Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY INFORMATYCZNE WDRAŻANE W 2015R. W RAMACH PROGRAMU E-CŁO Warszawa 26_01_2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY INFORMATYCZNE WDRAŻANE W 2015R. W RAMACH PROGRAMU E-CŁO Warszawa 26_01_2015."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE WDRAŻANE W 2015R. W RAMACH PROGRAMU E-CŁO Warszawa 26_01_2015

2 INFORMACJE OGÓLNE STAN NA GRUDZIEŃ 2014 BUDŻET PROGRAMU ŚRODKI ZAANGAŻOWANE POD UMOWY I PRZETARGI ŚRODKI ZAKONTRAKTOWANE POD UMOWY ŚRODKI WYDATKOWANE WYDATKI PRZEKAZANE DO CERTYFIKACJI ,10 zł , , ,90 ETAP REALIZACJI KOMPONENTÓW KOMPONENT DOSTARCZONE EORI, ISZTAR3, ICS, ECS2, EMCS PL, PKI, HelpDesk, PDR MCA, TESTREG, OSOZ2, INFRA, ZISAR, SZPROT, NCTS2, ISZTAR4, ECIP/SEAP PL, EMCSPL 2 REALIZOWANEZEFIR2, HERMES2, AIS, AES

3 INFRASTRUKTURA WSPARCIE WYMIANA TOWAROWA POBÓR NALEŻNOŚCI BUDŻETU KRAJOWEGO I EU POBÓR NALEŻNOŚCI BUDŻETU KRAJOWEGO I EU STRATEGIA - PROCESY - ZASOBY KADROWE - ZARZĄDZANIE PRZEMIESZCZANIE I KONTROLA W AKCYZIE ANALIZA RYZYKA MCA – INTERGRACJA Z UE MCA – INTERGRACJA Z UE PKI - PODPIS INFRA - SPRZĘT Test Reg - TESTOWANIE ECIP / SEAP – KOMUNIKACJA PORTAL HELP DESK AES - EKSPORT AIS - IMPORT SZPROT – KLIENCI SC ZEFIR 2 - FINANSE OSOZ 2 - ZABEZPIECZENIA SZPADA-ARIS ARIADNA 2 - HURTOWNIA HERMES 2 – KADRY – AUTENTYKACJA WEW. EMCS PL ZISAR NCTS 2- TRANZYT ISZTAR - TARYFA OBSZARY - KOMPONENTY PDR - DANE REFERENCYJNE

4 -w ramach komponentów Programu e-Cło -w ramach Projektów 7 POIG w MF KiCe-Podatkie-Rejestracjae-DeklaracjeE-Budżet TAK -w ramach Projektów 7 POIG – INNE RESORTY MG- CIDG MAiC – e-PUAP GUGIK - TERYT GUS – System Informacyjny Informatyki - INTRASTAT Ministerstwo Sprawiedliwości- KRS POWIĄZANIA

5 Stan obecny CELINA EMCS NCTS ZEFIR PODMIOTY REJESTRACJA, OPERACJE OPERACJE ZAPYTANIA ECIP/SEAPPL MIGRACJA RT NCTS 2 EMCS 2 AIS ZEFIR 2 OSOZ OSOZ 2 PWK Stan docelowy USŁUGI - ZMIANA TRANSFORMACYJNA - - PRZYKŁAD

6 USŁUGI 2015 Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców Zintegrowana obsługa w tranzycie – 1 czerwca 2015 Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem Zintegrowana obsługa deklaracji w akcyzie, grach hazardowych, innych podatków i opłat – 1 lipca 2015 Zintegrowana obsługa w imporcie – 1 września 2015 Zintegrowana obsługa w eksporcie – 1 lipca 2015 e-INTRASTAT – 1 września 2015 Kalkulator taryfowy – I kw E-klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi SISC – marzec 2015 Elektroniczna obsługa wniosków – Transza I – I kw. 2015, Transza II – kw. II 2015, Transza III – kw. III 2015 Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi Zintegrowana obsługa przemieszczenia towarów w akcyzie – koniec I kw Elektroniczna obsługa wniosków – I kw. 2015

