Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2015."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2015

2 EGZAMIN USTNY bez określania poziomu czas trwania ok. 15 minut
liczba punktów maksimum – 30 pkt / 100% minimum zaliczenia – 9 pkt / 30% Obowiązuje kolejność wykonywania zadań

3 Zadania Rozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 2 min.) Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min.) Zadanie 2. Opis zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania z nim związane (ok. 3 min.) Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (ok. 5 min.)

4 Rozmowa wstępna Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Przykładowe pytania: Where would you like to work in the future? Why? What jobs are especially popular nowadays? What is your opinion – should young people get a job during the holidays? Why? In your opinion,what are the jobs for the future? Should mothers stay at home or be working?

5 Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min
Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min.) 30 sekund na przygotowanie Przeczytaj zadanie i przygotuj się do dialogu z egzaminatorem Twój kolega wkrótce będzie obchodził osiemnaste urodziny. Wspólnie z koleżanką / kolegą masz zamiar urządzić mu z tej okazji przyjęcie – niespodziankę. Porozmawiaj z nią / nim na temat organizacji przyjęcia. Poniżej podane są cztery kwestie, które należy uwzględnić w rozmowie z egzaminatorem. Miejsce i termin Lista gości Menu Prezent Rozmowę rozpoczyna egzaminujący

6 Describe the most difficult exam you have ever taken.
Zadanie 2. Opis zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania z nim związane (ok. 3 min.) Przykładowe pytania: How does she feel? Why? How do you prepare to important exams? Describe the most difficult exam you have ever taken. Pytania do obrazka znajdują się tylko w zestawie egzaminatora.

7 Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (ok. 5 min.) 1 minuta na przygotowanie. Przygotowujesz prezentację na temat podziału obowiązków w małżeństwie. Które zdjęcie przedstawia twoje stanowisko i najbardziej pasuje do prezentacji? ▪ Wybierz najlepszą propozycję i uzasadnij swój wybór. ▪ Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Why should household chores be divided? Who should run the household? Why? What are your household chores? Would you like to start a family in the future? Why? / Why not? 1 2 3

8 Umiejętności oceniane podczas egzaminu ustnego
Sprawność komunikacyjna (3 x 6 pkt = 18 pkt) zdający powinien odnieść się i rozwinąć każdą z 4 kwestii, np. - I would like to eat a sandwich. (odniesienie) - I would like to eat a sandwich because I`m very hungry and I love sandwiches. (odniesienie i rozwinięcie) Zakres środków leksykalno-gramatycznych (4 pkt) Poprawność językowa (4 pkt) Wymowa (2 pkt) Płynność wypowiedzi (2 pkt)

9 Matura pisemna na poziomie podstawowym
Czas trwania 120 minut Liczba punktów – maksimum 50 minimum zaliczenia – 30 % , czyli 15 pkt. Rozumienie ze słuchu – 15 pkt / 30% Rozumienie tekstów pisanych – 15 pkt / 30% Znajomość środków językowych – 10 pkt / 20% Wypowiedź pisemna – 10 pkt / 20%

10 Rozumienie ze słuchu Teksty - Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 20 min. Zadania- 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz Oceniane umiejętności- Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji

11 Rozumienie tekstów pisanych
Teksty - Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub adaptowane, w sumie ok słów Zadania zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz Oceniane umiejętności - Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, rozpoznawanie związków między częściami tekstu

12 Znajomość środków językowych
Ta część testu jest nowością na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym Występują tu wyłącznie zadania zamknięte – wielokrotnego wyboru lub na dobieranie. Zgodnie z Informatorem w tej części będą dwa lub trzy zadania, czyli pewne typy zadań będą występowały naprzemiennie w kolejnych edycjach egzaminu.

