Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH planowanych do realizacji przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH planowanych do realizacji przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej."— Zapis prezentacji:

1

2 ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH planowanych do realizacji przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2042 stan na dzień 8 stycznia 2015 r.

3 Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. 2013-2015 Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 25 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 642 m2 w instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej. W 2015 r planowane jest wykonanie prac instalacyjnych. Koszt realizacji: 68 936 zł (65 000 zł w 2015 r.)

4 Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalacje c.o., c.c.w. 2014-2016 Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku użytkowego, w którym mieści się placówka "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W 2015 r. planowane jest wykonanie robót instalacyjnych. Koszt realizacji: 60 000 zł (50 000 zł w 2015 r.)

5 Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5, 5a, 7/9, 13, 15, Górczewska 5/7/9 2015 Zakres zadania obejmuje wykonanie 12 latarni typu parkowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt realizacji: 100 000 zł

6 Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16 2015 Zakres zadania obejmuje modernizację oświetlenia boiska: wykonanie fundamentów betonowych, ustawienie słupów stalowych, montaż nowych opraw oświetleniowych oraz ułożenie przewodów w rurze ochronnej. Koszt realizacji: 350 000 zł

7 Modernizacja siedzib Urzędu 2013-2015 Zakres zadania obejmuje wykonanie w budynku Urzędu Dzielnicy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych i korytarzy. Koszt realizacji: 2 387 406 zł (500 000 zł w 2015 r.)

8 Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 2015-2017 Budowa 5-cio oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem przy ul. Ciołka 26A. Ponadto planuje się wybudować wygrodzony plac zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 200 m2. Koszt realizacji: 6 000 000 zł (2 950 000 zł w 2016 r.)

9 Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja 2014-2016 Po wykonaniu doposażenia w 2015 roku, w 2016 przewidziane jest wykonanie termomodernizacji w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian fundamentowych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt realizacji: 237 000 zł (180 000 zł w 2016 r.)

10 Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w. 2015-2016 Doposażeniu budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach zadania doposażonych zostanie 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1 360,52 m2. W 2015 roku planowane jest opracowanie projektu budowlanego doposażenia budynku, a realizacja projektu nastąpi w 2016 roku. Koszt realizacji: 620 000 zł (570 000 zł w 2016 r.)

11 Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego 2015-2016 W ramach zadania wykonane zostanie: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian fundamentowych. Koszt realizacji: 510 000 zł (500 000 zł w 2016 r.)

12 Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych 2015-2016 W zakres zadania wchodzi między innymi przebudowa ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń oraz wykonanie windy i podejść dla niepełnosprawnych. W roku 2015 planowane jest wykonanie projektu budowlanego. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na rok 2016.. Koszt realizacji: 620 000 zł (570 000 zł w 2016 r.)

13 Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7 2009-2016 W ramach kontynuacji zadania planuje się wykonanie modernizacji węzła cieplnego w zakresie technologii oraz automatyki sterującej jak również wymianę inst. centralnego ogrzewania na terenie placówki. Koszt realizacji: 2 403 530 zł (550 000 zł w 2016 r.)

14 Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej 2014-2016 W ramach realizacji zadania planuje się wybudowanie 9-cio oddziałowego przedszkola wraz z placami zabaw i miejscami postojowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Koszt realizacji: 9 119 000 zł (4 505 717 zł w 2016 r.)

15 Modernizacja budynku LO Nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Złota 58 2015-2016 W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie nowej elewacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego, docieplenie dachu, wymianę pokrycia i obróbek blacharskich, wymianę skorodowanej instalacji wod. kan. Ponadto planuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów, remont zagrzybionych pomieszczeń oraz wymianę nawierzchni przed budynkiem. Koszt realizacji: 2 100 000 zł (2 000 000 zł w 2016 r.)

16 Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO Nr 30 ul. Wolność 1/3 2016-2017 W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian budynku, stropodachu, wymianie pokrycia dachu, stolarki drzwiowej, instalacji c.o., wraz z modernizacją węzła cieplnego. Ponadto planuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów budynku. W roku 2017 planuje się modernizację boisk szkolnych polegającą na wykonaniu boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki. Ponadto planuje się wykonanie nowego oświetlenia boisk, wymianę ogrodzenia, odwodnienie i monitoring terenu. Koszt realizacji: 3 500 000 zł (2 500 000 zł w 2016 r.)

17 Modernizacja budynku ZS Nr 36 ul. Kasprzaka 19/21 2016-2017 W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie nowej elewacji, wymianę centralnego ogrzewania z modernizacją węzła cieplnego, docieplenie dachu i wymianę pokrycia i obróbek blacharskich, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów. W roku 2017 zostanie wymieniona skorodowana instalacji wod. kan. oraz instalacja elektryczna (dokończenie) wraz z remontem wszystkich pomieszczeń. Koszt realizacji: 5 500 000 zł (2 500 000 zł w 2016 r.)

18 Rozbudowa Hali Koło ul.Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne 2011-2016 W roku 2016 zostanie zaktualizowana dokumentacja techniczna oraz na jej podstawie realizacja zadania m.in. wyburzenia istniejącej wiaty śmietnikowej oraz rozbudowę pawilonu hali Koło o pomieszczenia sanitarno – higieniczne, a także zmianę sposobu użytkowania magazynu na salę sportową. Koszt realizacji: 880 599 zł (818 340 zł w 2016 r.)

19 Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64 2015 Istniejący plac zabaw położony przy alejce Żmichowskiej cieszący się bardzo dużym powodzeniem zostanie powiększony o nw. zestaw obejmujący: - ustawienie urządzeń zabawowych – 23 szt./kompletów, - montaż małej architektury w tym: ławki parkowe – 28 szt, kosze – 6 szt., - sadzenie roślin – 22 drzewa, - montaż ogrodzenia – 215 mb, - montaż nawierzchni piaskowej – 1628 m2. Koszt realizacji: 548 879 zł

20


Pobierz ppt "ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH planowanych do realizacji przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w oparciu o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google