Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bułgaria Gospodarka. B ułgaria, która weszła do Unii Europejskiej w 2007 roku, jest zaliczana przez Bank Światowy do krajów średnio rozwiniętych. Jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bułgaria Gospodarka. B ułgaria, która weszła do Unii Europejskiej w 2007 roku, jest zaliczana przez Bank Światowy do krajów średnio rozwiniętych. Jest."— Zapis prezentacji:

1 Bułgaria Gospodarka

2 B ułgaria, która weszła do Unii Europejskiej w 2007 roku, jest zaliczana przez Bank Światowy do krajów średnio rozwiniętych. Jest krajem głównie rolniczo-przemysłowym, opartym na gospodarce rynkowej. Dzięki swojemu położeniu i wykorzystywaniu warunków naturalnych w ostatnich latach wzrosło znaczenie turystyki oraz rozwinął się sektor usług.

3 Od 1990 roku, wraz upadkiem ZSRR oraz całego bloku wschodniego, Bułgaria straciła dotychczasowe rynki zbytu swoich produktów, przez co musiała radykalnie zmienić własną politykę gospodarczą. Wszystkie te czynniki sprawiały, że Bułgaria posiadała najniższy wskaźnik inwestycji zagranicznych spośród wszystkich państw w regionie W następnym roku wartość inwestycji zmalała do 2,3 miliarda dolarów, aby w 2007, wraz z akcesją do UE, Bułgaria otrzymała ponad 6 miliardów euro w ramach inwestycji zagranicznych. Handel zewnętrzny oraz inwestycje

4 Historia Gospodarki

5 Reforma gospodarcza lat 90. oraz 2000 Na początku lat 90. bułgarska gospodarka potrzebowała znacznego wsparcia pieniężnego. W tym celu bułgarski rząd przeprowadził masową prywatyzację części sektora gospodarczego, jednak po roku 1995 proces ten został spowolniony. W 1998 roku Bułgaria otrzymała trzyletnią pożyczkę na rozwój handlu, podatków i reformy rolnej. W 2002 roku Komisja Europejska pochwaliła w raporcie Bułgarię za zmiany dokonane w kwestii przekształcenia gospodarki na wolnorynkową oraz w dziedzinie wzrostu PKB.

6 Odbudowa po kryzysie z 1997 W kwietniu 1997 roku Związek Sił Demokratycznych wygrał przedterminowe wybory parlamentarne i rozpoczął wdrażanie planu mającego na celu ustabilizowanie bułgarskiej gospodarki. Trzycyfrowa inflacja została opanowana, a rząd wprowadzi pakiet stabilizacyjny, który obejmował:  prywatyzację oraz likwidację przedsiębiorstw należących do rządu,  wprowadzenie liberalnej polityki rolnej i kontynuowanie wdrażania elementów gospodarki,  reformę ubezpieczeń społecznych, Kontynuując swoją politykę, rząd zmniejszył inflację do poziomu dwucyfrowego oraz rozpoczął proces integracji z Unią Europejską.

7 Bułgaria w UE 1 Stycznia 2007 roku Bułgaria wstąpiła do Unii Europejskiej. Gospodarka bułgarska musiała natychmiast dostosować się do międzynarodowego prawa handlowego. Obecnie Bułgaria ma na celu wejście do strefy euro najpóźniej w 2012 roku. Główne przeszkody na tej drodze stanowią wysoka inflacja wahająca się od 2,3 do 7,3% (obecnie inflacja wynosi 12,5%), niestabilność lewa oraz fakt, że bułgarski produkt krajowy brutto jest niższy o około 13% niż średnia unijna. O pozytywnych zmianach w bułgarskiej gospodarce świadczą m.in. boom w handlu nieruchomościami oraz niskie stopy procentowe, które pomagają w przyciąganiu zagranicznych inwestorów.

