Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2009/ 2010 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2009/ 2010 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2009/ 2010 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

2 2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2009/ 2010 Zarys prezentacji: 1. Stan organizacji 2. Baza do działalności oświatowej 3. Kadra i system doskonalenia zawodowego 4. Wyniki kształcenia 5. Losy absolwentów 6. Sukcesy uczniów 7. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkołach w roku szkolnym 2009/ 2010 8. Stan realizacji innych działań oświatowych powiatu na rzecz uczniów w roku szkolnym 2009/ 2010 9. Działalność legislacyjna powiatu 10. Finansowanie działań oświatowych

3 3 1. Stan organizacji Tab.1. Stan organizacji szkół dla młodzieży w roku szkolnym 2009/ 2010 Lp.WyszczególnienieLiczba oddziałówLiczba uczniów* 1.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie 16512 2.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 14416 3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 17501 4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 27692 5.Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie 16423 6.Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 4 w Kwidzynie 14368 7.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 11311 Razem szkoły 1153223 * według danych Systemu Informacji Oświaty z 31.03.2010r.

4 4 1. Stan organizacji Tab.2. Stan organizacji szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2009/2010 Lp.Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba słuchaczy* 1.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie dla Dorosłych 561 2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 18 3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 7143 Razem13212 * według danych Systemu Informacji Oświaty z 31.03.2010r.

5 5 1. Stan organizacji Tab.3. Stan organizacji ośrodków szkolno- wychowawczych w roku szkolnym 2009/2010 Lp.WyszczególnienieSzkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów* 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kwidzynie Szkoła Podstawowa Specjalna 755 Gimnazjum Specjalne 980 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 430 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w KwidzyniePrzedszkole 211 Szkoła Podstawowa Specjalna 653 Gimnazjum Specjalne 332 Ogółem31261 * według danych Systemu Informacji Oświaty z 31.03.2010r.

6 6 1. Stan organizacji Tab.4. Liczba uczniów i słuchaczy oraz wielkość wypłaconych dotacji w szkołach i placówkach niepublicznych w roku szkolnym 2009/ 2010. Lp. Szkoła/ Placówka Liczba uczniów/ słuchaczy* Kwota dotacji w zł 1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące 35162 512,00 2. Zaoczne Liceum Uzupełniające w Kwidzynie 1316 195,00 3. Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Kwidzynie 2633 621,00 4. Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Żak” 471228 865,00 5. Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” 514296 821,00 6. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Żak” 248132 739,00 7. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gardei 1514 892,00 8. Zaoczne Liceum Uzupełniające w Gardei 54 338,00 9. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kwidzynie ---68 451,00 RAZEM1328 958 434,00 * według danych Systemu Informacji Oświaty z 31.03.2010r.

7 7 2. Baza do działalności oświatowej Tab.5. Remonty i inwestycje wykonane w szkołach i placówkach oświatowych powiatu w roku szkolnym 2009/2010 Lp. Szkoła/ Placówka Remonty 2009/2010 (kwoty w zł) 1.ZSO nr 1 w Kwidzynie857,00 2.ZSO nr 2 w Kwidzynie324 829,00 3.ZSP nr 1 w Kwidzynie11 996,00 4.ZSP nr 2 w Kwidzynie54 085,00 5.ZST w Kwidzynie28 650,00 6.ZSP nr 4 w Kwidzynie41 250,00 7.ZSP w Prabutach8 521,00 8.SOSW w Kwidzynie61 974,00 9.SOSW w Barcicach1 947 843,00 10.PPP w Kwidzynie1 597,00 RAZEM 2 481 601,00

8 8 3. Kadra i system doskonalenia zawodowego Tab.6. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2009/2010 Wyszczególnienie Zatrudnienie* w tym: nauczycielepozostali etatyosobyetatyosobyetatyosoby 1.ZSO nr 1 w Kwidzynie58,007146,836211,179 2.ZSO nr 2 w Kwidzynie41,644934,644178 3.ZSP nr 1 w Kwidzynie49,595939,265010,339 4.ZSP nr 2 w Kwidzynie70,789156,87751416 5.ZST w Kwidzynie39,884729,383510,512 6.ZSP nr 4 w Kwidzynie54,206644,20551011 7.ZSP w Prabutach28,183521,68296,56 RAZEM 342,36418272,8634769,571 * według danych Systemu Informacji Oświaty z 31.03.2010r.

