Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego"— Zapis prezentacji:

1 Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
W sercu Wielkopolski Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

2 Cel wycieczki: Celem naszej wycieczki jest poznanie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Wędrując przez Park będziemy zwiedzać liczne zabytki i podziwiać jego krajobraz.

3 Trasa wycieczki: Plan wycieczki (40 km): Kościan-Racot - Gryżyna - Nowy Dębiec - Choryń - Turew – Kopaszewo – Lubiń - Kościan

4 Mapa

5 Przemieszczanie: Podczas wyprawy pokonamy trasę 40 km. Część z niej pieszo (np. park w Turwi, czy Stadninę Koni w Racocie). Większość trasy pokonamy autokarem, który wyruszy o godzinie 9:00 sprzed dworca autobusowego w Kościanie z ul. Dworcowej.

6 Miejscowości naszej wyprawy:

7 Racot Będąc w Racocie zwiedzamy zabytkowy pałac barokowy. W owym Pałacu przebywał min. Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski i Ignacy Mościcki. Dziś, po gruntownym remoncie w pałacu znajduje się 3 gwiazdkowy hotel oraz nowoczesny Ośrodek Szkoleniowo – Rekreacyjny. Przy Stadninie działa Racocki Klub Jeździecki. W roku 2005 Stadnina Koni „Racot” została laureatem konkursu „Zabytek zadbany” pod patronatem Ministra Kultury i Generalnego Konserwatora Zabytków. Atrakcją obiektu jest bez wątpienia powozownia. Wśród eksponatów można między innymi podziwiać zachowany w doskonałym stanie powóz, którym 26 grudnia 1918 roku przed wybuchem powstania wielkopolskiego, podróżował Ignacy Jan Paderewski. W Racocie znajduje się zabytkowa aleja lipowa o długości 1.2 km. Na aleję składa się ok lip w wieku powyżej 200 lat i obwodach pni do 4,8 m.

8 Racot Zespół pałacowy otoczony jest od strony północnej i zachodniej parkiem z końca XVIII w. o pow. Około 12,5 ha. Pierwsze wzmianki o włoskim ogrodzie pochodzą z 1679 r. i mówią, że leżał on w pobliżu XVII – wiecznego dworu i późnośredniowiecznej, murowanej siedziby. W części frontowej jest pielęgnowany. W drzewostanie przeważa lipa (ok. 75%), oraz klony, wiązy, graby, topole, olchy, wierzby, jesiony i kasztanowce. W parku rośnie 11 okazów o wymiarach pomnikowych: kasztanowiec biały,5 lip drobnolistnych,2 jesiony wyniosłe, grab pospolity, topola, oraz surmia i lipa szerokolistna (oba drzewa rosną przy pałacu).

9 Gryżyna Gryżyna to niewielka miejscowość, która istnieje od 1296 roku. Znajduje się w odległości 4 km od Racotu. Położona malowniczo wśród łąk Kanału Kościańskiego Obry. Nie leży w granicach parku, ale jest ciekawym miejscem pod względem kulturowym i krajobrazowym. Na terenie miejscowości znajduje się zabytkowy kościół i stary spichlerz, a w niewielkiej odległości od niej ruiny gotyckiego kościoła, który jest dziś wielką atrakcją Gryżyny. W pobliżu Kanału Kościańskiego Obry występują liczne starorzecza. Są one miejscem życia dla wielu gatunków zwierząt.

10 Gryżyna- atrakcje

11 Nowy Dębiec Nowy Dębiec to znana miejscowość wypoczynkowa położona nad jeziorem Wonieskim. Istnieje od 1968 roku. Jezioro Wonieskie (zalew Wonieski) jest zbiornikiem retencyjnym, łączy się ono z jeziorem Jezierzyckim, które jest pochodzenia polodowcowego. Zalew Wonieski jest objęty programem ,,Natura 2000”. W Nowym Dębcu odbywają się liczne imprezy sportowe (np. maraton pływacki, zawody wędkarskie). Będąc nad jeziorem można wypożyczyć kajaki i popływać w poszukiwaniu miejsc lęgowych ptaków, których jest ponad 100 gatunków. Płynąc kajakiem można również zaobserwować żeremie bobrów mieszkających w zbiorniku. Najlepiej odwiedzić Nowy Dębiec w sezonie letnim.

