Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamiast wstępu prowadzenie działalności edukacyjnej promocja i popularyzacja zasobów informacyjnych prowadzenie studiów i badań w regionie rozpoznawanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamiast wstępu prowadzenie działalności edukacyjnej promocja i popularyzacja zasobów informacyjnych prowadzenie studiów i badań w regionie rozpoznawanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Zamiast wstępu prowadzenie działalności edukacyjnej promocja i popularyzacja zasobów informacyjnych prowadzenie studiów i badań w regionie rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje kompleksowe wsparcie informacyjne „MISJĄ URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH JEST SŁUŻBA REGIONOWI”

3 Rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje

4 Rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje Aktywny udział w spotkaniach i pracach lubusko – brandenburskiej grupy roboczej, które odbywają w ramach projektu realizowanego przez Województwo Lubuskie wraz z Krajem Związkowym Brandenburgia dot. Analizy Rynku Pracy i Zatrudnienia Udział w pracach Zespołu ds. wypracowania koncepcji kierunków szkolenia zawodowego prowadzonego przez Lubuską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy – współpraca doraźna Aktywny udział w pracach zespołu ds. Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Lubuskim Udział w pracach zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Udział w pracach Komitetu Sterującego Lubuskiej Strategii Innowacji Udział w pracach Zespołu ds. opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia Udział w pracach Zespołu ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego Udział w pracach zespołu ds. aktualizacji Lubuskiej Strategii Zatrudnienia

5 Kompleksowe wsparcie informacyjne AKTUALIZACJA STRATEGII : Diagnoza strategiczna: 1. Zakres tematyczny diagnozy 2. Stworzenie bazy danych na potrzeby diagnozy (wybór wskaźników, zakres czasowy, zakres przestrzenny). Kapitał materialny Kapitał przyrodniczy Kapitał ludzki Kapitał społeczny 3. Konsultowanie i opiniowanie raportów oraz poszczególnych działów diagnozy 4. Opracowanie diagramów i wykresów

6 Kompleksowe wsparcie informacyjne AKTUALIZACJA STRATEGII : Cel główny i cele strategiczne: 5. Wsparcie metodologiczne w procesie wyboru wskaźników stopnia realizacji celu głównego 6. Wsparcie metodologiczne w procesie wyboru wskaźników stopnia realizacji celów strategicznych Wybrano 4 wskaźniki stopnia realizacji celu głównego oraz 18 wskaźników stopnia realizacji celów strategicznych. Dla blisko 82% wskaźników źródłem danych jest GUS lub EUROSTAT.

7 Kompleksowe wsparcie informacyjne Wieloletni Regionalny Plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim na lata 2013-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII i PROGRAMÓW – wybrane przykłady : Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia

8 Prowadzenie studiów i badań w regionie Monitoring Strategii: Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 1. Raport roczny z realizacji LRSI 2. Aktualizacja profili statystycznych województwa i powiatów 3. Aktualizacja modułu statystyka województwa lubuskiego

9 Prowadzenie badań i studiów w regionie Przegląd regionalny jako przykład wspólnego opracowania LOBR i LROT ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej (program Interreg IV C) Rozwój polsko – niemieckiego rynku pracy w regionie Brandenburgia/Lubuskie – potencjał i szanse

10 Prowadzenie działalności edukacyjnej Szkolenia skierowane do pracowników UMWL i zrealizowane przez pracowników LOBR Oferta informacyjna statystyki publicznej dla jednostek samorządu terytorialnego. Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w świetle badań GUS. Ludność i procesy demograficzne w badaniach statystycznych. Metodologia badania bazy noclegowej turystyki. Turystyka w województwie lubuskim w 2012 r. Bank Danych Lokalny jako efektywne źródło udostępniania danych statystycznych. Cykl szkoleń pt. „Zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania w procesie programowania i monitorowania polityki spójności” skierowanych do pracowników jednostek samorządowych

11 Debata - Dostępność i jakość zasobów informacyjnych W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się debata pt. Dostępność i jakość zasobów informacyjnych kluczowym elementem programowania i monitorowania polityki rozwoju, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Lubuskie Forum Gospodarcze Lubuskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Głównym celem wydarzenia jest konsolidacja władz oraz przedsiębiorców regionu, na rzecz wspólnego działania, którego efektem będzie zrównoważony rozwój województwa Promocja i popularyzacja zasobów informacyjnych

12


Pobierz ppt "Zamiast wstępu prowadzenie działalności edukacyjnej promocja i popularyzacja zasobów informacyjnych prowadzenie studiów i badań w regionie rozpoznawanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google