Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża."— Zapis prezentacji:

1 „GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944

2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Jak współpracować z rodzicami- poszukiwanie płaszczyzn współpracy Dagmara Lewartowska, Elżbieta Patyk ODN ZCEMiP

3 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl SKUTECZNY WYCHOWAWCA

4 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Umiejętności i techniki przydatne w pracy nauczyciela Akceptacja i unikanie negatywnego nastawienia Oznacza w praktyce traktowanie rodzica jako równorzędnego partnera interakcji bez względu na różnice poglądów i wartości, powstrzymywanie się od osądów, otwartość i poszanowanie. Nie oznacza natomiast automatycznego przejmowania cudzych wartości, zgadzania się z poglądami i sposobem myślenia rozmówcy oraz pochwały wszystkiego, co on mówi i czyni. Warunkiem przyjęcia takiej postawy jest świadomość własnych wartości.

5 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Ćwiczenie: Zrób listę zachowań, które denerwują Cię u innych, budzą Twoją irytację, niechęć. Na liście może znaleźć dowolna liczba takich zachowań. Następnie każde z nich oceń na skali od 1 (najbardziej przykre i irytujące) do 5 (najmniej przykre). Z listy wybierz te, które oceniłeś na 1 i na 5 i zapisz je na oddzielnych kartkach. Przyjrzyj się nowym listom i zastanów się, co mówią o Tobie, o Twoich wartościach.

6 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Uważne słuchanie Przeszkody w uważnym słuchaniu: - prowadzenie rozmowy w niesprzyjających warunkach; - pośpiech; - brak czasu; - rozwlekły, niejasny sposób wyrażania się rozmówcy; - negatywne nastawienie

7 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Czasem nauczyciel ma poczucie, że rodzic zaczyna rozmowę, bo oczekuje konkretnej porady, wskazówki, dyrektywy do działania, dlatego zamiast uważnie słuchać, stara się szybko wymyślić jakieś rozwiązanie, sformułować swoją odpowiedź.

8 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Słuchanie bierne Nauczyciel słucha cierpliwie, gdy rodzic do niego mówi, wysyła niewerbalne sygnały oznaczające zainteresowanie, uwagę i empatyczne reagowanie, tzn. patrzy na rozmówcę, pochyla się w jego kierunku, kiwa głową, dostosowuje ekspresję emocji do nastroju rozmówcy. Takie słuchanie nazywa się również wspierającym (czasem rodzicowi wystarcza samo wysłuchanie przez nauczyciela)

9 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Słuchanie aktywne Nauczyciel zadaje pytania lub robi krótkie podsumowania wypowiedzi rodzica, pozwalające mu się upewnić, że wszystko dobrze zrozumiał. „Widzę, że nie jest pani zadowolona z tego co zobaczyła pani w zeszycie Tomka?” „Wydaje się pani zmartwiona, że mąż nie przyszedł razem z panią na spotkanie?”

10

11 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Bierne niesłuchanie Nauczyciel nie koncentruje się na tym, co się do niego mówi. W rezultacie umyka mu część wypowiedzi (gubi niektóre watki), nie dostrzega uczuć rodzica. Takie doświadczenie podważa zaufanie do nauczyciela i każe wątpić w celowość dalszych spotkań.

12

13 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Aktywne niesłuchanie Ma miejsce wtedy, gdy partnerzy zamiast rozmawiać ze sobą, mówią do siebie, lecz każdy o czymś innym. Przykład

14 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Komunikacja Komunikacja – przekazywanie informacji, zakładające istnienie co najmniej jednego „nadawcy” oraz jednego bądź wielu „adresatów” (odbiorców) informacji; wymiana symboli językowych umożliwiająca porozumiewanie się; podmiot kodujący nie ogranicza się jedynie do językowego aspektu przekazywania informacji, lecz własne rozumienie przekazywanego sensu uzupełnia o konteksty społeczne, intencje i kwestie związane z reprezentacją własnych interesów;

