Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S POTKANIE Z M IESZKAŃCAMI B IELANY, 15 STYCZNIA 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S POTKANIE Z M IESZKAŃCAMI B IELANY, 15 STYCZNIA 2015."— Zapis prezentacji:

1 S POTKANIE Z M IESZKAŃCAMI B IELANY, 15 STYCZNIA 2015

2 BUDŻET PARTYCYPACYJNY to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. w ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy mogą ustalić, na co zostanie spożytkowana wydzielona pula środków publicznych przypadająca w dzielnicy.

3 PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z 16 października 2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU: - każdy mieszkaniec Warszawy - osoby małoletnie (za zgodą opiekunów) - cudzoziemcy

4 CELE BP Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych Efektywne wydatkowanie środków Rozwijanie świadomości lokalnej, w tym poczucia odpowiedzialności za przyszłość wspólnoty Wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami Transparentność procesu

5 POZIOM OGÓLNOMIEJSKI Rada ds. Budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej, Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji

6 POZIOM DZIELNICOWY 18 dzielnic 18 koordynatorów ds. budżetu 18 Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego

7 HARMONOGRAM BP 2016 do 17 października 2014 r. Powołanie koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego do 31 października 2014 r. Powoływanie dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego do 28 listopada 2014 r. Określenie zasad funkcjonowania zespołów oraz szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

8 HARMONOGRAM BP 2016 do 16 stycznia 2015 r. Dyskusja mieszkańców na temat priorytetów rozwojowych dzielnic od 17 stycznia do 17 lutego 2015r. Zgłaszanie projektów do 26 lutego 2015 r. Weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów od 27 lutego do 22 marca 2015 r. Publiczne dyskusje mieszkańców od 23 marca do 1 kwietnia 2015 r. Wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji)

9 HARMONOGRAM BP 2016 do 22 maja 2015 r. Weryfikacja szczegółowa od 3 czerwca do 15 czerwca 2015 r. Spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców od 16 czerwca do 26 czerwca 2015r. Głosowanie mieszkańców na projekty do 10 lipca 2015 r. Ogłoszenie listy projektów do realizacji

10 ZASADY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 D ZIELNICY B IELANY WYPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

11 ZESPÓŁ DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO Powołany 30 października 2014 roku uchwałą Zarządu Dzielnicy i zmieniony w grudniu 2014 r. po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych. SKŁAD: 6 przedstawicieli mieszkańców 5 przedstawicieli ngo 5 urzędników 2 radnych Dzielnicy reprezentujących kluby 1 radny niezależny 5 przedstawiciel organizacji samorządowych

12 Kwota do wydania na projekty 3.389.365 złotych 1% budżetu 2016

13 USTALENIA P ODZIAŁ D ZIELNICY Obszar ogólnodzielnicowy 5 obszarów lokalnych: Obszar 1 – obejmujący: Stare Bielany, Rudę, Marymont Obszar 2 – obejmujący: Słodowiec, Piaski, Olszyna Obszar 3 – obejmujący: Chomiczówkę, Piaski Obszar 4 – obejmujący: Młociny, Wrzeciono, Brzeziny Obszar 5 – obejmujący: Wólkę Węglową, Placówkę, Radiowo, Chomiczówkę, Wawrzyszew

14 PODZIAŁ KWOTY 3.389.365 ZŁ Dla obszaru ogólnodzielinicowego 25 % planowanej kwoty : -czyli 847.340 zł Dla każdego obszaru 15 % planowanej kwoty : -czyli 508.405 zł BUDŻET PARTYCYPACYJNY Bielany (1)

15 BUDŻET PARTYCYPACYJNY BIELANY

16 LIMIT KWOTY Zespół ustalił brak limitu wartości jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym i lokalnym BUDŻET PARTYCYPACYJNY Bielany

