Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb

2 Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się ze spłat określonych w umowie Złe gospodarowania aktywami i pasywami przez bank, niekorzystne zmiany cen i utrata kapitału. Utrata płynności, spadek wartości przedsiębiorstwa Ryzyko kredytowe

3 Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której spada wartość aktywów będących przedmiotem obrotu i znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa Zmiana cen rynkowych, stawek procentowych, kursów wymiany walut oraz wartości akcji Konieczność przeszacowania wartości portfeli i określenia majątku – możliwa utrata płynności i spadek wartości przedsiębiorstwa Ryzyko rynkowe

4 Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie bieżących wypłat z rachunków depozytowych Brak spłaty rat kapitałowych, odsetek, prowizji, itd. Utrata płynności, spadek wartości przedsiębiorstwa Ryzyko płynności

5 Utraty płynności - Utraty płynności - Bank KTB Bank KTB (czwarty największy bank Bułgarii) - 20 czerwca 2014 Źródło: http://www.businessinsider.com/what-caused-bulgarias-bank-runs-2014-7

6 Utraty płynności - Utraty płynności - Lehman Brothers Bankructwo jednego z największych banków w USA http://lionsofliberty.com/author/chris-rossini/

7 Utraty płynności - Utraty płynności - IDEA TFI 2009-2011 – rewelacyjne wyniki funduszu (od 2000 roku – 130% wzrost wartości) Źródło: http://blog.opiekuninwestora.pl/

8 Utraty płynności - Utraty płynności - IDEA TFI Przeszacowanie wartości majątku Źródło: http://blog.opiekuninwestora.pl/

9 Wykorzystywane instrumenty Certyfikaty depozytowe Papier wartościowy emitowany przez banki z terminem wykupienia do 1 roku (dla certyfikatów krótkoterminowych) lub do lat 5 (dla certyfikatów długoterminowych) Źródło: www.bzwbk.pl

10 Wykorzystywane instrumenty Emisja obligacji korporacyjnych Źródło: www.gpwcatalyst.pl

11 Wykorzystywane instrumenty Emisja obligacji korporacyjnych -emisja o wartości ponad 30 mln zł -stopa roczna 10% Źródło: www.gepardybiznesu.pl

12 Wykorzystywane instrumenty Emisja akcji -emisja o wartości ponad 48 mln zł Źródło: www.barlinek.com.pl

13 Wykorzystywane instrumenty Emisja akcji - niepowodzenie Źródło: www.stooq.pl

14 Wykorzystywane instrumenty Sekurytyzacja wierzytelności Źródło: www.forfaiter.pl

15 Zarządzanie ryzykiem - PKO BP Źródło: http://www.pkobp.pl/raportroczny2012/zarzadzanie-ryzykiem-plynnosci.html

16 Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb


Pobierz ppt "Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google