7 Jedno konto dla poszczególnych należności – cło, akcyza, gry Płatności realizowane w oparciu o standard przelewu – ograniczenie błędnego przypisania wpłaty do zobowiązania: -dla podatków pobieranych przez Służbę Celną banki już udostępniają standard przelewu -dla należności celnych standard przelewu zostanie określony i udostępniony od 1 kwietnia 2015r. Rozliczenia dokonuje Izba Celna w Krakowie – eliminacja sytuacji nadpłata w jednej izbie – niedopłata w innej TERMIN URUCHOMIENIA – 1 lipca 2015r. 7 JEDNO OKNO DLA ROZLICZEŃ CEŁ I PODATKÓW

8 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W TRANZYCIE Zapewnia: -obsługę operacji tranzytowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -interfejsy z systemami importu i eksportu, pozwalające na sprawniejszą obsługę procesów celnych (następstwo procedur) Udostępnienie: - udostępnienie poprawionej ostatecznej wersji specyfikacji wraz z wykazem zmian – 2 marca 2015r. - udostępnienie systemu do testów – 16 marca 2015r., - pilotowe uruchomienie systemu – system będzie działał równolegle z dotychczasowym systemem NCTS (NCTS2 - tranzyty międzynarodowe, NCTS – tranzyty krajowe) – od 20 kwietnia do 31 maja 2015r. - usługa udostępniona produkcyjnie – 1 czerwca 2015r.

9 Zapewnia: -obsługę operacji wywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju" -elektroniczne przedstawienie towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym -w pełni elektroniczna obsługa poświadczania wspólnotowego statusu towarów -interfejsy z systemem tranzytowym (NCTS2) i Agencją Rynku Rolnego (w zakresie AGREX) Udostępnienie: -udostępnienie ostatecznej wersji specyfikacji – 16 luty 2015r. -udostępnienie systemu do testów – 1 maja 2015r. -testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów, przy czym nowy system nie nawiązuje komunikacji międzynarodowej) – 1 maja – 30 czerwca 2015r. -usługa udostępniona produkcyjnie – 1 lipca 2015r. ZINTEGROWANA OBSŁUGA W EXPORCIE

10 Zapewnia: -obsługę operacji przywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -obsługę procedur uproszczonych -możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju", -obsługę czasowego składowania w ramach przedstawienia towarów, -interfejsy z systemem tranzytowym NCTS2, akcyzowym EMCSPL 2 i Agencją Rynku Rolnego w zakresie AGREX. ZASTĄPI: CELINĘ - import, ICS – deklaracje skrócone, TQS kontyngenty ZINTEGROWANA OBSŁUGA W IMPORCIE

11 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W IMPORCIE UDOSTĘPNIENIE AIS (dzisiejszy ICS): -publikacja specyfikacji – 16 luty 2015r. -udostępnienie do testów – 1 maja 2015r. -bardziej zorganizowane testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów, przy czym nowy system nie nawiązuje komunikacji międzynarodowej) – 1 maja – 30 czerwca 2015r. -wdrożenie produkcyjne – 1 lipca 2015r. AIS (dzisiejsza CELINA): - publikacja specyfikacji do - 15 stycznia 2015r. - publikacja specyfikacji do produkcji oprogramowania - 1 kwietnia 2015r. - udostępnienie do testów – 1 czerwca 2015r. - testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów) – 1 czerwca – 31 sierpnia 2015r. - usługa udostepniona produkcyjnie – 1 września 2015r.