17 SKŁADANIE PROJEKTÓW Na specjalnym formularzu Tylko mieszkańcy Warszawy Tylko osoby fizyczne Zadanie realizowalne w 1 rok Zadanie ogólnodostępne Zadanie wykonywane przez m.st. Warszawę Zlokalizowane na terenie dzielnicy Podpisane przez projektodawcę Poparte przez min. 30 osób mieszkających w Warszawie Z załącznikami i zgodami

18 SKŁADANIE PROJEKTÓW Elektronicznie poprzez stronę www.twojbudzet.um.warszawa.pl Osobiście w Urzędzie Dzielnicy Bielany Okienko nr 49 „Kancelaria”, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00 (w poniedziałki do 18:00) Pocztą tradycyjną Na adres Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2016” (decyduje data stempla pocztowego)

19 I NWESTYCJE W P OSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH NA PODSTAWIE WPF I P LANÓW I NWESTYCYJNYCH

20 Oświata (budowa oraz modernizacja przedszkoli, szkół, boisk szkolnych, budowa świetlic szkolnych, budowa żłobka); Ulice i chodniki (przebudowa i remonty ulic); Rekreacja i sport (budowa placów zabaw ). Priorytety dzielnicowe w zakresie inwestycji

21 Przebudowa ulicy Kolektorskiej – zakres prac obejmuje przebudowę jezdni i chodników wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia. Planowany koszt realizacji – 2 500 000 zł.Realizacja – 2015 r.- 2016 r. Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyńskiego 5 zakres robót obejmuje wykonanie kapitalnej modernizacji placówki. Wykonane zostanie docieplenie budynku z remontem kominów. Zmodernizowana zostanie instalacja CO i instalacja wodno - kanalizacyjna oraz elektryczna. Wymienione zostaną podłogi oraz naprawione zostaną i pomalowane tynki ścian i sufitów. Koszt planowany 1 503 000 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2014 r. Zakończenie 2015 r. Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół Nr 35 ul. Żeromskiego 22-28 - zakres robót obejmuje wykonanie kapitalnej modernizacji placówki. Wykonane zostanie docieplenie budynku z remontem kominów. Zmodernizowana zostanie instalacja CO i instalacja wodno - kanalizacyjna oraz elektryczna. Wymienione zostaną podłogi oraz naprawione zostaną i pomalowane tynki ścian i sufitów. Planowany koszt Inwestycji - 3 526 736 zł. Realizacja – 2015 – 2016 r. Inwestycje w obszarze 1

22 Realizacja projektu „ Niewidomi są wśród na i Razem z nami” – urząd Dzielnicy – zdanie ma na celu dostosowanie budynku ratusza Dzielnicy Bielany do potrzeb osób niewidomych zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. Planowany koszt 256 645 zł. Zadanie realizowane w 2015 r. Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w ZS nr 55 ul. Gwiaździsta 35 – zakres prac obejmuje wzmocnienie ściany szczytowej Sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Planowana wartość robót – 300 000 zł. Termin wykonania 2015 r. Inwestycje w obszarze 1

23 Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2 - zakres robót obejmuje wykonanie kapitalnej modernizacji placówki. Wykonane zostanie docieplenie budynku z remontem kominów. Zmodernizowana zostanie instalacja CO i instalacja wodno - kanalizacyjna oraz elektryczna. Wymienione zostaną podłogi oraz naprawione zostaną i pomalowane tynki ścian i sufitów. Inwestycja rozpoczęta w 2014 r. Zakończenie 2015 r. Koszt Inwestycji - 2 516 736 zł. Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8 – zakres robót obejmuje wykonanie ocieplenia budynku szkoły z przystosowaniem zabezpieczeń Ppoż. do aktualnych przepisów. Planowana wartość robót – 1 500 000 zł. Termin realizacji –2015r.- 2016 r. Wieża dla jerzyków – zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie wieży z domkami dla jerzyków Koszt 104 760 zł. termin realizacji 2015 rok zadanie realizowane w ramach budżetu pertycypacyjnego na 2015 rok Inwestycje w obszarze 2

