Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy dzięki szczepieniom uwolnimy dzieci od chorób zakaźnych? Jacek Wysocki Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy dzięki szczepieniom uwolnimy dzieci od chorób zakaźnych? Jacek Wysocki Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Czy dzięki szczepieniom uwolnimy dzieci od chorób zakaźnych? Jacek Wysocki Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 1

2 NIEWIELE JEST CHORÓB, O KTÓRYCH MOŻNA ZAPOMNIEĆ DZIĘKI SZCZEPIENIOM 2

3 Poliomyelitis Polska 1951 r. - 3060 zachorowań 1952 r. - 2083 zachorowania 1958 r. - 6090 zachorowań, 348 zgonów 1959/60 masowe szczepienia OPV, wielka rola prof. Hilarego Koprowskiego 1960 - 275 zachorowań 1961 - 96 zachorowań ostatnie przypadki zachorowań w Polsce wywołane wirusem dzikim - 1982 i 1984 3

4 – nadal nie można zapomnieć Poliomyelitis – nadal nie można zapomnieć Polio nadal endemiczne w trzech krajach – Afganistan, Nigeria, Pakistan powróciło do Angoli, Czadu, Demokratycznej Republiki Konga zawlekanie – Turcja (1998), Bułgaria (2001), kwiecień 2010 – 120 przypadków porażeń wiotkich o etiologii poliomyelitis w Tadżykistanie w październiku 2013 – 17 sparaliżowanych dzieci w Syrii 4

5 O WIĘKSZOŚCI CHORÓB, POMIMO SZCZEPIEŃ, NADAL MUSIMY PAMIĘTAĆ 5

6 Odra na świecie w USA przed wprowadzeniem szczepień (1963 r.!) – ok. 500 000 zachorowań rocznie i ok. 500 zgonów po wprowadzeniu szczepień – redukcja zachorowań o > 98% rocznie na świecie ok. 1,6 milionów zgonów z powodu chorób, przeciwko którym są szczepienia - ok. 50% tych zgonów z powodu odry 60% zgonów w przebiegu odry – z powodu zapalenia płuc 6 Katz. S.L.: J.Infect.Dis., 2005;192:1679-1680

7 Odra w Regionie Europejskim WHO rok 2012 – 27 134 zachorowania rok 2013 – 31 520 – 96% = 30 178 w dziewięciu krajach Gruzja – 7830Niemcy – 1773 Włochy – 2216Holandia – 2499 Rumunia – 1074Turcja 7404 Federacja Rosyjska – 2174 Ukraina – 3308W. Brytania – 1900 - co trzeci przypadek u osoby > 20 r.ż. 7

8 Odra w Regionie Europejskim WHO w latach 2002 – 2012 w tym Regionie 50 zgonów – Bułgaria – 24 – Rumunia – 16 – Francja – 10 8

9 Odra w Polsce RokZachorowaniaZgonyZapadalność 1963124 492301405,6 1973196 109109587,8 200612000,31 200810000,26 20101300,03 20127000,18 20138800,23 9

10 Szczepienia przeciw odrze Celem wprowadzenia szczepień przeciw odrze było: – zapobieganie masowo występującej chorobie zakaźnej o dużej liczbie powikłań i dość wysokiej śmiertelności – zapobieganie ciężkim powikłaniom neurologicznym, często obciążającym chorego na resztę życia 10

11 Powikłania odry dotyczące OUN pierwotne zapalenie mózgu – w trakcie odry ostre poinfekcyjne odrowe zapalenie mózgu i rdzenia – występuje kilka tygodni – kilka miesięcy po odrze – zmiany demielinizacyjne 11 Buchanan R. i wsp.: Semin. Pediatr..Neurol.,2012;19:107-114

12 Powikłania odry dotyczące OUN odrowe zapalenie mózgu z ciałkami wtrętowymi w neuronach i komórkach gleju – występuje w ciągu roku po odrze – dzieci z niedoborami odporności (większość przypadków u dzieci z białaczką limfoblastyczną) 12 Buchanan R. i wsp.: Semin. Pediatr..Neurol.,2012;19:107-114

