Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Zespołu Nauczycieli Protokolantów w roku szkolnym 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji planu pracy Zespołu Nauczycieli Protokolantów w roku szkolnym 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Zespołu Nauczycieli Protokolantów w roku szkolnym 2013/2014

2 Skład zespołu: Lider: Irena Bednarczyk Członkowie: Elżbieta Berezecka, Anna Blacha, Marzena Błońska, Jadwiga Buczek, Bogusław Łój, AnnaMiazga, Anna Serafin, Iwona Szewc, Beata Szwedo Na początku roku szkolnego zmniejszyła się o 4-ech liczba członków zespołu o następujące osoby: Magdalena Piróg, Małgorzata Terlecka, Anna Flis i Małgorzata Olejarz, zaś obecnie zespół liczy 10 członków. Zadania w/w zespołu zostały w pełni zrealizowane.

3 Nadzór pedagogiczny sprawuje Dyrektor Szkoły Pan Włodzimierz Smutek. Cele: przestrzeganie zasad protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej, prowadzenie księgi protokołów i teczki z załącznikami do protokołów, współpraca z dyrektorem szkoły, dzielenie się doświadczeniem na zebraniach zespołu oraz inne cele wynikające z bieżącej pracy szkoły. Zadania:  Zapoznanie członków zespołu z Regulaminem Rady Pedagogicznej – załącznikiem nr 2 do Statutu Szkoły i Kalendarzem roku szkolnego 2013/2014  Sporządzanie protokołów zebrań Rady Pedagogicznej zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Szkoły  Przestrzeganie zasad protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej  Wybór protokolanta zebrania RP, przygotowywanie list obecności i potwierdzenia zapoznania się członków RP z treścią poprzedniego protokołu oraz odbiór w dniu zebrania z sekretariatu szkoły księgi protokołów RP, list obecności, a także potwierdzeń zebrania  Prowadzenie dokumentacji zebrań RP: księgi protokołów, teczki załączników do protokołów zebrań oraz dokumentacji pracy zespołu  Koordynowanie pracy protokolantów  Dzielenie się doświadczeniami w prawidłowym sporządzaniu protokołów  Współpraca z dyrekcją szkoły  Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu pracy zespołu.

4 W roku szkolnym 2013/2014 zespół sporządził 28 protokołów zebrań Rady Pedagogicznej, które sporządzane były w jedno-, dwu- i cztero- osobowych zespołach. Każdy z członków sporządzał protokół 5 razy.

5  Organizacja roku szkolnego – 1 protokół  Zatwierdzenie Arkusza Organizacji pracy szkoły 2014/2015- 1  Analiza wyników matury, zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia oraz wyróżnienie nauczycieli – 1  Klasyfikacja uczniów – 4  Nadzwyczajne spotkanie z prokuratorem – 1  Zaopiniowanie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014 – 1  Zebrania szkoleniowe – 3  Analiza pracy szkoły – 2  Zewnętrzna ewaluacja problemowa – 4  Aneks – 9. Sporządzano je wg struktury dokumentacji prac rady i na podstawie § 20 ust. 8 pkt a), b), c) Regulaminu Rady Pedagogicznej. Zgodnie z § 20 ust. 8 pkt d) tego regulaminu załącznikami do protokołów były dokumenty w formie wydruków i w formie elektronicznej (płyty CD). Tematyka protokółów jest następująca :

6 Efektem pracy zespołu jest prawidłowo prowadzona dokumentacja pracy Rady Pedagogicznej, tj. Księga Protokołów RP wraz z załącznikami.

7 Załączniki zostały zebrane w segregatorze zatytułowanym „Załączniki do protokołów Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014”. Stanowią one nieodłączny element protokołów oraz istotne ich uzupełnienie. Członkowie zespołu współpracowali z dyrekcją szkoły i dzielili się ze sobą doświadczeniem w prawidłowym sporządzaniu protokołów zebrań. Dokumentacja pracy zespołu prowadzona jest na bieżąco i zawarta w teczce pt.: Zespół Nauczycieli Protokolantów, rok szkolny 2013/2014. Załączniki

8 Dokumenty, które powstają

9 Opracowała: Irena Bednarczyk Lider Zespołu Nauczycieli Protokolantów Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji planu pracy Zespołu Nauczycieli Protokolantów w roku szkolnym 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google