13 Znajomość środków językowych: przykłady

14

15 Wypowiedź pisemna Teksty tworzone - List prywatny/ , wpis na blogu lub forum internetowym Zadania - 1 zadanie, polecenie po polsku z 4 podanymi elementami, które należy przedstawić i rozwinąć w swojej wypowiedzi ( słów) Oceniane umiejętności - Przekazanie treści 4pkt, spójność i logika tekstu 2pkt, znajomość środków językowych 2pkt, poprawność językowa 2pkt

16 Wypowiedź pisemna przykład 1
Title: First concert! I have great news for you! We are giving our first concert! …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I hope you will be there!

17 Wypowiedź pisemna przykład 2
Poznałeś/poznałaś nową osobę, z którą się zaprzyjaźniłeś/zaprzyjaźniłaś. W u do przyjaciela/przyjaciółki z Anglii: Zrelacjonuj okoliczności, w jakich doszło do spotkania i opisz swoje pierwsze wrażenie, Opisz charakter poznanej osoby, Napisz, jakie macie wspólne zainteresowania, Zaproponuj spotkanie w trakcie wakacji, sugerując, co moglibyście robić we trójkę. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z 4 podpunktów. Długość tekstu powinna wynosić od 80 do 130 słów, nie licząc zdań, które są podane. Dear Pat, I’ve got to tell you about someone I’ve met recently. …………………………………………………………………………………………………………………………. Looking forward to hearing from you soon! Best, XYZ

18 Matura pisemna na poziomie rozszerzonym
Czas trwania 150 minut – tylko 1 arkusz Liczba punktów – maksimum 50 bez progu zaliczenia Rozumienie ze słuchu – 12 pkt. / 24% Rozumienie tekstów pisanych – 13 pkt. / 26% Znajomość środków językowych – 12 pkt. /24% Wypowiedź pisemna – 13 pkt. / 26% Zdawany jako przedmiot dodatkowy.

19 Rozumienie ze słuchu Teksty - Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 25 min. Zadania zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz Oceniane umiejętności - Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii

20 Rozumienie tekstów pisanych
Teksty - Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie adaptowane, w sumie ok słów Zadania zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie Oceniane umiejętności - Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu

21 Znajomość środków językowych
Teksty - Tekst narracyjny, pojedyncze zdania Zadania zadania zamknięte i otwarte, typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy Ocenianie umiejętności - Znajomość leksyki i struktur gramatycznych

22 Znajomość środków językowych przykłady

23

24

25 Wypowiedź pisemna Teksty - List formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny Zadania - 1 zadanie, 2 tematy do wyboru (po polsku), z 2 podanymi elementami, które należy omówić w wypowiedzi ( słów) Oceniane umiejętności - Tworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem 5pkt., spójność i logika tekstu 2pkt., znajomość środków językowych 3pkt., poprawność językowa 3pkt. Tematy i formy wypowiedzi pisemnej wymagają, aby uczeń stworzył tekst argumentacyjny z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania bądź recenzji lub podania argumentów. Treści i forma powinny ze sobą współgrać, gdyż są oceniane łącznie. Każdy z dwóch elementów tematu powinien być najpierw zauważony, a następnie szczegółowo omówiony i uzasadniony.

26 Przykłady tematów - matura rozszerzona
Artykuł publicystyczny Pismo, które czytujesz, ogłosiło konkurs na artykuł o osobie, której działania mogą być inspiracją dla młodych ludzi. Napisz artykuł, w którym scharakteryzujesz wybraną osobę i jej dokonania oraz uzasadnisz przekonanie, że może ona być taką postacią. Rozprawka W niektórych szkołach instaluje się kamery, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania. List formalny Uważasz, że w twoim mieście jest trudno poruszać się na rowerze. Napisz list do władz miasta, w którym opiszesz istniejące problemy z poruszaniem się rowerem po mieście i zaapelujesz o budowę większej liczby ścieżek rowerowych, przedstawiając korzyści płynące z takiego rozwiązania. Wypowiedź powinna zawierać słów

27 Powodzenia na egzaminach 
Dziękuję za uwagę Powodzenia na egzaminach 

28

29 Wszelkie informacje na temat matury


Pobierz ppt "Matura 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google