9 9 3. Kadra i system doskonalenia zawodowego Tab.7. Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2009/2010Wyszczególnienie Zatrudnienie* w tym: nauczycielepozostali etatyosobyetatyosobyetatyosoby 1.SOSW w Kwidzynie57,776847,275410,514 2.SOSW w Barcicach38,964228,213110,7511 RAZEM 96,7311075,488521,2525 1.PPP w Kwidzynie19,152115164,155 2.MOS w Kwidzynie4,08154,081500 3.Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 0,081 100 RAZEM 23,313719,16324,155 * według danych Systemu Informacji Oświaty z 31.03.2010r.

10 10 3. Kadra i system doskonalenia zawodowego Tab.8. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2009/2010 Rok 2009 Rok 2010 (w złotych) 111 397,00131 843,00

11 11 4. Wyniki kształcenia Ryc.1. Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach w porównaniu z wynikami województwa i kraju w 2010 roku

12 12 4. Wyniki kształcenia Ryc.2. Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach w porównaniu z wynikami województwa i kraju w 2010 roku

13 13 4. Wyniki kształcenia Ryc.3. Zdawalność egzaminów maturalnych w technikum uzupełniającym w porównaniu z wynikami województwa i kraju w 2010 roku Średnia w powiecie dla wszystkich typów szkół to 84,3 %

14 4. Wyniki kształcenia Ryc.4. Zdawalność egzaminów maturalnych w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w porównaniu z wynikami województwa i kraju w 2010 roku 14

15 4. Wyniki kształcenia Tab.9. Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących, technikach ogółem we wszystkich typach szkół w woj. pomorskim w roku 2010 w kontekście wyników krajowych Typ szkoły Ogólna zdawalność w 16 powiatach ziemskich Ogólna zdawalność w 20 powiatach (4 grodzkie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) We wszystkich typach szkół Średnia krajowa- 81,0% Średnia wojewódzka- 80,8% kwidzyński- 84,3% 15 powiatów ma wyniki niższe Gdynia- 88,4% Sopot- 87,8% kwidzyński- 84,3% 17 powiatów ma wyniki niższe LO Średnia krajowa- 91,0% Średnia wojewódzka- 90,3% słupski- 98,6% chojnicki- 93,4% kwidzyński- 92,9% 13 powiatów ma wyniki niższe słupski- 98,6% Sopot- 96,1% chojnicki- 93,4% Gdynia- 93,8% kwidzyński- 92,9% 15 powiatów ma wyniki niższe Technika Średnia krajowa- 70,0% Średnia wojewódzka- 70,8% wejherowski- 80,2% kwidzyński- 78,7% 14 powiatów ma wyniki niższe Gdynia- 83,7% wejherowski- 80,2% kwidzyński- 78,7% 17 powiatów ma wyniki niższe

16 16 4. Wyniki kształcenia Porównanie osiągnięć zdających „na wejściu” i „ na wyjściu” Tab.10. Skala staninowa Numer stanina Nazwa stanina 1najniższy 2bardzo niski 3niski 4niżej średni 5średni 6wyżej średni 7wysoki 8bardzo wysoki 9najwyższy W 2007 roku pracownicy CKE podzielili wyniki egzaminów zewnętrznych na trzy strefy: Strefa I- wyniki niskie (stanina 1-3) Strefa II- wyniki średnie (stanina 4-6) Strefa III- wyniki wysokie (stanina 7-9)

17 17 4. Wyniki kształcenia Ryc.5. Wyniki po egzaminie gimnazjalnym w skali staninowej na wejściu do liceum

18 18 4. Wyniki kształcenia Ryc.6. Wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego w skali staninowej w 2010r.- przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym w liceach

19 4. Wyniki kształcenia Ryc.7. Wyniki po egzaminie gimnazjalnym w skali staninowej na wejściu do technikum 19

20 4. Wyniki kształcenia Ryc.8. Wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego w skali staninowej w 2010r.- przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym w technikach 20

21 21 4. Wyniki kształcenia Ryc.9. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

22 4. Wyniki kształcenia Ryc.10. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 22

23 4. Wyniki kształcenia Ryc.11. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 23

24 4. Wyniki kształcenia Ryc.12. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 24

