Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY INFORMATYCZNE WDRAŻANE W 2015R. W RAMACH PROGRAMU E-CŁO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY INFORMATYCZNE WDRAŻANE W 2015R. W RAMACH PROGRAMU E-CŁO"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE WDRAŻANE W 2015R. W RAMACH PROGRAMU E-CŁO
Warszawa 26_01_2015 Prezentacja przybliża cele dla Służby Celnej na nową perspektywę rozwoju. Zakończyliśmy formalnie proces modernizacji, ale nie możemy spocząć na laurach. Trzeba wykorzystać dorobek modernizacji, zaangażowanie funkcjonariuszy. Musimy cały czas pozostać liderem nowoczesności wśród służb. Zwłaszcza, że oczekiwania społeczeństwa, wymagania otoczenia będą stale rosły. Istotną zmianę przeszło i nadal będzie przechodzić otoczenie S.C. w zakresie elektronizacji działania. Nie możemy dopuścić do sytuacji demobilizacji w jakiej była Służba Celna po okresie mobilizacji związanym z wstąpieniem do UE.

2 INFORMACJE OGÓLNE STAN NA GRUDZIEŃ 2014 165 815 180,10 zł
BUDŻET PROGRAMU ŚRODKI ZAANGAŻOWANE POD UMOWY I PRZETARGI ŚRODKI ZAKONTRAKTOWANE POD UMOWY ŚRODKI WYDATKOWANE WYDATKI PRZEKAZANE DO CERTYFIKACJI ,10 zł ,88 ,96 ,90 ETAP REALIZACJI KOMPONENTÓW KOMPONENT DOSTARCZONE EORI, ISZTAR3, ICS, ECS2, EMCS PL, PKI, HelpDesk, PDR MCA, TESTREG, OSOZ2, INFRA, ZISAR, SZPROT, NCTS2, ISZTAR4, ECIP/SEAP PL, EMCSPL 2 REALIZOWANE ZEFIR2, HERMES2, AIS, AES

3 OBSZARY - KOMPONENTY WYMIANA TOWAROWA
PRZEMIESZCZANIE I KONTROLA W AKCYZIE POBÓR NALEŻNOŚCI BUDŻETU KRAJOWEGO I EU SZPROT – KLIENCI SC AES - EKSPORT AIS - IMPORT ZEFIR 2 - FINANSE EMCS PL NCTS 2- TRANZYT OSOZ 2 - ZABEZPIECZENIA ISZTAR - TARYFA ANALIZA RYZYKA ZISAR WSPARCIE HELP DESK STRATEGIA - PROCESY - ZASOBY KADROWE - ZARZĄDZANIE SZPADA-ARIS HERMES 2 – KADRY – AUTENTYKACJA WEW. ARIADNA 2 - HURTOWNIA INFRASTRUKTURA PKI - PODPIS Test Reg - TESTOWANIE MCA – INTERGRACJA Z UE INFRA - SPRZĘT PDR - DANE REFERENCYJNE ECIP / SEAP – KOMUNIKACJA PORTAL 3 3

4 POWIĄZANIA w ramach komponentów Programu e-Cło
w ramach Projektów 7 POIG w MF KiC e-Podatki e-Rejestracja e-Deklaracje E-Budżet TAK w ramach Projektów 7 POIG – INNE RESORTY MG- CIDG MAiC – e-PUAP GUGIK - TERYT GUS – System Informacyjny Informatyki - INTRASTAT Ministerstwo Sprawiedliwości- KRS

5 USŁUGI - ZMIANA TRANSFORMACYJNA - - PRZYKŁAD AIS ZEFIR 2 ECIP/SEAPPL
CELINA EMCS 2 REJESTRACJA, OPERACJE OPERACJE PODMIOTY OSOZ EMCS OPERACJE OSOZ 2 NCTS 2 MIGRACJA RT OPERACJE PWK NCTS ZAPYTANIA Stan docelowy Stan obecny

