Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hubert Sobora Piotr Zdyb

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hubert Sobora Piotr Zdyb"— Zapis prezentacji:

1 Hubert Sobora Piotr Zdyb
Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb

2 Utrata płynności, spadek wartości przedsiębiorstwa
Ryzyko kredytowe Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się ze spłat określonych w umowie Złe gospodarowania aktywami i pasywami przez bank, niekorzystne zmiany cen i utrata kapitału. Utrata płynności, spadek wartości przedsiębiorstwa

3 Ryzyko rynkowe Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której spada wartość aktywów będących przedmiotem obrotu i znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa Zmiana cen rynkowych, stawek procentowych, kursów wymiany walut oraz wartości akcji Konieczność przeszacowania wartości portfeli i określenia majątku – możliwa utrata płynności i spadek wartości przedsiębiorstwa

4 Ryzyko płynności Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie bieżących wypłat z rachunków depozytowych Brak spłaty rat kapitałowych, odsetek, prowizji, itd. Utrata płynności, spadek wartości przedsiębiorstwa

5 Utraty płynności - Bank KTB
Bank KTB (czwarty największy bank Bułgarii) - 20 czerwca 2014 Źródło:

6 Utraty płynności - Lehman Brothers
Bankructwo jednego z największych banków w USA

7 Utraty płynności - IDEA TFI
– rewelacyjne wyniki funduszu (od 2000 roku – 130% wzrost wartości) Źródło:

8 Utraty płynności - IDEA TFI
Przeszacowanie wartości majątku Źródło:

9 Wykorzystywane instrumenty
Certyfikaty depozytowe Papier wartościowy emitowany przez banki z terminem wykupienia do 1 roku (dla certyfikatów krótkoterminowych) lub do lat 5 (dla certyfikatów długoterminowych) Źródło:

10 Wykorzystywane instrumenty
Emisja obligacji korporacyjnych Źródło:

11 Wykorzystywane instrumenty
Emisja obligacji korporacyjnych emisja o wartości ponad 30 mln zł stopa roczna 10% Źródło:

12 Wykorzystywane instrumenty
Emisja akcji emisja o wartości ponad 48 mln zł Źródło:

13 Wykorzystywane instrumenty
Emisja akcji - niepowodzenie Źródło:

14 Wykorzystywane instrumenty
Sekurytyzacja wierzytelności Źródło:

15 Zarządzanie ryzykiem - PKO BP
Źródło:

16 Hubert Sobora Piotr Zdyb
Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb


Pobierz ppt "Hubert Sobora Piotr Zdyb"

Podobne prezentacje


Reklamy Google