25 4. Wyniki kształcenia Ryc.13. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 25

26 26 5. Losy absolwentów Ryc.14. Losy absolwentów w roku 2010

27 27 5. Losy absolwentów Uniwersytet Gdański Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy Uniwersytet Medyczny w Gdańsku Politechnika Gdańska Politechnika Poznańska Politechnika Łódzka SGH w Warszawie Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdąńsku Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Gdańska Wyższa Szkoła Administracji w Gdańsku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Ateneum Gdańsk Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Sopocie Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Warszawie Grudziądzka Szkoła Wyższa Wykaz uczelni, w których absolwenci kontynuują naukę

28 28 5. Losy absolwentów Ryc.15. Absolwenci 2010 szkół ponadgimnazjalnych wg kierunku wykształcenia zarejestrowani jako bezrobotni PUP w Kwidzynie według stanu na dzień 15 września 2010r.

29 29 5. Losy absolwentów Ryc.16. Absolwenci 2010 szkół ponadgimnazjalnych wg kierunku wykształcenia zarejestrowani jako bezrobotni PUP w Kwidzynie według stanu na dzień 15 września 2010r.

30 5. Losy absolwentów Ryc.17. Absolwenci 2010 szkół ponadgimnazjalnych wg kierunku wykształcenia zarejestrowani jako bezrobotni PUP w Kwidzynie według stanu na dzień 15 września 2010r. 30

31 6. Sukcesy uczniów Tab.10. Liczba uczniów, którzy uzyskali indeks w wyniku udziału w olimpiadach i konkursach z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie Nazwa konkursu Osiągnięcia Zasięg konkursu Uwagi Konkurs AGH „Diamentowy indeks”- fizykaOgólnopolski 1 uczeń otrzymał indeks Konkurs AGH „Diamentowy indeks”- fizykaOgólnopolski 1 uczeń otrzymał indeks Pomorski konkurs chemiczny PG „Wygraj indeks”Wojewódzki 2 uczniów otrzymało indeksy Pomorski konkurs matematyczny PG „Wygraj indeks”Wojewódzki 5 uczniów otrzymało indeksy Pomorski konkurs fizyczny PG„Wygraj indeks”Wojewódzki 2 uczniów otrzymało indeksy Konkurs matematyczny „Bieg po indeks”Ogólnopolski 1 uczeń otrzymał indeks

32 32 6. Sukcesy uczniów Tab.11. Liczba uczniów, którzy uzyskali indeks w wyniku udziału w olimpiadach i konkursach z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie Nazwa konkursu Osiągnięcia Zasięg konkursu Uwagi Olimpiada Wiedzy EkologicznejOgólnopolski 1 uczeń otrzymał indeks Pomorski konkurs matematyczny PG „Wygraj indeks”Wojewódzki 2 uczeń otrzymał indeks Pomorski konkurs chemiczny PG „Wygraj indeks”Wojewódzki 6 uczniów otrzymało indeksy

33 33 6. Sukcesy uczniów Tab.12. Udział uczniów powiatu kwidzyńskiego w olimpiadach w roku szkolnym 2009/ 2010 zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów Lp.Nazwa olimpiadyZwolnienie z przedmiotuLiczba zwolnionych uczniów z egzaminu (rok egzaminu) ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KWIDZYNIE 1.biologicznabiologia1 (2009/2010) 2. języka rosyjskiego język rosyjski1 (2011/2012)

34 34 6. Sukcesy uczniów Tab.13. Udział uczniów w turniejach i olimpiadach tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Lp.Nazwa olimpiady/ turnieju Adres Komitetu Głównego Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Liczba zwolnionych uczniów (rok szkolny) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 1.Olimpiada Logistyczna Wyższa Szkoła Logistyki ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań technik logistyk technik spedytor1 (2011/2012) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 1.Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej Zespół Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul.Łopuskiego 13, 78-100 Kołobrzeg technik hotelarstwa1 (2009/2010)