6 USŁUGI 2015 Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców E-klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi SISC – marzec 2015 Zintegrowana obsługa w tranzycie – 1 czerwca 2015 Kalkulator taryfowy – I kw. 2015 Zintegrowana obsługa w eksporcie – 1 lipca 2015 Zintegrowana obsługa w imporcie – 1 września 2015 e-INTRASTAT – 1 września 2015 Elektroniczna obsługa wniosków – Transza I – I kw. 2015, Transza II – kw. II 2015, Transza III – kw. III 2015 Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem Zintegrowana obsługa deklaracji w akcyzie, grach hazardowych, innych podatków i opłat – 1 lipca 2015 Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi Zintegrowana obsługa przemieszczenia towarów w akcyzie – koniec I kw. 2015 Elektroniczna obsługa wniosków – I kw. 2015

7 JEDNO OKNO DLA ROZLICZEŃ CEŁ I PODATKÓW
Jedno konto dla poszczególnych należności – cło, akcyza, gry Płatności realizowane w oparciu o standard przelewu – ograniczenie błędnego przypisania wpłaty do zobowiązania: dla podatków pobieranych przez Służbę Celną banki już udostępniają standard przelewu dla należności celnych standard przelewu zostanie określony i udostępniony od 1 kwietnia 2015r. Rozliczenia dokonuje Izba Celna w Krakowie – eliminacja sytuacji nadpłata w jednej izbie – niedopłata w innej TERMIN URUCHOMIENIA – 1 lipca 2015r. 7 7

8 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W TRANZYCIE
Zapewnia: obsługę operacji tranzytowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej interfejsy z systemami importu i eksportu, pozwalające na sprawniejszą obsługę procesów celnych (następstwo procedur) Udostępnienie: - udostępnienie poprawionej ostatecznej wersji specyfikacji wraz z wykazem zmian – 2 marca 2015r. - udostępnienie systemu do testów – 16 marca 2015r., - pilotowe uruchomienie systemu – system będzie działał równolegle z dotychczasowym systemem NCTS (NCTS2 - tranzyty międzynarodowe, NCTS – tranzyty krajowe) – od 20 kwietnia do 31 maja 2015r. - usługa udostępniona produkcyjnie – 1 czerwca 2015r.

9 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W EXPORCIE
Zapewnia: obsługę operacji wywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju" elektroniczne przedstawienie towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym w pełni elektroniczna obsługa poświadczania wspólnotowego statusu towarów interfejsy z systemem tranzytowym (NCTS2) i Agencją Rynku Rolnego (w zakresie AGREX) Udostępnienie: udostępnienie ostatecznej wersji specyfikacji – 16 luty 2015r. udostępnienie systemu do testów – 1 maja 2015r. testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów, przy czym nowy system nie nawiązuje komunikacji międzynarodowej) – 1 maja – 30 czerwca 2015r. usługa udostępniona produkcyjnie – 1 lipca 2015r.

10 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W IMPORCIE
Zapewnia: obsługę operacji przywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej obsługę procedur uproszczonych możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju", obsługę czasowego składowania w ramach przedstawienia towarów, interfejsy z systemem tranzytowym NCTS2, akcyzowym EMCSPL 2 i Agencją Rynku Rolnego w zakresie AGREX. ZASTĄPI: CELINĘ - import, ICS – deklaracje skrócone, TQS kontyngenty

11 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W IMPORCIE UDOSTĘPNIENIE
AIS (dzisiejszy ICS): publikacja specyfikacji – 16 luty 2015r. udostępnienie do testów – 1 maja 2015r. bardziej zorganizowane testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów, przy czym nowy system nie nawiązuje komunikacji międzynarodowej) – 1 maja – 30 czerwca 2015r. wdrożenie produkcyjne – 1 lipca 2015r. AIS (dzisiejsza CELINA): -  publikacja specyfikacji do - 15 stycznia 2015r. -  publikacja specyfikacji do produkcji oprogramowania - 1 kwietnia 2015r. -  udostępnienie do testów – 1 czerwca 2015r. -  testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów) – 1 czerwca – 31 sierpnia 2015r. -  usługa udostepniona produkcyjnie – 1 września 2015r.

