Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej”

2

3 Zależy nam, aby… zharmonizować i usprawnić pracę administracji podległej Wojewodzie Śląskiemu oraz uzyskać pozytywny odbiór społecznym działań organów państwowych na poziomie wojewódzkim zmiany w organizacji jednostek zespolonej administracji rządowej podległych wojewodzie lub powiązanych z budżetem wojewody jako dysponenta części budżetowej.w tym celu proponujemy zmiany w organizacji jednostek zespolonej administracji rządowej podległych wojewodzie lub powiązanych z budżetem wojewody jako dysponenta części budżetowej.

4

5

6

7

8 Efekty osiągnięte w wyniku wdrożenia projektu pn. „Elektroniczna Platforma Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej”: Zwiększenie efektywności działania Urzędu; Poprawa jakości oraz dostępności usług publicznych, świadczonych przez urząd, bezpośrednio na rzecz interesantów zewnętrznych (osób, firm oraz instytucji); Oszczędność zasobów materialnych: zmniejszenie ilości dokumentów papierowych, zmniejszenie kosztów przesyłu informacji; Dostęp do informacji 24 h przez 7 dni w tygodniu w każdym dniu roku; Skrócenie czasu załatwiania spraw urzędowych; Poprawa komunikacji między interesantami, a jednostkami ŚUW; Zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez autoryzację dostępu do konkretnych spraw oraz dokumentów; Poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami wojewódzkiej administracji zespolonej oraz administracji samorządowej, a jednostkami organizacyjnymi ŚUW; Udostępnienie Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP) dla mieszkańców województwa śląskiego;

9 Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Wartość projektu: 2 978 537,44 PLN Projekt finansowany z dwóch źródeł Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 531 756,82 PLN (85 % wartości projektu) Wkład własny beneficjenta 446 780,62 PLN (15 % wartości projektu)

10 Opis projektu Przedmiotem realizowanego Projektu jest budowa nowoczesnego systemu informatycznego na potrzeby jednostek podległych Wojewodzie Śląskiemu. Platforma systemu zbudowana zostanie z dwóch komponentów: 1.Podsystemu Monitoringu i Kontroli Przepływu Pracy, wraz z modułem komunikacji z platformą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) 2.Centralnego Podsystemu Wspomagania Realizacji Zadań Obsługowych, z kompleksową obsługą jednostek w następujących obszarach: księgowość płace kadry planowanie budżetu rejestracja czasu pracy pracowników obsługa środków trwałych Realizacja projektu zakończy się w IV kwartale 2013

11 Cele projektu pn. „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej”  Integracja wewnętrzna służb Wojewody Śląskiego, przy jak najszerszym wykorzystaniu narzędzi informatycznych;  Zharmonizowanie i usprawnienie pracy administracji zespolonej podległej Wojewodzie Śląskiemu;  Lepsze zaspokojenie rosnących oczekiwań społeczeństwa;  Zmniejszenie kosztów działalności administracji zespolonej poprzez centralizacje zadań obsługowych;  Wypracowanie jednolitych metod działania i wspólnych standardów obsługi;

12 Przesłanki uzasadniające realizację projektu Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji na terenie województwa śląskiego; Usprawnienie pracy administracji przez poszerzenie dostępności usług, które mogą być świadczone drogą elektroniczną dla wszystkich klientów; Stworzenie pierwszej w Polsce platformy elektronicznej realizującej w sposób kompleksowy proces harmonizacji i wspomagania administracji rządowej w województwie; Współpraca z projektem realizowanym przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA czyli ePUAP;

13 Główne zadania Podsystemu Monitoringu i Kontroli Przepływu Pracy Ujednolicenie metod współpracy pomiędzy urzędami oraz stosowanych standardów obsługi interesantów; Zarządzanie pracą wszystkich jednostek podległych Wojewodzie „z jednego miejsca”, a w szczególności: –Wprowadzenie wspólnych obiegów podstawowych dokumentów; –Integrację rejestrów i sprawozdań; –Nadzór nad terminowością załatwiania spraw; –Bezpośredni wgląd w każdą teczkę; –Uzyskiwanie tematycznych zestawień i sprawozdań; –Centralną ewidencję korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej;

14 Główne zadania Centralnego Podsystemu Wspomagania Realizacji Zadań Obsługowych Standaryzacja zadań obsługowych w jednostkach podległych Wojewodzie Śląskiemu; Fundament obsługi finansowo-księgowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i jednostek administracji zespolonej; Budowę budżetu zadaniowego w skali województwa; Wypracowanie wspólnych standardów rachunkowości; Scentralizowanie zarządzania typowymi procesami kadrowymi i księgowymi;


Pobierz ppt "Projekt „Elektroniczna Platforma Pracy Śląskiej Administracji Zespolonej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google