35 6. Sukcesy uczniów Tab.14. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce Ogólnopolski Konkurs „Moja szkoła w UE”Wojewódzki II miejsce Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”Wojewódzki 4 wyróżnienia Matematyczne Mistrzostwa Polski „Kwadratura Koła”Wojewódzki II, III, V miejsce Olimpiada wiedzy o HIV i AIDSWojewódzki IV miejsce Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ŻyciaWojewódzki I miejsce Konkurs „Polska w Unii”Wojewódzki IX miejsce Konkurs matematyczny „Łowca talentów”Wojewódzki Wyróżnienie XXX Turniej Wiedzy EkologicznejWojewódzki XV miejsce Konkurs Matematyczny „Test Matematyka Plus”Ogólnopolski 2 laureatów II stopnia, 2 laureatów III stopnia, 2 laureatów IV stopnia, 4 laureatów V stopnia Wojewódzki Konkurs UG „Polska w UE”Wojewódzki IX miejsce Polsko- Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”Ogólnopolski Wyróżnienie III stopnia Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Roczniku Statystycznym Ogólnopolski IV miejsce XV Pomorski Konkurs Poetycki im. Ks.J.St. PasierbaWojewódzki Wyróżnienie XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy BiblijnejOgólnopolski VII miejsce w etapie diecezjalnym

36 6. Sukcesy uczniów Tab.15. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KWIDZYNIE Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce Konkurs im. Małgorzaty Dominiak dla najlepszego biologa województwa pomorskiego wojewódzkiLaureat Olimpiada Wiedzy EkologicznejwojewódzkiII miejsce Ogólnopolski Konkurs „Jestem Szefową”ogólnopolskiLaureat Ogólnopolski Konkurs „Know America”ogólnopolskiLaureat i 4 finalistów Ogólnopolski Konkurs „Aliante 2010”ogólnopolski 4 finalistów i 2 laureatów (laureaci byli reprezentantami Polski konkursu w finale w Gruzji) Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. SwinarskiegoogólnopolskiLaureat Ogólnopolski Konkurs „Zmiany klimatu”ogólnopolski3 laureatów Ogólnopolski Konkurs „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?”ogólnopolskiIII miejsce Ogólnopolski Konkurs „Era Inżyniera”ogólnopolskiII i III miejsce Polsko- Ukraiński konkurs fizyczny „Lwiątko”ogólnopolski2 laureatów Olimpiada Geograficzna i NautologicznaogólnopolskiLaureat etapu okręgowego Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża…”ogólnopolskiFinalista etapu okręgowego Olimpiada chemicznaogólnopolskiFinalista etapu okręgowego Olimpiada historycznaogólnopolskiFinalista etapu okręgowego Olimpiada filozoficznaogólnopolskiFinalista etapu okręgowego Olimpiada Wiedzy o Unii EuropejskiejogólnopolskiFinalista etapu okręgowego

37 6. Sukcesy uczniów Tab.16. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KWIDZYNIE Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce XXII Olimpiada Wiedzy o FinansachOgólnopolskiFinalista etapu regionalnego I Ogólnopolska Olimpiada LogistycznaOgólnopolskiXXI miejsce na etapie ogólnopolskim V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ 2009/2010Ogólnopolski10 finalistów etapu wojewódzkiego, XIII miejsce jednego z uczniów Ogólnopolski Konkurs „Zarządzanie firmą” JA TITAN 2009Ogólnopolski18 finalistów etapu regionalnego IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie MASTERSOgólnopolski3 finalistów etapu wojewódzkiego Dyktando z języka rosyjskiegoWojewódzkifinalista XVIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu ŻyciaOgólnopolski4 finalistów na etapie wojewódzkim XXV edycja Olimpiady Wiedzy EkologicznejOgólnopolski3 finalistów etapu wojewódzkiego XXXVI Olimpiada Geograficzna i NautologicznaOgólnopolskiLaureat II stopnia na etapie okręgowym, finalista na etapie okręgowym II Edycja Konkursu „Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie Zima- Lato 2010” Wojewódzki4 laureatów etapu wojewódzkiego III Międzyszkolny Konkurs LogistycznyOgólnopolski3 finalistów i 1 wyróżnienie w etapie regionalnym III Turniej Geografii Polski ROMEROgólnopolski1 finalista Wojewódzki konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca” Wojewódzki2 finalistów V edycja Wojewódzkiego Konkursu „ABC praw konsumenta w świetle przepisów UE Wojewódzki2 finalistów, VII miejsce jednego z uczniów

