Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POCZĄTKI CYWILIZACJI POWTÓRZENIE MATERIAŁU. HISTORIA Historia – jest to nauka o tym, co wydarzyło się w przeszłości, o dziejach ludzkości (od wynalezienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POCZĄTKI CYWILIZACJI POWTÓRZENIE MATERIAŁU. HISTORIA Historia – jest to nauka o tym, co wydarzyło się w przeszłości, o dziejach ludzkości (od wynalezienia."— Zapis prezentacji:

1 POCZĄTKI CYWILIZACJI POWTÓRZENIE MATERIAŁU

2 HISTORIA Historia – jest to nauka o tym, co wydarzyło się w przeszłości, o dziejach ludzkości (od wynalezienia pisma).

3 źródła historyczne -to wszelkie ślady przeszłości dostarczające nam wiedzy o niej. Źródła dzielimy na: pisaneniepisane (materialne) kroniki, listy, pamiętniki, konstytucje, statuty, kodeksy, umowy, dekrety narzędzia, monety, ozdoby, broń, ruiny budowli, szczątki ludzkie

4 Jakie to źródła historyczne?

5

6 Chronologia – nauka o czasie: - era – długi okres w dziejach ludzkości zapoczątkowany ważnym wydarzeniem (np. narodzenie Jezusa), od którego liczy się czas -milenium = tysiąclecie =1000 lat, -wiek = stulecie = 100 lat, -dekada = dziesięciolecie = 10 lat -epoka historyczna – dłuższy okres czasu, w którym ludzie żyli w podobnych warunkach, mieli zbliżone poglądy i w podobny sposób patrzyli na świat.

7 Podział dziejów na epoki:  Prahistoria (od pojawienia się człowieka na ziemi do wynalezienia pisma ok. 4000 lat p.n.e.)

8 Podział dziejów na epoki:  Starożytność (od wynalezienia pisma do upadku Rzymu w 476 r. n.e.)

9 Podział dziejów na epoki:  Średniowiecze (od 476 r. do odkrycia Ameryki w 1492 r.)

10 Podział dziejów na epoki:  Nowożytność (od 1492 do początków XX w. – 1918 r.)

11 Podział dziejów na epoki:  Współczesność (od 1918 r. do dziś)

12 Czas w historii - wieki  1358 = 13 + 1 = XIV w. To oznacza, że minęło już 13 całych wieków od narodzin Jezusa i 58 lat czternastego.  1700 = 17 + 0 = XVII w.  97 = 0 + 1 = I w.  7 = 0 + 1 = I w.

13 Kiedy zaczyna się i kończy wiek? -w naszej erze: I w. (1 – 100) II w. (101 – 200) … XVIII w. (1701 – 1800) -przed naszą erą: I w. p.n.e. (100 p.n.e. – 1 p.n.e.) II w. p.n.e. (200 p.n.e. – 101 p.n.e.) … XIV w. p.n.e. (1400 p.n.e. – 1301 p.n.e.)

14 I i II połowa wieku Każdy wiek dzieli się na połowy: -w naszej erze: (1 – 50) = I połowa I w. (51 – 100) = II połowa I w. -przed naszą erą: (100 p.n.e.– 51 p.n.e.) = I połowa I w. p.n.e. (50 p.n.e.– 1 p.n.e.) = II połowa I w. p.n.e.

15 Zapisywanie liczb rzymskich: I – 1 V – 5 X – 10 L – 50 C – 100 D – 500 M - 1000 Przykłady:  1984 – MCMLXXXIV  378 – CCCLXXVIII

16 Początki cywilizacji

17 Ewolucja człowieka  Australopitek,  Człowiek uzdolniony,  Człowiek wyprostowany,  Neandertalczyk,  Człowiek rozumny (homo sapiens).

18 PRAHISTORIA KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA polegał na ciągłym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu żywności, ludzie polowali wówczas na zwierzęta i zajmowali się zbieractwem, zamieszkiwali jaskinie i prymitywne szałasy, nie znali uprawy roli oraz hodowli zwierząt

19 PRAHISTORIA OSIADŁY TRYB ŻYCIA polegał na stałym zamieszkiwaniu w jednym miejscu, dzięki opanowaniu umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt, człowiek miał wystarczającą ilość pożywienia, aby nie musiał się ciągle przenosić w jego poszukiwaniu - zaczął zakładać trwałe osady

20 Rewolucja neolityczna to ważne dla ludzkości zmiany, które miały miejsce w neolicie polegające na opanowaniu przez człowieka umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt, dzięki temu człowiek zmienił tryb życia z koczowniczego na osiadły, zaczął budować trwalsze domostwa, pojawił się podział pracy: jedni zajmowali się rolnictwem, inni rzemiosłem

21 PRAHISTORIA – rysunki naskalne

22 PRAHISTORIA - MEGALITY

23 PRAHISTORIA - DOLMENY

24 PRAHISTORIA  epoka kamienia:  paleolit (starsza) – epoka kamienia łupanego,  mezolit (średnia),  neolit (młodsza) – epoka kamienia gładzonego  epoka brązu - (brąz = miedź + cyna)  epoka żelaza

25 NAJSTARSZE CYWILIZACJE  cywilizacje – zorganizowane społeczeństwa, które potrafiły budować miasta, posługiwały się pismem i utworzyły państwa o skomplikowanej administracji  NAJSTARSZE CYWILIZACJE POWSTAŁY NAD WIELKIMI RZEKAMI.

26 MEZOPOTAMIA  Mezopotamia – Międzyrzecze, czyli kraina położona między dwiema rzekami Eufrat i Tygrys, tam dzięki urodzajnym glebom i sprzyjającym warunkom klimatu powstała pierwsza cywilizacja.  Mezopotamia była częścią tzw. Żyznego Półksiężyca.

