenie personelu

18 Mariola Stanisławczyk Kierownik Zespołu Realizacji Projektów Rozwoju Regionalnego mariola.stanislawczyk@darr.pl DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Szczawno Zdrój


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE W PERSPEKTYWIE PRAKTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ AGENCJI ZATRUDNIENIA JAKO OPERATORA KONTRAKTU (DOSTAWCA USŁUG) na przykładzie zleceń: Projektu pilotażowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google