Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W sercu Wielkopolski Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W sercu Wielkopolski Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego."— Zapis prezentacji:

1 W sercu Wielkopolski Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

2 Cel wycieczki:  Celem naszej wycieczki jest poznanie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Wędrując przez Park będziemy zwiedzać liczne zabytki i podziwiać jego krajobraz.

3 Trasa wycieczki: Plan wycieczki (40 km): Kościan-Racot - Gryżyna - Nowy Dębiec - Choryń - Turew – Kopaszewo – Lubiń - Kościan

4 Mapa

5 Przemieszczanie:  Podczas wyprawy pokonamy trasę 40 km. Część z niej pieszo (np. park w Turwi, czy Stadninę Koni w Racocie). Większość trasy pokonamy autokarem, który wyruszy o godzinie 9:00 sprzed dworca autobusowego w Kościanie z ul. Dworcowej.

6 Miejscowości naszej wyprawy:

7 Racot Będąc w Racocie zwiedzamy zabytkowy pałac barokowy. W owym Pałacu przebywał min. Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski i Ignacy Mościcki. Dziś, po gruntownym remoncie w pałacu znajduje się 3 gwiazdkowy hotel oraz nowoczesny Ośrodek Szkoleniowo – Rekreacyjny. Przy Stadninie działa Racocki Klub Jeździecki. W roku 2005 Stadnina Koni „Racot” została laureatem konkursu „Zabytek zadbany” pod patronatem Ministra Kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków. Atrakcją obiektu jest bez wątpienia powozownia. Wśród eksponatów można między innymi podziwiać zachowany w doskonałym stanie powóz, którym 26 grudnia 1918 roku przed wybuchem powstania wielkopolskiego, podróżował Ignacy Jan Paderewski. W Racocie znajduje się zabytkowa aleja lipowa o długości 1.2 km. Na aleję składa się ok. 100 lip w wieku powyżej 200 lat i obwodach pni do 4,8 m.

8 Zespół pałacowy otoczony jest od strony północnej i zachodniej parkiem z końca XVIII w. o pow. Około 12,5 ha. Pierwsze wzmianki o włoskim ogrodzie pochodzą z 1679 r. i mówią, że leżał on w pobliżu XVII – wiecznego dworu i późnośredniowiecznej, murowanej siedziby. W części frontowej jest pielęgnowany. W drzewostanie przeważa lipa (ok. 75%), oraz klony, wiązy, graby, topole, olchy, wierzby, jesiony i kasztanowce. W parku rośnie 11 okazów o wymiarach pomnikowych: kasztanowiec biały,5 lip drobnolistnych,2 jesiony wyniosłe, grab pospolity, topola, oraz surmia i lipa szerokolistna (oba drzewa rosną przy pałacu). Racot

9 Gryżyna Gryżyna to niewielka miejscowość, która istnieje od 1296 roku. Znajduje się w odległości 4 km od Racotu. Położona malowniczo wśród łąk Kanału Kościańskiego Obry. Nie leży w granicach parku, ale jest ciekawym miejscem pod względem kulturowym i krajobrazowym. Na terenie miejscowości znajduje się zabytkowy kościół i stary spichlerz, a w niewielkiej odległości od niej ruiny gotyckiego kościoła, który jest dziś wielką atrakcją Gryżyny. W pobliżu Kanału Kościańskiego Obry występują liczne starorzecza. Są one miejscem życia dla wielu gatunków zwierząt.

10 Gryżyna- atrakcje

11 Nowy Dębiec Nowy Dębiec to znana miejscowość wypoczynkowa położona nad jeziorem Wonieskim. Istnieje od 1968 roku. Jezioro Wonieskie (zalew Wonieski) jest zbiornikiem retencyjnym, łączy się ono z jeziorem Jezierzyckim, które jest pochodzenia polodowcowego. Zalew Wonieski jest objęty programem,,Natura 2000”. W Nowym Dębcu odbywają się liczne imprezy sportowe (np. maraton pływacki, zawody wędkarskie). Będąc nad jeziorem można wypożyczyć kajaki i popływać w poszukiwaniu miejsc lęgowych ptaków, których jest ponad 100 gatunków. Płynąc kajakiem można również zaobserwować żeremie bobrów mieszkających w zbiorniku. Najlepiej odwiedzić Nowy Dębiec w sezonie letnim.

12 Ostoja ptasia o randze europejskiej. Występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Stwierdzono gniazdowanie 131 gatunków ptaków; jedno z nielicznych lęgowych stanowisk w kraju podgorzałki. W okresie lęgowym obszar zasiedla ponad 2% krajowej populacji gęgawy, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: podgorzałka, rybitwa białowąsa, krakwa, kropiatka, sieweczka rzeczna; stosunkowo duże koncentracje osiąga: zausznik, bączek, bąk, kropiatka, zielonka i wąsatka. W okresie wędrówkowym spotyka się gęś zbożową w koncentracjach do 4 500 osobników, gęgawę do 600 osobników, pierzące się cyraneczki w ilości do 800 osobników, czajkę -ponad 4000 osobników, brodźca śniadego do 110 osobników. W Drzeczkowie stwierdzono występowanie Żółwia błotnego Zbiornik Wonieść

13 Choryń Choryń wzmiankowano już w 1366 roku. Znajduje się w niej klasycystyczny dwór, który w latach 1831-1832 gościł Adama Mickiewicza. Wieszcz napisał tutaj,,Redutę Ordona”. W Chorymi znajduje się neogotycki kościół pw. Św. Katarzyny z roku 1851 oraz neobarokowa dzwonnica z 1850 roku. W pobliżu miejscowości występują liczne zadrzewienia śródpolne.