24 Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 ul. Conrada 6 – zakres prac obejmuje rozbudowę szkoły o pomieszczenie świetlicy o łącznej powierzchni użytkowej ca 150 m2 z wykonaniem instalacji CO, elektrycznej, wentylacyjnej, wod-kan, Koszt 1 000 000 zł. Realizacja 2014-2015 r. Przebudowa ulicy Aspekt – zakres prac obejmuje przebudowę jezdni i chodników wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia. Planowany koszt realizacji – 2 350 000 zł.Realizacja – 2014 – 2016 r. Inwestycje w obszarze 3

25 Budowa Przedszkola przy ul. Samogłoski 9 Zakres robót obejmuje budowę 5 oddziałowego Przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. Koszt Inwestycji -4 500 000zł – Inwestycja rozpoczęta w 2014 r. z terminem zakończenia w 2015 r Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1- Inwestycja rozpoczęta w 2014 r. termin zakończenia - 2015 r. Zakres robót obejmuje wykonanie kapitalnej modernizacji placówki z jej.rozbudową. Wykonane zostanie docieplenie budynku z remontem kominów. Zmodernizowana zostanie instalacja CO i instalacja wodno - kanalizacyjna oraz elektryczna. Wymienione zostaną podłogi oraz naprawione zostaną i pomalowane tynki ścian i sufitów. Inwestycja rozpoczęta w 2014 r. Zakończenie 2015 r. Koszt Inwestycji - 2 336 290 zł. Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1. - zakres robót obejmuje wykonanie kapitalnej modernizacji placówki z jej termomodernizacyjną. Wykonane zostanie docieplenie budynku z remontem kominów. Zmodernizowana zostanie instalacja CO i instalacja wodno - kanalizacyjna oraz elektryczna. Wymienione zostaną podłogi oraz naprawione zostaną i pomalowane tynki ścian i sufitów. Okres realizacji 2015 r. – 2016 r. Wartość robót 2 200 000 zł Inwestycje w obszarze 4

26 Bielański plac zabaw w Parku Młocińskim – zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji oraz budowę dużego placu zabaw na polanie w Parku Młocińskim z podziałem na plac dla dzieci młodszych, dzieci starszych oraz terenu do gry w siatkówkę i kometkę wraz z wyposażeniem w niezbędną małą architekturę: kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe. – koszt 965 000 zł. Termin realizacji 2015 r. zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjego na 2015 r. Inwestycje w obszarze 4

27 Budowa Żłobka na terenie Zespołu Szkół Nr 49 przy ul. Tołstoja 2. Zakres prac obejmuje budowę Żłobka dla 150 dzieci z pełnym wyposażeniem pomieszczeń oraz kuchni z zewnętrznym placem zabaw i ogrodzeniem. Koszt 6 000 000 zł. Termin wykonania 2015- 2017 r. Inwestycje w obszarze 5

28 INFORMACJE PRAKTYCZNE

29 MAPA WŁASNOŚCI www.um.warszawa.pl www.bielany.waw.pl 1. 2.

30 ZADANIA WŁASNE m.st. WARSZAWY Budowa: dróg, chodników, oświetlenia, parkingów lub miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, parków, placów zabaw, placówek oświatowych, boisk sportowych, placówek kulturalnych - w tym bibliotek, pomników, placówek społecznych Remonty: infrastruktury drogowej, placówek oświatowych, kulturalnych, społecznych, infrastruktury sportowej Ochrona Środowiska: sprzątanie, sadzenie roślinności, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, dokarmianie zwierząt Organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, społecznych Informacja: za pomocą narzędzi komunikacyjnych (internet, profile społecznościowe, gazety), budowa internetowej sieci bezprzewodowej Obsługa mieszkańców: sala WOM, internet

31 www.bielany.waw.pl Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego na 2016 r. Anna Koszewska budzetpartycypacyjny@poczta.bielany.waw.pl tel. 22 37-33- 188 Budżet Partycypacyjny dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy KONTAKT

32 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "S POTKANIE Z M IESZKAŃCAMI B IELANY, 15 STYCZNIA 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google