Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor programu: Magdalena Zastawna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor programu: Magdalena Zastawna"— Zapis prezentacji:

1 Autor programu: Magdalena Zastawna
Innowacje pedagogiczne realizacja w Przedszkolu Niepublicznym Promyczek w Olsztynie Autorski Program edukacji społeczno-przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym: Przedszkolak – podróżnikiem w świecie przyrody Autor programu: Magdalena Zastawna   Autor programu: Magdalena Zastawna

2 CELE GŁÓWNE PROGRAMU: Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,
Dbanie o środowisko i kształtowanie prawidłowych postaw podczas odpoczywania na łonie przyrody, Kształtowanie postaw proekologicznych, Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta, Kształtowanie pozytywnych więzi ze środowiskiem przyrodniczym, Włączanie rodziców do akcji w ramach działań ekologicznych, Uwrażliwianie na piękno przyrody, Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska, Zapoznanie z podstawowymi zależnościami występującymi między środowiskiem i człowiekiem, Rozbudzenie zainteresowania meteorologią, Poznawanie środowiska lokalnego.

3 CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
Dziecko aktywnie poznaje otaczającą je przyrodę, Dziecko zdobywa i poszerza wiadomości z zakresu przyrody w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami, Dziecko poznaje przyrodę poprzez oglądanie, poszukiwanie i obserwowanie poszczególnych zjawisk, Dziecko poznaje środowisko lokalne, Dziecko wraz z rodzicami realizuje działania proekologiczne, Dziecko poznaje różne gatunki roślin i zwierząt, Dziecko właściwie zachowuje się na łące, w ogródku przedszkolnym, w parku, w lesie Dziecko wymienia różne rodzaje transportu, Dziecko poznaje różne zawody, Dziecko tworzy kalendarz pogody i poszerza wiedzę z zakresu meteorologii, Dziecko współuczestniczy w zakładaniu ogródka/zielnika na przedszkolnym placu zabaw,

4 „Przedszkolak – podróżnikiem w świecie przyrody” - program edukacji przedszkolnej. Materiał zawarty w programie jest tak dobrany, aby pobudzić dzieci do myślenia, działania i przede wszystkim zapoznania się z najbliższym otoczeniem, bowiem treści programowe będą realizowane podczas zajęć terenowych. Formy i metody pracy są różnorodne i dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Poszczególne elementy programu były zrealizowane przez grupy przedszkolne w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” w Olsztynie w roku szkolnym2013/ sierpnia 2014 roku Rada Pedagogiczna placówki pozytywnie zaopiniowała program i został on wdrożony do realizacji. Poniżej prezentujemy zdjęcia z poszczególnych akcji i wycieczek organizowanych w ramach programu.

5 Schronisko dla zwierząt w Olsztynie
Przedszkole Niepubliczne Promyczek organizuje akcje na rzecz zwierząt z olsztyńskiego schroniska, dary zebrane przez przedszkole są przekazywane placówce. Dzięki temu uwrażliwiamy dzieci na krzywdę zwierząt, uczymy ich odpowiedzialności oraz troski o każdą żywą istotę.

6 Olsztyński Zakład Komunalny
Wycieczka do OZK w Olsztynie jest organizowana w celu ukazania przedszkolakom, tego co dzieje się z odpadami pochodzącymi m.in. z naszych domów. Jest to lekcja ekologii, dzięki której dzieci dowiadują się czym jest recykling i dlaczego należy segregować odpadki.

7 Radio Olsztyn Dzieci podczas wycieczki do Radia Olsztyn zapoznały się z zasadami powstawania programów i audycji radiowych, ponadto nasze przedszkolaki miały możliwość występowania na żywo na antenie.

8 Skansen w Olsztynku Dzieci udały się do Skansenu, gdzie zwiedzały budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, wyposażenie budynków pokazujące metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Wycieczka ta była prawdziwą przygodą, dzięki której przedszkolaki nie tylko mile spędziły czas, ale także wiele się nauczyły.

9 Huta Szkła Ozdobnego w Olsztynku
W hucie Szkła Artystycznego przedszkolaki z zapartym tchem obserwowały proces wytwarzania szklanych ozdób. Dzieci miały szansę oglądania jak powstają ozdoby: przepiękny ślimak, kaczka i kwiatek.

10 Katedra Hodowli Kóz i Owiec UWM Olsztyn
Podczas tej wycieczki przedszkolaki mogły obserwować i głaskać kozy i owce, ponadto dzieci z wielką chęcią karmiły zwierzęta suchym chlebem i słuchały opowieści o opiece i znaczeniu zwierząt hodowlanych.

11 Lotnisko na Dajtkach w Olsztynie
Dzieci oglądały samoloty, helikoptery i szybowce, słuchały ciekawostek dotyczących pojazdów, oraz mogły poczuć się jak prawdziwi piloci, bowiem każdy przedszkolak miał możliwość siedzenia za sterami samolotu.

12 Arboretum Leśne w Kudypach
Przedszkolaki chcąc poszerzyć swą wiedzę z zakresu roślin wybrały się na lekcję przyrody do leśnego arboretum. Dzieci miały możliwość podziwiania piękna otaczającej ich przyrody, jednocześnie słuchając opowieści o lesie i jego mieszkańcach.