12 ZINTEGROWANA OBSŁUGA INTRASTAT Zapewnia: -obsługę sprawozdawczości statystycznej INTRASTAT w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -możliwość przygotowywania oraz przesyłania zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o interaktywny formularz webowy, dostępny na portalu PUESC -uruchomienie mechanizmów automatycznej korekty, które wpłynąć mają na zmniejszenie skali kontaktów z podmiotami oraz poprawę jakości danych bez potrzeby udziału respondentów w tym procesie Udostępnienie: -publikacja specyfikacji do - 15 stycznia 2015r. -publikacja specyfikacji do produkcji oprogramowania - 1 kwietnia 2015r. -udostępnienie do testów – 1 czerwca 2015r., -testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów) – 1 czerwca – 31 sierpnia 2015r. -usługa udostępniona produkcyjnie – 1 września 2015r.

13 OBSŁUGA PRZEMIESZCZANIA W AKCYZIE Zapewnia: -obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -interfejsy z systemami AES i AIS - przyspieszona zostanie obsługa przemieszczeń po imporcie a realizowanych z wykorzystaniem EMCS PL 2 Udostępnienie: -specyfikację wymiany komunikatów XML z podmiotami udostępniono – lipiec wdrożenie ogólnopolskie EMCS PL 2 - II kw Nie przewiduje się pilota

14 - ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI BĘDZIE: - umożliwienie Klientom Służby Celnej, którzy chcą korzystać z e-usług Służby Celnej, dostępu do tych usług oraz dostępu do danych i informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami raz uzyskanymi - rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) w jednej aplikacji i online - pozyskanie danych referencyjnych dla systemów operacyjnych (walidacja danych) z jednego źródła - Centralizacja obsługi procesu, lokalnie tylko weryfikacja tożsamości (RAZ) JEST: - korzystanie z CELINY, NCTS, ECS, ICS, ZEFIR wymaga kilkukrotnego ubiegania się przez przedsiębiorcę o umożliwienie korzystania z e-usług - rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) odbywa się w kilku aplikacjach - Systemy operacyjne dane referencyjne dot. przedsiębiorców pozyskują z kilku podsystemów danych referencyjnych (Łódź, Kraków) - Zaangażowane w obsługę procesu różne jednostki Służby Celnej UWAGA! Osoby które są klientami Służby Celnej i korzystające z elektronicznych usług CELINA, ECS, ICS, NCTS będą musiały dokonać tylko weryfikacji zmigrowanych powiązań.

15 ZAKRES UPRAWNIEŃ -Uprawnienia do korzystania z e-usług SISC oraz dostęp do danych i informacji dotyczących reprezentowanego Podmiotu są zgodne z zakresem określonym przez mocodawcę -Na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej będzie można otrzymać dostęp do: 1.wszystkich komunikatów i dokumentów wysyłanych/składanych na rzecz Podmiotu, 2.danych finansowych dotyczących Podmiotu (salda zabezpieczeń lub stanu płatności/zadłużenia) – zgodnie z pełnomocnictwem – na zapytanie złożone poprzez stronę -Z uprawnień przyznanych w procesie rejestracji można korzystać bez ich kolejnego deklarowania do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji (proces aktualizacji, dezaktywacji nie wymaga wizyty w jednostce Służby Celnej, odbywa się poprzez stronę -usługa udostępniona produkcyjnie – marzec 2015r.

16 POJEDYNCZY PUNKT DOSTĘPU DO E-USŁUG SŁUŻBY CELNEJ

17 - WIEDZIEĆ WIĘCEJ -prowadzimy działania komunikacyjne adekwatnie do uruchamianych usług -komunikacja o konkretnych usługach będzie poprzedzana informacjami ogólnymi o Programie e-Cło -komunikacja będzie prowadzona w tempie – często będzie na to mało czasu – bo musimy klientów usług wówczas gdy będziemy pewni wszystkich elementów e-usługi -niezbędna będzie odporność na „wygrzewanie usług”

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYSTEMY INFORMATYCZNE WDRAŻANE W 2015R. W RAMACH PROGRAMU E-CŁO Warszawa 26_01_2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google