Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RODZAJE KLUCZY Michał Krawczykowski kl. IIIB. RODZAJE KLUCZY Wyróżniamy następujące rodzaje kluczy:  Klucz głowny,  Klucz potencjalny,  Klucz prosty,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RODZAJE KLUCZY Michał Krawczykowski kl. IIIB. RODZAJE KLUCZY Wyróżniamy następujące rodzaje kluczy:  Klucz głowny,  Klucz potencjalny,  Klucz prosty,"— Zapis prezentacji:

1 RODZAJE KLUCZY Michał Krawczykowski kl. IIIB

2 RODZAJE KLUCZY Wyróżniamy następujące rodzaje kluczy:  Klucz głowny,  Klucz potencjalny,  Klucz prosty,  Klucz złożony,  Klucz obcy.

3 KLUCZ GŁÓWNY Klucz główny (ang. Primary Key) – pojęcie z zakresu teorii relacyjnych baz danych. Oznacza wybrany minimalny zestaw atrybutów relacji, jednoznacznie identyfikujący każdą krotkę tej relacji. Klucz głowny jest podyktowany wyborem projektanta bazy danych. Kluczem głównym może być dowolny klucz potencjalny, ale często stosuje się rozwiązanie polegające na utworzeniu specjalnego atrybutu, którego wartości domyślne pobierane są z sekwencji, tak aby zapewnić unikalność klucza. Atrybut będący kluczem głównym możemy stworzyć sztucznie, np. wprowadzając kolejne numerowanie wierszy 1, 2, 3, 4 itd., pod warunkiem, że każdy wiersz ma inny numer. Możemy też posłużyć się określoną cechą (atrybutem) opisywanej rzeczywistości (encji), np. dokonując spisu ludności możemy posłużyć się numerem PESEL, nie zachodzi wówczas obawa że może się on powtórzyć. Taką kolumnę (atrybut) nazywamy kluczem głownym.

4 KLUCZ GŁÓWNY Klucz główny powinien zawierać następujące cechy: TrwałośćUnikatowośćStabilność Wartość kolumny powinna być stale obecna w wierszu, oznacza to, że kolumna taka nie może zawierać wartości NULL. Wartość klucza dla każdego z wierszy powinna być unikatowa, ponieważ w niepowtarzalny sposób powinien on identyfikować każdą krotkę. Wartości klucza nie powinny ulegać zmianom. Nie powinno się jako kluczy głownych używać kolumn przechowujących wartości nietrwałe, np. numer telefonu.

5 KLUCZ POTENCJALNY Klucz potencjalny (kandydujący) (ang. Candidate Key) - pojęcie z zakresu teorii relacyjnych baz danych. Oznacza minimalny zestaw atrybutów relacji, jednoznacznie identyfikujący każdą krotkę tej relacji. W relacji może znajdować się wiele kluczy potencjalnych (zwanych czasem kandydującymi - ang. Candidate Key). Spośród kluczy potencjalnych wybiera się zazwyczaj jeden klucz, zwany kluczem głównym. W praktyce jest to kolumna lub kolumny, których użycie jest rozważane przez projektanta bazy danych. Towłaśnie twórca bazy danych decyduje, której klumnie (kolumnom) nada funkcję klucza głownego. W zależności od ilości atrybutów wchodzących w skład klucza możemy wyróżnić:  klucze proste (jednoelementowe),  klucze złożone (wieloelementowe).

6 KLUCZ GŁOWNY A KLUCZ POTENCJALNY IdImięimięPESEL 1JanKowalski74092932157 2BogdanNowak65665821445 Występowanie osób o tym samym imieniu i nazwisku mogłoby powodować błędy w wypadku wystąpienia dwóch osób o tych samych imionach i tych samych nazwiskach. Każdy człowiek ma niepowtarzalny unikatowy numer PESEL, tak więc atrybut PESEL spełnia wymagania kolumny jednoznacznie identyfikującej każdą krotkę. W tej tabeli, atrybut Id także spełnia wymagania kolumny identyfikującej każdą krotkę, ponieważ nie mogą wystąpić w tabeli dwie osoby o tym samym Id. W tym przypadku kluczami kandydującymi mogą być Id lub PESEL. Zakładając, że projektant wybrał jako klucz głowny atrybut PESEL, atrybut Id pozostał kluczem kandydującym. Przykład ten obrazuje różnicę między kluczem głownym a kluczem kandydującym.

7 KLUCZ PROSTY Klucz prosty to taki klucz, który jest jednoelementowy (składa się z jednej kolumny).

8 KLUCZ ZŁOŻONY Klucz złożony to taki klucz, który jest kilkuelementowy (składa się z więcej niż jednej kolumny)

9 KLUCZ PROSTY A KLUCZ ZŁOŻONY Kluczem prostym może być tutaj atrybut nr_indeksu, natomiast klucz złożony może składać się z atrybutów nazwisko, imię i grupa. Kluczem może być zatem jedna lub kilka kolumn, które wspólnie będą w stanie jednoznacznie zidentyfikować pozostałe dane w tabeli. Kolumny, które należą do kluczy, nazywamy atrybutami podstawowymi. Kolumny nienależące do kluczy nazwyamy atrybutami opisowymi. nr_indeksunazwiskoimięgrupa 12345IgrekowskiJan34 12346IksińskiBogdan34

10 KLUCZ OBCY Klucz obcy – jest to kolumna lub zestaw kolumn w jednej tabeli, która pasuje do klucza kandydującego drugiej lub tej samej tabeli. Klucz obcy definiowany jest również jako kombinacja jednego lub kilku atrybutów (pełniących funkcję klucza głownego) wykorzystywanych do tworzenia związków pomiędzy tabelami lub w obrębie jednej tabeli. Klucze obce wyznaczane są zwykle podczas tworzenia związków pomiędzy tabelami. Zjawisko posiadania odpowiedników klucza głownego w obrębie różnych tabel nazywamy integralnością referencyjną.

11 SUPERKLUCZ Superklucz to kolumna lub zestaw kolumn jednoznacznie identyfikujących każdą krotkę tabeli. Superklucz może zawierać kolumny, które samodzielnie mogą nie identyfikować każdej z krotek. Unikatowa identyfikacja każdej krotki może odbywać się jedynie przez zestaw np. dwóch lub trzech atrybutów. Przedmiotem zainteresowań projektantów baz danych jest taki superklucz, który zawiera minimalny zestaw atrybutów unikatowo identyfikującuch krotkę.

12 KONIEC Michał Krawczykowski kl. IIIB


Pobierz ppt "RODZAJE KLUCZY Michał Krawczykowski kl. IIIB. RODZAJE KLUCZY Wyróżniamy następujące rodzaje kluczy:  Klucz głowny,  Klucz potencjalny,  Klucz prosty,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google