Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIŁA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI SIŁA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI Siła jako wektor Siła to mechaniczne oddziaływanie jednego ciała na drugie. Kierunek (linia działania)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIŁA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI SIŁA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI Siła jako wektor Siła to mechaniczne oddziaływanie jednego ciała na drugie. Kierunek (linia działania)"— Zapis prezentacji:

1

2

3 SIŁA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI SIŁA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI

4 Siła jako wektor Siła to mechaniczne oddziaływanie jednego ciała na drugie. Kierunek (linia działania) zwrot Punkt przyłożenia Wartość (moduł) Cechy siły:

5 Jednostka wartości siły W układzie SI wartość siły wyrażana jest w niutonach (symbol N). Jeden niuton to wartość siły, która masie jednego kilograma nadaje przyśpieszenie jednego metra na sekundę do kwadratu. Pochodne jednostki: ] kiloniuton ] meganiuton

6 Składanie sił. Wielobok sił:Równoległobok sił: O F1F1 F2F2 F3F3 F1F1 F2F2 F3F3 S R R - wypadkowa układu sił, która zastępuje działanie tego układu. S - suma układu sił O F1F1 F2F2 F3F3 R F1F1 F2F2 F3F3 S F 12

7 Rozkład siły na składowe...o kierunkach prostych l, m m l FFmFm FlFl F l, F m - składowe siły F na zadanych kierunkach l, m....o kierunkach osi x, y y x F FxFx FyFy F x, F y - składowe siły F na osiach x, y.

8 Rodzaje sił

9 Podział sił SIŁY MECHANICZNE WEWNĘTRZNEZEWNĘTRZNE CZYNNEREAKCJE MIĘDZY CZĄSTE CZKOWE NAPIĘCIA

10 Siły zewnętrzne Siły te są wynikiem działania ciał znajdujących się na zewnątrz danej bryły (ciała). Siły czynne dążą do wywołania ruchu lub jego zmiany. Siły reakcji (bierne) przeciwdziałają ruchowi i występują w miejscu podparcia ciała w chwili przyłożenia sił czynnych oraz znikają po odciążeniu ciała.

11 Reakcje Siły zewnętrzne bierne - ich cechy zależą od rodzaju podpory. Cechy reakcji : ]punkt przyłożenia - w punkcie podparcia ]kierunek: w stałych podporach nieznany, wprowadza się reakcje składowe R x i R y w ruchomych podporach prostopadły do powierzchni podpierającej w wiotkich podporach wzdłuż osi podpory ]wartość - otrzymana z obliczeń ]zwrot - na schemacie przyjęty dowolnie, ostatecznie potwierdzony obliczeniami wartości. uskok przegub łożysko stałe Podpory:stałe ruchome powierzchnia gładka ostrze, pryzma łożysko ruchome wiotkie sznury, liny, łańcuchy, pręty. RyRy RxRx RyRy RyRy RxRx RxRx RR R R1R1 R2R2

12 Sił wewnętrzne Siły te występują wewnątrz ciała. Siły międzycząsteczkowe są siłami wzajemnego oddziaływania cząsteczek powodującymi odpowiednie fizyko-mechaniczne właściwości materiału ciała. Siły napięcia powstają wewnątrz ciała na skutek działania sił zewnętrznych, występują parami wzajemnie równoważą się.

13 Układy sił

14 Układ sił Układ sił to zbiór sił czynnych i biernych (reakcji) działających jednocześnie na ciało oswobodzone. Oswobodzić ciało tzn. usunąć podpory (więzy), a w ich miejsce wprowadzić reakcje. Q AB Ciało nieswobodne. Q AB RARA RBRB Ciało oswobodzone.

15 Podział układów sił. UKŁADY SIŁ PŁASKIE PRZESTRZENNE ZBIEŻNE RÓWNOLEGŁE DOWOLNE ZBIEŻNE RÓWNOLEGŁE

16 Przestrzenne układy sił. Układ sił, których linie działania nie leżą w jednej płaszczyźnie, lecz są rozmieszczone w przestrzeni, nazywamy przestrzennym. z y x Q R1R1 R2R2 R3R3 Zbieżny układ sił - kierunki działania sił przecinają się w jednym punkcie (punkcie zbieżności).

17 Przestrzenne układy sił. Układ sił, których linie działania nie leżą w jednej płaszczyźnie, lecz są rozmieszczone w przestrzeni, nazywamy przestrzennym. R1R1 R2R2 R3R3 R4R4 Q Równoległy układ sił - kierunki działania sił są do siebie równoległe.