27 CYWILIZACJE MEZOPOTAMII  Sumerowie (miasta – państwa na południu)  Babilonia (państwo ze stolicą w Babilonie)  Asyria (państwo ze stolicą w Niniwie)

28 MEZOPOTAMIA - SUMEROWIE  Sumerowie – pierwsi mieszkańcy Mezopotamii, osiedlili się tam w IV tyś. p.n.e., utworzyli tam małe państewka, ich największym wynalazkiem było pismo

29 MEZOPOTAMIA KODEKS HAMMURABIEGO – pierwszy zachowany zbiór praw, spisany z polecenia króla Hammurabiego w XVIII w. p.n.e. na steli, charakteryzował się dużą surowością praw, zawierał zasadę „oko za oko, ząb za ząb”

30 MEZOPOTAMIA – KODEKS HAMMURABIEGO

31 MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT

32

33 EGIPT – państwo faraonów

34 EGIPT - faraon  faraon – władca Egiptu, był władcą despotycznym, uważano go za syna najwyższego boga Re, najwyższy kapłan, dowódca wojskowy, właściciel całej ziemi egipskiej, samodzielnie decydował o wojnie i pokoju, ustalał prawa, ale im nie podlegał

35 EGIPT - SPOŁECZEŃSTWO Społeczeństwo Egiptu było zhierarchizowane:  faraon  najwyższy urzędnik  kapłani  urzędnicy  rzemieślnicy  żołnierze  chłopi  niewolnicy

36 EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE:  mumia – zabalsamowane ciało zmarłego Egipcjanina, owinięte w bandaże, znajdowało się w drewnianej trumnie w kształcie człowieka, którą umieszczano w sarkofagu

37 EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE:  mumifikacja – (inaczej balsamowanie) skomplikowany proces konserwacji ciała zmarłego w Egipcie polegający na wyjęciu wnętrzności i nasączeniu ciała substancjami konserwującymi, aby ciało nie uległo rozkładowi, wierzono bowiem, że dusza żyje dopóki jest zachowane ciało zmarłego

38 EGIPT – OBRZĘDY POGRZEBOWE  sarkofag – kamienna skrzynia do której wkładano drewnianą trumnę zawierającą mumię ze zwłokami Egipcjanina, najczęściej władcy - faraona

39 EGIPT – OBRZĘDY POGRZEBOWE

40 EGIPT – piramidy  piramida – miejsce pochówku niektórych władców Egiptu (faraonów), najsłynniejsze piramidy znajdują się w Gizie, faraonowie budowali je przez wiele lat, a pracowały przy nich dziesiątki tysięcy ludzi, piramidy miały chronić ciało władcy po śmierci i zabezpieczać jego spokój. Faraonowie byli też chowani w grobowcach w Dolinie Królów.

41 EGIPT – piramidy

42 EGIPT – wnętrze piramidy

43 Egipt – wyobrażenia bogów  Egipcjanie wyobrażali sobie bogów pod postaciami zwierząt lub ludzi z głowami zwierząt.

44 Egipt – wyobrażenia bogów

45  Bogowie egipscy: Re, Ozyrys, Thot, Horus, Izyda, Set, Amon, Anubis,

46 Żydzi  Żydzi – inaczej Judejczycy lub Hebrajczycy, Izraelici, mieszkańcy Palestyny (Kanaanu), jako jedyny naród w starożytności wierzyli w jednego Boga Jahwe, ich dzieje spisane są w Biblii (Starym Testamencie)  Na zdj. menora i Gwiazda Dawida.

47 Judaizm  judaizm – nazwa religii żydowskiej, wiara w jedynego Boga Jahwe, dzieje Jego kontaktów z „narodem wybranym”, czyli Żydami są spisane w Biblii (Starym Testamencie)

48 DEKALOG  dekalog – zbiór 10 przykazań, które Mojżesz otrzymał od Boga Jahwe na Górze Synaj, w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Palestyny) ok. XIII w. p.n.e., Żydzi mieli ich przestrzegać, a przechowywano je w Arce Przymierza

49 Typy wierzeń:  POLITEIZM – inaczej wielobóstwo, wiara w wielu bogów, którym przyporządkowano różne sprawy i dziedziny życia człowieka, wiara w wielu bogów charakteryzowała wszystkie ludy w starożytności z wyjątkiem Żydów  MONOTEIZM – wiara w jednego Boga, w starożytności w jednego Boga wierzyli tylko Żydzi (Hebrajczycy), ich Bogiem był Jahwe (a ich religia to judaizm)

50 HISTORIA PISMA  Pierwszym rodzajem pisma powstałym ok. 4000 lat p.n.e. było pismo obrazkowe (piktograficzne).  Rodzajem tego pisma było pismo sumeryjskie w Mezopotamii oraz egipskie hieroglify.

51 HIEROGLIFY

52 HISTORIA PISMA  PISMO KLINOWE – stosowali je mieszkańcy Mezopotamii, pisano nim na glinianych tabliczkach zaostrzonym rylcem, składało się z wielu znaków.  W Egipcie używano też pisma demotycznego (pisano nim na papirusie).

53 PISMO KLINOWE

54 HISTORIA PISMA  ALFABET – prosty system pisma wynaleziony przez Fenicjan, składał się z 22 znaków, które odpowiadały poszczególnym dźwiękom mowy ludzkiej. Z tych znaków składa się wyrazy i zdania.  Od Fenicjan alfabet przejęli Grecy i Rzymianie, a od nich następne ludy m.in. Polacy.


Pobierz ppt "POCZĄTKI CYWILIZACJI POWTÓRZENIE MATERIAŁU. HISTORIA Historia – jest to nauka o tym, co wydarzyło się w przeszłości, o dziejach ludzkości (od wynalezienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google