38 38 6. Sukcesy uczniów Tab.16a. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KWIDZYNIE cd. Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce Konkurs dla uczniów na scenariusz filmu animowanego p.t. „Szara strefa”, „Podatki a wydatki państwa”, „I ty kształtujesz PKB” Ogólnopolski12 uczestników XXII Ogólnopolski Turniej Wiedzy o FilmieOgólnopolskiUdział drużyny w etapie wojewódzkim Międzyszkolny Turniej Wiedzy o spedycjiWojewódzkiIndywidualnie: II, III, IV miejsce Zespołowo: II miejsce VIII Wojewódzki Konkurs o RachunkowościWojewódzki3 uczestników VIII Bałtycki Festiwal Nauki, Konkurs Przedsiębiorczość bez tajemnic WojewódzkiI, II miejsce w województwie, udział 9 uczniów

39 39 6. Sukcesy uczniów Tab.17. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KWIDZYNIE Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce Wojewódzki Turniej „Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik”WojewódzkiI miejsce Olimpiada Wiedzy HotelarskiejOgólnopolskiIII miejsce w etapie okręgowym Okręgowa Olimpiada Wiedzy o UEOkręgowyXVI miejsce Eliminacje Regionalne XIII konkursu Poezji i prozy frankońskiejOkręgowywyróżnienie Pomorski Konkurs „Kuźnia słodkich talentów”WojewódzkiII miejsce Ogólnopolska II Olimpiada Wiedzy HotelarskiejOgólnopolskifinalistka VI Międzywojewódzki Konkurs Matematyczny dla ZSZ i Gimnazjów Szkół Specjalnych OkręgowyII miejsce XI Ogólnopolski Konkurs Geologiczno- Srodowiskowy „Rzeźbiarze powierzchni ziemi” Ogólnopolskiwyróżnienie

40 40 6. Sukcesy uczniów Tab.18. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KWIDZYNIE Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce III Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne i Przyjazne Pomorze”WojewódzkiVIII miejsce ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRABUTACH Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej MotoryzacyjnyOgólnopolskiXI miejsce Olimpiada Wiedzy o RodzinieOgólnopolskiUdział na etapie centralnym Ogólnopolski Turniej OrtograficznyOgólnopolskiWyróżnienie Konkurs „Polska w UE”WojewódzkiUdział 2 uczniów IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters 2010OgólnopolskiXVII miejsce w etapie wojewódzkim

41 41 6. Sukcesy uczniów Tab.19. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce VI Międzywojewódzki Konkurs Matematyczny „Matma Królową Nauk”OkręgowaI miejsce gimnazjum zespołowo X Wojewódkzi Konkurs Matematyczny „Matma 2010”WojewódzkiI miejsce zespołowo- Gimnazjum VIII Europejskie Spotkanie Gimnazjalistów z Placówek Kształcenia Specjalnego Województwa Pomorskiego „Ważne wynalazki” WojewódzkiI miejsce zespołowo- Gimnazjum SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W BARCICACH Nazwa konkursuZasięgOsiągnięcia/ osiągnięte miejsce IX Wojewódzki Konkurs Twórczości Regionalnej p.t. „Mój region” - Kwidzyn 2010 WojewódzkiI, II, III miejsce w technikach łączonych II miejsce- drewno 4 wyróżnienia

42 42 6. Sukcesy uczniów Tab.20. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie Nazwa zawodówZasięgOsiągnięcia ZESPÓL SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE Wojewódzka Licaealiada MłodzieżyWojewódzki5 miejsce Wojewódzka Licaealiada MłodzieżyWojewódzki1 miejsce w turnieju piłki ręcznej ch. Wojewódzka Licaealiada MłodzieżyWojewódzki2 miejsce w turnieju piłki ręcznej dz. Wojewódzka Licaealiada MłodzieżyWojewódzki1 miejsce w tenisie stołowym dz. Wojewódzka Licaealiada MłodzieżyWojewódzki4 miejsce w turnieju piłki nożnej ch. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KWIDZYNIE Wojewódzka Licaealiada MłodzieżyWojewódzki24 miejsce Turniej Koszykówki ChłopcówWojewódzki2 miejsce