15 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl KOMUNIKAT JA Stosowanie komunikatów „Ja” sprawia, że komunikacja staje się bardziej otwarta i szczera. Kiedy nadajemy komunikat „Ja”, przyznajemy się do swoich uczuć i do pewnej odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy. Dlaczego warto stosować komunikaty Ja Dają drugiej osobie szansę na zmianę zachowania Nie zawierają negatywnej oceny Nie wpływają ujemnie na wzajemne relacje JAK FORMUŁOWAĆ KOMUNIKATY JA: Zachowania drugiej osoby. Kiedy przerywasz mi... Ważne jest słowo „kiedy”; daje ono informacje, że dane zachowanie jest dla nas kłopotliwe w tym momencie. Pozwala skupić się na zachowaniu, a nie na cechach charakteru czy osobowości rozmówcy. Dzięki temu unikamy generalizowania, i nie oceniamy osoby. Skutki zachowań rozmówcy – opis bez osądu. Kiedy przerywasz mi wypowiedź nie mogę przekazać ważnej informacji...” Ujawnienie stanu uczuć Kiedy przerywasz mi wypowiedź--- nie mogę przekazać ważnej informacji--- Obawiam się, że mogę przeoczyć istotne sprawy dotyczące tematu. ZACHOWANIE-----------SKUTEK------------UCZUCIE

16 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl KOMUNIKAT TY Komunikat TY zawiera pretensje, oskarżenia, ocenę drugiej osoby: „Ty zawsze...”, „Ty nigdy...”, „Ty jesteś...” przez odbiorcę jest traktowany jako atak i wzbudza potrzebę obrony Zakłóca relację pomiędzy nadawcą i odbiorcą Kiedy nadajemy komunikat „Ty”, nie opisujemy własnych uczuć i sugerujemy, że ktoś inny ponosi winę za zaistniałą sytuację.

17 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Komunikaty Ty Osądzanie (krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie połączone z oceną) Decydowanie za innych (rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, wypytywanie) Uciekanie od cudzych problemów (doradzanie, zmienianie tematu, logiczne argumentowanie, pocieszanie) CO PRZESZKADZA W KOMUNIKOWANIU SIĘ

18 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Komunikat Ja Pytania otwarte np.: „Co myślisz o …” Zasada: Otwartość budzi otwartość Aktywne słuchanie – umiejętności: parafrazowanie odzwierciedlanie koncentrowanie się na najważniejszym ZASADY UŁATWIAJĄCE KOMUNIKACJĘ

19 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl PARAFRAZOWANIE Oddawanie w innej formie czyjejś myśli; wypowiadanie własnymi słowami. Ujmowanie w inne słowa tego, co ktoś powiedział sprawdzając, czy dobrze rozumiemy, np.: „O ile dobrze Cię zrozumiałem, to…” „A więc twierdzisz, że…” „Chcesz przez to powiedzieć, że…”

20 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl ODZWIERCIEDLANIE Nazywanie uczuć, jakie rozmówca przeżywa. Mówimy komuś, jakie – naszym zdaniem – są jego odczucia: „Zdaje się, że jesteś wściekła” „Wygląda na to, że cię rozzłościłem” „Widać, że jesteś zadowolony z siebie”

21 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl KONCENTROWANIE NA NAJWAŻNIEJSZYM Zachęcanie rozmówcy do tego, by w swojej wypowiedzi wybrał to, co jest dla niego najważniejsze. „Co właściwie chcesz mi powiedzieć?” „Która z tych spraw jest dla Ciebie najważniejsza?”

22 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Przykład odbioru na różnych płaszczyznach

23 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Przykład odbioru na płaszczyźnie relacji

24 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl Cztery płaszczyzny wypowiedzi nadanej i przyjętej

25 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, e-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl tel./fax: +48 91 42 82 944sekretariat.odn@zce.szczecin.pl „czworo uszu” odbiorcy


Pobierz ppt "„GRANT ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY" Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google