Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości Temat:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości Temat:"— Zapis prezentacji:

1

2 Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości Temat:

3  utrwalenie poznanych cech podzielności liczb,  wykorzystanie wiadomości do rozwiązywania zadań,  przygotowanie do sprawdzianu.  utrwalenie poznanych cech podzielności liczb,  wykorzystanie wiadomości do rozwiązywania zadań,  przygotowanie do sprawdzianu. Cele lekcji:

4 Przez 2 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfry: 0, 2, 4, 6 lub 8 TNTNT Zadanie 1 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 2 ? Pod każdą liczbą wpisz literę T jeśli tak, lub N jeśli nie. ? 6543294514980 3824 6752

5 + - + +- Przez 5 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfry 0 lub 5 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 5 ? Pod każdą liczbą wpisz znak + jeśli tak, lub – jeśli nie. 32854673250036754872 Zadanie 2 ?

6 0 1 0 11 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 10 ? Pod każdą liczbą wpisz cyfrę 1 jeśli tak, lub 0 jeśli nie. 678528403821480010 Zadanie 3 ? Przez 10 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfrę 0

7 X X 672345597819504879 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 5 ? Pod każdą liczbą wpisz znak X jeśli tak, lub zostaw puste miejsce jeśli nie. Zadanie 4 ? Przez 5 dzielą się liczby, które mają w rzędzie jedności 0 lub 5

8 tak Wpisz tak obok liczb, które dzielą się przez 3. 387.......... 12492.......... 45091.......... 79551.......... Zadanie 5 Przez 3 dzielą się liczby, których suma cyfr dzieli się przez 3

9 tak Wpisz tak obok tych liczb, które dzielą się przez 4. 6324.......... 4916.......... 3890.......... 3561.......... 64500.......... 2836.......... Zadanie 6 Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli jej dwucyfrowa końcówka dzieli się przez 4

10 Podkreśl czerwoną linią liczby podzielne przez 100. 7890 5321 45600 698000 14001 10 Zadanie 7 Liczba jest podzielna przez 100 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry są zerami

11 Postaw znak X obok liczby podzielnej przez 25. 4875 2825 5830 3450 2894 6000 Zadanie 8 X X X X Liczba jest podzielna przez 25 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 25, 50, 75 lub są to dwa zera

12 W prostokąt obok każdej liczby wpisz taką cyfrę, aby nowo powstała liczba była podzielna przez 5 i 3. Zadanie 9 3456 1381 72420 0 5

13 20 4 Do każdej liczby dopisz taką cyfrę, aby nowo powstała liczba była podzielna przez 2 i 3. 4912 9212 7587 Zadanie 10

14 Otocz czerwonym okręgiem liczby, które są wielokrotnościami 6 (sześciu). 36 23 48 54 15 60 6670 Zadanie 11

15 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Wypisz wszystkie dzielniki liczby 24. Zadanie 12

16 24 Z podanych liczb wybierz tą, która jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 12 i 8, a następnie wpisz ją do trójkąta. Zadanie 13 8, 12, 16, 24, 32, 40, 48

17 Z podanych liczb wybierz tą, która jest największym wspólnym dzielnikiem liczb 18 i 30 i wpisz ją do koła. Zadanie 14 8, 12, 6, 24, 4, 40, 9 6

18 1, 5, 7 Pewna liczba dzieli się przez 35, wypisz jeszcze inne dzielniki tej liczby. Zadanie 15

19 Nie wykonując dodawania oceń, wpisując tak lub nie czy suma:  27 + 36 + 45 + 72 jest podzielna przez 3  5 + 40 + 55 + 60 jest podzielna przez 5  21 + 24 + 36 + 60 jest podzielna przez 2 Zadanie 16 tak nie Suma jest podzielna przez daną liczbę, jeżeli każdy składnik tej sumy jest przez nią podzielny

20 Nie wykonując obliczeń, oceń czy iloczyn 12  27  40 jest podzielny przez: 2 3 5 7 Właściwą liczbę podkreśl kolorem czerwonym. Zadanie 17 Iloczyn jest podzielny przez daną liczbę, jeżeli przynajmniej jeden czynnik iloczynu jest przez nią podzielny

21 W puste miejsce wpisz najmniejszą możliwą liczbę, aby iloczyn był podzielny przez 7. 24  38   5 Zadanie 18 7

22 Jaką najmniejszą liczbę dwucyfrową musisz wpisać w puste miejsce aby suma była podzielna przez 7 ? 28 + 35 + + 63 Zadanie 19 14

23 Nie obliczając wartości iloczynu 14  15  16 wpisz do tabeli te liczby jednocyfrowe, przez które ten iloczyn nie jest podzielny. Zadanie 20 09


Pobierz ppt "Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości Temat:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google