43 43 6. Sukcesy uczniów Tab.21. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie Nazwa zawodówZasięgOsiągnięcia ZESPÓL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KWIDZYNIE Wojewódzka Licealiada MłodzieżyWojewódzki47 miejsce I Pomorska Olimpiada Lekkoatletyczna „Dysk Pomorski” Wojewódzki4 miejsce Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Tenisie Stołowym Ogólnopolski4 miejsce w Polsce ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KWIDZYNIE I Pomorska Olimpiada Lekkoatletyczna „Dysk Pomorski” WojewódzkiII miejsce- rzut oszczepem dziewcząt III miejsce- rzut oszczepem chłopców Finał Wojewódzki w indywidualnej LAWojewódzkiIII miejsce- rzut oszczepem dziewcząt IV miejsce pchnięcie kulą chłopców

44 44 6. Sukcesy uczniów Tab.22. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie Nazwa zawodówZasięgOsiągnięcia ZESPÓL SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KWIDZYNIE Wojewódzka Licealiada MłodzieżyWojewódzki14 miejsce w sztafecie biegu przełajowego 10x 1000m Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych LZS WojewódzkiII miejsce w finale wojewódzkim w piłce siatkowej chłopców Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych LZS WojewódzkiI miejsce w finale wojewódzkim w koszykówce Ogólnopolskie Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi OgólnopolskiIII miejsce w Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców Ogólnopolskie Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi OgólnopolskiIV miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRABUTACH Półfinał Wojewódzki w Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców WojewódzkiII miejsce

45 6. Sukcesy uczniów Tab.23. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie Nazwa zawodówZasięgOsiągnięcia SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W KWIDZYNIE Rejonowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce NożnejWojewódzkiII miejsce Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce NożnejWojewódzkiIII miejsce Mistrzostwa Województwa w Biegach PrzełajowychWojewódzkiI miejsce w klasyfikacji generalnej II miejsce w kategorii chłopców młodszych Mistrzostwa Polski w Biegach PrzełajowychOgólnopolskiI miejsce w klasyfikacji generalnej IX Ogólnopolski Mityng Gimnastyczny Olimpiad SpecjalnychOgólnopolskiI, II miejsce- ćwiczenia wolne II miejsce- ćwiczenia na równoważni III miejsce- skok przez skrzynię VII Pomorski Turniej Koszykówki Olimpiad SpecjalnychWojewódzkiI miejsce Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w PływaniuWojewódzkiI miejsce- styl grzbietowy chłopców I miejsce- styl grzbietowy dziewczęta I miejsce- styl klasyczny II miejsce- Styl dowolny IX Pomorski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad SpecjalnychWojewódzkiKlasyfikacja indywidualna: I, III, IV, V miejsce Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w LA PISS „Sprawni razem” WojewódzkiIII miejsce w klasyfikacji zespołowej II Pomorski Turniej Bowlingu Olimpiad SpecjalnychWojewódzkiIII miejsce w klasyfikacji zespołowej

46 46 6. Sukcesy uczniów Tab.23. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie Nazwa zawodówZasięgOsiągnięcia SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W BARCICACH VII Pomorski Turniej Koszykówki Olimpiad SpecjalncyhWojewódzkiI miejsce Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Szkół i Ośrodków Specjalnych w Piłce Nożnej Halowej WojewódzkiIII miejsce Mistrzostwa Polski Szkół i Ośrodków Specjalnych w Piłce Nożnej Halowej OgólnopolskiIII miejsce XI Pomorski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad SpecjalnychWojewódzkiIII miejsce II Pomorski Turniej Bowlingowy Olimpiad SpecjalnychWojewódzkiI miejsce

47 47 6. Sukcesy uczniów Informacja o osiągnięciach artystycznych szkół o zasięgu co najmniej wojewódzkim w roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie na plakat z okazji 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. „Złota Gapa” w Grudziądzkich Prezentacjach Artystycznych- srebrna Gapa w kategorii malarstwo. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Narysuj mi Chopina” organizowanym przez Ambasadę Francji. Konkurs Fotograficzny „Nadleśnictwo Kwidzyn w obiektywie”- I miejsce i wyróżnienie. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w j. obcych- I, II miejsce- j. francuski; III miejsce i wyróżnienia w j. angielskim i j. rosyjskim. Konkurs Wojewódzki „Prawa człowieka”- II miejsce w kategorii prac plastycznych oraz III miejsce w kategorii film. XIII Konkurs Poezji i Prozy Frankońskiej- wyróżnienie. Ogólnopolski konkurs „Sobiegranie”- III miejsce. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Matematyko gdzie jesteś”- I miejsce. XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie- I miejsce w województwie. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza- III miejsce w województwie.

