Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda badań eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych Robert Barełkowski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. © 2015 3PhD-08.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda badań eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych Robert Barełkowski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. © 2015 3PhD-08."— Zapis prezentacji:

1 Metoda badań eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych Robert Barełkowski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. © 2015 3PhD-08

2 3PhD-08/2 Cechy metody badań eksperymentalnych Metoda eksperymentalna ( lub quasi-eksperymentalna) bada przede wszystkim przypadki, w których: -sposoby badania zagadnienia koncentrują się na poddawaniu obiektu badań zaplanowanemu oddziaływaniu lub na diagnozowaniu funkcjonowania zmiennej w odniesieniu do tego obiektu, -mierzone są jedna lub więcej zmiennych uzyskiwanych wskutek przeprowadzenia badania, -wyznaczane są jednoznacznie obiekty (klasy obiektów), których cechy predestynują je do bycia obiektem badań, -weryfikacja rezultatów eksperymentu następuje w drodze badań porównawczych lub w obrębie grupy kontrolnej, -jednoznacznie i precyzyjnie określane muszą być związki przyczynowo- skutkowe.

3 3PhD-08/3 Zasadnicza różnica Podstawowa różnica między metodą eksperymentalną a quasi- eksperymentalną zdefiniowana jest przez następującą charakterystykę: Metoda quasi-eksperymentalnaMetoda eksperymentalna -programowanie wyboru obiektów poddawanych badaniu, -oprogramowanie względnych mierników weryfikacji wraz z wyznaczeniem klucza weryfikacyjnego – mechanizmu uzasadniającego wybór kryteriów selekcji obiektów badanych i badanych cech (zachowań, oddziaływań, skutków) -poszukiwanie rezultatów i zastosowań dla wąskiej, wyselekcjonowanej grupy przypadków -umożliwienie przypadkowego wyboru obiektów do obiektów (klasy obiektów) poddawanych badaniu, -oprogramowanie bezwzględnych mierników weryfikacji wyników badań (pomiar bezwzględny, obiektywny) -poszukiwanie rezultatów i zastosowań dla szerokiej grupy przypadków, dla których zakwalifikowanie obwarowane jest nielicznymi warunkami wstępnymi.

4 3PhD-08/4 Struktura metody Metoda eksperymentalna ( lub quasi-eksperymentalna) obejmuje precyzyjne wyznaczenie: -przedmiotu badania (obiekt, oddziaływanie) w kontekście problemu badawczego w sposób obiektywny (obiektywizowany), -rozpoznania cech przedmiotu badań przed dodaniem oddziaływań (zmiennych), -poddawania przedmiotu badań określonym w programie badań oddziaływaniom w sposób wykluczający wystąpienie innych czynników wywołujących skutki, niż czynniki zaplanowane w badaniu (w badaniu quasi-eksperymentalnym możliwe jest oddziaływanie czynników zewnętrznych, ale wyłącznie w sytuacji kontrolowanego środowiska), -powiązania poszczególnych procedur badawczych w ciąg przyczynowo-skutkowy, w tym jako skutek określonego z góry obiektywnego pomiaru wyników. [Pb](wyłącznie obserwacja, bez oddziaływań, zmiennych) [O1Pb](oddziaływanie 1, obserwacja skutków) [O2Pb](oddziaływanie 2, obserwacja skutków) [O3Pb](oddziaływanie 3, obserwacja skutków) Gdzie Pb to przedmiot badań, a O to oddziaływania.

5 3PhD-08/5 Logika metody Metoda eksperymentalna ( lub quasi-eksperymentalna) wymaga prowadzenia procedury badawczej w oparciu o strukturę ciągów zdarzeń logicznych. W obrębie danej grupy określone oddziaływanie, czynnik, zmienna generatywna winny prowokować w sposób jednoznaczny wystąpienie określonego skutku w interakcji z obiektem badań. Na przykład: [czynnik -> oddziaływanie {obiekt}] => skutek {dla obiektu} lub: [{obiekt} -> oddziaływanie {miejsce}] => skutek {dla miejsca} względnie: [{obiekt} -> oddziaływanie {człowiek}] => skutek {dla człowieka} Badanie zazwyczaj obejmuje szereg takich operacji powiązanych wzajemną relacją przyczynowo-skutkową. Niekiedy będzie to drzewo powiązań sprowadzające procedury składowe do jednego pnia wnioskowania skoncentrowanego na określeniu ostatecznego wyniku badania.

6 SilneSłabe Znaczący potencjał generowania obiektywnych lub silnie zobiektywizowanych (metoda quasi-eksperymentalna) wyników powiązanych w ciąg kauzalny Ryzyko definiowania czynników stanowiących „wyłączne” przyczyny dla obserwowanych skutków jako rezultat uproszczeń środowiska badań w relacji do złożoności rzeczywistych warunków funkcjonowania przedmiotu badań Duży potencjał uzyskiwania rezultatów badawczych umożliwiających wysoki stopień generalizacji, zdatny do przeniesienia na inne sytuacje i zjawiska Podatność na przesadne generalizowanie pomijające względy kulturowe, specyficzne, itp. Potencjalnie wysoki stopień kontroli działań badawczych i opartych na nich wnioskowań Nadmierne akcentowanie kontroli może prowadzić do odhumanizowującej tendencji w badaniu. 3PhD-08/6 Analiza SW

7 3PhD-08/7 Bibliografia Groat, L. and Wang, D.: 2002, Architectural Research Methods, John Wiley, New York. Schon, D.: 1993, The Reflective Practitioner, Basic Books, New York. pomocniczo: Barełkowski, R.: 1999, Techniki informatyczne w architekturze i urbanistyce, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań.


Pobierz ppt "Metoda badań eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych Robert Barełkowski, prof. nzw. dr hab. inż. arch. © 2015 3PhD-08."

Podobne prezentacje


Reklamy Google