13 Powikłania odry dotyczące OUN podostre stwardniające zapalenie mózgu – występuje z częstością 4-11 przypadków/100 000 przypadków odry – odwrotna korelacja z nasileniem szczepień przeciwko odrze, – występuje u dzieci, które zachorowały na odrę przed końcem 2 r.ż., a zwłaszcza w 1. r.ż. – objawy pojawiają się 6-15 lat po odrze 13 Buchanan R. i wsp.: Semin. Pediatr..Neurol.,2012;19:107-114

14 Świnka – nagminne zapalenie przyusznic paramyksowirus, spokrewniony z wirusem paragrypy klasyczny obraz: obrzęk ślinianek przyusznych (w 75% przypadków obustronnie), u 10% chorych także podżuchwowych u 25% chłopców po osiągnięciu dojrzałości płciowej i mężczyzn – zapalenie jąder i najądrzy – średni wiek – ok. 29 lat – 1/3 chorych – atrofia jąder – rzadko bezpłodność 14 Galazka A.M. i wsp.: Bull. WHO,1999;77:3-14

15 Świnka – nagminne zapalenie przyusznic 31% kobiet – zapalenie gruczołu piersiowego i/lub jajników zakażenie w pierwszych 12 tygodniach ciąży u ok. 25% spontaniczne poronienie – nie stwierdzono podwyższonego odsetka wad wrodzonych zapalenie trzustki – ok. 4% chorych na świnkę – zakażenie komórek beta jako czynnik spustowy dla cukrzycy typu I ???? ( Stratton K.R. et al.: National Academy Press, 1994:155-159) 15

16 Świnka – nagminne zapalenie przyusznic zajęcie OUN – bezobjawowa pleocytoza – 50% chorych – aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 10% (najczęściej płeć męska) w ciągu kilku dni po wystąpieniu obrzęku ślinianek może być bez obrzęku ślinianek – zapalenie mózgu – 1/6000 – 1/300 chorych 75% przypadków < 15 r.ż. w USA przed wprowadzeniem szczepień najczęstsza przyczyna zapalenia mózgu, 1967 – 36% wirusowych zapaleń mózgu 16 Galazka A.M. i wsp.: Bull. WHO,1999;77:3-14

17 Świnka – nagminne zapalenie przyusznic głuchota – najczęściej przejściowa – lub niedosłuch w zakresie wysokich częstotliwości 17 Galazka A.M. i wsp.: Bull. WHO,1999;77:3-14

18 Świnka w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych szczepienie zalecane – w 2004 r. stan zaszczepienia rocznika 1993 – 3,5% rocznika 1997 – 23,6% rocznika 2001 – 40,7% od października 2003 – szczepienie obowiązkowe dla dzieci w wieku 12-14 m.ż. od stycznia 2006 – druga dawka dla dzieci w 10 r.ż., przejściowo w 2006 r. szczepionkę otrzymały także dziewczynki w 11. i 12. r.ż. 18

19 skuteczność szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce zawierających szczep Jeryl Lynn w zapobieganiu potwierdzonej laboratoryjnie śwince – po jednej dawce – 64% - 66% – po dwóch dawkach – 83% - 88% 19 Cochrane Database for Systematic Reviews 2012,2: CD 004407

20 KRZTUSIEC ??? Choroby, o których zapominamy dzięki szczepieniom …… 20

21 Krztusiec - historia pierwsze dekady XX wieku – przed osiągnięciem wieku szkolnego na krztusiec chorowały prawie wszystkie dzieci 1 zgon/ 10 chorujących dzieci – w USA krztusiec zabijał więcej dzieci niż odra + poliomyelitis liczone razem USA 1943 r. – AAP zalecała powszechne stosowanie szczepionki całokomórkowej wyraźny spadek zachorowań < 100 000 w 1948 r. 1976 r. – minimum zachorowań – 1010 przypadków 21

22 Epidemiologia krztuśca w Polsce RokZachorowaniaZgony Zapadalność na 100 000 Umieralność na 100 000 193810 10141129,91,2 195022 0061 58088,16,3 195564 433967234,03,5 196095 968310325,51,1 20032 03405,330 20061 52504,00