13 Straż Pożarna w Olsztynie
Przedszkolaki podczas wizyty w straży pożarnej z wielkim zaciekawieniem słuchały pana strażaka, który oprowadzał ich po budynku straży, demonstrował i tłumaczył do czego służą przyrządy i strój strażaków, oraz każdy przedszkolak miał okazję usiąść w wozie strażackim. Jednak największą uciechę sprawiło dzieciom lanie wody z prawdziwego węża strażackiego.

14 Stadnina Koni w Olsztynie
Podczas tej wycieczki dzieci z przejęciem oglądały i głaskały konie. Ponadto z wielkim zainteresowaniem słuchały ciekawostek o hodowli, żywieniu i opiece nad tymi pięknymi zwierzętami. Jednak największe wrażanie na przedszkolakach wywarła jazda na koniu... otóż każdy miał możliwość odbycia przejażdżki w siodle – było to niezapomniane przeżycie.

15 Rajd Przyrodniczy po Lesie Miejskim
Podczas leśnego Rajdu dzieci podążały, nie zawsze łatwymi, szlakami lasu słuchając z wielkim zainteresowaniem informacji i ciekawostek dotyczących rosnących w lesie drzew – dzieci zobaczyły najprawdziwsze chodzące drzewo, ptaków – przedszkolaki wsłuchiwały się w odgłosy zięby, zimorodka, kosa, kukułki. Wycieczka po Lesie Miejskim była wspaniałą lekcją przyrody, która także okazała się świetną przygodą.

16 MPK Olsztyn Była to prawdziwie objazdowa wycieczka, bowiem po bazie dzieci były wożone autobusem komunikacji miejskiej. Nasze przedszkolaki obejrzały warsztaty, w których naprawiane są pojazdy, uczestniczyły w procesie mycia autobusu w myjni oraz zwiedzały dyspozytornię.

17 Park Ptaków Ozdobnych w Olsztynie
Dzieci słuchały ciekawostek o mieszkających w Parku zwierzętach, oraz karmiły je trawą. Uradowane przedszkolaki zwiedzały Ptaszarnię, podziwiając egzotyczne ptaki, wśród których były różne rasy papug, kaczek, kur, gęsi. Jednak największą atrakcją i zarazem niespodzianką były mieszkające w Parku Ptaków Ozdobnych... kozy

18 Leśniczówka Zazdrość Mimo zimowej aury nasze przedszkolaki udały się na wycieczkę – lekcję przyrody, którą poprowadził pan leśnik – do leśniczówki Zazdrość. Dzieci słuchały opowieści o leśnych zwierzętach i ich potrzebach zwłaszcza podczas zimy, przedszkolaki zawieszały na drzewkach kule dla ptaków, oglądały paśniki i wypatrywały bobrów... . Następnie wszystkie dzieci ogrzewały się wokół płonącego ogniska.

19 Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie
Wycieczka do ogrodów została zorganizowana, aby przedszkolaki mogły zapoznać się ze sposobami uprawy różnych warzyw i owoców. Dzieci mogły zobaczyć w jakich warunkach wyrastają piękne pomidory i truskawki, oraz miały możliwość podziwiania krzewów owocowych.

20 Muzeum Przyrody w Olsztynie
Kolejną lekcję przyrody przedszkolaki odbyły w Muzeum Przyrody w Olsztynie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących zwierząt zamieszkujących nasze tereny, oraz zwiedzały muzeum. Przedszkolaki bardzo chętnie słuchały opowieści i ciekawostek o bobrach, jeżach, żurawiach , sowach itp. Oraz same zadawały pytania, by bliżej poznać interesujące je zwierzęta.

21 Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie
Tajemnice astronomii bardzo pociągały nasze przedszkolaki, dlatego by bliżej zapoznać się z tą tematyką dzieci odwiedziły Obserwatorium Astronomiczne. Dzięki tej wizycie przedszkolaki poznały historię i osiągnięcia wielkich astronomów m.in. Mikołaja Kopernika, ponadto oglądały różne przyrządy służące do obserwowania nieba. Jednak największą atrakcją była możliwość oglądania panoramy naszego miasta z wieży widokowej....

22 Podczas pilotażowej realizacji niniejszego programu przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Olsztynie odwiedziły wiele interesujących miejsc znajdujących się w naszym najbliższym otoczeniu (część zdjęć obrazująca niektóre odwiedzane przez nas miejsca została umieszczona w powyższych slajdach). Dzięki tym zajęciom terenowym dzieci zgłębiały głównie wiedzę z zakresu przyrody, ekologii ale także astronomii, czy też techniki. Dzieci miały również możliwość poznania różnych osób, które w piękny sposób dzieliły się z nimi swą wiedzą. Ponadto przebywanie w różnych miejscach ukształtowało w naszych przedszkolakach odwagę, otwartość, samodzielność, umiejętność zadawania wielu pytań dotyczących tematyki poruszanej podczas danej wycieczki, oraz ciekawość świata i chęć zgłębiania wiedzy. Wszystkie przedszkolaki realizujący ten program, po każdej wycieczce dopytywały się jakie miejsce odwiedzimy podczas następnej wyprawy... Autor programu: Magdalena Zastawna


Pobierz ppt "Autor programu: Magdalena Zastawna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google