Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13 46-200 Kluczbork www. zsp1kluczbork.wodip.opole.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13 46-200 Kluczbork www. zsp1kluczbork.wodip.opole.pl."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13 46-200 Kluczbork www. zsp1kluczbork.wodip.opole.pl

2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku kształci w następujących kierunkach: Technikum Nr 3 (4 letnie) technik ekonomista technik żywienia i usług gastronomicznych technik organizacji reklamy technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (3 letnia) kucharz cukiernik piekarz

3 TECHNIKUM Nr 3 Przy rekrutacji do technikum Szkoła uwzględnia oceny z następujących przedmiotów : język polski, geografia, język obcy, informatyka, Minimalna ilość zdobytych punktów do technikum wynosi 60 Absolwenci Technikum Ekonomicznego zatrudnienie mogą podjąć w bankach, zakładach budżetowych, w biurach konsultingowych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Technik ekonomista zajmuje stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych oraz w firmach i instytucjach, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości Technik Ekonomista Praktyka zawodowa w Technikum Ekonomicznym Czas praktyki 2 razy po 3 tygodnie w klasie drugiej i trzeciej Miejsca w których odbywa się praktyka: Urząd Miasta Urząd Powiatowy Urząd Skarbowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bank WBKBZ S.A.

4 TECHNIKUM Nr 3 Przy rekrutacji do technikum Szkoła uwzględnia oceny z następujących przedmiotów : Technik żywienia i usług gastronomicznych : język polski, język obcy, geografia, informatyka Minimalna ilość zdobytych punktów do technikum wynosi 60 Tutaj zdobędziesz umiejętności organizacji pracy i produkcji w zakładach gastronomicznych, organizacji przyjęć i bankietów okolicznościowych, poznasz zasady żywienia różnych grup ludności oraz będziesz znał zasady ekonomii. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach gastronomicznych na stanowiskach związanych zarówno z działalnością produkcyjną (technolog, kierownik produkcji) jak również z działalnością handlowo - usługową (kelner, bufetowy, kierownik sali). Szkoła zapewnia praktyki w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych oraz u prywatnych pracodawców

5 TECHNIKUM Nr 3 Przy rekrutacji do technikum Szkoła uwzględnia oceny z następujących przedmiotów : język polski, język obcy, geografia, informatyka, Minimalna ilość zdobytych punktów do technikum wynosi 60 Technikum Hotelarskie Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych. Praktyki miesięczne odbywają się u prywatnych pracodawców

6 Zadania związane z funkcją technik obsługi turystycznej to min. przekazywanie informacji turystycznych, przygotowanie ofert i kalkulacja imprez turystycznych, dobór podwykonawców imprez turystycznych, organizacja i prowadzenie biura turystycznego. Program nauczania w zakresie technik obsługi turystycznej to obsługa ruchu turystycznego organizacja turystyk, geografia turystyczna, marketing w turystyce. TECHNIKUM Nr 3 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Przy rekrutacji do technikum Szkoła uwzględnia oceny z następujących przedmiotów : język polski, język obcy, geografia, informatyka, Minimalna ilość zdobytych punktów do technikum wynosi 60 Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracę znajdzie w: biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

7 Technikum Hotelarskie

8 Interesuje Cię reklama, stosowane w niej formy przekazu i skuteczne oddziaływanie na odbiorcę? Chcesz wiedzieć, jak planować kampanie reklamowe? Technik organizacji reklamy jest kierunkiem dla Ciebie. Będziesz umiał posługiwać się narzędziami stosowanymi w przekazie reklamowym, poznasz zasady tworzenia sloganów reklamowych. Nauczysz się obsługiwania programów graficznych, niezbędnych w pracy w agencjach reklamowych i działach promocji. TECHNIKUM Nr 3 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Przy rekrutacji do technikum Szkoła uwzględnia oceny z następujących przedmiotów : język polski, język obcy, geografia, informatyka, Minimalna ilość zdobytych punktów do technikum wynosi 60 Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

9 SZKOŁA ZAWODOWA 3 LETNIA Kucharz : nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych. Szkoła przygotowuje do pracy w placówkach małej gastronomii na terenie aglomeracji miejskich i wiejskich, ośrodków wczasowych i przy ciągach komunikacyjnych. Cukiernik: to kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, deserów, tortów, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. GWARANTUJEMY Praktyczną naukę zawodu w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Piekarz: uczeń po zakończeniu szkoły posiada umiejętności produkcji wyrobów piekarskich oraz obsługuje maszyny stosowane w produkcji wyrobów piekarskich. Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu piekarza mogą być zatrudnieni w piekarniach rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz punktach zbytu pieczywa.

10 Przyjdź i sprawdź sam, że nauka może być przyjemna……… U Nas masz: przyjazną atmosferę uczenia się, ciekawe kierunki i profile, wymianę zagraniczną ze szkołą w Niemczech, profesjonalna kadrę pedagogiczną, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów, ciekawe dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in.:  Szkolny Ośrodek Kariery  Szkolny Klub Europejski  Szkolne Koło PCK  Zajęcie sportowo rekreacyjne  Udział w realizacji wielu projektów dotyczących środowiska ludzi młodych  Zespół Muzyczny  Wolontariat studio fotograficzne

11 Poza zajęciami lekcyjnymi możesz działać w jednym z naszych klubów….. Z a b a w a i N a u k a w „ j e d n y m ”

12

13 Uczestniczyć w zajęcia rozwijające zainteresowania…

14 Zajęcia Fotograficzne

15 Uczestniczyć w zajęcia rozwijające zainteresowania…

16 Uczestniczyć w zajęcia na których możesz się nauczyć..

17 Przyjdź i sprawdź sam…

18 U nas też może być ciekawie …

19

20 Możesz pochwalić się swoim talentem w naszym zespole muzycznym „Fabryka Muzyki”

21 Zwiedzić wiele miejsc…

22

23 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13 46-200 Kluczbork www. zsp1kluczbork.pl

24 Odwiedź Naszą stronę

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Marii Skłodowskiej – Curie 13 46-200 Kluczbork www. zsp1kluczbork.wodip.opole.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google