23 Krztusiec w Polsce w latach 1990–2013 23

24 Krztusiec w USA najwyższa zapadalność – 160/100 000 w grupie ≤ 2 m.ż. w grupie ≤ 2 m.ż. – 80% wymaga hospitalizacji w latach 2001 – 2010 – 27 995 zachorowań wśród niemowląt, 189 zgonów (6,8/1000 zachorowań wśród niemowląt) 24

25 O krztuścu na razie nie zapomnimy dzięki szczepieniom…. przemijająca odporność (głównie ochrona przed ciężkimi postaciami choroby, a nie przed zakażeniem) – zaburzone mechanizmy odporności po szczepieniu (przesunięcie w stronę Th2) – potrzebne dodatkowe antygeny w Pa – niedoskonała konstrukcja szczepionek Pa (liczba antygenów, dawka antygenów) – różnice antygenowe (mutacje) w obecnie krążących szczepach pałeczek krztuśca – pojawienie się szczepów pertaktyno-ujemnych (NEJM, 2013;368:583-584) – źle dobrane schematy szczepień 25

26 CZY MOŻNA ZAPOMNIEĆ O BŁONICY I TĘŻCU ? 26

27 Błonica w Unii Europejskiej dane wg ECDC za rok 2011 KrajC. diphteriaeC. ulceransRazem Francja325 Niemcy224 Łotwa606 Litwa001a1a Szwecja112 W. Brytania022 Razem12720 27 a – przypadek rozpoznany kliniczne, bez potwierdzenia mikrobiologicznego

28 Tężec w Unii Europejskiej 28 Kraj20102011 Bułgaria24 Estonia02 Francja159 Grecja511 Węgry04 Włochy57 Litwa22 Holandia16 Polska1614 Portugalia30 Rumunia920 Hiszpania810 Szwecja03 W. Brytania93 Razem130148

29 CZY GRUŹLICA W EUROPIE JEST NADAL POWAŻNYM PROBLEMEM? 29

30 Gruźlica na świecie w 2011 r. – 8,7 mln nowych przypadków (w tym 0,5 miliona u dzieci), 1,4 mln zgonów 13% przypadków TB u osób zakażonych HIV rozprzestrzenianie się szczepów wielolekoopornych (MDR) – 3,7% u dotychczas nieleczonych, 20% u leczonych wcześniej jeden chory na TB zakaża ok. 10-15 osób 30 Montagnani C. i wsp.: BMC Infectious Diseases 2014;14 (suppl.1):S2

31 Szczepionka przeciw gruźlicy BCG – jedyna obecnie dostępna szczepionka, opracowana w latach dwudziestych XX wieku duże różnice pomiędzy szczepami używanymi przez różnych producentów dotychczas podano ok. 4 mld dawek, a każdego roku 120 milionów dzieci jest szczepionych na świecie, niewystarczające i zróżnicowane dane na temat skuteczności (efekt m.in. różnic pomiędzy poszczególnymi szczepami) 31 Montagnani C. i wsp.: BMC Infectious Diseases 2014;14 (suppl.1):S2

32 Skuteczność szczepionek przeciw gruźlicy RR gruźlicy u szczepionych vs. nieszczepionych 0,49 (95% CI: 0,34-0,70); VE: 51% VE dla zapobiegania zgonowi z powodu gruźlicy (na podstawie 7 badań) – 71% (RR: 0,29; 95% CI: 0,16-0,53) VE dla zapobiegania gruźliczemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych (5 badań) – 64% (OR 0,36; 95% CI: 0,18-0,70) Colditz G.A. i wsp.: JAMA 1994;271:698-702 32

33 Podsumowanie obecne szczepionki – czy możemy uwolnić się od chorób zakaźnych? uwolnienie od chorób zakaźnych czy kontrola chorób zakaźnych? najczęściej nowoczesne szczepionki wykazują wysoką skuteczność w zapobieganiu zgonom z powodu chorób zakaźnych, ciężkim postaciom i poważnym powikłaniom chorób zakaźnych nowe problemy infekcyjne w świecie? 33


Pobierz ppt "Czy dzięki szczepieniom uwolnimy dzieci od chorób zakaźnych? Jacek Wysocki Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google