12 Zbiornik Wonieść Ostoja ptasia o randze europejskiej.
Występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Stwierdzono gniazdowanie 131 gatunków ptaków; jedno z nielicznych lęgowych stanowisk w kraju podgorzałki. W okresie lęgowym obszar zasiedla ponad 2% krajowej populacji gęgawy, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: podgorzałka, rybitwa białowąsa, krakwa, kropiatka, sieweczka rzeczna; stosunkowo duże koncentracje osiąga: zausznik, bączek, bąk, kropiatka, zielonka i wąsatka. W okresie wędrówkowym spotyka się gęś zbożową w koncentracjach do osobników, gęgawę do 600 osobników, pierzące się cyraneczki w ilości do 800 osobników, czajkę -ponad 4000 osobników, brodźca śniadego do 110 osobników. W Drzeczkowie stwierdzono występowanie Żółwia błotnego

13 Choryń Choryń wzmiankowano już w 1366 roku. Znajduje się w niej klasycystyczny dwór, który w latach gościł Adama Mickiewicza. Wieszcz napisał tutaj ,,Redutę Ordona”. W Chorymi znajduje się neogotycki kościół pw. Św. Katarzyny z roku 1851 oraz neobarokowa dzwonnica z 1850 roku. W pobliżu miejscowości występują liczne zadrzewienia śródpolne.

14 Turew W Turwi (powiat kościański), w otoczeniu gęstego parku stoi pewien pałac, którego historia silnie związana jest z czasami napoleońskimi. Jest to majętność należąca niegdyś do rodziny Chłapowskich, w tym do jednego z najbardziej znanych bohaterów tamtych wydarzeń - Dezyderego Chłapowskiego. Znajduje się tam stacja instytutu PAN i główna siedziba PK im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego. W okolicy występują liczne pola uprawne, zadrzewienia śródpolne i mniejsze stawy. Krajobraz jest pochodzenia polodowcowego. Widoczne są głazy narzutowe i liczne zbiorniki wodne, które powstały w wyniku działania lądolodu.

15 Turew- ścieżka dydaktyczna
Wokół rezydencji rozciąga się ponad dwudziestohektarowy park, założony w XVIII wieku. Pierwotnie był to park regularny, jednak sprowadzony przez generała ogrodnik Augustyn Denizot przekształcił go w latach w park angielski. Dziś charakter krajobrazowy ma tylko północna część parku. W parku i jego okolicach jest wyznaczona ścieżka dydaktyczna. Dzięki niej możemy bliżej poznać Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.

16 Park krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
Park , nazywany również Agroekologicznym, położony jest głównie na Równinie Kościańskiej i został utworzony w celu ochrony wzorcowego, ukształtowanego w XIX w. przez gospodarza tych ziem - Dezyderego Chłapowskiego, rolniczego krajobrazu kulturowego. Nowością wprowadzoną wówczas do krajobrazu rolniczego były pasowe zadrzewienia śródpolne oraz duża ilość drobnych zbiorników wodnych.

17

18 Kopaszewo Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1398 roku.
Pałac zbudowany w latach dla Ludwika Skórzewskiego, spalony w 1886 roku, odbudowany w 1892 i odnowiony w latach zmiana elewacji. W obecnym kształcie w stylu klasycystycznym, na rzucie prostokąta. Mieście się tu Izba Pamięci Adama Mickiewicza. Obok parku pałacowego znajduje się późnobarokowa kaplica pałacowa z 1794 r. Wewnątrz są rzeźby czterech ewangelistów z XVIII w.

19 Lubiń Wchodził w skład dóbr nadanych benedyktynom sprowadzonym w 1070 roku. W XII w. powstało przy klasztorze skryptorium znane z pięknych rękopisów - wielce prawdopodobne jest, że przez pewien czas przebywał tu Gall Anonim - pierwszy polski kronikarz - który też był zakonnikiem. Z zachowanego historycznego układu architektoniczno-przestrzennego do najcenniejszych należy kościół p.w. Narodzenia N. M. Panny. Obecny kształt kościoła pochodzi z epoki baroku, gdy powstał transept w formie 2 kaplic, nadający budowli plan łacińskiego krzyża. Około 2,5 km za wsią w okolicach leśniczówki przy dawnym folwarku wykonano kilka pomnikowych dębów - najgrubszy o obw. 500 cm zwany "dębem św. Bernarda", spod niego wypływa źródełko, którego woda ma podobno właściwości lecznicze. Będąc w Lubiniu zwiedzimy słynny klasztor benedyktynów.

20 Podsumowanie Podczas naszej wycieczki po Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego zwiedziliśmy wiele atrakcyjnych miejsc, podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy, zwiedzaliśmy mnóstwo zabytków i obserwowaliśmy otaczającą nas florę i faunę tych terenów.

21 Kończymy naszą wycieczkę
Nasza podróż kończy się o godzinie 20:00 na tej samej stacji autokarowej, z której wyruszyliśmy. Mam nadzieje, że propozycja tej wycieczki zainteresowała Państwa i będziecie Państwo chcieli wyruszyć w nią w najbliższym czasie.

22 Źródła tekstów i zdjęć www.Wikipedia.pl Multimedia w Wikimedia Commons
Źródła Dawne Budownictwo Folwarczne - Majątki Wielkopolskie - Tom V - Powiat Kościański Kozłowski Włodzimierz, Okolice Kościana, Kościan 1994 Zdjęcia: Mirosław Duda Mirosława Prałat

23 Koniec Autor: Bartłomiej Langner


Pobierz ppt "Wycieczka po Parku krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google