8 Gałęzie gospodarki

9 Transport Transport drogowy Bułgaria posiada także dość gęstą sieć dróg oraz autostrad. Łączna sieć dróg wynosi ponad 44 000 kilometrów, z czego 99% posiada utwardzoną nawierzchnię. Sieć autostrad wynosi 479 kilometrów i obejmuje pięć linii, którymi są:  Autostrada A1  Autostrada A2 Czarnomorska  Autostrada A3  Autostrada Struma

10 Transport kolejowy Bułgaria posiada ponad 4300 kilometrów linii kolejowych, które są w większości zelektryfikowane. Największym przedsiębiorstwem kolejowym są Bułgarskie Koleje Państwowe, które obsługują większość połączeń krajowych, a także oferują połączenia do krajów sąsiadujących z Bułgarią: Grecji, Rumunii, Serbii i Turcji. Transport

11 Główne porty morskie i stocznie Głównym portem Bułgarii jest Warna, natomiast najważniejszym portem tranzytowym jest port w Burgos. Innymi ważnymi portami w gospodarce Bułgarii są:  Łom  Primorsko  Sozopol  Bałczik  Kawarna Transport

12 Flota transportowa Bułgarska flota transportowa liczy łącznie 75 jednostek. W skład floty wchodzą następujące jednostki  40 masowców  17 statków towarowych  6 kontenerowców  4 chemikaliowców  4 rorowców  3 tankowców  1 statek pasażerski Transport

13 Porty lotnicze W Bułgarii dynamicznie rozwija się transport lotniczy. Największe lotnisko w Sofii zostało ostatnio poszerzone, głównie ze względu na potrzeby ruchu turystycznego oraz tanich linii lotniczych. Cywilne lotniska Bułgarii:  Port lotniczy Sofia – 3 mln pasażerów  Port lotniczy Warna – 1,5 mln pasażerów  Port lotniczy Płowdiw – 40 tys. pasażerów Transport

14 Transport rurociągowy Bułgaria jest ważnym punktem tranzytowym w transporcie gazu ziemnego i ropy naftowej. Łączna sieć rurociągowa na terenie Bułgarii wynosi:  Rurociągi gazu ziemnego – 2505 km  Rurociągi ropy naftowej – 339 km Transport

15 Turystyka

16 Bułgaria jest krajem o bogatej historii i dziedzictwie kulturowym. Oprócz tego posiada atrakcyjne naturalne krajobrazy, dzięki czemu kraj ten jest jednym z najbardziej popularnych miejsc odwiedzanych przez turystów z Europy. W ostatnich latach turystyka stała się ważną gałęzią gospodarki, zapewniając dużą liczbę miejsc pracy. Przynosi znaczne wpływy do budżetu państwa. W 2007 roku Bułgarię odwiedziło ponad 5,2 milionów turystów. 40% odwiedzających kraj pochodzi z Grecji, Rumunii oraz Niemiec.

17 Turystka tradycyjna Bułgaria posiada atrakcyjne kurorty do sportów zimowych położone głównie w miejscowościach Borowec, Bansko oraz Witosza. W czasie sezonu letniego bardzo popularne są kurorty na wybrzeżu Morza Czarnego. Największe miejscowości wypoczynkowe znajdują się w Sozopolu, Nesebyrze, Złotych Piaskach, Słonecznym Piasku, Świętym Własie oraz Albenie. Obecnie wśród gości odwiedzających kurorty letnie dominują Niemcy, Skandynawowie oraz Polacy, Rosjanie i Czesi, natomiast zimowe kurty są popularne wśród Brytyjczyków. Turystyka

18 Inne formy turystyki Obecnie w Bułgarii rozwija się turystyka agrarna i kulturalna. Małe wiejskie ośrodki zapewniają wiele atrakcji na wolnym powietrzu, takich jak wspinaczka w górach czy spływy kajakowe w okolicach rzek. Bułgaria posiada także liczne dzikie skały i pasma górskie, popularne wśród miłośników gór i sportów ekstremalnych. W ostatnich latach rozwinęła się turystka rowerowa. Turystyka

19 Bułgarskie przedsiębiorstwa

20 Lotnictwo  Air Via  Bulgaria Air  Bulgarian Air Charter  Hemus Air Sektor technologiczny oraz IT  KenamicK Entertainment  Haemimont Games  Datecs  Ontotext Przedsiębiorstwa wydobywcze  Cumerio Med – miedź  Bulgargaz – gaz  Petrol AD – ropa naftowa  Kremikowci AD – stal Przedsiębiorstwa państwowe  Armimex – amunicja i sprzęt wojenny  Bylgarski Poszti – poczta  Bylgarska Telekomunikacionnai transport kolejowy

21 Energetyka

22 Mimo niewielkich pokładów bogactw naturalnych, takich jak ropa, gaz ziemny oraz węgiel, Bułgaria jest jednym z nielicznych eksporterów energii w regionie. Dzięki temu Bułgaria odgrywa ważną rolę dostawcy energii w regionie Europy Południowej, a sektor energetyczny stał się jednym z głównych sektorów gospodarki. Dzięki swojemu strategicznemu położeniu Bułgaria jest także jednym z głównych punktów tranzytu gazu ziemnego oraz ropy naftowej pochodzącej z Rosji.