48 48 6. Sukcesy uczniów Informacja o osiągnięciach artystycznych szkół o zasięgu co najmniej wojewódzkim w roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie II miejsce w województwie w konkursie „Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie (zima- lato 2009). Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie Wyróżnienie ucznia w telewizyjnym programie „Szansa na sukces”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Wyróżnienie ucznia w Wojewódzkim Konkursie Limeryków o Chopinie zorganizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

49 49 7. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole w roku szkolnym 2009/2010 FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach o charakterze wychowawczym, kształtujących patriotyczne i obywatelskie postawy. Praca wychowawcza odbywała się w różnych formach: Organizowano i zapewniono uczestnictwo uczniów w uroczystościach poświęconych rocznicom narodowym, święcie szkoły, spotkaniach z kombatantami. Organizowano akcje społeczne, np. udzielania pomocy osobom starszym i potrzebującym. Współpracowano z Domem Opieki Społecznej i Domem Dziecka. Udział w akcjach związanych z ochroną środowiska takich jak: sadzenie drzew, w Dniu Ziemi, Sprzątaniu Świata; Zapewniono możliwość uczestnictwa w kulturze: w projekcjach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych i wystawach plastycznych. Organizowano dla uczniów rajdy turystyczne Stwarzano możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych na różnych szczeblach.

50 7. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole w roku szkolnym 2009/2010 FORMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH: W szkołach i placówkach na terenie powiatu w roku szkolnym 2009/ 2010 prowadzono szereg działań profilaktycznych w zakresie: Zapobiegania patologiom społecznym. Propagowania wśród uczniów twórczego spędzania wolnego czasu. Popularyzacji wiedzy o szkodliwości oddziaływania narkotyków, alkoholu i nikotyny na organizm człowieka. W ramach tych zadań: Prowadzono zajęcia profilaktyczne na temat substancji psychoaktywnych. Utrzymywano regularne kontakty z domami rodzinnymi uczniów. Systematycznie kontrolowano wielodniowe absencje uczniów. Współpracowano z instytucjami pomocowymi. Rozwijano zainteresowania uczniów w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań. Uczniowie brali udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, wycieczkach i biwakach klasowych, uczestniczyli w spektaklach teatralnych i filmowych. W szkołach prowadzono szkoleniowe rady pedagogiczne. Opracowywano klasowe programy wychowawcze i profilaktyki. Opracowano broszury informacyjne dla rodziców. Organizowano pomoc w postaci indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla rodziców uczniów.

51 51 7. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole w roku szkolnym 2009/2010 BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE: W ramach poprawy bezpieczeństwa w szkołach: Prowadzono i rozbudowywano monitoring wizyjny. Przeprowadzono wśród uczniów badania ankietowe na temat zagrożeń, agresji i środków uzależniających. Na bieżąco prowadzono współpracę z policją, strażą miejską, sądem, kuratorami sądowymi i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Udzielano uczniom wsparcia psychologiczno- pedagogicznego.

52 8. Stan realizacji innych działań oświatowych powiatu na rzecz uczniów w roku szkolnym 2009/2010 Tab.24. Stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010 LpWyszczególnienieStypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego* Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów 1.Liczba złożonych wniosków 98144 2.Liczba przyznanych wniosków 9*94 *Dotyczy tylko I semestru W dniu 22. 06. 2010 r. weszła w życie nowa uchwała Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Na podstawie tej uchwały stypendia przyznaje się po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Wnioski te rozpatrzone zostaną przez Komisję Stypendialną do końca października 2010 roku. Celem obowiązującego programu stypendialnego jest: promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu, rozwijanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi, motywowanie uczniów do reprezentowania powiatu w olimpiadach i turniejach o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim (okręgowym) oraz ogólnopolskim (centralnym) bądź w innych konkursach, umożliwiających zdobycie indeksu na wyższą uczelnię.