12 ZINTEGROWANA OBSŁUGA INTRASTAT
Zapewnia: obsługę sprawozdawczości statystycznej INTRASTAT w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej możliwość przygotowywania oraz przesyłania zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o interaktywny formularz webowy, dostępny na portalu PUESC uruchomienie mechanizmów automatycznej korekty, które wpłynąć mają na zmniejszenie skali kontaktów z podmiotami oraz poprawę jakości danych bez potrzeby udziału respondentów w tym procesie Udostępnienie: publikacja specyfikacji do - 15 stycznia 2015r. publikacja specyfikacji do produkcji oprogramowania - 1 kwietnia 2015r. udostępnienie do testów – 1 czerwca 2015r., testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów) – 1 czerwca – 31 sierpnia 2015r. usługa udostępniona produkcyjnie – 1 września 2015r.

13 OBSŁUGA PRZEMIESZCZANIA W AKCYZIE
Zapewnia: obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej interfejsy z systemami AES i AIS - przyspieszona zostanie obsługa przemieszczeń po imporcie a realizowanych z wykorzystaniem EMCS PL 2 Udostępnienie: specyfikację wymiany komunikatów XML z podmiotami udostępniono – lipiec 2014 wdrożenie ogólnopolskie EMCS PL 2 - II kw Nie przewiduje się pilota

14 ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
JEST: korzystanie z CELINY, NCTS, ECS, ICS, ZEFIR wymaga kilkukrotnego ubiegania się przez przedsiębiorcę o umożliwienie korzystania z e-usług rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) odbywa się w kilku aplikacjach Systemy operacyjne dane referencyjne dot. przedsiębiorców pozyskują z kilku podsystemów danych referencyjnych (Łódź, Kraków) Zaangażowane w obsługę procesu różne jednostki Służby Celnej BĘDZIE: umożliwienie Klientom Służby Celnej, którzy chcą korzystać z e-usług Służby Celnej, dostępu do tych usług oraz dostępu do danych i informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami raz uzyskanymi rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) w jednej aplikacji i online pozyskanie danych referencyjnych dla systemów operacyjnych (walidacja danych) z jednego źródła Centralizacja obsługi procesu, lokalnie tylko weryfikacja tożsamości (RAZ) UWAGA! Osoby które są klientami Służby Celnej i korzystające z elektronicznych usług CELINA, ECS, ICS, NCTS będą musiały dokonać tylko weryfikacji zmigrowanych powiązań.

15 ZAKRES UPRAWNIEŃ Uprawnienia do korzystania z e-usług SISC oraz dostęp do danych i informacji dotyczących reprezentowanego Podmiotu są zgodne z zakresem określonym przez mocodawcę Na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej będzie można otrzymać dostęp do: wszystkich komunikatów i dokumentów wysyłanych/składanych na rzecz Podmiotu, danych finansowych dotyczących Podmiotu (salda zabezpieczeń lub stanu płatności/zadłużenia) – zgodnie z pełnomocnictwem – na zapytanie złożone poprzez stronę Z uprawnień przyznanych w procesie rejestracji można korzystać bez ich kolejnego deklarowania do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji (proces aktualizacji, dezaktywacji nie wymaga wizyty w jednostce Służby Celnej, odbywa się poprzez stronę usługa udostępniona produkcyjnie – marzec 2015r.

16 POJEDYNCZY PUNKT DOSTĘPU
DO E-USŁUG SŁUŻBY CELNEJ

17 - WIEDZIEĆ WIĘCEJ prowadzimy działania komunikacyjne adekwatnie do uruchamianych usług komunikacja o konkretnych usługach będzie poprzedzana informacjami ogólnymi o Programie e-Cło komunikacja będzie prowadzona w tempie – często będzie na to mało czasu – bo musimy klientów usług wówczas gdy będziemy pewni wszystkich elementów e-usługi niezbędna będzie odporność na „wygrzewanie usług”

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYSTEMY INFORMATYCZNE WDRAŻANE W 2015R. W RAMACH PROGRAMU E-CŁO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google