Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy Danych Podstawowe informacje. BAZY DANYCH Komputerowe bazy danych już od wielu lat ułatwiają człowiekowi pracę. Są stosowane w instytucjach rządowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy Danych Podstawowe informacje. BAZY DANYCH Komputerowe bazy danych już od wielu lat ułatwiają człowiekowi pracę. Są stosowane w instytucjach rządowych."— Zapis prezentacji:

1 Bazy Danych Podstawowe informacje

2 BAZY DANYCH Komputerowe bazy danych już od wielu lat ułatwiają człowiekowi pracę. Są stosowane w instytucjach rządowych i bankowych, szpitalach, bibliotekach, uczelniach i szkołach. Na przykład, - W wielu instytucjach istnieją firmowe bazy danych, zawierające niezbędne informacje dla danej instytucji. - Bazy danych wykorzystywane również przez organizacje rządowe, stowarzyszenia oraz osoby prywatne lub gospodarstwa domowe. - Bazy danych umożliwiają zarządzanie informacjami, tzn. wprowadzanie nowych informacji, modyfikowanie i kasowanie informacji już istniejących w bazie oraz wyszukiwanie i przedstawienie informacji, które są w danej chwili niezbędne.

3 Nawet nie korzystając z komputerów mamy do czynienia z bazami danych (świadomie lub nieświadomie). Przykładem bazy danych może być kartka papieru zawierająca dwie tabelki; - pierwsza zawiera listę pracowników przedsiębiorstwa wraz z ich danymi personalnymi: imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania, stanowiskiem służbowym, - druga tabelka zawiera listę płac dla tych samych pracowników wraz takimi danymi jak: imieniem, nazwiskiem, kwotami płacy zasadniczej, premii, płacy brutto za miesiąc maj 1999 r : ?

4 Imię i nazwiskoData urodzeniaklasa Jan Jaworski12.09.19601 A Ada Kowalska01.04.19633 B Daria Malinowska09.06.19745 C Imię i nazwiskoŚrednia ocen 1 sem.Średnia ocen 2 sem. Jan Jaworski5,55,7 Ada Kowalska3,754,2 Daria Malinowska2,993,0 UCZNIOWIE OCENY W ROKU SZKOLNYM 2015 r. Jednak w przypadku dużej ilości informacji lepiej jest je przechowywać w komputerach w postaci bazy danych. ?

5 Baza danych uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą informacji CO TO JEST BAZA DANYCH Baza danych - to zbiór informacji zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych.

6 Co to są dane? Danymi są wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby mieć do nich dostęp. Danymi może być tekst, liczby, daty, rysunki, pliki itp. Dane te są tematycznie ze sobą związane. Na przykład jeżeli sprzedajemy książki, to możemy przechowywać ich tytuły, nazwiska i imiona autorów, nazwy wydawnictw, ceny i dane dotyczące zapasów książek oraz daty ich sprzedaży.

7 Najłatwiejszym sposobem wprowadzania danych jest zastosowanie formularza. Formularze w bazach danych służą do prezentacji danych zawartych w tabeli lub kwerendzie, umożliwiają szybkie, łatwe i dokładne wprowadzenie danych do tabel, zapewniają bardziej uporządkowany sposób oglądania danych Formularze

8 Jak jest zbudowana baza danych? Baza danych zbudowana jest z tabel. Podstawowym obiektem w typowej komputerowej bazie danych jest tabela. Dostarcza ona informacji wszystkim innym obiektom bazy (np. formularzom i raportom). W zależności od rodzaju baza może opierać się na jednej, kilku lub kilkunastu tabelach.

9 Imię i nazwiskoData urodzeniaklasa Jan Jaworski12.09.19601 A Ada Kowalska01.04.19633 B Daria Malinowska09.06.19745 C NAZWA POLA Tabela – Zbiór powiązanych ze sobą informacji, przedstawiony zwykle jako układ poziomych wierszy (tzw. rekordy) i pionowych kolumn (tzw. pola) Tabela

10 Zestaw informacji o pojedynczym elemencie w tabeli bazy danych. Rekordy składają się z pojedynczych pól, w każdym polu zawarta może być informacja określonego typu. Wszystkie rekordy wchodzące w skład danej tabeli posiadają taką samą liczbę pól. Liczba pól rekordu oraz typ przechowywanych w polu danych są określane na etapie projektowania tabeli bazy danych. Rekord

11 Każde pole zawiera jedną informację. Na przykład, tabela zawierająca dane o autorze książki, przeznacza jedno pole na nazwisko autora, drugie na imię, trzecie na adres i tak dalej. Polem nazywamy najmniejszą część rekordu, która przechowuje jedną daną. Pole

12 Ogólny schemat logiczny bazy danych TABELA UCZNIOWIE TABELA OCENY zbiór tabel BAZA DZNYCH zbiór rekordów zbiór pól rekord pole 1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8

13 Podstawowymi elementami tabeli są pola. Bardzo ważne są trafne nazwy pól, krótko i jasno określające ich zawartość. Pole definiujemy poprzez określenie jego nazwy i typu danych, które mają być zawarte w tym polu. Typ danych określa rodzaj wprowadzanych danych w polu, np. liczbę, datę, godzinę, napis, obrazek. Ostatnim krokiem w procesie tworzenia nowych tabel jest zdefiniowanie klucza, który służy do łączenia tabel. Jak tworzymy i projektujemy tabele?

14 Klucz – pole (lub zbiór pół) w tabeli, które w jednoznaczny sposób identyfikują każdy z rekordów. Służą do: indeksowania, sortowania, wyszukiwania danych itd. Rodzaje kluczy:  podstawowy: jednoznacznie identyfikuje rekord  złożony – składa się z kilku pól  obcy: pole w tabeli, które łączy wiersz tej tabeli z odpowiednim wierszem innej tabeli. zazwyczaj w tej innej tabeli pole to jest kluczem podstawowym. Klucz

15 Programy (systemy) obsługi baz danych – programy, za pomocą których informacje są gromadzone, przechowywane i przetwarzane. np. Access (Microsoft), Oracle (Oracle Corporation), Visual FoxPro (Microsoft), Visual dBase (Inprise), można również tworzyć bazy danych w Excelu. Programy

16 Opracował: mgr K. D zierbicki koniec


Pobierz ppt "Bazy Danych Podstawowe informacje. BAZY DANYCH Komputerowe bazy danych już od wielu lat ułatwiają człowiekowi pracę. Są stosowane w instytucjach rządowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google