Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doc. dr W. Zborowska Zakład Gospodarki Rynkowej Katedra Gospodarki Narodowej Wydział Zarządzania UW Zmiany struktury sektorowej gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doc. dr W. Zborowska Zakład Gospodarki Rynkowej Katedra Gospodarki Narodowej Wydział Zarządzania UW Zmiany struktury sektorowej gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Doc. dr W. Zborowska Zakład Gospodarki Rynkowej Katedra Gospodarki Narodowej Wydział Zarządzania UW
Zmiany struktury sektorowej gospodarki Mazowsza po akcesji Polski do Unii Europejskiej Warszawa, czerwiec, 2011

2 Plan prezentacji I Cel i metoda analizy II Struktura sektorowa polskiej gospodarki i Unii Europejskiej III Struktura sektorowa gospodarki Mazowsza na tle Polski i pozostałych województw w 2008 r. (w %) IV Subregionalne zróżnicowanie struktury sektorowej gospodarki Mazowsza w latach

3 Część I Cel i metoda analizy

4 Cel i analiza Celem prezentacji jest przedstawienie przebiegu serwicyzacji gospodarki na Mazowszu oraz w podregionach po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Serwicyzacja – proces zwiększania się udziału usług w strukturze sektorowej gospodarki. Zastosowano analizę trójsektorową w opisie procesu serwicyzacji z wyodrębnieniem: - Sektora I (rolniczy) – obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - Sektor II (przemysłowy) – przemysł i budownictwo - Sektor III (usługowy) – usługi rynkowe i nierynkowe

5 Przekroje badawcze i teza
Główne przekroje badawcze procesu serwicyzacji zawierają analizę – udziału sektorów gospodarczych w tworzeniu wartości dodanej brutto struktury sektorowej zatrudnienia struktury sektorowej nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Teza badania: czy zmiany gospodarcze po akcesji Polski do Unii Europejskiej przybliżają strukturę naszej gospodarki do krajów wysoko ekonomicznie rozwiniętych i jak na tym tle kształtuje się serwicyzacja na Mazowszu z uwzględnieniem zróżnicowania tego procesu w subregionach.

6 Struktura sektorowa polskiej gospodarki i Unii Europejskiej
Część II Struktura sektorowa polskiej gospodarki i Unii Europejskiej

7 Tablica 1 Porównanie struktury wartości dodanej brutto w Polsce i UE w 2008 r. (wg sektorów ekonomicznych) - w %

8 Tablica 2 Porównanie zatrudnienia w Polsce i UE w 2009 r. (wg sektorów ekonomicznych) - w %

9 Tablica 3 Struktura tworzenia wartości dodanej brutto w Polsce i wybranych krajach UE w 2008 r. (w %)

10 Tablica 4 Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych w Polsce i wybranych krajach UE w 2008 r. (w %)

11 Tablica 5 Struktura tworzenia wartości dodanej brutto w Polsce wg sektorów ekonomicznych w latach

12 Tablica 6 Struktura zatrudnienia w Polsce w latach wg sektorów ekonomicznych

13 Część III Struktura sektorowa gospodarki Mazowsza na tle Polski i pozostałych województw w 2008 r. (w %)

14 Tablica 7 Wartość dodana brutto wg sektorów gospodarczych- cd.

15 Tablica 7 Wartość dodana brutto wg sektorów gospodarczych- cd.

16 Tablica 8 Struktura zatrudnienia na Mazowszu wg sektorów ekonomicznych na tle Polski i pozostałych województw w 2008r. (w %) – cd.

17 Tablica 8 Struktura zatrudnienia na Mazowszu wg sektorów ekonomicznych na tle Polski i pozostałych województw w 2008r. (w %) – cd.

18 Część IV Subregionalne zróżnicowanie struktury sektorowej gospodarki Mazowsza w latach

19 Tablica 9 Wartość dodana brutto województwa mazowieckiego wg podregionów i rodzajów działalności w 2005 r. (w %)

20 Tablica 10 Wartość dodana brutto województwa mazowieckiego wg podregionów i rodzajów działalności w 2008 r. (w %)

21 Tablica 11 Struktura pracujących w województwie mazowieckim wg subregionów i sektorów ekonomicznych w r.

22 Tablica 12 Struktura pracujących w województwie mazowieckim wg subregionów i sektorów ekonomicznych w r.

23 Tablica 13 Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w podregionach wg rodzajów działalności w 2009r. (w %)

24 Tablica 14 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na Mazowszu w 2009r. według rodzajów działalności na tle pozostałych województw – cd.

25 Tablica 14 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na Mazowszu w 2009r. według rodzajów działalności na tle pozostałych województw – cd.


Pobierz ppt "Doc. dr W. Zborowska Zakład Gospodarki Rynkowej Katedra Gospodarki Narodowej Wydział Zarządzania UW Zmiany struktury sektorowej gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google