53 53 8. Stan realizacji innych działań oświatowych powiatu na rzecz uczniów w roku szkolnym 2009/2010 Projekty Unijne realizowane w szkołach w roku szkolnym 2009/2010 W roku szkolnym 2009/ 2010 realizowano kilka projektów unijnych z zaangażowaniem środków europejskich „Zainwestuj w siebie”- zajęcia pozalekcyjne w liceach ogólnokształcących. Pozyskana kwota to 243 637,00 zł. „Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ITC” realizowanego w ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w Kwidzynie. W projekcie uczestniczyło 24 nauczycieli; „Kreuj swoją przyszłość- weź udział w szkoleniu i zdobądź międzynarodowy certyfikat ECDL”- projekt realizowany w ZST, ZSP nr 4 w Kwidzynie oraz w ZSP w Prabutach, w ramach którego uczniowie otrzymali Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych; „Brydż kluczem do sukcesu- program rozwoju umiejętności kluczowych poprzez naukę brydża sportowego”- projekt realizowany w ZSP w Prabutach.

54 54 8. Stan realizacji innych działań oświatowych powiatu na rzecz uczniów w roku szkolnym 2009/2010 Inne projekty realizowane w roku szkolnym 2009/2010 W roku szkolnym 2009/ 2010 przeprowadzono następujące projekty: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie „Lepsza szkoła”- rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej, doskonalenie nauczycieli, ocena efektywności nauczania; „Zarządzanie firmą”- zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej; „Globalna szkoła”- ten projekt prowadzono także w ZSO nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach „Technika XXI wieku”, „Teatromania”, Warsztaty dziennikarskie.

55 55 8. Stan realizacji innych działań oświatowych powiatu na rzecz uczniów w roku szkolnym 2009/2010 Tab.25. Nawiązywanie i wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji LpSzkołaOpisŹródło zaangażowanych środków Kwota zaangażowanych środków 1.ZSO nr 2 Wyjazd młodzieży licealnej do Osterholz/ Niemcy Udział w polsko- niemieckim projekcie kulturalnym Centerprice 2010 środki własne Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 1 000,00 zł 4 000,00 zł 2.ZSP nr 1 Współpraca z Wyższą Szkołą Zawodową w Grodnie. W roku szkolnym 2009/2010 w dniach 14- 18.04.2010 udział 3 uczniów klasy II i IV Technikum Informatycznego oraz 2 nauczycieli w konferencji naukowej pod hasłem „Od poznania do wykonania”. Konferencja odbyła się w siedzibie zaprzyjaźnionej szkoły. Budżet szkoły800,00 zł 3.ZSP nr 2 Wymiana uczniów kierunków gastronomicznych i hotelarstwa ze szkołą we Francji- wyjazd uczniów 18.01.2010r.- 29.01.2010r. do Amiens we Francji Środki własne---

56 56 9. Działalność legislacyjna powiatu W roku szkolnym 2009/ 2010 realizowano szereg działań o charakterze analitycznym, planistycznym. Trzykrotnie przygotowano i przekazano dane do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na: 10 września, 30 września i 30 marca. Prowadzono działalność normotwórczą w trybie i formach przewidzianych w ustawie. W okresie od 1 września 2009r.- 31 sierpnia 2010r. przygotowane zostały projekty następujących dokumentów dotyczących edukacji 23 Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego 23 Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego 30 Uchwał Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego 30 Uchwał Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego 15 Zarządzeń Starosty Kwidzyńskiego 15 Zarządzeń Starosty Kwidzyńskiego

57 57 9. Działalność legislacyjna powiatu W ramach wewnętrznego kierownictwa oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno – kadrowych przeprowadzono: 2 konkursy na stanowisko dyrektora szkoły: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach, 14 egzaminów dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w ramach awansu zawodowego; w tym celu zorganizowano pracę i powołano komisje, w ramach których powołano 6 ekspertów, przeanalizowano 2 wnioski o wpis do ewidencji wraz z wymaganymi załącznikami, efektem czego było wydanie 2 zaświadczeń o wpisie do powiatowej ewidencji jednostek niepublicznych, wydano 4 decyzje o wykreśleniu szkół z ewidencji, dokonano oceny pracy dyrektorów dwóch placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat.

58 58 10. Finansowanie zadań oświatowych Wydatki na oświatę (dział 801,854) w roku szkolnym 2009/ 2010 tj. w okresie od września 2009 do sierpnia 2010 wyniosły: 33 677 988 złotych. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok budżetowy 2009 i 2010.

59 59 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2009/ 2010 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google