23 Górnictwo Większość pokładów bułgarskiego węgla stanowi węgiel brunatny. Całkowite rezerwy węgla ocenia się na około 4,5 miliarda ton. Największą kopalnią Bułgarii, z 70% rocznego wydobycia, jest kopalnia węgla brunatnego Marica Iztok. Inne ważne kopalnie znajdują się w okolicach Sofii i zagłębia Łom. w okolicach miasta Dobrudża znajduje się największa w Bułgarii kopalnia antracytów, która wydobywa około 95% całkowitego wydobycia tego surowca. Energetyka

24 Energia atomowa Bułgaria posiada elektrownię atomową w Kozłoduju, która wytwarza ponad 3760 MW rocznie, co jest równe 40% całkowitego zapotrzebowania Bułgarii na energię. W 2007 roku podjęto decyzję o budowie drugiej elektrowni atomowej w Belene, która ma produkować około 1000 megawatów rocznie. Energetyka

25 Energia cieplna Energia cieplna również jest ważnym źródłem do produkcji energii. Największymi elektrowniami cieplnymi są:  „Marica Iztok 2” – 1450 MW  „Warna” – 1260 MW  „Marica Iztok 3” – 870 MW  „Bobow Doł” – 630 MW  „Ruse Iztok” – 600 MW  „Marica Iztok 1” – 500 MW Energetyka

26 Energia wodna Bułgaria jest krajem o niskim potencjale produkcji energii wodnej. Obecnie kraj posiada 87 elektrowni wodnych, które wytwarzają energię o łącznej mocy ponad 2000 MW. Większość elektrowni mieści się w górach, gdzie znajduje się najwięcej rzek, potoków innych źródeł, które służą napędowi elektrowni. Największymi elektrowniami wodnym Bułgarii są „Bełmeken-Sestrimo” oraz „Dospat-Wacza”, które razem produkują ponad 1400 MW. Energetyka

27 Produkcja energii Rocznie Bułgaria produkuje ponad 38 mld kWh (dla przykładu Rumunia, mająca ponad trzy razy więcej ludności, produkuje około 51 mld kWh). Pod względem ilości wyprodukowanej energii elektrycznej na jednego mieszkańca Bułgaria zajmuje czwarte miejsce wśród krajów Europy Wschodniej. Energetyka

28 Tranzyt energii Na terenie Bułgarii znajduje się kilka dróg tranzytowych energii i bogactw naturalnych. Jedną z dróg transportowych jest ropociąg Burgas – Aleksandropolis oraz Burgas – Wlora. Bułgaria jest jednym z krajów tranzytowych rosyjskiego gazu do Turcji i Grecji oraz Macedonii. Przez Bułgarię będzie przebiegał także gazociąg Nabucco, który transportuje gaz ziemny z Rosji oraz Iranu do takich krajów jak Rumunia, Węgry, Austria i kraje Europy Środkowej. Energetyka

29 Statystyki

30 Elektryczność: Produkcja: 45,7 TWh Konsumpcja: 37,4 TWh Eksport: 7,8 TWh Import: 0,0 TWh Wykorzystywane źródła energii: Węgiel: 47,8% Energia atomowa: 44,1% Energia wodna: 8,1% Produkcja i konsumpcja ropy naftowej: Produkcja: 3,000 bar/d Konsumpcja: 131,400 bar/d Rezerwy ropy: 15 milionów bar Produkcja i konsumpcja gazu ziemnego: Produkcja: 407,000 mln m³ Konsumpcja: 5,18 mld m³ Rezerwy gazu: 5,7 mld m³

31 PKB Rok 20062007200820092010201120122013 Wzrost w % 6,36,15,54,85,35,96,16,5 Wartość PKB w mld dolarów 31,739,649,355,963,071,179,989,4 PKB na 1 mieszkańca w dolarach 41205186650374278429958610 85912 149 PKB oraz PPP w mld dolarów 79,286,392,999,1106,3115,0124,3134,7 PKB oraz PPP na 1 mieszkańca 10 29411 30212 25213 16814 22715 50616 90118 318


Pobierz ppt "Bułgaria Gospodarka. B ułgaria, która weszła do Unii Europejskiej w 2007 roku, jest zaliczana przez Bank Światowy do krajów średnio rozwiniętych. Jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google