18 Przestrzenne układy sił. Układ sił, których linie działania nie leżą w jednej płaszczyźnie, lecz są rozmieszczone w przestrzeni, nazywamy przestrzennym. z y x Q1Q1 Q2Q2 R1R1 R2R2 Dowolny układ sił - kierunki działania sił są dowolnie rozmieszczone w przestrzeni.

19 Płaskie układy sił. A C B Q RCRC RARA Zbieżny układ sił - zbiór sił (w jednej płaszczyźnie), których kierunki przecinają się w jednym punkcie (punkcie zbieżności).

20 AB F1F1 F2F2 F3F3 RARA RBRB Równoległy układ sił - zbiór sił (w jednej płaszczyźnie), których linie działania są do siebie równoległe, bądź tworzą jedną prostą. Płaskie układy sił.

21 AB F1F1 F2F2 F3F3 RARA RBRB Dowolny układ sił - zbiór sił (w jednej płaszczyźnie) o różnych kierunkach działania.

22 Rzutowanie sił Rzutowanie sił

23 Rzut siły na oś. m F FmFm Rzutem siły na oś (F m ) nazywamy wektor łączący rzut początku z rzutem końca wektora danej siły na tę oś. Wartość F m :

24 Szczególne przypadki rzutów siły na oś. m F FmFm m F FmFm m F FmFm FmFm m F FmFm m F F

25 uwzględniając znaki (+,-) rzutów F x i F y określa się, w stronę której ćwiartki układu x,y zwrócona jest siła F. Rzut siły na osie x, y. O F FxFx X Y FyFy Wartość rzutów siły F na osie x i y: Rzuty siły F na osie x i y określają jednoznacznie jej: wartość: kierunek: zwrot:

26 Twierdzenie o sumie rzutów sił. XO F1F1 F2F2 F3F3 Y F4F4 S F 1x F 2x F 3x F 4x SxSx Układ sił F1F1 F2F2 F3F3 F4F4 S Suma rzutów dowolnej liczby sił na oś jest równa rzutowi sumy tych sił na tę samą oś.

27 Wypadkowa układu sił

28 Wypadkowa płaskiego zbieżnego układu sił. Istnieją dwie metody wyznaczania wypadkowej płaskiego zbieżnego układu sił: ] metoda analityczna ] metoda wykreślna W metodzie wykreślnej można posłużyć się wielobokiem lub równoległobokiem sił. Oba sposoby zostały przedstawione na slajdzie „Składanie sił” w dziale „Siła i jej własności”.

29 Składanie sił. Wielobok sił:Równoległobok sił: O F1F1 F2F2 F3F3 F1F1 F2F2 F3F3 S R S - suma układu sił R - wypadkowa układu sił, która zastępuje działanie tego układu. O F1F1 F2F2 F3F3 R F1F1 F2F2 F3F3 S F 12

30 Analityczna metoda wyznaczania wypadkowej płaskiego zbieżnego układu sił. X F1F1 F2F2 O Y F3F3 Kolejność działań: ] przez punkt zbieżności O poprowadzić osie x,y ] obliczyć wartość rzutów wypadkowej na osie x,y ] obliczyć wartość wypadkowej R ] określić kierunek wypadkowej R, odczytując z tablic wartość kąta ] określić zwrot wypadkowej R według znaków jej rzutów R x i R y. R

31 Równowaga układu sił

32 Analityczne warunki równowagi płaskiego zbieżnego układu sił. Płaski zbieżny układ sił jest w równowadze, jeżeli punkt materialny będący pod jego działaniem pozostaje w spoczynku tzn. wypadkowa R tego układu ma wartość 0. R X = 0 R Y = 0 Suma algebraiczna rzutów wszystkich sił na oś x jest równa zeru. Suma algebraiczna rzutów wszystkich sił na oś y jest równa zeru. Y XO F1F1 F2F2 F3F3 F4F4 Zrównoważony układ sił.

33 Wykreślny warunek równowagi płaskiego zbieżnego układu sił. Płaski zbieżny układ sił jest w równowadze, jeżeli wielobok sił tego układu jest zamknięty. Zamknięty wielobok sił. F1F1 F2F2 F3F3 F4F4 Y XO F1F1 F2F2 F3F3 F4F4 Zrównoważony układ sił.


Pobierz ppt "SIŁA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI SIŁA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI Siła jako wektor Siła to mechaniczne oddziaływanie jednego ciała na drugie. Kierunek (linia działania)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google