14 Turew W Turwi (powiat kościański), w otoczeniu gęstego parku stoi pewien pałac, którego historia silnie związana jest z czasami napoleońskimi. Jest to majętność należąca niegdyś do rodziny Chłapowskich, w tym do jednego z najbardziej znanych bohaterów tamtych wydarzeń - Dezyderego Chłapowskiego. Znajduje się tam stacja instytutu PAN i główna siedziba PK im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W okolicy występują liczne pola uprawne, zadrzewienia śródpolne i mniejsze stawy. Krajobraz jest pochodzenia polodowcowego. Widoczne są głazy narzutowe i liczne zbiorniki wodne, które powstały w wyniku działania lądolodu.

15 Turew- ścieżka dydaktyczna Wokół rezydencji rozciąga się ponad dwudziestohektarowy park, założony w XVIII wieku. Pierwotnie był to park regularny, jednak sprowadzony przez generała ogrodnik Augustyn Denizot przekształcił go w latach 1860-70 w park angielski. Dziś charakter krajobrazowy ma tylko północna część parku. W parku i jego okolicach jest wyznaczona ścieżka dydaktyczna. Dzięki niej możemy bliżej poznać Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.

16 Park krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego Park, nazywany również Agroekologicznym, położony jest głównie na Równinie Kościańskiej i został utworzony w celu ochrony wzorcowego, ukształtowanego w XIX w. przez gospodarza tych ziem - Dezyderego Chłapowskiego, rolniczego krajobrazu kulturowego. Nowością wprowadzoną wówczas do krajobrazu rolniczego były pasowe zadrzewienia śródpolne oraz duża ilość drobnych zbiorników wodnych.

17

18 Kopaszewo Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1398 roku. Pałac zbudowany w latach 1800-1801 dla Ludwika Skórzewskiego, spalony w 1886 roku, odbudowany w 1892 i odnowiony w latach 1921-23 - zmiana elewacji. W obecnym kształcie w stylu klasycystycznym, na rzucie prostokąta. Mieście się tu Izba Pamięci Adama Mickiewicza. Obok parku pałacowego znajduje się późnobarokowa kaplica pałacowa z 1794 r. Wewnątrz są rzeźby czterech ewangelistów z XVIII w.

19 Lubiń Wchodził w skład dóbr nadanych benedyktynom sprowadzonym w 1070 roku. W XII w. powstało przy klasztorze skryptorium znane z pięknych rękopisów - wielce prawdopodobne jest, że przez pewien czas przebywał tu Gall Anonim - pierwszy polski kronikarz - który też był zakonnikiem. Z zachowanego historycznego układu architektoniczno-przestrzennego do najcenniejszych należy kościół p.w. Narodzenia N. M. Panny. Obecny kształt kościoła pochodzi z epoki baroku, gdy powstał transept w formie 2 kaplic, nadający budowli plan łacińskiego krzyża. Około 2,5 km za wsią w okolicach leśniczówki przy dawnym folwarku wykonano kilka pomnikowych dębów - najgrubszy o obw. 500 cm zwany "dębem św. Bernarda", spod niego wypływa źródełko, którego woda ma podobno właściwości lecznicze. Będąc w Lubiniu zwiedzimy słynny klasztor benedyktynów.

20 Podsumowanie  Podczas naszej wycieczki po Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego zwiedziliśmy wiele atrakcyjnych miejsc, podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy, zwiedzaliśmy mnóstwo zabytków i obserwowaliśmy otaczającą nas florę i faunę tych terenów.

21 Kończymy naszą wycieczkę  Nasza podróż kończy się o godzinie 20:00 na tej samej stacji autokarowej, z której wyruszyliśmy. Mam nadzieje, że propozycja tej wycieczki zainteresowała Państwa i będziecie Państwo chcieli wyruszyć w nią w najbliższym czasie.

22 Źródła tekstów i zdjęć  www.Wikipedia.pl www.Wikipedia.pl  Źródła Dawne Budownictwo Folwarczne - Majątki Wielkopolskie - Tom V - Powiat Kościański Kozłowski Włodzimierz, Okolice Kościana, Kościan 1994 Zdjęcia: Mirosław Duda Mirosława Prałat  Multimedia w Wikimedia Commons Multimedia w Wikimedia Commons  www.gminakościan.pl www.gminakościan.pl  www.gminakrzywiń.pl www.gminakrzywiń.pl  www.obieżyświat.gov.pl www.obieżyświat.gov.pl  www.Natura2000.pl www.Natura2000.pl

23 Koniec Autor: Bartłomiej Langner


Pobierz ppt "W sercu Wielkopolski Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google