Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb

2 Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której kontrahent nie wywiązuje się ze spłat określonych w umowie Złe gospodarowania aktywami i pasywami przez bank, niekorzystne zmiany cen i utrata kapitału. Utrata płynności, spadek wartości przedsiębiorstwa Ryzyko kredytowe

3 Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której spada wartość aktywów będących przedmiotem obrotu i znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa Zmiana cen rynkowych, stawek procentowych, kursów wymiany walut oraz wartości akcji Konieczność przeszacowania wartości portfeli i określenia majątku – możliwa utrata płynności i spadek wartości przedsiębiorstwa Ryzyko rynkowe

4 Ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki na dokonanie bieżących wypłat z rachunków depozytowych Brak spłaty rat kapitałowych, odsetek, prowizji, itd. Utrata płynności, spadek wartości przedsiębiorstwa Ryzyko płynności

5 Utraty płynności - Utraty płynności - Bank KTB Bank KTB (czwarty największy bank Bułgarii) - 20 czerwca 2014 Źródło:

6 Utraty płynności - Utraty płynności - Lehman Brothers Bankructwo jednego z największych banków w USA

7 Utraty płynności - Utraty płynności - IDEA TFI – rewelacyjne wyniki funduszu (od 2000 roku – 130% wzrost wartości) Źródło:

8 Utraty płynności - Utraty płynności - IDEA TFI Przeszacowanie wartości majątku Źródło:

9 Wykorzystywane instrumenty Certyfikaty depozytowe Papier wartościowy emitowany przez banki z terminem wykupienia do 1 roku (dla certyfikatów krótkoterminowych) lub do lat 5 (dla certyfikatów długoterminowych) Źródło:

10 Wykorzystywane instrumenty Emisja obligacji korporacyjnych Źródło:

11 Wykorzystywane instrumenty Emisja obligacji korporacyjnych -emisja o wartości ponad 30 mln zł -stopa roczna 10% Źródło:

12 Wykorzystywane instrumenty Emisja akcji -emisja o wartości ponad 48 mln zł Źródło:

13 Wykorzystywane instrumenty Emisja akcji - niepowodzenie Źródło:

14 Wykorzystywane instrumenty Sekurytyzacja wierzytelności Źródło:

15 Zarządzanie ryzykiem - PKO BP Źródło:

16 Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb


Pobierz ppt "Wykorzystanie papierów wartościowych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i rynkowym Hubert Sobora Piotr Zdyb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google