Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości"— Zapis prezentacji:

1 Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości
Temat: Cechy podzielności liczb utrwalenie wiadomości

2 Cele lekcji: utrwalenie poznanych cech podzielności liczb,
wykorzystanie wiadomości do rozwiązywania zadań, przygotowanie do sprawdzianu.

3 Zadanie 1 ? Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 2? Pod każdą liczbą wpisz literę T jeśli tak, lub N jeśli nie. 6752 3824 6543 29451 4980 T N T N T Przez 2 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfry: 0, 2, 4, 6 lub 8

4 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 5
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 5? Pod każdą liczbą wpisz znak + jeśli tak, lub – jeśli nie. 3285 4673 2500 3675 4872 Zadanie 2 ? + - + + - Przez 5 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfry 0 lub 5

5 Przez 10 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfrę 0
Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 10? Pod każdą liczbą wpisz cyfrę 1 jeśli tak, lub 0 jeśli nie. 6785 2840 3821 4800 10 Zadanie 3 ? 1 1 1 Przez 10 są podzielne liczby, które w rzędzie jedności mają cyfrę 0

6 Przez 5 dzielą się liczby, które mają w rzędzie jedności 0 lub 5
Zadanie 4 Czy liczby zapisane w tabeli są podzielne przez 5? Pod każdą liczbą wpisz znak X jeśli tak, lub zostaw puste miejsce jeśli nie. ? 672 3455 978 1950 4879 X X Przez 5 dzielą się liczby, które mają w rzędzie jedności 0 lub 5

7 Wpisz tak obok liczb, które dzielą się przez 3.
Zadanie 5 tak Przez 3 dzielą się liczby, których suma cyfr dzieli się przez 3

8 Wpisz tak obok tych liczb, które dzielą się przez 4.
Zadanie 6 tak Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli jej dwucyfrowa końcówka dzieli się przez 4

9 Podkreśl czerwoną linią liczby podzielne przez 100.
7890 5321 45600 698000 14001 10 Zadanie 7 Liczba jest podzielna przez 100 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry są zerami

10 Postaw znak X obok liczby podzielnej przez 25.
4875 2825 5830 3450 2894 6000 Zadanie 8 X Liczba jest podzielna przez 25 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 25, 50, lub są to dwa zera

11 W prostokąt obok każdej liczby wpisz taką cyfrę, aby nowo powstała liczba była podzielna przez 5 i 3. Zadanie 9 3456 1381 7242 5

12 Do każdej liczby dopisz taką cyfrę, aby nowo powstała liczba była podzielna przez 2 i 3.
4912 9212 7587 Zadanie 10 2 4

13 Otocz czerwonym okręgiem liczby, które są wielokrotnościami 6 (sześciu).
36 23 48 54 15 60 66 70 Zadanie 11

14 Wypisz wszystkie dzielniki liczby 24.
Zadanie 12 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

15 Z podanych liczb wybierz tą, która jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 12 i 8 , a następnie wpisz ją do trójkąta. Zadanie 13 8, 12, 16, 24, 32, 40, 48 24

16 Z podanych liczb wybierz tą, która jest największym wspólnym dzielnikiem liczb 18 i 30 i wpisz ją do koła. Zadanie 14 8, 12, 6, 24, 4, 40, 9 6

17 Pewna liczba dzieli się przez 35, wypisz jeszcze inne dzielniki tej liczby.
Zadanie 15 1, 5, 7

18 Zadanie 16 27 + 36 + 45 + 72 jest podzielna przez 3
Nie wykonując dodawania oceń, wpisując tak lub nie czy suma: jest podzielna przez 3 jest podzielna przez 5 jest podzielna przez 2 Zadanie 16 tak nie Suma jest podzielna przez daną liczbę, jeżeli każdy składnik tej sumy jest przez nią podzielny

19 Zadanie 17 Nie wykonując obliczeń, oceń czy iloczyn  27  40 jest podzielny przez: Właściwą liczbę podkreśl kolorem czerwonym. Iloczyn jest podzielny przez daną liczbę, jeżeli przynajmniej jeden czynnik iloczynu jest przez nią podzielny

20 W puste miejsce wpisz najmniejszą możliwą liczbę, aby iloczyn był podzielny przez 7.
24  38   5 Zadanie 18 7

21 Jaką najmniejszą liczbę dwucyfrową musisz wpisać w puste miejsce aby suma była podzielna przez 7?
Zadanie 19 14

22 Nie obliczając wartości iloczynu
14  15  16 wpisz do tabeli te liczby jednocyfrowe, przez które ten iloczyn nie jest podzielny. Zadanie 20 9


Pobierz ppt "Cechy podzielności liczb - utrwalenie wiadomości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google