Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe informacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe informacje"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe informacje
Bazy Danych Podstawowe informacje

2 BAZY DANYCH Komputerowe bazy danych już od wielu lat ułatwiają człowiekowi pracę. Są stosowane w instytucjach rządowych i bankowych, szpitalach, bibliotekach, uczelniach i szkołach. Na przykład, - W wielu instytucjach istnieją firmowe bazy danych, zawierające niezbędne informacje dla danej instytucji. - Bazy danych wykorzystywane również przez organizacje rządowe, stowarzyszenia oraz osoby prywatne lub gospodarstwa domowe. - Bazy danych umożliwiają zarządzanie informacjami, tzn. wprowadzanie nowych informacji, modyfikowanie i kasowanie informacji już istniejących w bazie oraz wyszukiwanie i przedstawienie informacji, które są w danej chwili niezbędne.

3 ? Nawet nie korzystając z komputerów mamy do czynienia z bazami danych (świadomie lub nieświadomie). Przykładem bazy danych może być kartka papieru zawierająca dwie tabelki; - pierwsza zawiera listę pracowników przedsiębiorstwa wraz z ich danymi personalnymi: imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania, stanowiskiem służbowym, - druga tabelka zawiera listę płac dla tych samych pracowników wraz takimi danymi jak: imieniem, nazwiskiem, kwotami płacy zasadniczej, premii, płacy brutto za miesiąc maj 1999 r:

4 ? UCZNIOWIE OCENY W ROKU SZKOLNYM 2015 r.
Imię i nazwisko Data urodzenia klasa Jan Jaworski 1 A Ada Kowalska 3 B Daria Malinowska 5 C OCENY W ROKU SZKOLNYM 2015 r. Imię i nazwisko Średnia ocen 1 sem. Średnia ocen 2 sem. Jan Jaworski 5,5 5,7 Ada Kowalska 3,75 4,2 Daria Malinowska 2,99 3,0 Jednak w przypadku dużej ilości informacji lepiej jest je przechowywać w komputerach w postaci bazy danych.

5 uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą informacji
CO TO JEST BAZA DANYCH Baza danych uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą informacji Baza danych - to zbiór informacji zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych.

6 Co to są dane? Danymi są wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby mieć do nich dostęp. Danymi może być tekst, liczby, daty, rysunki, pliki itp. Dane te są tematycznie ze sobą związane. Na przykład jeżeli sprzedajemy książki, to możemy przechowywać ich tytuły, nazwiska i imiona autorów, nazwy wydawnictw, ceny i dane dotyczące zapasów książek oraz daty ich sprzedaży.

7 Formularze Najłatwiejszym sposobem wprowadzania danych jest zastosowanie formularza. Formularze w bazach danych służą do prezentacji danych zawartych w tabeli lub kwerendzie, umożliwiają szybkie, łatwe i dokładne wprowadzenie danych do tabel, zapewniają bardziej uporządkowany sposób oglądania danych

8 Jak jest zbudowana baza danych?
Baza danych zbudowana jest z tabel. Podstawowym obiektem w typowej komputerowej bazie danych jest tabela. Dostarcza ona informacji wszystkim innym obiektom bazy (np. formularzom i raportom). W zależności od rodzaju baza może opierać się na jednej, kilku lub kilkunastu tabelach.

9 Tabela Tabela – Zbiór powiązanych ze sobą informacji,
przedstawiony zwykle jako układ poziomych wierszy (tzw. rekordy) i pionowych kolumn (tzw. pola) NAZWA POLA Imię i nazwisko Data urodzenia klasa Jan Jaworski 1 A Ada Kowalska 3 B Daria Malinowska 5 C

10 Zestaw informacji o pojedynczym elemencie w tabeli bazy danych.
Rekord Zestaw informacji o pojedynczym elemencie w tabeli bazy danych. Rekordy składają się z pojedynczych pól, w każdym polu zawarta może być informacja określonego typu. Wszystkie rekordy wchodzące w skład danej tabeli posiadają taką samą liczbę pól. Liczba pól rekordu oraz typ przechowywanych w polu danych są określane na etapie projektowania tabeli bazy danych.

11 Pole Polem nazywamy najmniejszą część rekordu, która przechowuje jedną daną. Każde pole zawiera jedną informację. Na przykład, tabela zawierająca dane o autorze książki, przeznacza jedno pole na nazwisko autora, drugie na imię, trzecie na adres i tak dalej.

12 Ogólny schemat logiczny bazy danych
TABELA UCZNIOWIE TABELA OCENY zbiór tabel BAZA DZNYCH zbiór rekordów zbiór pól rekord pole 1 pole 2 pole 3 pole 4 pole 5 pole 6 pole 7 pole 8

13 Podstawowymi elementami tabeli są pola.
Jak tworzymy i projektujemy tabele? Podstawowymi elementami tabeli są pola. Bardzo ważne są trafne nazwy pól, krótko i jasno określające ich zawartość. Pole definiujemy poprzez określenie jego nazwy i typu danych, które mają być zawarte w tym polu. Typ danych określa rodzaj wprowadzanych danych w polu, np. liczbę, datę, godzinę, napis, obrazek. Ostatnim krokiem w procesie tworzenia nowych tabel jest zdefiniowanie klucza, który służy do łączenia tabel.

14 Klucz Klucz – pole (lub zbiór pół) w tabeli, które w jednoznaczny sposób identyfikują każdy z rekordów. Służą do: indeksowania, sortowania, wyszukiwania danych itd. Rodzaje kluczy: podstawowy: jednoznacznie identyfikuje rekord złożony – składa się z kilku pól obcy: pole w tabeli, które łączy wiersz tej tabeli z odpowiednim wierszem innej tabeli. zazwyczaj w tej innej tabeli pole to jest kluczem podstawowym.

15 można również tworzyć bazy danych w Excelu.
Programy Programy (systemy) obsługi baz danych – programy, za pomocą których informacje są gromadzone, przechowywane i przetwarzane. np. Access (Microsoft) , Oracle (Oracle Corporation) , Visual FoxPro (Microsoft) , Visual dBase (Inprise) , można również tworzyć bazy danych w Excelu.

16 koniec Opracował: mgr K. Dzierbicki


Pobierz ppt "Podstawowe informacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google